Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-562-671-6
Σελίδες: 1638

Ο Τιμητικός αυτός Τόμος αφιερώνεται στον Καθηγητή Ιωάννη Καράκωστα από τους συναδέλφους, μαθητές και φίλους του με αγάπη και σεβασμό για τη μεγάλη προσφορά του στη νομική επιστήμη και στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης με αφοσίωση, ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Αντιπρύτανης επί των Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Πέρα από την αγάπη του για τη διδασκαλία και την έρευνα, αφοσιώθηκε με ζήλο και με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τόσο από τη θέση του διδάσκοντος και ασκούντος διοικητικά καθήκοντα, όσο και από τη θέση του ιστορούντος τη μακραίωνη διαδρομή του. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Εμπράγματο Δίκαιο, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο και εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών νέα μαθήματα από τα γνωστικά πεδία στα οποία έχει και ερευνητικά εντρυφήσει: Δίκαιο των ΜΜΕ, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δίκαιο προστασίας του Καταναλωτή. Επιπλέον, δίδαξε και ως επισκέπτης Καθηγητής το Δίκαιο Περιβάλλοντος σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.

Το έργο συλλογής των μελετών από 86 επιφανείς νομικούς ανέλαβε η Επιτροπή Εκδόσεως των δύο τόμων, μέλη της οποίας ήταν:

Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παρασκευή Παπαρσενίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ελισάβετ Πούλου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Θεόδωρος Λύτρας, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

 • 0
 • Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς49
 • Πηνελόπη Αγαλλοπούλου49
 • The European aspiration of collective redress for competition claims63
 • Λία Αθανασίου63
 • Ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τραπεζικές συμβάσεις84
 • Αναστάσιος Βαλτούδης84
 • Οι απαλλακτικές ρήτρες στις επαγγελματικές ασφαλίσεις - Το κύρος της ρήτρας «αξιώσεις που θα εγερθούν» (“claims made”)94
 • Μάνθα Γρηγ. Βαρελά94
 • Διεθνής δικαιοδοσία επί συμβάσεων διανομής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 1215/2012 «Βρυξέλλες Ι bis»: σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ 19ης Δεκεμβρίου 2013 Corman-Collins SA κατά La Maison du Whisky SA, Υπόθεση C-9/12117
 • Ευάγγελος Σ. Βεγίρης117
 • Η κτήση της κυριότητας στην περίπτωση του αγροτικού αναδασμού132
 • Κατερίνα Χρ. Βούλγαρη132
 • Επαναπροσδιορίζοντας την ελευθερία του λόγου. Αναθεώρηση του άρθρου 14 του Συντάγματος ή «αναθεώρηση» του δικανικού συλλογισμού στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων 150
 • Χριστίνα Αντ. Βρεττού150
 • Συμφωνίες μεταξύ συντρόφων ή συμβίων171
 • Απόστολος Σ. Γεωργιάδης171
 • Η παραγραφή στην εγγύηση197
 • Γεώργιος Α. Γεωργιάδης197
 • La théorie de la dualité à la liberté religieuse de l’article 9 CEDH225
 • Σάββας Γεωργιάδης225
 • Can violations committed by the judiciary or legislative breaches generate civil liability of the State?241
 • Ευγενία Δακορώνια241
 • Η αποχή από την ποινική δίωξη ως εναλλακτική μορφή περάτωσης της ποινικής διαδικασίας247
 • Θεοχάρης Ι. Δαλακούρας247
 • Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης λόγω παράβασης της νομοθεσίας ανταγωνισμού και η συμβολή της στην προστασία των καταναλωτών268
 • Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση268
 • «Χαλκιδέας ἐλευθέρους καὶ αὐτονόμους ὄντας» (IG II 44): Η έννοια της «αὐτονομίας» στα αρχαιοελληνικά ψηφίσματα291
 • Αθηνά Δημοπούλου291
 • Appellate proceedings according to Greek law307
 • Γεώργιος Διαμαντόπουλος307
 • Γιάννη Καράκωστα ”Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών - Β’ Εθνικό Πανεπιστήμιο”348
 • Γιάννης Ζ. Δρόσος348
 • Το ζήτημα της εξειδίκευσης των γενικών ρητρών υπό το πρίσμα της σχέσης μεταξύ ΑΚ 388 και 288355
 • Φίλιππος Δωρής355
 • Η διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή μετά τον Κανονισμό 650/2012 - Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας380
 • Νίκολα-Αλεξάνδρα Εμμανουήλ380
 • Treuepflichten im Gesellschaftsrecht: Rechtsethische Generalklausel oder funktionale Rechtsfortbildung?402
 • Lorenz Fastrich402
 • Information Eine Skizze zu Theorie, Funktionalität und Kritik429
 • Stefan Grundmann429
 • Αντίστροφη υποθήκη και λοιποί τρόποι άντλησης ρευστότητας από ακίνητη περιουσία458
 • Ελένη Ζερβογιάννη458
 • Η επικουρικότητα της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού482
 • Αλέξανδρος Καλαβρός482
 • Δοκίμιο για την «προστασία» του ασώτου525
 • Γεώργιος Δ. Καλλιμόπουλος525
 • Η Συνθήκη του Μαρακές για τα άτομα με προβλήματα όρασης534
 • Διονυσία Καλλινίκου534
 • Νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας των βάσεων δεδομένων544
 • Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη544
 • Ζητήματα παραγραφής της αξιώσεως αδικαιολογήτου πλουτισμού554
 • Κωνσταντίνος Γ. Καραγιάννης554
 • Οι ρήτρες ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής των συνθηκών (material adverse change/effect) στις διαδικασίες συγχωνεύσεως ή εξαγοράς επιχειρήσεων573
 • Αντώνιος Γ. Καραμπατζός573
 • Η «καθαρή θεωρία του δικαίου» του Hans Kelsen588
 • Μαριάνος Δ. Καράσης588
 • Κτήση κυριότητας ακινήτου ελεύθερης ιδιοκτησίας με έκτακτη χρησικτησία (Νομολογιακά ζητήματα στο πεδίο του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου)602
 • Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου602
 • Επενδυτικά δάνεια κατά παράβαση της πιστωτικής νομοθεσίας. Η προστασία του δανειολήπτη-επενδυτή στο παράδειγμα των μετοχοδανείων615
 • Λάμπρος Κιτσαράς615
 • Συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου632
 • Παναγιώτης Η. Κολοτούρος632
 • Δίκαιο, Θέατρο και Αρχιτεκτονική: Μια τρισδιάστατη απεικόνιση της Αθήνας684
 • Ιωάννα Ν. Κονδύλη684
 • O διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών698
 • Νέστωρ Ε. Κουράκης698
 • Η Ελληνική ποίηση της Κατοχής και της Αντίστασης713
 • Ισμήνη Κριάρη713
 • La protection juridique des patrimoines minoritaires dans le Traité de Lausanne Le cas du statut personnel des membres des minorités726
 • Γιάννης Κτιστάκις726
 • Πρόσωπο και προσωπικότητα Σκέψεις για την ισότητα και την ελευθερία στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις737
 • Παναγιώτης Λαδάς737
 • Η «εντύπωση» γενικών όρων συναλλαγών. Το μέγεθος της «γραμματοσειράς» ειδικά σε ασφαλιστικές συμβάσεις751
 • Δημήτριος Ν. Λαδάς751
 • Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 και η σχέση του με τις ημεδαπές ρυθμίσεις763
 • Γεώργιος Δ. Λαδογιάννης763
 • Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις στις δημόσιες συμβάσεις - Με αφορμή τις ΣτΕ 451/2013, 1943/2013777
 • Πάνος Λαζαράτος777
 • Ο έλεγχος της συνδρομής θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων για τη σύναψη γάμου στο Βυζάντιο. Ο ρόλος του χαρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας797
 • Βασιλική Α. Λεονταρίτου797
 • Η παράβαση των αρχών του συστήματος franchising από δικαιοχρήστη υπό το πρίσμα του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού808
 • Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης808
 • Οι έννομες σχέσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Ιδίως ο ρόλος του ΛΑΓΗΕ826
 • Γεώργιος Μεντής826
 • 0
 • 0