Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-124-8
Σελίδες: 184
Επιμέλεια: Εταιρεία. Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)

Το έργο «Το Οικονομικό Δίκαιο την εποχή της κρίσης» παρουσιάζει τα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ) με θέμα «Το Οικονομικό Δίκαιο την εποχή της κρίσης», που έλαβε χώρα στις 27-28 Μαΐου 2016 στο Σούνιο.

Αρχικά στην Α΄ συνεδρία ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Γ. Δέλλιος με θέμα: «Ευθύνη από επενδυτικές συμβουλές - ιδίως η ιδιότητα του επενδυτή ως καταναλωτή», Α. Καραμπατζός, οποίος μίλησε για «Το PSI και οι συνέπειές του από την σκοπιά των ατομικών δικαιωμάτων και των διακρατικών συμβάσεων περί προστασίας των επενδύσεων», και Ρ. Γιοβαννόπουλος με θέμα: «Ζητήματα από την Οδηγία 2014/17/ΕΕ - Ιδίως όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα».

Στη Β΄ συνεδρία, ο κ. Σ. Γκαντίνης ανέπτυξε την εισήγησή του με θέμα: «Οι ανεξάρτητες αρχές μετά την κρίση: Από την απόλυτη ανεξαρτησία στις πολιτικές διαμάχες», ο κ. Γ. Χαρδούβελης παρουσίασε την εισήγησή του για «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα χρόνια της κρίσης», η κα Θ. Εμίρη ομίλησε για «Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ως φορέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων» και ο κ. Γ. Λιακόπουλος ομίλησε για «Τα μέτρα εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων».

Στη Γ΄ συνεδρία παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των κ.κ. Φ. Σπυρόπουλου με θέμα: «Δημόσια κτήση και ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου», Κ. Πισπιρίγκου με θέμα: «Τα όρια της αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου», και Β. Χριστιανού με θέμα: «Ζητήματα κρατικών ενισχύσεων κατά την εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων».

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ6
 • Α΄ Συνεδρία13
 • Ι. Πτυχές των συνεπειών της κρίσης στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές13
 • Ευθύνη από επενδυτικές συμβουλές – ιδίως η ιδιότητα του επενδυτή ως καταναλωτή Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ 15
 • Το PSI και οι συνέπειές του από την σκοπιά των ατομικών δικαιωμάτων και των διακρατικών συμβάσεων περί προστασίας των επενδύσεων - Occasio για έναν γενικότερο προβληματισμό ως προς την δυνατότητα μονομερούς νομοθετικής επέμβασης του Δημοσίου σε υφιστάμενο ενοχικό δεσμόΑντώνης Γ. Καραμπατζός , Αναπλ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολήςτου Πανεπιστημίου Αθηνών25
 • Ζητήματα από την Οδηγία 2014/17/ΕΕ - ιδίως όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμαΡήγας Γ. Γιοβαννόπουλος Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ,Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής63
 • Β΄ Συνεδρία77
 • ΙΙ. Ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων77
 • Οι ανεξάρτητες αρχές μετά την κρίση: Από την απόλυτη ανεξαρτησία στις πολιτικές διαμάχες Σταύρος Γκαντίνης Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου, University of California, Berkeley79
 • Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα χρόνια της κρίσης Γκίκας Χαρδούβελης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, τ. Υπ. Οικονομικών89
 • Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως φορέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων Θάλεια Εμίρη Δ.Ν., Νομική Σύμβουλος και επικεφαλής Νομικού τμήματος Τ.Χ.Σ.113
 • Τα μέτρα εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Γεώργιος Λιακόπουλος Νομικός Σύμβουλος, Διοίκησης Ομίλου Τρ. Πειραιώς129
 • Γ΄ Συνεδρία143
 • ΙΙΙ. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας143
 • Δημόσια κτήση και ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών145
 • Τα όρια της αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος Σύμβουλος της Επικρατείας3149
 • Ζητήματα κρατικών ενισχύσεων κατά την εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων Βασίλειος Α. Χριστιανός Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής ΚΔΕΟΔ163
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ου Συνεδρίου ΕΜΕΟΔ Νικόλαος Ρόκας179
 • 0
 • 0