Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-167-5
Σελίδες: 1248
Συγγραφέας: Γ. Χέγκελ
Μετάφραση: Σ. Γιακουμής

Η «Ιστορία της Φιλοσοφίας», ένα από τα μείζονα έργα του Χέγκελ εκδίδεται σε επίτομη έκδοση για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα από την Ανοικτή Βιβλιοθήκη και μετάφραση του Δρ. Φιλοσοφίας Σταμάτη Γιακουμή. Ο Χέγκελ απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στο επιστητό της ιστορίας της φιλοσοφίας, το οποίο δίδαξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κατά τη διάρκεια της περίλαμπρης ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας, καρπός δε της σχετικής διδασκαλίας του υπήρξε αυτή η ανεπανάληπτη σύνθεση της ιστορίας της φιλοσοφίας από έναν από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της. Ο αναγνώστης έχει την σπάνια ευκαιρία να διατρέξει τις ιδέες των μεγαλύτερων πνευμάτων, από την προσωκρατική χαραυγή της σκέψης έως τη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, και από τον Πλάτωνα έως τον Καντ, μέσα από την κριτική θεώρηση ενός κορυφαίου φιλοσόφου. Ειδικότερα ο Χέγκελ καταστρώνει το έργο του σε τρεις ενότητες: 1) Ελληνική Φιλοσοφία – Από τους Προσωκρατικούς μέχρι τους Νεοπλατωνικούς, 2) Φιλοσοφία του Μεσαίωνα – Από τους Άραβες φιλοσόφους και τους Σχολαστικούς μέχρι την Αναγέννηση, και 3) Νεότερη Φιλοσοφία – Από τον Βάκωνα και τον Καρτέσιο μέχρι τον Φίχτε και τον Σέλλινγκ. Η Ιστορία της Φιλοσοφίας αποτελεί ένα έργο-κλειδί για την κατανόηση της ίδιας της εγελιανής φιλοσοφίας.

 • -26
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ1
 • Α. Προορισμός της Ιστορίας της Φιλοσοφίας7
 • 1. Συνήθεις Παραστάσεις για την Ιστορία της Φιλοσοφίας13
 • a. Η Ιστορία της Φιλοσοφίας ως Απόθεμα Γνωμών13
 • b. Απόδειξη της Ανυπαρξίας της Φιλοσοφικής Γνώσης διά της ίδιας της Ιστορίας της Φιλοσοφίας17
 • c. Διευκρινίσεις για τη Διαφορετικότητα των Φιλοσοφιών18
 • 2. Επεξηγήσεις για τον Εννοιολογικό Καθορισμό της Ιστορίας της Φιλοσοφίας20
 • a. Η Έννοια της Εξέλιξης21
 • b. Η Έννοια του Συγκεκριμένου23
 • c. Η Φιλοσοφία ως Γνώση Εξέλιξης του Συγκεκριμένου26
 • 3. Πορίσματα για την Έννοια της Ιστορίας της Φιλοσοφίας27
 • a. Χρονική Εξέλιξη των Ποικίλων Φιλοσοφιών29
 • b. Εφαρμογή επί της Πραγματείας της Ιστορίας της Φιλοσοφίας33
 • c. Ειδικότερη Σύγκριση της Ιστορίας της Φιλοσοφίας με την Ίδια τη Φιλοσοφία35
 • Β. Σχέση της Φιλοσοφίας με Άλλους Τομείς43
 • 1. Ιστορική Όψη του Συσχετισμού43
 • a. Εξωτερικός, Ιστορικός Όρος της Φιλοσοφίας44
 • b. Ιστορική Είσοδος της Πνευματικής Ανάγκης προς Φιλοσοφία44
 • c. Η Φιλοσοφία ως η Σκέψη της Εποχής της46
 • 2. Διαχωρισμός της Φιλοσοφίας από τους Συγγενείς Τομείς47
 • a. Σχέση της Φιλοσοφίας προς την Επιστημονική Μόρφωση48
 • b. Σχέση της Φιλοσοφίας προς τη Θρησκεία52
 • c. Διαχωρισμός της Φιλοσοφίας από τη Θυμοσοφία75
 • 3. Απαρχή της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της76
 • a. Η Ελευθερία της Σκέψης ως Όρος της Απαρχής76
 • b. Αποκλεισμός της Ανατολής και της Φιλοσοφίας της78
 • c. Απαρχή της Φιλοσοφίας στην Ελλάδα81
 • C. Διαίρεση, Πηγές, Μέθοδος Πραγμάτευσης της Ιστορίας της Φιλοσοφίας82
 • 1. Διαίρεση82
 • 2. Πηγές89
 • 3. Μέθοδος Πραγματείας93
 • Παράρτημα: Ανατολική Φιλοσοφία94
 • Α. Κινέζικη Φιλοσοφία96
 • Β. Ινδική Φιλοσοφία101
 • 1. Η Φιλοσοφία της Σάμκγια103
 • 2. Οι Φιλοσοφίες του Γκοτάμα και του Καναντέ113
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ119
 • Εισαγωγή121
 • Οι Επτά Σοφοί126
 • Διαίρεση132
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Από το Θαλή μέχρι τον Αριστοτέλη135
 • Α. Η Φιλοσοφία των Ιώνων139
 • 1. Θαλής140
 • 2. Αναξίμανδρος152
 • 3. Αναξιμένης155
 • Β. Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι159
 • 1. Το Σύστημα των Αριθμών172
 • 2. Εφαρμογή των Αριθμών στο Σύμπαν189
 • 3. Πρακτική Φιλοσοφία198
 • C. Η Ελεατική Σχολή203
 • 1. Ξενοφάνης205
 • 2. Παρμενίδης211
 • 3. Μέλισσος218
 • 4. Ζήνων219
 • D. Η Φιλοσοφία του Ηρακλείτου238
 • 1. Η Λογική Αρχή241
 • 2. Ο Τρόπος της Πραγματικότητας245
 • 3. Η Διαδικασία ως Γενική και η Σχέση της με τη Συνείδηση251
 • Ε. Εμπεδοκλής, Λεύκιππος και Δημόκριτος256
 • 1. Εμπεδοκλής256
 • 2. Λεύκιππος και Δημόκριτος264
 • F. Αναξαγόρας276
 • 1. Η Γενική Νοητική Αρχή283
 • 2. Τα Ομοιομερή288
 • 3. Αλληλο - Αναφορά των Δύο Όψεων294
 • Α. Φιλοσοφία των Σοφιστών305
 • 1. Πρωταγόρας321
 • 2. Γοργίας326
 • Β. Η Φιλοσοφία του Σωκράτη331
 • 1. Σωκρατική Μέθοδος343
 • 2. Η Αρχή του Αγαθού352
 • 3. Μοίρα του Σωκράτη373
 • C. Σωκρατικοί389
 • 1. Η Μεγαρική Σχολή393
 • a. Ευκλείδης394
 • b. Ευβουλίδης395
 • c. Στίλπων401
 • 2. Η Κυρηναϊκή Σχολή405
 • a. Αρίστιππος405
 • b. Θεόδωρος410
 • c. Ηγεσίας411
 • d. Αννίκερις413
 • 3. Η Κυνική Σχολή414
 • a. Αντισθένης415
 • b. Διογένης417
 • c. Μεταγενέστεροι Κυνικοί420
 • Α. Η Φιλοσοφία του Πλάτωνα421
 • 1. Διαλεκτική457
 • 2. Φυσική Φιλοσοφία475
 • 3. Φιλοσοφία του Πνεύματος489
 • B. Φιλοσοφία του Αριστοτέλη508
 • 1. Μεταφυσική522
 • 2. Φυσική Φιλοσοφία535
 • 3. Φιλοσοφία του Πνεύματος556
 • a. Ψυχολογία557
 • b. Πρακτική Φιλοσοφία573
 • 4. Λογική580
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Από το Θαλή στον Αναξαγόρα136
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Από τους Σοφιστές στους Σωκρατικούς304
 • Τρίτο Κεφάλαιο : Πλάτων και Αριστοτέλης421
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Δογματισμός και Σκεπτικισμός597
 • Α. Φιλοσοφία των Στωικών601
 • 1. Φυσική606
 • 2. Λογική610
 • 3. Ηθική617
 • Β. Φιλοσοφία του Επίκουρου631
 • 1. Κανονικισμός634
 • 2. Μεταφυσική638
 • 3. Φυσική643
 • 4. Ηθική650
 • C. Φιλοσοφία των Νεοακαδημαϊκών660
 • 1. Αρκεσίλαος662
 • 2. Καρνεάδης669
 • D. Η Φιλοσοφία των Σκεπτικών677
 • 1. Αρχαιότεροι Τρόποι690
 • 2. Μεταγενέστεροι Τρόποι698
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Νεοπλατωνικοί711
 • Α. Φίλων721
 • Β. Καββάλα και Γνωστικισμός727
 • 1. Καββαλιστική Φιλοσοφία727
 • 2. Γνωστικοί729
 • C. Αλεξανδρινή Φιλοσοφία731
 • 1. Αμμώνιος Σακκάς734
 • 2. Πλωτίνος734
 • 3. Πορφύριος και Ιάμβλιχος757
 • 4. Πρόκλος758
 • 5. Διάδοχοι του Πρόκλου772
 • Εισαγωγή777
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Αραβική Φιλοσοφία791
 • Α. Φιλοσοφία των Medabberim793
 • Β. Σχολιαστές του Αριστοτέλη797
 • C. Ιουδαίοι Φιλόσοφοι798
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Σχολαστική Φιλοσοφία799
 • Α. Σχέση της Σχολαστικής Φιλοσοφίας προς τον Χριστιανισμό803
 • Β. Γενικές Ιστορικές Επόψεις819
 • 1. Στήριξη της Ομολογίας της Πίστης επί Μεταφυσικών Λόγων819
 • a. Ανσέλμος819
 • b. Αβαιλάρδος824
 • 2. Μεθοδική Παρουσίαση της Εκκλησιαστικής Διδασκαλίας825
 • a. Πέτρος Λομβάρδος825
 • b. Θωμάς Ακυινάτης827
 • c. Ιωάννης Duns Scotus828
 • 3. Γνωριμία με τα Αριστοτελικά Συγγράμματα829
 • a. Αλέξανδρος εκ Χάλης829
 • b. Αλβέρτος Μάγνος830
 • 4. Αντίθεση Ρεαλισμού και Νομιναλισμού832
 • a. Ροσελίνος832
 • b. Walter Montagne834
 • c. William Occam835
 • d. Buridan838
 • 5. Τυπική Διαλεκτική838
 • a. Ιουλιανός, Επίσκοπος του Τολέδο840
 • b. Πασχάσιος Radbertus840
 • 6. Μυστικοί842
 • a. Ιωάννης Charlier843
 • b. Raymond εκ Sabunde843
 • c. Ρογήρος Bacon843
 • d. Raymond Lull843
 • C. Γενική Έποψη των Σχολαστικών845
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Αναγέννηση των Επιστημών857
 • Α. Μελέτη των αρχαίων857
 • 1. Πομπονάτιος859
 • 2. Φικίνιος859
 • 3. Gassendi, Λίψιος, Reuchlin860
 • 4. Λαϊκή Φιλοσοφία του Κικέρωνα860
 • Β. Ιδιόρρυθμες Τάσεις της Φιλοσοφίας862
 • 1. Ιερώνυμος Καρδανός863
 • 2. Campanella865
 • 3. Τζορντάνο Μπρούνο865
 • 4. Vanini879
 • 5. Πέτρος Ramus883
 • C. Η Μεταρρύθμιση886
 • Εισαγωγή895
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Βάκων και Boehme905
 • Α. Βάκων του Verulam905
 • B. Jakob Boehme918
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Περίοδος της Περιεσκεμμένης Νόησης941
 • Α. Πρώτη Κατηγορία943
 • 1. Καρτέσιος943
 • 2. Spinoza969
 • 3. Malebranche1000
 • Β. Δεύτερη Κατηγορία1004
 • 1. Locke1004
 • 2. Hugo Grotius1020
 • 3. Thomas Hobbes1021
 • 4. Cudworth1024
 • 5. Pufendorf1025
 • 6. Νεύτων1025
 • C. Τρίτη Κατηγορία1027
 • 1. Leibniz1027
 • 2. Wolff1046
 • 3. Λαϊκή Φιλοσοφία1052
 • Α. Ιδεαλισμός και Σκεπτικισμός1056
 • 1. Berkeley1057
 • 2. Hume1061
 • Β. Σκωτική Φιλοσοφία1065
 • 1. Thomas Reid1067
 • 2. James Beattie1067
 • 3. James Oswald1068
 • 4. Άλλοι Σκώτοι Φιλόσοφοι1068
 • C. Γαλλική Φιλοσοφία1069
 • 1. Η Αρνητική Κατεύθυνση1075
 • 2. Η Θετική Όψη1078
 • a. Σύστημα της Φύσης1079
 • b. Robinet1080
 • 3. Ιδέα μίας Γενικής Συγκεκριμένης Ενότητας1081
 • a. Αντίθεση Αίσθησης και Σκέψης1082
 • b. Ελβέτιος1082
 • c. Rousseau1084
 • 4. Διαφωτισμός1085
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ775
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ893
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Περίοδος της Μεταφυσικής943
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Μεταβατική Περίοδος Η Παρακμή της Σκέψης Έως την Καντιανή Φιλοσοφία1055
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Πρόσφατη Γερμανική Φιλοσοφία1091
 • Α. Jacobi1091
 • Β. Kant1103
 • C. Fichte1147
 • 1. Αρχική Φιλοσοφία του Fichte1148
 • 2. Η Επαναδιατύπωση του Συστήματος του Fichte1169
 • 3. Βασικοί Τύποι Σχετιζόμενοι με τη Φιλοσοφία του Fichte1170
 • a. Friedrich von Schlegel1170
 • b. Θρησκευτική Υποκειμενικότητα1172
 • c. Novalis1172
 • d. Fries, Bouterwek, Krug1173
 • D. Schelling1174
 • Ε. Τελική Αποτίμηση1201
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ1209
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ1221
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ1209
 • 0
 • 0