Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-175-0
Σελίδες: 232

On May 21 2012, in Thessaloniki, an international conference took place on the “Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law”.

This volume includes the papers presented at the conference, preceded by a general introduction to the institutions of Estoppel and Res Judicata by Assoc. Prof. Georgios Diamantopoulos and followed by presentations by Prof. Neil Andrews (res judicata and finality), Prof. Kalliopi Makridou (principles of preclusion and res judicata), Dr Marcos Dracos (estoppel in english contract law) and Assoc. Prof. Georgios Diamantopoulos (judicial estoppel). The comments made during the conference are also included, while the volume concludes with a summary of the conferenceʼs findings formulated by Prof. Kalliopi Makridou.

The doctrines of estoppel and res judicata show the different procedural philosophies in the common law and civil law systems of civil justice but, despite the difficulties, comparative research works for harmonizing procedural systems.

Επιμέλεια: Κ. Μακρίδου, Γ. Διαμαντόπουλος

Τον Μάιο του 2012 διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη ένα διεθνές συνέδριο με αντικείμενο: «Θέματα της αρχής του αποκλεισμού και του δεδικασμένου στο αγγλοαμερικανικό και ελληνικό δίκαιο».

Τα παρόντα πρακτικά περιέχουν μία γενική εισαγωγή στις αρχές του αποκλεισμού και του δεδικασμένου από τον Γ. Διαμαντόπουλο, τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο από τους Ν. Andrews («δεδικασμένο και τελεσιδικία»), K. Μακρίδου («Οι αρχές του αποκλεισμού και του δεδικασμένου»), Μ. Δράκο («Η αρχή του αποκλεισμού στο αγγλικό ενοχικό δίκαιο») και Γ. Διαμαντόπουλο («Η αρχή του αποκλεισμού στα πλαίσια της δικονομίας»), τις παρεμβάσεις που έγιναν, καθώς και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν από την Κ. Μακρίδου.

Οι αρχές του αποκλεισμού και του δεδικασμένου δείχνουν την διαφορετική δικονομική φιλοσοφία του αγγλοσαξωνικού και ηπειρωτικού δικαίου στην πολιτική δικονομία, όμως, παρόλες τις δυσκολίες, η συγκριτική έρευνα προσπαθεί να φέρει αποτελέσματα στην εναρμόνιση των δικονομικών συστημάτων.

 • -22
 • PROLOGUE: The varieties of estoppel (by Prof. G. Diamantopoulos)1
 • Ι. Introduction: venire contra factum proprium and estoppel. Two legal doctrines, one idea1
 • II. Estoppel: the varieties4
 • 1. Estoppel by record (or estoppel per rem judicatam)7
 • 2. Estoppel by deed9
 • 3. Estoppel by conduct (or estoppel in pais) 10
 • ΙΙΙ. Αddendum13
 • RES JUDICATA AND FINALITY: Estoppel in the context of judicial decisions and arbitration awards (by Prof. N. Andrews)17
 • Introduction17
 • I. Recognition of finality as a hallowed procedural principle18
 • II. The link between finality and effectiveness in court proceedings20
 • III. Cause of action estoppel following a judicial decision22
 • IV. Cause of action estoppel and consent judgments25
 • V. Issue estoppel29
 • VI. Preclusion of points that should have been raised in earlier proceedings: the rule in Henderson v. Henderson (1843) 37
 • VII. A and B’s action succeeded by an action between A and C: the outer rim of the rule in Henderson v. Henderson (1843) 42
 • VIII. Res judicata in the context of multiparty litigation42
 • IX. Other aspects of finality43
 • X. Finality and res judicata in the context of arbitral awards: the general regime. English practice45
 • XI. Disputed arbitration clauses: finality issues arising from the European Court of Justice’s prohibition upon anti-suit injunctions50
 • XII. Concluding summary57
 • PRINCIPLES OF PRECLUSION AND RES JUDICATA: Reflections from the perspectives of Greek and American law (by Prof. K. Makridou)63
 • I. Introduction63
 • II. The objective and justification of estoppel per rem judicatam64
 • III. A valid judgment is entitled to res judicata effect66
 • IV.The requirement of a final judgment68
 • V. Adjudication on merits78
 • VI. Claim preclusion - Issue preclusion82
 • VII. Issue preclusion to default judgments89
 • VIII. Application of claim and issue preclusion to consent judgments95
 • ESTOPPEL IN ENGLISH CONTRACT LAW (by Dr. M-G. Dracos)101
 • I. Introduction101
 • II. The key idea behind estoppels102
 • III. The functions of estoppels103
 • IV. Estoppel and its application to factual propositions105
 • V. Assumptions of law112
 • VI. Rights in Property115
 • VII. Restraining the unconscionable exercise of rights117
 • VIII. Conclusion120
 • JUDICIAL ESTOPPEL: Contradictory procedural behaviour in Greek and American law (by Prof. G. Diamantopoulos)123
 • I. Introduction123
 • II. Forms of contradictory procedural behaviour: genuine and nothus contradictory procedural behaviour125
 • III. Range of prohibition130
 • 1. Assertions of the parties132
 • 2. Applications (requests) of the parties137
 • IV. Field of genuine contradictory procedural behaviour141
 • 1. Contradictory procedural behaviour within the same trial141
 • 2. Contradictory procedural behaviour in successive proceedings145
 • V. Legal consequences of inconsistent positions154
 • 1. Procedural sanctions155
 • A. Inadmissibility of inconsistent factual allegations156
 • B. Separation of inconsistent requests158
 • 2. Ways of avoiding sanctions159
 • VI. Procedural treatment of inconsistent positions161
 • 1. Spontaneous consideration of the prohibition161
 • 2. Time of submission of the exceptio venire contra factum proprium and cassation review of its prerequisites162
 • VII. Conclusions163
 • COMMENTS165
 • Α. The Collateral Estoppel Effect of Criminal Convictions in Subsequent Civil Trials. A Comparative Glance at the Different Approaches in American and in Greek Law (by E. Abatzis) 165
 • Β. Res judicata effect of foreign judgements in cases of transnational insolvency (Reg. 1346/2000) (by E. Asimakopoulou) 175
 • C. Abuse of property rights in Greek Law compared with the doctrine of estoppel in English-American Law (by A. Papaspyropoulos) 181
 • D. Issues of Estoppel and Res judicata on class action judgments in Greek and American law (by A. Plevri)191
 • E. Recovery for future injury and the rule against splitting causes of action (by A. Vezyrtzi)199
 • CONCLUSIONS (by Prof. K. Makridou)205
 • INDEX209
 • 0
 • 0