Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-177-4
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Α. Χάιδου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εγκληματικότητα των ανηλίκων. Η ανάπτυξη των βασικών εγκληματολογικών θεωριών οι οποίες προσεγγίζουν την εγκληματικότητα των ανηλίκων και η ανάλυση των παραγόντων εκείνων, οι οποίοι στη σημερινή κοινωνία επηρεάζουν την εξελικτική πορεία ενός ανήλικου ατόμου και σχετίζονται άμεσα με την οικογένεια, το σχολείο, τις ομάδες συνομηλίκων και τις λοιπές κοινωνικές επιρροές που δέχεται στην καθημερινή του ζωή αποτελούν τον πρώτο βασικό κορμό μελέτης της συμπεριφοράς των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται κλασικές ατομοκεντρικές εγκληματολογικές θεωρίες, οι οποίες εστιάζουν σε βιολογικά, ψυχοπαθολογικά και ψυχικά αίτια, καθώς και εκείνες, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα κοινωνικοποίησης, κοινωνικής δομής και διαστρωμάτωσης καθώς και στον στιγματισμό.

Στη συνέχεια εξετάζονται οι άτυπες μορφές κοινωνικού ελέγχου, δεδομένου ότι είναι καθοριστικές για την υιοθέτηση ενός κομφορμιστικού ή παραβατικού μοντέλου δράσης για τον ανήλικο. Ο ανεπίσημος αυτός κοινωνικός έλεγχος έχει σημασία τόσο για την πρόληψη της εγκληματικότητας των ανηλίκων, όσο και για την «καταστολή» της «σκοτεινής» εγκληματικότητας, εκείνης δηλαδή, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τα όργανα του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, δεν παύει όμως να αποτελεί για τον ανήλικο την υιοθέτηση ενός τρόπου συμπεριφοράς ο οποίος κάποια στιγμή ενδεχομένως θα τον οδηγήσει στο επίσημο σύστημα.

Τέλος, γίνεται εκτενής κριτική αναφορά στον επίσημο κοινωνικό έλεγχο, έτσι όπως υλοποιείται σήμερα από την ελληνική πολιτεία, ο οποίος στρέφεται κατά των ανηλίκων οι οποίοι καταγράφονται ως ύποπτοι τέλεσης μιας εγκληματικής πράξης καθώς και εκείνων οι οποίοι διαβιούν σε εγκληματογόνο περιβάλλον και στοχεύει, μέσα από τη φιλοσοφία που τον διέπει, να επανεντάξει τους ανηλίκους, στο πλαίσιο κυρίως του ποινικού συστήματος. Τα όργανα που επιλαμβάνονται των εγκληματιών ανηλίκων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο αντίδρασης, επιτελούν μια διαδικασία επιλογής, ενός «φιλτραρίσματος» ατόμων και πράξεων, η οποία ουσιαστικά δεν διαφέρει από την αντίστοιχη των ενήλικων δραστών. Η διαδικασία αυτή εκτείνεται από το στάδιο της προδικασίας μέχρι και το στάδιο του σωφρονισμού, κατά το οποίο, μέσω είτε ιδρυματικής είτε εξωιδρυματικής μεταχείρισης, ολοκληρώνεται η αντίδραση της πολιτείας απέναντι στον ανήλικο εγκληματία, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που εξακολουθεί να στοχεύει στην ατομική μεταχείριση του ανηλίκου.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση).

 • -12
 • 1. Εισαγωγικες παρατηρησεις και αντικειμενο μελετης1
 • Ο ανήλικος παραβάτης - εγκληματίας3
 • 2. ΑιτιολογικΕς προσεγγΙσεις της εγκληματογΕνεσης των ανηλΙκων5
 • Α. Βιολογικοί και ψυχοπαθολογικοί παράγοντες8
 • Β. Ψυχολογικές θεωρίες12
 • Γ. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις15
 • 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ35
 • Α. Ανεπίσημος κοινωνικός έλεγχος38
 • 1. Ο ρόλος της οικογένειας47
 • 2. Σχέση σχολείου και εγκληματικότητας53
 • 3. Ο ρόλος των peer groups και των συμμοριών55
 • Β. Επίσημος κοινωνικός έλεγχος57
 • 1. Η κοινωνική αντίδραση απέναντι στον εγκληματία57
 • 2. Η αντιμετώπιση του ανήλικου εγκληματία στην Ελλάδα62
 • 3. Όργανα άσκησης επίσημου κοινωνικού ελέγχου63
 • 4. Κυρώσεις - Ιστορική αναδρομή68
 • 5. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο72
 • α. Αναμορφωτικά μέτρα75
 • β. Θεραπευτικά μέτρα84
 • γ. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων87
 • δ. Νέες δικονομικές ρυθμίσεις90
 • 4. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ93
 • Α. Ο ανήλικος ως «αντικείμενο μεταχείρισης»96
 • Β. Σωφρονισμός σε ελεύθερο περιβάλλον99
 • 1. Εξωιδρυματικά μέτρα99
 • 2. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής100
 • 3. Απόλυση υπό όρους105
 • 4. Μετασωφρονιστική αρωγή109
 • Γ. Σωφρονισμός σε κλειστό περιβάλλον113
 • 1. Εγκλεισμός σε ίδρυμα αγωγής113
 • 2. Εγκλεισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων116
 • α. Συνέπειες της στέρησης της ελευθερίας117
 • β. Επικοινωνία των εγκλείστων ανηλίκων119
 • γ. Η εργασία των κρατουμένων122
 • δ. Δικαιώματα των κρατουμένων123
 • ε. Πειθαρχικό καθεστώς124
 • 3. Προσωρινή κράτηση125
 • 5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ127
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ131
 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας133
 • [2] Ποινικός Κώδικας138
 • [3] Κώδικας Ποινικής Δικονομίας145
 • [4] Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών157
 • [5] Σωφρονιστικός Κώδικας159
 • [6] Π.Δ. 342/2000 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας183
 • [7] Π.Δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»184
 • [8] Π.Δ. 378/2001 Τροποποίηση του Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296 Α΄) «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»186
 • [9] Π.Δ. 333/2003 Τροποποίηση του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»187
 • [10] Π.Δ. 240/2007 Τροποποίηση του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»188
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ189
 • 0
 • 0