Η γένεση της Εγκληματολογίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-562-703-4
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Β. Βλάχου
Πρόλογος: Ι. Φαρσεδάκης

Το έργο «Ιστορική επισκόπηση των Εγκληματολογικών Θεωριών κατά τον 19ο αιώνα - Η γένεση της Εγκληματολογίας» έχει ως αντικείμενο την επισκόπηση των εγκληματολογικών θεωριών κατά τον 19ο αιώνα με αποκορύφωμα την εμφάνιση της Ιταλικής Θετικής Σχολής, που ταυτίζεται με τη γένεση της επιστήμης της Εγκληματολογίας. Η παρουσίαση των θεμελιωδών θεωρητικών τάσεων που υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου αιώνα, συμπληρώνεται από μια συνοπτική ανασκόπηση των θεωριών έως τον 19ο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρονική περίοδο του 18ου αιώνα, καθώς η τελευταία συνεισέφερε κατά πολύ στις μεταγενέστερες εξελίξεις. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της ιστορικής προσέγγισης της Εγκληματολογίας και παρουσιάζονται οι κυριότερες αντιδράσεις στις θεωρίες του Lombroso και γενικότερα στις αρχές της Ιταλικής Θετικής Σχολής. Το πόνημα αποτελεί χρήσιμο διδακτικό βοήθημα για κάθε φοιτητή και νομικό που θέλει να διερευνήσει την εξέλιξη της εγκληματολογικής σκέψης και να κατανοήσει τη σημερινή κατάσταση της επιστήμης της Εγκληματολογίας, ενώ συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ10
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι27
 • Η εξέλιξη των εγκληματολογικών θεωριών έως τον 19ο αιώνα27
 • 1. Η αναγκαιότητα της ιστορικής προσέγγισης της εγκληματολογίας27
 • 2. Οι πρόδρομοι32
 • 3. Οι εγκληματολογικές θεωρίες κατά τον 18ο αιώνα: συνοπτική ανασκόπηση35
 • 3.1. Η κλασσική σχολή του Ποινικού Δικαίου: η συμβολή του Beccaria στην προσέγγιση του εγκλήματος και της ποινής35
 • 3.2. Η ωφελιμιστική προοπτική του Jeremy Bentham46
 • 3.3. Η φυσιογνωμική στην προσέγγιση του εγκλήματος: η συμβολή του Johann Kaspar Lavater (1741-1801)50
 • 3.4. Η ποινική συμβολή του Edward Livingston54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ59
 • Η συμβολή της φρενολογίας στην προσέγγιση του εγκλήματος59
 • 1. Η συμβολή της ψυχολογίας και της φρενολογίας59
 • 1.1. Η προσέγγιση του εγκλήματος και του εγκληματία υπό το πρίσμα της φρενολογίας60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ65
 • Η προσέγγιση του εγκλήματος στη βάση της ηθικής και της διανοητικής παραφροσύνης65
 • Εισαγωγή65
 • 1. Η ψυχιατρική επιρροή του Philippe Pinel67
 • 2. James Cowles Prichard και ηθική παραφροσύνη68
 • 3. Η συμβολή του Isaac Ray στην προσέγγιση του εγκλήματος72
 • 3.1. Η προσέγγιση περί παραφροσύνης76
 • 4. Η ψυχιατρική προσέγγιση του εγκλήματος από τον  Maudsley78
 • 4.1. Παραφροσύνη και έγκλημα82
 • 5. Η συμβολή του Daniel Hack Tuke84
 • 6. Η ψυχολογική κατάσταση των εγκληματιών: η προσέγγιση του Despine85
 • 7. Παραφροσύνη και έγκλημα: η συμβολή του Lombroso87
 • 7.1. Παραφροσύνη και έγκλημα87
 • 7.2. Η περίπτωση των παιδιών89
 • 7.3. Ηθική παραφροσύνη και εκ γενετής εγκληματικότητα90
 • 7.4. Ψυχολογία των παραφρόνων εγκληματιών91
 • 8. Οι αντιδράσεις των ψυχιάτρων στη θεωρία του Lombroso91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV93
 • Η εξέλιξη, ο εκφυλισμός και η κληρονομικότητα93
 • Εισαγωγή93
 • 1. Η προσέγγιση του εκφυλισμού από τον Morel96
 • 2. Η προσέγγιση του Thomson για τα χαρακτηριστικά και την ψυχολογία των εγκληματιών99
 • 3. Η συμβολή του Darwin: η θεωρία της εξέλιξης102
 • 4. Ο ρόλος του εκφυλισμού και της κληρονομικότητας κατά τον Maudsley105
 • 5. Η επιρροή της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος κατά τον Dugdale108
 • 6. Η διάσταση του εκφυλισμού στην τέχνη κατά την προσέγγιση του Nordau111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V113
 • Η εγκληματολογική θεωρία υπό το πρίσμα της ευγονικής113
 • Εισαγωγή113
 • 1. Η προσέγγιση του Spurzheim στην πρόληψη του εγκλήματος114
 • 2. Ο έλεγχος των ανθρώπινων ικανοτήτων κατά τον Darwin116
 • 3. Η πρόταση της ευγονικής υπό το πρίσμα της πρόληψης της ένδειας και της εγκληματικότητας118
 • 4. Η καθιέρωση της ευγονικής προσέγγισης από τον Galton121
 • 5. Η προσέγγιση της ευγονικής υπό το πρίσμα του εκφυλισμού125
 • 6. Συμπεράσματα127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ131
 • Οι εγκληματολογικές στατιστικές131
 • Εισαγωγή131
 • 1. Η συμβολή των στατιστικών υπό το πρίσμα διαφορετικών προσεγγίσεων137
 • 2. Γεωγραφική χαρτογράφηση και εγκληματικότητα: η συμβολή του Guerry140
 • 3. Η προσέγγιση του Quételet για τις εγκληματολογικές στατιστικές143
 • 4. Τα δεδομένα των εγκληματολογικών στατιστικών: η συμβολή του Enrico Ferri149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ153
 • Η θετικιστική προσέγγιση - Η ιταλική θετική σχολή και η γένεση της Εγκληματολογίας153
 • Εισαγωγή153
 • 1. O Cesare Lombroso154
 • 1.1. Ο εκ γενετής εγκληματίας156
 • 1.2. Η ταξινόμηση των εγκληματιών159
 • 1.3. Ο ρόλος των κοινωνικών παραγόντων160
 • 1.4. Η μεταχείριση των εγκληματιών164
 • 1.5. Οι αντιδράσεις και οι επιρροές167
 • 2. Ο Enrico Ferri170
 • 2.1. Η ανυπαρξία ελευθερίας της βουλήσεως172
 • 2.2. Η πολυπαραγοντική προσέγγιση του εγκλήματος173
 • 2.3. Η κατηγοριοποίηση των εγκληματιών και των εγκλημάτων175
 • 2.4. Η αντεγκληματική πολιτική176
 • 2.5. Η συμβολή της σκέψης του177
 • 3. Ο Raffaele Garofalo179
 • 3.1. H έννοια του πραγματικού ή φυσικού εγκλήματος179
 • 3.2. Τα χαρακτηριστικά του εγκληματία182
 • 3.3. Η επικινδυνότητα185
 • 3.4. Μέτρα κοινωνικής άμυνας186
 • 3.5. Συμπεράσματα187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ191
 • Η εγκληματική ανθρωπολογία και ο ρόλος της στις επερχόμενες εξελίξεις191
 • Εισαγωγή191
 • 1. Η εγγύτητα μεταξύ εκφυλισμού και ανθρωπολογίας: η προσέγγιση του Thomson194
 • 2. Η συμβολή του Lombroso και ο απόηχος του έργου στην ανθρωπολογία195
 • 3. Η προσέγγιση της γυναικείας εγκληματικότητας από την Pauline Tarnowsky198
 • 4. Η κοινωνιολογική διάσταση της ανθρωπολογίας στη μελέτη της εγκληματικότητας: οι θέσεις του L. Manouvrier201
 • 5. Η εγκληματική ανθρωπολογία: η νέα επιστημονική προσέγγιση και σημεία ειδικότερου προβληματισμού204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX207
 • Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του εγκλήματος207
 • Εισαγωγή207
 • 1. Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος κατά τον Lacassagne207
 • 2. Η γυναικεία εγκληματικότητα υπό των πρίσμα των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων209
 • 3. Η μαρξιστική οπτική του εγκλήματος211
 • 4. Η προσέγγιση του εγκλήματος και ο ρόλος της μίμησης κατά τον Tarde213
 • 5. Η συμβολή του Durkheim στην κοινωνιολογική προσέγγιση του εγκλήματος221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ X229
 • Ο εγκληματίας και το έγκλημα υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου και των σωφρονιστικών μεταρρυθμίσεων229
 • Εισαγωγή229
 • 1. Η αναμόρφωση του ποινικού συστήματος και η βελτίωση του εγκληματία υπό τον Maconochie230
 • 2. Η μεταχείριση και η βελτίωση του εγκληματία υπό το πρίσμα των αρχιτεκτονικών σωφρονιστικών μεταρρυθμίσεων του Haviland233
 • 3. Το πλαίσιο διαμόρφωσης της Μέσης Σχολής του Ποινικού Δικαίου και η συμβολή του v. Liszt236
 • 4. H πρωτοποριακή προσέγγιση του Doe για την ποινική ευθύνη238
 • 5. Το έργο και οι θεωρίες του Pedro Dorado Montero241
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ247
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ249
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ249
 • ΞΕΝΗ253
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ259
 • 0
 • 0