Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-180-4
Σελίδες: 119
Συγγραφέας: ΣΩΜΑ. ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Επιμέλεια: Δ. Σπινέλλης

Το «Πανεπιστήμιο Πολιτών» είναι ένας θεσμός, στο πλαίσιο του οποίου ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχουν, κυρίως σε απλούς πολίτες,  στοιχεία γνώσεων από  διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το έτος 2015 από καθηγητές της Ιατρικής Σχολής.

Το έτος 2016 οργανώθηκε από καθηγητές της Νομικής Σχολής και εισηγήθηκαν καθηγητές του Εμπορικού Δικαίου, της Ιστορίας του Δικαίου, του Αστικού Δικαίου, του Ποινικού Δικαίου, του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας.

Στον παρόντα Συλλογικό Τόμο περιέχονται οι ακόλουθες ομιλίες των εξής ομότιμων καθηγητών:

Ε. Σπηλιω­τόπουλου, με θέμα Το ελληνικό δημόσιο δίκαιο, Π. Παυλόπουλου, με θέμα Το Κράτος Δικαίου Στον αστε­ρισμό μιας αναστρέψιμης παρακμής,  Σ. Τρωιάνου με θέμα Το διαζύγιο στο βυζαντινό και μεταβυζαντι­νό δίκαιο, Α. Γεωργι­άδη με θέμα Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νόμιμη μοίρα υπό το φως της παραβολής του Ασώτου (Λου­κάς ΙΕ´, 11-32), Ά. Μπενάκη-Ψαρούδα με θέμα Ειδική ποινική μεταχείριση των πολιτικών προσώπων. Δικαιολογείται και μέχρι πού;, Ε. Ρούκουνα με θέμα Οι νομικοί σύμβουλοι στην εξωτερική πολιτική, Ε. Περάκη με θέμα Τα προβλήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων, και Ν. Κλα­μαρή με θέμα Οι βασικές αρχές που ισχύουν στην πολι­τική δίκη.

 • -2
 • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ11
 • Το Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο13
 • Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός13
 • Το Κράτος Δικαίου17
 • Στον αστερισμό μιας αναστρέψιμης παρακμής17
 • Προκόπης Παυλόπουλος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών17
 • Εισαγωγή17
 • Μια γενική θεώρηση17
 • Α. Η εξήγηση17
 • Β. Τα αίτια18
 • Οι εγγενείς αδυναμίες του κράτους δικαίου19
 • Α. Η αναθεωρητική εξουσία19
 • Β. Η νομοθετική εξουσία20
 • Γ. Η εκτελεστική εξουσία.22
 • Δ. Η δικαστική εξουσία26
 • Το φαινόμενο της «απορρύθμισης»27
 • Α. Το πεδίο της «απορρύθμισης»27
 • Β. Οι επιπτώσεις της «απορρύθμισης»29
 • Επίλογος30
 • Το δημοκρατικό έλλειμμα του κράτους δικαίου30
 • Α. Η αποδυνάμωση της αρχής της νομιμότητας31
 • Β. Η φθίνουσα δημοκρατική νομιμοποίηση της δράσης των κρατικών οργάνων31
 • Το διαζύγιο στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό δίκαιο33
 • Σπύρος Ν. Τρωιάνος Oμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών33
 • Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νόμιμη μοίρα υπό το φως της παραβολής του Ασώτου (Λουκάς ΙΕ´, 11-32)41
 • Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ακαδημαϊκός41
 • I. Εισαγωγή 41
 • II. Η παραβολή του Άσωτου Υιού 42
 • III. Η παραβολή υπό το φως του τότε ισχύοντος δικαίου 43
 • IV. Διαφορές με το κληρονομικό δίκαιο του Αστικού Κώδικα 46
 • V. Τα χαρακτηριστικά του δικαίου της νόμιμης μοίρας που αποτυπώνονται στην παραβολή 49
 • VI. Αντί επιλόγου: Τα διδάγματα της παραβολής αναφορικά με το δίκαιο 51
 • Ειδική ποινική μεταχείριση των πολιτικών προσώπων. Δικαιολογείται και μέχρι πού;53
 • Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα Oμότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών - Πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ακαδημαϊκός53
 • Α. Ποινική ευθύνη μελών της Κυβέρνησης (Υπουργών, Υφυπουργών)54
 • Β. Ποινική μεταχείριση των βουλευτών63
 • Οι νομικοί σύμβουλοι στην εξωτερική πολιτική65
 • Εμμανουήλ Ρούκουνας Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός65
 • Τα προβλήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων75
 • Ευάγγελος Περάκης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών75
 • Εισαγωγικά75
 • Οικογενειακή επιχείρηση και εταιρικό δίκαιο78
 • Η διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση83
 • Τελικές σκέψεις87
 • Oι βασικές αρχές που ισχύουν στην πολιτική δίκη89
 • Νικόλαος Κλαμαρής Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών89
 • 1. Η έννοια και η σημασία των θεμελιωδών δικονομικών αξιωμάτων και γενικών αρχών στο πεδίο της εσωτερικής και ευρωπαϊκής έννομης τάξεως ή άλλως ευρωπαϊκής κοινωνίας δικαίου89
 • 2. Οι θεσμικές συνταγματικές εγγυήσεις της Δικαστικής Λειτουργίας ως ανεξάρτητης πολιτειακής λειτουργίας και το συνταγματικό/δικονομικό δικαίωμα της ελεύθερης προσβάσεως στα Δικαιοδοτικά Όργανα92
 • 3. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες βασικές αρχές που ισχύουν στην Πολιτική Δίκη93
 • 4. Οι από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατοχυρωμένες βασικές αρχές που ισχύουν στην Πολιτική Δίκη100
 • 5. Η δικονομική μεταρρύθμιση με το Ν 4335/2015118
 • 0
 • 0