Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-184-2
Σελίδες: 348
Συγγραφέας: Π. Παπαϊωάννου
Πρόλογος: Α. Μαγγανάς

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τους πολυανθρωποκτόνους (serial killers και mass murderers), θέμα το οποίο προκαλεί έντονη συγκινησιακή φόρτιση και αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Ο συγγραφέας μέσα από μια αυστηρά δομημένη επιστημονική έρευνα παρουσιάζει και αναλύει το φαινόμενο και τις γνωστές περιπτώσεις που επελέγησαν με τρόπο που κρατά το ενδιαφέρον του αναγνώστη ιδιαίτερα ζωντανό από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στην αρχή του έργου ο συγγραφέας παρουσιάζει τις διαστάσεις των ανθρωποκτόνων κατʼ εξακολούθηση και κατά συρροή από τη διεθνή εμπειρία, αναφέρει τις πηγές του και τις ερευνητικές προσπάθειες προσέγγισής τους, προχωρεί σε ορισμούς των σχετικών εννοιών, στις τυπολογίες των ανθρωποκτόνων, στα είδη των ανθρωποκτονιών και σε ειδικές περιπτώσεις δραστών. Στη συνέχεια ο συγγραφέας μελετά τους Έλληνες ανθρωποκτόνους κατʼ εξακολούθηση - serialkillers (π.χ. Κυριάκος Παπαχρόνης, Κατσούλας - Δημητροκάλλης - οι σατανιστές της Παλλήνης, κ.ά.) και καταλήγει σε συμπεράσματα αναφορικά με την προσωπικότητα των δραστών, το modus operandi, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, τις εγκληματολογικές στατιστικές και τη θυματολογική σκοπιά.

Ακολούθως εξετάζονται οι Έλληνες ανθρωποκτόνοι κατά συρροή - mass murderers (π.χ. Βασίλης Λυμπέρης, Θεόφιλος Σεχίδης κ.ά.) και εξάγονται επίσης συμπεράσματα για την προσωπικότητα των δραστών, το modus operandi και τους παράγοντες εγκληματογένεσης. Στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου αναλύεται ο πολλαπλός ανθρωποκτόνος ως πολιτισμικό μόρφωμα (στην τέχνη, στη λαϊκή μυθολογία) και εξετάζονται αποτελεσματικότερες πολιτικές πρόληψης. Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων του συγγραφέα, την παράθεση πλούσιας βιβλιογραφίας (ελληνικής και ξενόγλωσσης) καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -20
 • Εισαγωγή1
 • Α. Διαστάσεις του φαινομένου των ανθρωποκτόνων κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή από τη διεθνή εμπειρία. Γνωστότερες περιπτώσεις δραστών1
 • Α.1. Περί ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, γενικά1
 • Α.2. Ανθρώπινο τραύμα και “κουλτούρα του τραύματος”2
 • Α.3. Στο σταυροδρόμι δημοσίου και ιδιωτικού5
 • Α.4. Η γέννηση του νέου τύπου ανθρωποκτόνου (serial killer)7
 • Α.5. Άνθρωπος κατά πάντων (mass murderer)12
 • A.6. Οι σύγχρονες προεκτάσεις της πολλαπλής ανθρωποκτονίας14
 • Β. Ερευνητικές στοχεύσεις. Κύριοι και δευτερεύοντες στόχοι16
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ19
 • Πηγές, Μέθοδος Έρευνας και Διατύπωση Ερευνητικών Υποθέσεων19
 • Α. Ιδανική πηγή και ερευνητικές δυσχέρειες προσέγγισής της19
 • Β. Αξιοποιηθείσες πηγές19
 • α) Δημοσιευθείσα Νομολογία (Περιοδικά: Ποιν. Χρον., Ποιν. Δικ., Ποινικός Λόγος, Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου)20
 • β) Αρχείο ημερησίου και περιοδικού τύπου, ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών Η.Π.Α. και Μ. Βρετανίας20
 • γ) Επίσημα Κρατικά Αρχεία (Στατιστικές Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης)22
 • δ) Στοιχεία δικογραφίας των δραστών που συνθέτουν το ερευνητέο υλικό 22
 • ε) Γενικά και ειδικά εγχειρίδια ποινικής και εγκληματολογικήςθεωρίας - άρθρα και μελέτες (ελληνικά και ξενόγλωσσα).22
 • Γ. Ανάπτυξη της ερευνητικής μεθόδου - Κατασκευή ερευνητικών υποθέσεων - Πρώτη ύλη - Ορισμοί - Ερευνητέο υλικό 23
 • α) Προς καθορισμό των ερευνητέων εγκληματικών τύπων (serial killers και mass murders) βάσει των περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά23
 • α-ι. Ορολογικές προσεγγίσεις βρετανικής και αμερικανικής βιβλιογραφίας23
 • α-ι.-1. Η ιστορία του όρου serial killer 23
 • α-ι.-2. Περί ορισμών24
 • α-ι.-3. Ριζική ορολογική διαφοροποίηση μεταξύ serial killer και mass murderer με βάση το κίνητρο εκάστου ανθρωποκτόνου. Μass / spree killer. Χαρακτηριστικά που ενδεχομένως εντάσσονται στον ορισμό του serial killer 27
 • α-ι.-4. Εξ αντιδιαστολής προσδιορισμός του ορολογικού περιεχομένου του όρου mass murder(er)29
 • α-ι.-5. Ειδικώτερη τυπολογία των κατ’ εξακολούθησιν ανθρωποκτόνων (serial killers)33
 • ι) ο οραματικός (visionary)34
 • ιι) ο ιεραπόστολος (missionary ή mission oriented)35
 • ιιι) ο ηδονιστής (hedonistic)37
 • ιv) ο επικυρίαρχος (power/control)38
 • α-ι.-6. Ειδικώτερη τυπολογία των κατά συρροήν ανθρωποκτόνων(mass murderers) 43
 • ι) οικογενειοκτόνοι45
 • ιι) «οργισμένοι εκδικητές»48
 • α-ιι. Οικοδόμηση κριτηρίων διάκρισης μεταξύ ελλήνων από τους λοιπούς κοινούς ανθρωποκτόνους, με βάση καθιερωμένους βιβλιογραφικούς ορισμούς59
 • β) Τυπολογική διάκριση60
 • β-ι. Πολλαπλές ανθρωποκτονίες για λόγους «τιμής», «κτηματικές» ή «κληρονομικές διαφορές»61
 • β-ιι. Συζυγοκτονίες για λόγους ερωτικής ζηλοτυπίας ή εξαιτίας κακών ενδοσυζυγικών σχέσεων68
 • β-ιιι. Ανθρωποκτονίες μετά βιασμού (σεξουαλικό κίνητρο)69
 • β-ιv. Ανθρωποκτονίες από δράστες με βεβαρυμένο ψυχιατρικό ιστορικό74
 • β-v. Ανθρωποκτονίες «αφανισμού»78
 • β-vι. Ανθρωποκτονίες που εντάσσονται στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος83
 • β-vιι. Μαζικές ανθρωποκτονίες με ρατσιστικό κίνητρο88
 • β-vιιι. Γενοκτονίες και μαζικές «εκκαθαρίσεις» εποχών της ιστορίας88
 • β-ιx. Ανθρωποκτονίες που συνιστούν σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις και το Στρατιωτικό Νόμο «έγκλημα πολέμου»90
 • β-xιι. Ανθρωποκτονίες από τρομοκρατικές οργανώσεις, μεμονωμένους φανατικούς και «αυτοκτονικές λατρείες»91
 • β-x. Θανατώσεις αθώων στο πλαίσιο εφαρμογής ποινικής (ή άλλης) ισχύουσας νομοθεσίας90
 • β-xι. Ανθρωποκτονίες (εκτελέσεις) από μυστικές υπηρεσίες90
 • γ) Ειδικές περιπτώσεις δραστών 99
 • γ-ι.Ο ασύλληπτος δράστης και το «Μέντιουμ»99
 • γ-ιι. Ο ανήλικος οικογενειοκτόνος101
 • γ-ιιι. Ο πολυανθρωποκτόνος χωρίς ανιχνεύσιμο κίνητρο101
 • δ) Ειδοποιός διαφορά κάθε μιας από τις δύο ερευνώμενες κατηγορίες πολυανθρωποκτόνων104
 • ε) Οικοδόμηση ορισμού για τους ανθρωποκτόνους κατ’ εξακολούθηση και τους ανθρωποκτόνους κατά συρροή105
 • ε-ι. Zητήματα που προκύπτουν από τις υιοθετούμενες από τον Π.Κ. ορολογίες 105
 • ε-ιι. Αντιπαραβολή χαρακτηριστικών μεταξύ serial killers και mass murders (συγκερασμός εγκληματολογικών κριτηρίων) 108
 • στ) Πινακοποίηση ερευνητέου υλικού110
 • Έλληνες Ανθρωποκτόνοι κατ’ εξακολούθηση (Serial Killers) πίνακας - ιι110
 • Έλληνες Ανθρωποκτόνοι κατά συρροή (Mass Murderers) πίνακας - ιιι111
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ113
 • Μελέτη των Ελλήνων Ανθρωποκτόνων κατ’ εξακολούθηση (serial killers)113
 • Α. O serial killer στην νεώτερη ιστορία113
 • Β. Μερικές τελευταίες επισημάνσεις και περιορισμοί -117
 • Υποθέσεις εκτός ερευνητέου υλικού117
 • Γ. Υποθέσεις (ανάπτυξη ερευνητέου υλικού)128
 • Γ.1. Δαμιανός Μαυρομάτης («Ο Δράκος της Καλογρέζας»)128
 • Γ.1.1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ128
 • Γ.1.2. «ΟΛΟΙ ΜΕ ΔΙΩΧΝΟΥΝ»130
 • Γ.1.3. Η ΔΙΚΗ132
 • Γ.2. Κυριάκος Παπαχρόνης 133
 • Γ.2.1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ133
 • Γ.2.2. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ135
 • Γ. 3. Σπύρος Μπέσκος 138
 • Γ.3.1. «ΜΠΛΟΚΟ»138
 • Γ.3.2. ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΑΣΗΣ ΥΠΟΨΙΑΣ138
 • Γ.3.3. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ139
 • γ.3.3-ι. Κατηγορίες και χρονικό των εγκλημάτων 142
 • γ.3.3-ιι. Το ζήτημα της ψυχικής υγείας148
 • Γ.3.4. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 152
 • Γ. 4. Αντώνης Δαγκλής168
 • Γ.4.1. ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ168
 • Γ.4.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΤΩΝ 22170
 • Γ.4.3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ «ΤΕΡΑΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ175
 • Γ. 5. Κατσούλας – Δημητροκάλλης («οι Σατανιστές της Παλλήνης») 182
 • Γ.5.1. Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ182
 • Γ.5.2. Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ «ΠΙΣΤΩΝ» 183
 • Γ.5.3. ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ185
 • Γ.5.4. ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΓΙΟΥΡΓΑ188
 • Γ.5.5. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ191
 • Γ.5.6. ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ192
 • Γ.5.7. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ193
 • Γ.5.8. ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ199
 • Γ.6. Δημήτρης Βακρινός200
 • Γ.6.1. ΖΩΗ - ΠΛΗΓΗ200
 • Γ.6.2. «ΣΕ ΜΕΝΑ ΜΙΛΗΣΕΣ ΕΤΣΙ;»203
 • Γ.6.3 «ΕΙΜΑΙ ΚΤΗΝΟΣ, ΜΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ»207
 • Δ. Θεματικά συμπεράσματα από την ανάλυση των ερευνηθεισών περιπτώσεων ανθρωποκτόνων κατ’ εξακολούθηση με αναφορές στο διεθνές παράδειγμα210
 • α) Αναφορικά με την προσωπικότητα των δραστών210
 • α-ι. Το προσωπείο «κανονικότητας» του δράστη210
 • α-ιι. Διαταραχές χαρακτήρα και συμπεριφοράς - βασανισμόςή και θανάτωση μικρών ζώων, πυρομανία, ονειρώ ή και θανάτωση μικρών ζώων, πυρομανία, ονειρώξεις215
 • α-ιιι. Ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς219
 • α-ιv. Σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία -καταπίεση από γονείς και στενό κοινωνικό περιβάλλον 221
 • α-v. H ανάγκη για έλεγχο, σεξουαλική επικυριαρχία και διαρκή επιβεβαίωση της «ισχύος» 233
 • α-vι. H συναίσθηση του αδίκου των πράξεών του και η «έκκληση για βοήθεια»237
 • α-vιι. Βιολογία, Ψυχιατρική, Ψυχανάλυση, Κοινωνικό περιβάλλον - Κριτική επισκόπηση στις κρατήσασες θεωρίες239
 • α-vιι.- 1. Γενετικά μειονεκτήματα, εγκεφαλική λειτουργία, βιολογικός παράγων και serial killers239
 • α-vιι.-2. Πρόκειται για ψυχικά ασθενείς δράστες;245
 • α-vιι.-3. Serial killers και «sociopaths» 251
 • α-vιι.-4. Ναρκισσιστικές προσωπικότητες και serial killers (μια ψυχαναλυτική θεώρηση) 254
 • α-vιι.-5. Ψυχασθένεια, serial killers και δυνατότητα πρόληψης 259
 • α-vιι.-6. Είναι οι serial killers παράφρονες; 273
 • α-vιι.-7. Serial killers και θεωρία της «μαύρης τρύπας»275
 • β) Αναφορικά με το Modus Operandi277
 • Modus Operandi Σπύρου Μπέσκου – πίνακας ιv279
 • Στοιχεία Modus Operandi Ελλήνων Serial Killers- Πίνακας -v283
 • β-ι. «Τελετουργική» συμπεριφορά προ, κατά και μετά την τέλεση των εγκλημάτων - Διαδοχή ψυχικών και πνευματικών «φάσεων» όπως αντικατοπτρίζεται στο modus operandi285
 • β-ι.-1. Θανατηφόρες φαντασιώσεις («becoming») 285
 • β-ι.-2. Συχνοί στρεσογόνοι παράγοντες («stressors»)287
 • β-ι.-3. Φάσεις του modus operandi288
 • β-ι.-4. Η σειρά των φόνων ως «καριέρα»289
 • β-ι.-5. Serial killers που δρούν κατά ομάδες 294
 • β-ιι. Αποχρώσεις του modus operandi και σημειολογία αυτών302
 • β-ιι.-1. Ανθρωποκτονία και σεξουαλική διαστροφή302
 • β-ιι.-2. Σκοτώνοντας την «εσώτερη γυναίκα»303
 • β-ιι.-3. «Μοιραία» λάθη που οδήγησαν στη σύλληψη305
 • γ) Ο ανθρωποκτόνος κατ’ εξακολούθηση κατά τη διέλευσή του από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 308
 • γ-ι. Οι δυσχέρειες της αστυνομικής έρευνας σε συνάρτηση με το ιδιάζον modus operandi308
 • γ.-ι.-1. «Profiling»: ορισμός, γέννηση και εξέλιξη. Ο ρόλος η λειτουργία του «profiling» στις υποθέσεις κατ’ εξακολούθηση ανθρωποκτονιών311
 • γ-ι.-2. Προφίλ και Έρευνες DNA315
 • γ-ι.-3. Διάσημες αποτυχίες του συστήματος 317
 • γ-ιι. Ο ανθρωποκτόνος κατ’ εξακολούθηση ως κατηγορούμενος και ως κατάδικος. Συμπεριφορά και ρόλοι στην κοινωνία της φυλακής326
 • δ) Εγκληματολογική στατιστική και serial killers333
 • δ -ι. Ένα «αμερικανικό φαινόμενο»;333
 • δ-ιι. H γυναίκα serial killer335
 • δ-ιιι. Όψεις της στατιστικής για τους serial killers - Αλήθειες και πλάνες γύρω από την ποσοτική και ποιοτική τους υπόσταση338
 • ε) Η δράση του κατ’ εξακολούθηση ανθρωποκτόνου από θυματολογική σκοπιά 339
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ343
 • Μελέτη των Ελλήνων Ανθρωποκτόνων κατά συρροή (mass murderers)343
 • Α. Κοινωνικοί δεσμοί και εγκληματογένεση. Παράγοντες για την τέλεση εγκλημάτων βίας και δη ανθρωποκτόνου δράσης343
 • α) Ο πολλαπλασιασμός των «θεάτρων» ανθρωποκτόνου δράσης κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, ειδικά στις κοινωνίες δυτικού τύπου343
 • β) Μass murderers και ανθρωποκτονία μέσα στην οικογένεια στη χώρα μας344
 • Β. Έγκλημα μέσα στην οικογένεια - εξαιρετέο υλικό346
 • Γ. Υποθέσεις (ανάπτυξη ερευνητέου υλικού) 357
 • Γ. 1. - Βασίλης Λυμπέρης 357
 • Γ.1.1. ΑΝΕΧΕΙΑ, ΜΙΖΕΡΙΑ, ΑΠΟΓΝΩΣΗ357
 • Γ.1.2. ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ361
 • Γ.1.3. Η ΔΙΚΗ367
 • Γ.1.4. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ371
 • Γ.2. Θανάσης Ντρούζος376
 • Γ.3. Θεόφιλος Σεχίδης 379
 • Γ.3.1. ΜΙΑ ΗΣΥΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ379
 • Γ.3.2. ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ380
 • Γ.3.3. ΑΙΜΑΤΗΡΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ380
 • Γ.3.4. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ383
 • Γ.3.5. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ384
 • Γ.3.6. ΨΥΧΙΚΩΣ ΥΓΙΗΣ;385
 • Γ.3.7. ΟΙ ΔΙΚΕΣ386
 • Γ.4. Παντελής Καζάκος 390
 • Γ.4.1. «ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ»390
 • Γ.4.2. ΑΠΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ392
 • Γ.4.3. ΟΙ ΔΙΚΕΣ 394
 • ι. Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 394
 • ιι. Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών398
 • Γ.5. Διονύσης Φούκας 401
 • Γ.5.1. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ401
 • Γ.5.2. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ402
 • Γ.5.3. Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟΥ ΓΙΟΥ404
 • Γ.5.4. Η ΔΙΚΗ406
 • Γ.6. Δημήτρης Πατμανίδης409
 • Γ.6.1. ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΤΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ409
 • Γ.6.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ412
 • Γ.6.3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΑΚΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ 413
 • Δ. Συγκεντρωτικά συμπεράσματα από την μελέτη των ανθρωποκτόνων κατά συρροή - κοινοί τόποι σε διεθνές και ελληνικό παράδειγμα415
 • α) Αναφορικά με την προσωπικότητα των δραστών 416
 • α-ι. Εσωστρεφής χαρακτήρας με άριστη έξωθεν μαρτυρία - ένας εγκληματίας της πρώτης φοράς 416
 • α-ιι. Οι δεσμοί του δράστη με την οικογένεια και το στενό κοινωνικό περιβάλλον 420
 • α-ιιι. Επιπρόσθετοι παράγοντες εγκληματογένεσης423
 • α-ιιι.-1. Παθολογικό υπόβαθρο - ψυχικές διαταραχές και σχιζοφρένεια424
 • α-ιιι.-2. Αλκοόλ ουσίες427
 • α-ιιι.-3. Πρόσβαση σε όπλα427
 • α-ιιι.-4. Η σημασία του ακροτελεύτιου επεισοδίου429
 • α-ιιι.-5. Αυτοκτονία και «ερασιτεχνικά» άλλοθι431
 • Παράγοντες εγκληματογένεσης ελλήνων mass murderers πίνακας - vι432
 • α-ιv. Ανατομία του κινήτρου: ανάγκη για ανταπόδοση και λυτρωτική λειτουργία433
 • β) Αναφορικά με το modus operandi 436
 • β-ι. Φαντασιωτική αναπαράσταση του εγκλήματος πριν την τέλεσή του436
 • β-ιι. «Ενέδρα» και χρησιμοποιούμενα όπλα438
 • γ) Ο ανθρωποκτόνος κατά συρροή κατά τη διέλευσή του από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 439
 • γ-ι. Ευχερής σύλληψη του δράστη439
 • γ-ιι. Ανεπαρκής ιατρική αντιμετώπιση του δράστη και εξαιρετικά περιορισμένη αξιοποίηση των ευρημάτων της ψυχιατρικής από την δικαιοσύνη440
 • γ-ιιι. Ο έγκλειστος κατά συρροήν ανθρωποκτόνος. Συμπεριφορά και ρόλοι στην κοινωνία της φυλακής442
 • δ) Η δράση του κατά συρροήν ανθρωποκτόνου από θυματολογική σκοπιά442
 • ε) Παράγοντες εγκληματογένεσης για τον κατά συρροήν ανθρωποκτόνο του αύριο444
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ451
 • Ο πολλαπλός ανθρωποκτόνος ως πολιτισμικό μόρφωμα - Ζητήματα Κοινωνικής Άμυνας451
 • Α. Πρότυπα και προσωπεία: Αναπαραστάσεις βίας και διείσδυσή τους στο κοινωνικό υποσυνείδητο. Ελληνικό και διεθνές παράδειγμα451
 • α) Η κατασκευή και απορρόφηση της είδησης: Mass media και πολυανθρωποκτόνο φαινόμενο451
 • β) Τέχνη, λαϊκή μυθολογία και οι περί την ανθρωποκτονία παραστάσεις του κοινού για τον δράστη454
 • β-ι. Η εμμονή της κοινής γνώμης με τους serial killers 454
 • β-ιι. Πολυανθρωποκτόνα τέρατα: από τη λογοτεχνία στον κινηματογράφο455
 • β-ιιι. Άνθρωπος και Μηχανή 461
 • Β. Προς μια αποτελεσματικότερη πολιτική πρόληψης. Ποινή, Αστυνόμευση και Τιμωρία 462
 • α) Ομάδες πίεσης και άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής - Σκέψεις και προτάσεις462
 • β) Μερικές σκέψεις επί του δέοντος466
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ 473
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ475
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ475
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ479
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ489
 • 0
 • 0