Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-188-0
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Στ. Μίχος

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να βοηθήσει το δικηγόρο που ενδιαφέρεται να σταδιοδρομήσει ως έμμισθος (in house) Δικηγόρος (ιδίως σε επιχείρηση) να κατανοήσει τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της μορφής αυτής άσκησης του Δικηγορικού Λειτουργήματος. Περιέχει πληροφορίες, ιδέες και συμβουλές για την εξεύρεση μιας θέσης έμμισθης απασχόλησης και την παροχή με αποτελεσματικό τρόπο νομικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Καθοδηγεί βήμα προς βήμα τον έμμισθο Δικηγόρο στη διαδρομή του από την αναζήτηση θέσης μέχρι την αποχώρηση και παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης Νομικής Υπηρεσίας επιχείρησης και του ρόλου του Δικηγόρου της. Δίνοντας έμφαση στη διαχείριση κινδύνων και στη στρατηγική και προληπτική δικηγορία και παρέχοντας χρήσιμα υποδείγματα εφαρμογής, αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό που θα δώσει στον έμμισθο Δικηγόρο τη δυνατότητα να προσαρμοστεί και να αποδώσει στο περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει το κενό στη βιβλιογραφία που αφορά τον αυξανόμενης σημασίας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις χώρο των εμμίσθων Δικηγόρων.

 • -22
 • ΜΕΡΟΣ Α'Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ1
 • 1. Εισαγωγή στην έννοια και το έργο του έμμισθου Δικηγόρου1
 • 2. Η αναζήτηση έμμισθης καριέρας5
 • 3. Το ζήτημα των αμοιβών των έμμισθων Δικηγόρων9
 • ΜΕΡΟΣ Β'Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ15
 • 4. Η Διαχείριση των Προσδοκιών15
 • 5. Παράγοντες επιτυχίας για το Δικηγόρο Νομικής Υπηρεσίας20
 • 6. Οι απαραίτητες δεξιότητες για τους Δικηγόρους Νομικών Υπηρεσιών22
 • 7. Η Στρατηγική Σκέψη του Δικηγόρου Νομικής Υπηρεσίας25
 • 8. Ο Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας ως μέλος της εταιρικής ομάδας28
 • 9. Οργάνωση και Διοίκηση Νομικής Υπηρεσίας32
 • 10. Προϋπολογισμός και Διαχείριση των Οικονομικών39
 • 11. Προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών στη Νομική Υπηρεσία43
 • 12. Άσκηση σε Νομική Υπηρεσία Επιχείρησης47
 • 13. Pro Bono Παροχή Νομικών Υπηρεσιών50
 • 14. «Πράσινη» Νομική Υπηρεσία53
 • 15. Αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της Νομικής Υπηρεσίας56
 • ΜΕΡΟΣ Γ'ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ67
 • 16. Συμβάσεις67
 • 17. Προγράμματα Νομοθετικής Συμμόρφωσης71
 • 18. Διοικητικό Συμβούλιο75
 • 19. Αντιδικίες79
 • 20. Διαχείριση Κρίσεων83
 • 21. Εκτίμηση των Εταιρικών Υποχρεώσεων και Περιουσιακών Στοιχείων87
 • ΜΕΡΟΣ Δ'ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ95
 • 22. Σε αναζήτηση της «αξίας»95
 • 23. Συνεργασία Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρειών Δικηγόρων98
 • 24. Απόσπαση εξωτερικού Δικηγόρου σε Νομική Υπηρεσία102
 • ΜΕΡΟΣ Ε'ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ107
 • 25. Αφήνοντας τη Νομική Υπηρεσία107
 • 26. Το τέλος των Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών;111
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ117
 • 1. Αμοιβές και αποζημιώσεις εμμίσθων Δικηγόρων λόγω λύσεως της σύμβασης έμμισθης εντολής - Νομοθετικό Πλαίσιο117
 • 2. Το δικηγορικό απόρρητο στις υποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού128
 • 3. Χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης από εργαζόμενους137
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ143
 • 1. Βιογραφικό Σημείωμα143
 • 2. Σύμβαση Έμμισθης Εντολής149
 • 3. Κατάλογος Αναγκαίας Πληροφόρησης152
 • 4. Συναντήσεις με τη Διοίκηση154
 • 5. Έρευνα Ικανοποίησης156
 • 6. Ερωτηματολόγιο Μελών Νομικής Υπηρεσίας158
 • 7. Πολιτικές και Διαδικασίες160
 • 8. Δήλωση Διοικητικού Προσωπικού193
 • 9. Έλεγχος Συμβάσεων195
 • 10. Διαχείριση Αντιδικιών203
 • 11. Αίτηση για Πρόταση Συνεργασίας206
 • 12. Πίνακας Δαπανών και Αμοιβών210
 • 13. Πίνακας Υποθέσεων211
 • 14. Απολογισμός212
 • 0
 • 0