Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-192-7
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Σ. Βιδάλη

Το έργο «Πέρα από τα όρια - Η αντεγκληματική πολιτική σήμερα» αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής, με στόχο να εξεταστούν συστηματικά και να γίνουν κατανοητές οι εξελίξεις σε βασικά ιδεολογικά πρότυπα της αντεγκληματικής πολιτικής και οι πολιτικές αντιμετώπισης του εγκλήματος σε μια εποχή μετάβασης προς την ψηφιακή-ρομποτική κοινωνία.

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο μεγάλες ενότητες: η πρώτη αφορά μια γενική ανάλυση των ζητημάτων που τίθενται για την Αντεγκληματική Πολιτική, τη σχέση της με την εγκληματολογική θεωρία και τους επιστημολογικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς της, την ανάλυση των βασικών προτύπων πολιτικής και τη σχέση τους με κοινωνικά προβλήματα, το έγκλημα του δρόμου, τα εγκλήματα των ισχυρών, την παγκοσμιοποίηση.

Το δεύτερο μέρος αφορά μια στοχευμένη προσέγγιση σε ζητήματα που η αντιμετώπισή τους έχει το προβάδισμα σήμερα, δηλαδή, από τη μία το οργανωμένο έγκλημα και από την άλλη, το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά, ως επιμέρους εκφάνσεις του κρατικού εταιρικού εγκλήματος. Πρόκειται για πεδία αντεγκληματικής πολιτικής που έχουν υπερέχοντα διεθνή και διεθνικό χαρακτήρα. Επίσης, αναφέρονται σε ζητήματα παρανομίας που η παραδοσιακή ποινική και εγκληματολογική κρατούσα θεωρία είχε για χρόνια «υποβαθμίσει».

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με πίνακες και δημοσιευμένα στοιχεία για υποθέσεις που αποτελούν υποδειγματικές περιπτώσεις των όσων εξετάζονται στα κεφάλαια του, ενώ συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -28
 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εγκληματολογική θεωρία και Δημόσιες Πολιτικές1
 • 1. Γενικά ιδεολογικά πρότυπα της αντεγκληματικής πολιτικής4
 • 2.Το φιλελεύθερο πρότυπο και η άμυνα της κοινωνίας από το έγκλημα 6
 • 3.Εναλλακτικά πρότυπα9
 • 3.1.Καταργητισμός10
 • 3.2.Ποινικός εγγυητισμός12
 • 3.3.Κοινωνική δικαιοσύνη13
 • 3.4.Αποκαταστατική δικαιοσύνη 14
 • 4.Αντεγκληματική Πολιτική και Πολιτική: Διαχρονικές σχέσεις18
 • 4.1.Η θέση της Αντεγκληματικής Πολιτικής στο σύστημαδιακυβέρνησης18
 • 4.2.Ιδεολογία της άμυνας της κοινωνίας από το έγκλημα και νεωτερικότητα 18
 • 4.3.Η Κρίση της ιδεολογίας της Άμυνας της Κοινωνίας από το έγκλημα24
 • 4.4.Δικαιοκρατικό πρότυπο και ποινικός εγγυητισμός 25
 • 4.5.Ύστερη νεωτερικότητα: Νέο – συντηρητισμός και ανταποδοτικές ποινές27
 • 4.6.Άμυνα της κοινωνίας και «πόλεμοι» κατά του εγκλήματος 28
 • 4.7.Αναλογιστική Δικαιοσύνη και Νέα Ποινολογία30
 • 4.8.Το πρότυπο Ασφάλειας και παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος32
 • 5.Αντεγκληματική πολιτική, πολιτική και σοβαρή παρανομία35
 • 5.1.Η θεωρία της συνωμοσίας: το Ο.Ε. ως «εισαγόμενο πρόβλημα»35
 • 5.2.Η θεωρία της συμβιωτικής σχέσης μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας: «O εχθρός είμαστε εμείς»38
 • 5.3.Ο αιώνιος συνδετικός κρίκος: η διαφθορά 39
 • 6.Διεθνείς διαστάσεις – διεθνική παρανομία: όρια και κίνδυνοι για τη Δημοκρατία 42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ανισότητες, διακρίσεις και επιλεκτική λειτουργία του ποινικοκατασταλτικού συστήματος 47
 • 1.Περί ανισοτήτων 47
 • 2.Κοινωνικός Έλεγχος, έγκλημα και ανισότητες49
 • 3.Έγκλημα και κοινωνική Μεταβολή στην Ελλάδα53
 • 3.1.Εγκληματικότητα και ανεργία 55
 • 3.2.Το πρόβλημα των μεταναστών56
 • 3.3.Εξάρτηση και οικονομία των ναρκωτικών 57
 • 4.Εγκλήματα των ισχυρών62
 • 4.1.Η υποχώρηση των παραδοσιακών κατηγοριοποιήσεων64
 • 5.Ανισότητες και επιβολή του νόμου 66
 • 5.1.Αστυνομία 67
 • 5.2.Η Δικαιοσύνη71
 • 5.3.Φυλακή72
 • 6.Ανισότητα και ο κόσμος της παρανομίας75
 • 7.Διακρίσεις, ανισότητες και ανθρώπινα δικαιώματα 76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η πρόληψη του εγκλήματος79
 • 1.Τυπολογίες και χαρακτήρας της πρόληψης του εγκλήματος79
 • 2.Ποινική και εξωποινική πρόληψη του εγκλήματος82
 • 2.1.Η Πρόληψη στο ποινικό σύστημα82
 • 2.2.Πολυπαραγοντική και κοινοτική πρόληψη του εγκλήματος83
 • 2.3. Η περιστασιακή πρόληψη του εγκλήματος83
 • 2.4.H Kοινωνική Πρόληψη του εγκλήματος92
 • 2.4.1.Κοινωνική πρόληψη εγκλήματος και κοινωνία της αγοράς93
 • 3. Η πρόληψη του εγκλήματος στην Ελλάδα95
 • 3.1.Τάσεις στον ακαδημαϊκό λόγο95
 • 3.2. Κοινωνικές συνθήκες και πρόληψη του εγκλήματος97
 • 3.3.Εγκληματικότητα και πρόληψη του εγκλήματος99
 • 4.Τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής101
 • 4.1.Η εμπλοκή της κοινότητας στην πρόληψη του εγκλήματος 101
 • 4.2.Η τροπή προς το πρότυπο ασφάλειας 102
 • 5. Κοινωνική Πρόληψη του Εγκλήματος στην Ελλάδα103
 • 5.1.Το άτυπο σύστημα κοινωνικής προστασίας και η κοινωνία της αγοράς στην Ελλάδα103
 • 5.2.Κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική πολιτική 105
 • 6.Kοινωνική πρόληψη του εγκλήματος: επαναοριοθετήσεις109
 • 6.1.Τα κοινωνικά υποκείμενα της πρόληψης του εγκλήματος109
 • 6.2.Κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος και κοινότητα110
 • 6.3.Οικονομική κρίση και πρόληψη 111
 • 7.Συμπεράσματα 113
 • ΜΕΡΟΣ Β΄117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Θεωρητικές προσεγγίσεις της σοβαρής παρανομίας 117
 • 1.Τα ρευστά όρια της παρανομίας 117
 • 2.Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα του λευκού κολάρου: η σύντομη επισκόπηση 120
 • 3.Κρατικο-εταιρικό έγκλημα123
 • 4.Ένα πλαίσιο για την κατανόηση της σοβαρής παρανομίας στην Ελλάδα126
 • 4.1.Η πολιτική οικονομία των εγκληματικών πτυχών της κρίσης127
 • 5.Η τυπολογία των κρατικών - εταιρικών εγκλημάτων στην Ελλάδα 130
 • 5.1.Μία υποδειγματική υπόθεση: Siemens 133
 • 5.1.1.Το σύστημα Siemens 134
 • 5.1.2.Το πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων136
 • 6.Οργανωμένο έγκλημα και εγκληματική οργάνωση138
 • 6.1.Κοινωνική οργάνωση του οργανωμένου εγκλήματος140
 • 6.1.1.Αγροτική κοινωνία: το παράδειγμα των καλλιεργητών κάνναβης και κόκας 142
 • 6.1.2.Αστικές περιοχές: συμβιωτικές σχέσεις και μεταβιβάσεις χρημάτων142
 • 6.1.3.Ο κύκλος της συγκάλυψης και η συνάντηση με τα εγκλήματα των ισχυρών143
 • 6.2.«Πολιτικές» ασφάλειας, βία και «ποινές»144
 • 7.Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα: η σύντομη ιστορίαμιας «απουσίας» 146
 • 8.Η σχέση ανάμεσα στο έγκλημα του λευκού κολάρου,το κρατικό εταιρικό και το οργανωμένο έγκλημα151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η αντιμετώπιση της σοβαρής παρανομίας155
 • 1.Τάσεις και διεθνικές διαστάσεις της Αντεγκληματικής Πολιτικής155
 • 2.Η Σύμβαση του Παλέρμο161
 • 3.Η διαφθορά: Εισαγωγή στη Σύμβαση του ΟΗΕ 165
 • 4.Το ζήτημα της εγκληματικής οργάνωσης 172
 • 4.1.Η εγκληματική οργάνωση και η ελληνική νομοθεσία175
 • 4.2.Το οικονομικό όφελος και η «εξαφάνιση» του οργανωμένου εγκλήματος177
 • 5.Ποινικές τυποποιήσεις της διαφθοράς 179
 • 5.1.Δωροδοκία και δωροληψία181
 • 5.2.Εγκλήματα των υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργώνκαι άλλα182
 • 5.2.1.Δωροδοκία και δωροληψία δικαστικών λειτουργών183
 • 5.2.2.Εμπορία επιρροής και κατάχρηση εξουσίας183
 • 6.Η έρευνα και η ανάκριση184
 • 6.1.Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος186
 • 6.2.Συγκαλυμμένη έρευνα και άρση του απορρήτου186
 • 7.Ορισμένες τυπολογίες εγκλημάτων187
 • 7.1.Ξέπλυμα χρήματος187
 • 7.1.1.Το θεσμικό πλαίσιο189
 • 7.1.2.Ποιες εγκληματικές δραστηριότητες; Είκοσι βασικά αδικήματα190
 • 7.2.Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και φοροδιαφυγή192
 • 7.2.1.Φοροδιαφυγή, πλαστά, εικονικά, ανακριβή στοιχεία192
 • 7.2.2.Η αυτουργία και συνέργεια επί νομικών ιδίως προσώπων193
 • 7.3.Λαθρεμπόριο193
 • 7.4.Εκβιάσεις - Προστασία 199
 • 8.Η οργάνωση της αντεγκληματικής πολιτικής201
 • 8.1.Η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες202
 • 8.1.1.Η Αρχή για το ξέπλυμα, την τρομοκρατία και τον έλεγχο περιουσίας202
 • 8.1.2.Οι άλλες υπηρεσίες207
 • 8.2.Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος209
 • 8.3.Εισαγγελέας Διαφθοράς211
 • 8.3.1.Αρμοδιότητες και ανάκριση212
 • 8.3.2.Πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία213
 • 8.4.Οικονομική Αστυνομία215
 • 8.5.Η Γενική εποπτεία, συντονισμός και έλεγχος των υπηρεσιών διαφθοράς 217
 • 8.6.Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της διαφθοράς (2015)218
 • 8.7.Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 218
 • 8.8.Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για το λαθρεμπόριο221
 • 8.9.Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και άλλα σώματα222
 • 9.Τελικές εκτιμήσεις: Βασικοί άξονες αντεγκληματικής πολιτικής 224
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ233
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι233
 • 1.Οργανωμένο έγκλημα και κοινωνική υπανάπτυξη στην Ελλάδα:η υπόθεση των Ζωνιανών ως μια υποδειγματική υπόθεση233
 • 2.Υπόθεση Goldman Sachs247
 • 3.Η υπόθεση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών249
 • 4.Υπόθεση ΕΛΣΤΑΤ252
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (άρθρα ΠΚ)261
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III271
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV283
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ287
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ309
 • 0
 • 0