Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-194-1
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Ε. Καστανίδου, Β. Πολυζωΐδου
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Το έργο «Όπλα» αποτελεί μια συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας για τα όπλα στη χώρα μας.

Το βασικό νομοθέτημα (Ν 2168/1993) παρατίθεται ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί (κυρίως με το Ν 3944/2011 –αλλά και με τους Ν 2334/1995, 3065/2002, 4028/2011, 4249/2014), ενώ κάθε άρθρο του συνοδεύεται από σχετικές διατάξεις, ενδεικτική βιβλιογραφία - αρθρογραφία και νομολογία. Ιδιαίτερα ως προς την τελευταία, σημειώνεται ότι η έρευνα ανατρέχει στην έναρξη εφαρμογής του Ν 2168/1993 και εκτείνεται έως και το τέλος του 2016, καλύπτοντας αποφάσεις τόσο των (ποινικών) δικαστηρίων της ουσίας όσο και του ανώτατου ακυρωτικού. Συστηματοποιείται δε τόσο κατ’ άρθρο όσο και θεματικά (έννομο αγαθό, αντικειμενική υπόσταση - άδικο, υποκειμενική υπόσταση - καταλογισμός, ζητήματα διαχρονικού δικαίου, συρροή κ.λπ.).Παράλληλα, παρουσιάζεται η κυριότερη σχετική νομοθεσία: εθνική (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), ευρωπαϊκή (κανονισμοί, οδηγίες), αλλά και διεθνής.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις αιτιολογικές εκθέσεις των συναφών νόμων, τη γενική βιβλιογραφία επί του θέματος, καθώς και με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα των όπλων.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ0
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ0
 • Α΄ ΝΟΜΟΣ 2168/1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ27
 • ΝΟΜΟΣ 2168/1993: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993) [Άρθρα 1-30, 38, 44]27
 • ΒΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ29
 • Άρθρο 1 – Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής29
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ34
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ35
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ36
 • Ι. ΕΝΝΟΙΑ ΟΠΛΟΥ36
 • 1. Εκπαιδευτική χειροβομβίδα36
 • 2. Όπλο κρότου αερίων36
 • II. ΕΝΝΟΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ37
 • 1. Ποια είναι κυνηγετικά όπλα37
 • 2. Δεν είναι κυνηγετικά όπλα37
 • III. ΕΝΝΟΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ37
 • Φυσίγγια37
 • IV. ENNOIA ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ39
 • Μπαρούτι39
 • V. ENNOIA ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ39
 • 1. Πυροκροτητής - Χειροβομβίδα39
 • 2. «Βόμβα Μολότωφ»39
 • VI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ Ή ΑΜΥΝΑ39
 • 1. Έννοια αντικειμένων πρόσφορων για επίθεση ή άμυνα39
 • 2. Είδη αντικειμένων «πρόσφορων για επίθεση ή άμυνα»40
 • Άρθρο 2 – Εισαγωγή από το εξωτερικό45
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ51
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ51
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ51
 • ΣΥΡΡΟΗ51
 • Συρροή με οπλοφορία51
 • Άρθρο 3 – Εξαγωγή - Επανεξαγωγή51
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ53
 • Άρθρο 3Α – Εξαγωγή – Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό54
 • Άρθρο 4 – Διαμετακόμιση55
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ57
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ58
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ58
 • 1. Έννοια διαμετακόμισης58
 • 2. Διαμετακόμιση τμήματος όπλου58
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ59
 • Αποκλεισμός του δόλου γιατί η καθυστέρηση έκδοσης της άδειας ήταν αποτέλεσμα μη έγκαιρης συνεννόησης των αρχών59
 • Άρθρο 4Α – Διαμεσολάβηση – Μεσιτεία59
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.61
 • Άρθρο 5 – Κατασκευή στο εσωτερικό61
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ63
 • Άρθρο 6 – Εμπορία - Διάθεση63
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ66
 • Άρθρο 7 – Κατοχή67
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ69
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ71
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ71
 • Α. ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΟΥ71
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ71
 • 1. Έννοια κατοχής71
 • 2. Κατοχή μαχαιριών μη προοριζόμενων για οικιακή, επαγγελματική κ.λπ. χρήση72
 • 3. Άδεια οπλοκατοχής72
 • 4. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος73
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ74
 • 1. Νομική πλάνη74
 • 2. Πλάνη περί το αξιόποινο – νομικά αδιάφορη74
 • III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ75
 • Επιεικέστερος νόμος75
 • IV. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ75
 • 1. Συρροή με οπλοφορία75
 • 2. Συρροή με εισαγωγή76
 • 3. Φαινομενική η συρροή επί κατοχής περισσότερων όπλων76
 • 4. Φαινομενική η συρροή επί κατοχής όπλων και άλλων αντικειμένων76
 • 5. Αληθινή η συρροή με την κατοχή κυνηγετικού όπλου77
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ77
 • 1. Επιτρεπτή βελτίωση της κατηγορίας η καταδίκη για κατοχή περισσότερων μαχαιριών απ’ όσα αναφέρονταν στο επιδοθέν κλητήριο θέσπισμα77
 • 2. Παράσταση πολιτικής αγωγής77
 • 3. Αυτοτελής ο ισχυρισμός περί κατοχής μαχαιριού για κάποια από τις αναφερόμενες στο νόμο χρήσεις (εδώ, εκπαιδευτική) – Έλλειψη αιτιολογίας, Έλλειψη ακρόασης77
 • Β. ΜΗ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΛΟΥ78
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ78
 • Πότε στοιχειοθετείται το αδίκημα78
 • II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ78
 • Αληθινή συρροή με το έγκλημα της παράνομης οπλοκατοχής78
 • Γ. MΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ ΟΠΛΟΥ78
 • I. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ78
 • II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ79
 • Άρθρο 8 – Κατοχή κυνηγετικών όπλων79
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ80
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ80
 • Πότε στοιχειοθετείται το αδίκημα80
 • II. ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ81
 • Επιεικέστερος νόμος81
 • III. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ81
 • Συρροή αληθινή με την κατοχή άλλων όπλων81
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ81
 • Παράσταση πολιτικής αγωγής81
 • Άρθρο 9 – Όπλα σε πλοία και αεροσκάφη81
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ83
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ83
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ83
 • Άδεια λιμενικής αρχής83
 • Άρθρο 10 – Οπλοφορία83
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ86
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ91
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ91
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ91
 • 1. Έννοια της οπλοφορίας91
 • 2. Μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης όταν φέρεται μαχαίρι κουζίνας ή ψαλίδι ραπτικής93
 • 3. Οπλοφορία με τσεκούρι ως είδος μαχαιριού93
 • 4. Αιτιολογία93
 • 5. Άδεια οπλοφορίας σε κληρικούς και μοναχούς93
 • 6. Άδεια οπλοφορίας σε ιδιώτη94
 • 7. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί οπλοφορούν ipso jure άνευ αδείας94
 • 8. Οπλοφορία από άτομο που διαθέτει άδεια να οπλοφορεί94
 • 9. Οπλοφορία σε χώρους που ορίζει η άδεια κατοχής όπλου95
 • 10. Αιτιολογία απαιτείται και ως προς την ύπαρξη σχετικής άδειας95
 • 11. Οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα96
 • 12. Γνώμη του εισαγγελέα ως προϋπόθεση έκδοσης άδειας οπλοφορίας96
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ96
 • Νομική πλάνη96
 • III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ96
 • 1. Επί οπλοφορίας μαχαιριού96
 • 2. Επί οπλοφορίας στιλέτου97
 • 3. Η μη αυτεπάγγελτη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου97
 • IV. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ98
 • 1. Συρροή επί οπλοφορίας περισσότερων όπλων98
 • 2. Συρροή οπλοφορίας με οπλοκατοχή98
 • 3. Συρροή οπλοφορίας με εισαγωγή όπλων από το εξωτερικό98
 • 4. Συρροή οπλοφορίας και επικίνδυνης σωματικής βλάβης98
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ98
 • 1. Αρμοδιότητα δικαστηρίου98
 • 2. Απόφαση τακτικών δικαστών99
 • 3. Αιτιολογία100
 • 4. Αρχή μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου (άρ. 470 ΚΠΔ)100
 • 5. Αναδρομικότητα δικονομικής διάταξης100
 • 6. Μεταβολή κατηγορίας100
 • Άρθρο 11 – Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών / Χρήση εκρηκτικών υλών101
 • Άρθρο 12 – Άσκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών103
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ103
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ103
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ104
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ104
 • Προσβαλλόμενο έννομο αγαθό104
 • II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ104
 • 1. Συρροή με οπλοχρησία104
 • 2. Συρροή με άσκοπους πυροβολισμούς του άρ. 66 ΣΠΚ104
 • Άρθρο 13 – Όπλα και αντικείμενα στις φυλακές105
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.105
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ105
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ105
 • Α. ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ105
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ105
 • Έννοια κατοχής105
 • Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ106
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ106
 • 1. Έννοια της φυλακής106
 • 2. Έννοια της εισαγωγής όπλων στη φυλακή106
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ106
 • Πραγματική και νομική πλάνη106
 • III. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ107
 • Συρροή με το έγκλημα της προμήθειας εκρηκτικών με σκοπό την πρόκληση κοινού κινδύνου107
 • Άρθρο 14 – Οπλοχρησία107
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ107
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ110
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ111
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΑΔΙΚΟ111
 • 1. Έννοια χρήσης όπλου111
 • 2. Προϋπόθεση η χρήση αντικειμένου, που είναι κατά νόμο όπλο112
 • 3. Η οπλοχρησία αποτελεί αυτοτελές έγκλημα και όταν η χρήση αποτελεί στοιχείο του κύριου εγκλήματος113
 • 4. Καταδίκη για το κύριο έγκλημα ως εξωτερικός όρος του αξιοποίνου114
 • 5. Η οπλοχρησία είναι έγκλημα παρακολουθηματικό της κύριας πράξης114
 • 6. Οπλοχρησία σε κατάσταση ανάγκης115
 • 7. Οπλοχρησία σε άμυνα115
 • 8. Οπλοχρησία από αστυνομικούς115
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ116
 • 1. Δόλος116
 • 2. Αιτιολογία116
 • ΙΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ116
 • 1. Επιεικέστερος νόμος116
 • 2. Επιεικέστερος νόμος μετά την αμετάκλητη καταδίκη για οπλοχρησία116
 • IV. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ117
 • 1. Συρροή οπλοχρησίας – κύριου εγκλήματος117
 • 2. Συρροή οπλοχρησίας και άσκοπων πυροβολισμών117
 • 3. Συρροή οπλοχρησίας – οπλοφορίας117
 • V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ118
 • Αθροιστική έκτιση – Υπό όρο απόλυση118
 • VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ118
 • Αναδιατύπωση παραπεμπτικής διάταξης για οπλοχρησία118
 • Άρθρο 15 – Διακεκριμένες περιπτώσεις118
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ119
 • Ι. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΝΟΧΗ119
 • 1. Δόλος119
 • 2. Αιτιολογία120
 • II. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ121
 • Η δήμευση των μεταφορικών μέσων αποτελεί παρεπόμενη ποινή121
 • III. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ121
 • 1. Συρροή των διακεκριμένων περιπτώσεων με το έγκλημα της προμήθειας εκρηκτικών με σκοπό την πρόκληση κοινού κινδύνου121
 • 2. Σωρευτικά μικτό έγκλημα – Αληθινή πραγματική συρροή εφόσον πραγματώνονται περισσότεροι περιγραφόμενοι τρόποι τέλεσης 121
 • IV. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ122
 • Απόλυτη ακυρότητα122
 • Άρθρο 16 – Κατάσχεση - Δήμευση122
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ123
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ124
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ124
 • 1. Μέτρο ασφαλείας124
 • 2. Αδυναμία επιβολής δήμευσης όταν η επικινδυνότητα των όπλων έχει εκλείψει ή πάντως ελέγχεται από την πολιτεία125
 • 3. Αρμοδιότητα125
 • 4. Φύλαξη κατασχεθέντων όπλων125
 • 5. Άρση κατάσχεσης125
 • Άρθρο 17 – Ειδικές ποινικές διατάξεις126
 • Άρθρο 18 – Χορήγηση και ανάκληση αδειών127
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ129
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ129
 • Πότε ένα πρόσωπο δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης129
 • Άρθρο 19 – Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων129
 • Άρθρο 20 – Έλεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών ειδών130
 • Άρθρο 21 – Ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων131
 • Άρθρο 22 – Διοικητικές κυρώσεις132
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ132
 • Άρθρο 23 – Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής134
 • Άρθρο 24 – Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου137
 • Άρθρο 25 – Απόκτηση από κάτοικο άλλου κράτους-μέλους της Κοινότητας137
 • Άρθρο 26 – Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα138
 • Άρθρο 27 – Εξαιρέσεις139
 • Άρθρο 28 – Ανταλλαγή πληροφοριών140
 • Άρθρο 29 – Μεταβατικές διατάξεις141
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ141
 • Παράδοση εντός 4μήνου141
 • Άρθρο 30 – Τροποποίηση διατάξεων142
 • Άρθρα 31-37142
 • Άρθρο 38 – Καταργούμενες διατάξεις142
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ142
 • Κατάργηση εδ. β παρ. 3 άρθρ. 128 ΚΠΔ142
 • Άρθρα 39-43143
 • Άρθρο 44 – Έναρξη ισχύος143
 • Β΄ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ147
 • Β1. ΝΟΜΟΙ0
 • [1] ΝΟΜΟΣ 456/1976: Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων (ΦΕΚ Α΄ 277/19.10.1976) [Άρθρα 1-8]147
 • [2] ΝΟΜΟΣ 1421/1984: Εισαγωγή, κατοχή και χρήση ειδικών όπλων αναισθητοποίησης ή ευθανασίας των ζώων (ΦΕΚ Α΄ 27/13.3.1984)152
 • [3] ΝΟΜΟΣ 3169/2003: Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 189/24.7.2003) [Άρθρα 1-6]155
 • [4] ΝΟΜΟΣ 3944/2011: Τροποποίηση του Ν 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 67/5.4.2011) [Άρθρα 9-10]163
 • [5] ΝΟΜΟΣ 4028/2011: Τροποποίηση διατάξεων του Ν 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)» (ΦΕΚ Α΄ 242/11.11.2011)167
 • Β2. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ0
 • [6] ΠΔ 76/2010: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (ΦΕΚ Α΄ 140/12.8.2010) [Άρθρα 1, 2, 15, 16]173
 • Β3. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ0
 • [7] ΥΑ 3009/2/20-στ/1994: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων και συναφή θέματα (Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ Β΄ 143/3.3.1994) (ΦΕΚ Β΄ 41/26.1.1994)177
 • [8] ΥΑ 3009/2/21-γ/1994: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετακόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής (Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ Β΄ 386/24.5.1994) (ΦΕΚ Β΄ 301/21.4.1994) [Άρθρα 1-4, 6, 10-11]181
 • [9] ΥΑ 3009/2/1Β/1994: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών εισαγωγής, αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών εμπορίας - κατοχής των ειδών αυτών (ΦΕΚ Β΄ 405/3.6.1994)186
 • [10] ΥΑ 3009/2/28γ/1994: Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Β΄ 573/26.7.1994 και ΦΕΚ Β΄ 778/14.10.1994) (ΦΕΚ Β΄ 461/21.6.1994) [Άρθρα 1-7]190
 • [11] ΥΑ 3009/2/26α/1994: Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ. αντικειμένων του Ν 2168/1993 (ΦΕΚ Β΄ 513/4.7.1994)195
 • [12] ΥΑ 3312.1/01/1994: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας κατοχής και οπλοφορίας όπλων, τα οποία επιτρέπονται να φέρονται στα υπό ελληνική σημαία πλοία - αριθμός και τύπος αυτών (ΦΕΚ Β΄ 601/4.8.1994)199
 • [13] ΥΑ 3009/2/23/α/1994: Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Ν 2168/1993 και 456/1976 αδειών (ΦΕΚ Β΄696/14.9.1994) [Άρθρα 6-8]202
 • [14] ΥΑ 3009/2/25-γ/1994: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς όπλων και φυσιγγίων αυτών, σε χώρες, μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Β΄ 892/1.12.1994)207
 • [15] YA 4325/1999: Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών - Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών - Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής (ΦΕΚ Β΄ 400/19.4.1999) [Άρθρα 1-16, 19-23]211
 • [16] ΥΑ Ε.1904/574/Γ0034/2002: Οπλοφορία τελωνειακών υπαλλήλων, τρόπος εκπαίδευσης αυτών στην οπλοτεχνική, διαδικασίες προμήθειας, διαχείρισης, συντήρησης, επισκευής και ασφαλούς φύλαξης του υπηρεσιακού οπλισμού και πυρομαχικών καθώς και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας (ΦΕΚ Β΄ 1021/5.8.2002) [Άρθρα 9, 11]229
 • [17] ΥΑ 3009/2/84-Δ/2004: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισμού όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων. Χορήγηση αδειών εισαγωγής, εμπορίας και κατοχής των αντικειμένων αυτών (ΦΕΚ Β΄ 1208/6.8.2004) [Άρθρα 1-12]232
 • [18] YΑ 941/2006: Ατομικός - ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης (ΦΕΚ Β΄ 724/15.6.2006)242
 • [19] ΥΑ 1016/109/121-ιβ΄/2009: Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης αδειών εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς και κατοχής όπλων από ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και οπλοφορίας του προσωπικού αυτών (ΦΕΚ Β΄ 1510/23.7.2009) [Άρθρα 1, 3, 5]248
 • [20] ΥΑ 3009/2/23-λζ΄/2013: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3009/2/23−α΄από 31.8.1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Ν 2168/1993 και 456/1976 αδειών» (Β΄ 696) (ΦΕΚ Β΄ 843/9.4.2013) [Άρθρο 1]252
 • [21] ΥΑ 3009/2/23-με΄/2016: Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων (ΦΕΚ Β΄ 422/22.2.2016)253
 • [22] ΥΑ 2152.1-5/62626/2016: Εκποίηση κατασχεμένων εκρηκτικών υλών (ΦΕΚ Β΄ 2772/2.9.2016)254
 • [23] ΥΑ 39981/2016: Οπλοφορία υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης, εκτός υπηρεσίας (ΦΕΚ Β΄ 1532/31.5.2016)255
 • Β4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ0
 • [24] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 258/2012: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος («Πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα»), και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά (L 94/30.3.2012) [Άρθρα 1-16, 20-22]257
 • [25] ΟΔΗΓΙΑ 2014/28/ΕΕ: Οδηγία 2014/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (L 96/29.3.2014) [Άρθρα 2, 12]270
 • Γ΄ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ275
 • [1] ΝΟΜΟΣ 1979/1991: Κύρωση Σύμβασης για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα (ΦΕΚ Α΄ 186/9.12.1991) [Άρθρα πρώτο, 1-5, Πρωτόκολλο ΙΙΙ άρθρα 1-2, άρθρο δεύτερο]275
 • [2] ΝΟΜΟΣ 2514/1997: Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών-Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών (ΦΕΚ Α΄ 140/27.6.1997) [Άρθρα 77-91]281
 • [2] ΝΟΜΟΣ 2514/1997: Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών-Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών (ΦΕΚ Α΄ 140/27.6.1997) [Άρθρα 77-91]281
 • [3] ΝΟΜΟΣ 2991/2002: Εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους (ΦΕΚ Α΄ 35/27.2.2002) [Άρθρα 1, 10-14]288
 • [4] ΝΟΜΟΣ 3875/2010: Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) [Άρθρα 1-6]293
 • [5] ΝΟΜΟΣ 4365/2016: Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων (ΦΕΚ Α΄ 16/12.2.2016) [Άρθρα πρώτο, 2, 6, 7, 10, 12]298
 • Δ΄ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ305
 • [1] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικοί μηχανισμοί και άλλα συναφή θέματα» (Ν 2168/1993)305
 • [2] ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς και εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» (Ν 3169/2003)312
 • [3] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του Ν 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις» (Ν 3944/2011)319
 • [4] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Ν 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)» (Ν 4028/2011) [Άρθρα 1-5, 19]325
 • [4] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Ν 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)» (Ν 4028/2011) [Άρθρα 1-5, 19]325
 • Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ335
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ341
 • 0
 • 0