Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-241-2
Σελίδες: 384
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Η παρούσα 8η έκδοση του έργου «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4411/2016 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 142/3.8.2016), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 282 ΚΠΔ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4236/2014, 4251/2014, 4254/2014, 4264/2014, 4267/2014, 4274/2014, 4322/2015, 4356/2015 και 4360/2016, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα. Αξίζει αναφοράς η ρύθμιση του άρθρου 65 του Ν 4356/2015, με την οποία ορίσθηκε ότι στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 177 του ΚΠΔ, εφόσον το αποδεικτικό μέσο αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • -18
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ1
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]1
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ2
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]2
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ7
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]7
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 14
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ14
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-35]14
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ20
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 36-45Β]20
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ27
 • Έγκληση [Άρθρα 46-53]27
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ30
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρα 54-56]30
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ31
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]31
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ31
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]31
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 33
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-70]33
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ36
 • Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε [Άρθρο 71]36
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 37
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ37
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]37
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ39
 • Πολιτικώς ενάγοντες [Άρθρα 82-88]39
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ41
 • Αστικώς υπεύθυνοι [Άρθρα 89-95]41
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ44
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 96-108Α]44
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 49
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ49
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλην [Άρθρα 109-121]49
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ57
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]57
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Γενική διάταξη [Άρθρο 127]60
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]60
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ62
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-137]62
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 65
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ65
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 138-147]65
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ73
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]73
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ75
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]75
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ81
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]81
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ83
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]83
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ86
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ86
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ86
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-179]86
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ87
 • Αυτοψία [Άρθρα 180-182]87
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ88
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι88
 • Α) Πραγματογνώμονες [Άρθρα 183-203]88
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 204-208]97
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ99
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]99
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ112
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238Β]112
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 117
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ117
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ117
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ117
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]117
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ118
 • Προανάκριση [Άρθρα 243-245]118
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]121
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 124
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ124
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]124
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ125
 • Έρευνες [Άρθρα 253-259]125
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ130
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]130
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ134
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]134
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ138
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-304]138
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 157
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ157
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]157
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Συμβούλιο Εφετών [Άρθρα 316-319]167
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328]169
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ174
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ174
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ174
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ174
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]174
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ176
 • Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]176
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ178
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]178
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ185
 • Αποδεικτική διαδικασία185
 • α) Μάρτυρες [Άρθρα 350-361]185
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία [Άρθρα 362-363]189
 • γ) Έγγραφα [Άρθρα 364-365]190
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου [Άρθρα 366-368]191
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ192
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 369-373]192
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 195
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ195
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374]195
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]196
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ197
 • Στα μικτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]197
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 215
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ215
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ215
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ215
 • Πταίσματα 215
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 409-413]215
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρα 414-416]217
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ218
 • Πλημμελήματα 218
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-426]218
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρο 427]222
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ222
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 222
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ222
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]222
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ225
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]225
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 227
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ227
 • Έκδοση [Άρθρα 436-456]227
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ235
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 457-461]235
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]238
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ-18
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 245
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ245
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ245
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ245
 • Έφεση [Άρθρα 477-481]245
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ246
 • Αίτηση αναίρεσης [Άρθρα 482-485]246
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ248
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 248
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ248
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]248
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ258
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]258
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ267
 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ267
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ267
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-530]267
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ271
 • Αποκατάσταση [Άρθρα 531-532]271
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ272
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 533-545]272
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ276
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ276
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ276
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 546-554]276
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ279
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-563]279
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ284
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 564-566]284
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ285
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 567-569]285
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ286
 • Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις [Άρθρα 570-571]286
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ287
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρο 572]287
 • Ποινικό Μητρώο [Άρθρα 573-580]288
 • Έξοδα της Ποινικής Διαδικασίας [Άρθρα 581-589]295
 • Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 590-603]300
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ288
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ288
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ295
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ295
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ307
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ307
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ307
 • 0
 • 0