Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-204-7
Σελίδες: 174
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης
Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος, Γ. Βαζάκη, Π.-Β. Γαλατά, Κ. Γάτσιος, Π. Δαβερώνας, Χ. Διπλάρης, Γ. Θεοδόσης, Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Γ. Μικρούδης, Ε. Μούτου, Ε. Μπαλογιάννη, Δ. Νάνου, Μ. Ντότσικα, Κ. Πανόπουλος, Γ. Τέλλου

Το έργο «Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου» αποτελεί μια απόπειρα ευσύνοπτης, αλλά κατά το δυνατόν πλήρους, απεικόνισης του Εργατικού Δικαίου σε πίνακες. Ειδικότερα επιδιώκεται η άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασχολούμενων με το Εργατικό Δίκαιο, μέσα από ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομης απεικόνισης νομικών εννοιών και διαδικαστικών πρακτικών των εργασιακών σχέσεων, τόσο ατομικών, όσο και συλλογικών. Στην έκδοση περιλαμβάνονται 44 διαγράμματα που αφορούν στα σημαντικότερα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου, όπως έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές: Ενδεικτικά, παρουσιάζονται διαγράμματα για την αμοιβή εργασίας (μισθός, επίσχεση εργασίας, οικειοθελείς παροχές, επιχειρησιακή συνήθεια), για τον χρόνο εργασίας (ωράριο, αργίες, μερική απασχόληση, διευθέτηση χρόνου εργασίας, υπερεργασία/υπερωρία κ.ά.), για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (ανήλικοι, αλλοδαποί, ναυτικοί, οικιακοί/οικόσιτοι μισθωτοί κ.ά.), για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου, θέματα αποζημίωσης απόλυσης, ομαδικές απολύσεις κ.λπ.), για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις (συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μεσολάβηση, διαιτησία, απεργία), για το διευθυντικό δικαίωμα (μονομερής μεταβολή όρων εργασίας, παράλειψη προαγωγής κ.λπ.), για το θεσμό του ΣΕΠΕ (αρμοδιότητες/κυρώσεις), για την εργασιακή εφεδρεία στο Δημόσιο, για τις εργατικές διαφορές και πολλά άλλα ακόμη. Η έκδοση «Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου», ως ένας συνοπτικός σταθερός οδικός χάρτης, φιλοδοξεί να συνδράμει καίρια τον νομικό που ασχολείται με τον εκτεταμένο και πολυδαίδαλο κλάδο του Εργατικού Δικαίου.

 • 0
 • [1] Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας [Γ. Μικρούδης]13
 • [2] Σύμβαση δοκιμής (δοκιμαστική εργασία) [Ε. Αγγελόπουλος]15
 • [3] Προσωρινή απασχόληση [Κ. Γάτσιος]17
 • [4] Σύμβαση μαθητείας [Γ. Μικρούδης]21
 • [5] Μερική απασχόληση [Κ. Γάτσιος]23
 • [6] Αναγκαστικές προσλήψεις [Ε. Αγγελόπουλος]25
 • [7] Μισθός / Αποδοχές [Μ. Ντότσικα]31
 • [8] Επίσχεση εργασίας [Π. Δαβερώνας]33
 • [9] Οικειοθελείς παροχές [Δ. Νάνου]35
 • [10] Επιχειρησιακή συνήθεια (πρακτική της εκμετάλλευσης) [Δ. Νάνου]37
 • [11] Χρονικά όρια εργασίας [Λ. Κιοσσέ - Παυλίδου]41
 • [12] Διευθέτηση χρόνου εργασίας [Δ. Νάνου]43
 • [13] Υπερεργασία / Υπερωριακή απασχόληση [Κ. Γάτσιος]47
 • [14] Νυχτερινή εργασία [Κ. Πανόπουλος]49
 • [15] Εβδομαδιαία ανάπαυση / Κυριακή [Ε. Αγγελόπουλος]53
 • [16] Αργίες [Λ. Κιοσσέ - Παυλίδου]57
 • [17] Άδειες εργαζομένων [Λ. Κιοσσέ - Παυλίδου]61
 • [18] Άδειες που σχετίζονται με την μητρότητα [Ε. Αγγελόπουλος]65
 • [19] Εργασία ανηλίκων [Ε. Αγγελόπουλος]67
 • [20] Εργασία αλλοδαπών / υπηκόων τρίτων χωρών [Ε. Αγγελόπουλος]71
 • [21] Διεθνική παροχή εργασίας αποσπασμένων εργαζομένων [Ε. Αγγελόπουλος]75
 • [22] Ναυτική εργασία [Γ. Τέλλου]77
 • [23] Εργασία κατ' οίκον [Ε. Αγγελόπουλος]81
 • [24] Διευθυντικό δικαίωμα [Ε. Μούτου]83
 • [25] Παράλειψη προαγωγής [Ε. Αγγελόπουλος]87
 • [26] Απαγόρευση των διακρίσεων [Π.-Β. Γαλατά]89
 • [27] Κανονισμός εργασίας [Δ. Νάνου]91
 • [28] Πειθαρχικό δίκαιο εργαζομένων [Π.-Β. Γαλατά]97
 • [29] Εργατικό ατύχημα [Γ. Μικρούδης]101
 • [30] Γιατρός εργασίας [Χ. Διπλάρης]103
 • [31] Τεχνικός ασφάλειας [Χ. Διπλάρης]109
 • [32] Αμοιβή επί μη παροχής εργασίας - Ασθένεια μισθωτού [Γ. Βαζάκη]115
 • [33] Μεταβίβαση επιχείρησης και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων [Γ. Θεοδόσης]119
 • [34] Αναστολή σχέσης εργασίας [Ε. Αγγελόπουλος]123
 • [35] Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου [Ε. Μούτου]125
 • [36] Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου [Ε. Μούτου]133
 • [37] Ομαδικές απολύσεις [Γ. Θεοδόσης]137
 • [38] Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας [Π.-Β. Γαλατά]141
 • [39] Μεσολάβηση [Π.-Β. Γαλατά]145
 • [40] Διαιτησία [Π.-Β. Γαλατά]147
 • [41] Απεργία [Π. Δαβερώνας]149
 • [42] Εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο τομέα [Γ. Τέλλου]153
 • [43] Έλεγχος ΣΕΠΕ [Γ. Βαζάκη]157
 • [44] Εργατικές διαφορές [Ε. Μπαλογιάννη]167
 • 0
 • 0