Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-210-8
Σελίδες: 488
Επιμέλεια: Γ. Μαραγκού
Πρόλογος: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Μ. – Ε. Καλλιτσιώτη, Γ. Γαλανός, Φ. Καλδή, Ε. Κουλουμπίνη, Ε. Κωνσταντάκου, Α. Λιγωμένου, Γ. Μαραγκού, Η. Παπαρρηγοπούλου, Π. Παππίδας, Α. Σώκος
Εισαγωγή: Α. Θεοτοκάτου

Ο τόμος «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση» στοχεύει στο να παρουσιάσει το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο δημοσιονομικό χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την πρώτη εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (N 3852/2010), δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και σήμερα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της Χώρας, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του δημοσιονομικού συστήματος των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τον πιο κοντινό στον πολίτη κρατικό θεσμό. Η εξυγίανση του δημοσιονομικού συστήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και της χώρας γενικότερα, αποτελεί αναγκαιότητα, που ανέδειξε η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων.

Ο τόμος «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση» απευθύνεται τόσο στον νεότερο όσο και στον έμπειρο νομικό, προσφέροντάς του δυνατότητα για ενημέρωση, αλλά και περαιτέρω έρευνα και προβληματισμό. Οι μελέτες επεξεργάζονται σημαντικά ζητήματα της τοπικής δημοσιολογιστικής διαχείρισης, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την πολυπλοκότητα των θεμάτων που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν οι «τοπικοί άρχοντες».

Το βιβλίο παρουσιάζει στο κοινό τη νομολογία της Ολομέλειας (Διοικητικής και Δικαστικής) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα τόσο των δικηγόρων, των νομικών (θεωρητικών και πρακτικών) όσο και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ανοίγοντας έναν αδιαμφισβήτητα γόνιμο διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

 • -14
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΑ - ΣΥΜΒΟΛΕΣ1
 • 1. Εισαγωγή1
 • 2. Ελεγκτικό Συνέδριο – Προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ5
 • 3. Έλεγχος δαπανών9
 • 4. Προγραμματικές συμβάσεις – Καλλικράτης19
 • 5. Oι προγραμματικές συμβάσεις των Δήμων με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα41
 • 6. Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του Ν 3316/2005: κριτήρια διάκρισης από τις λοιπές συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών51
 • 7. Ο έλεγχος των επιχορηγήσεων των δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία61
 • 8. Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα από τον έλεγχο συμβάσεωνπαροχής υπηρεσιών των Δήμων69
 • 9. Συμβάσεις παροχής εξειδικευμένων Υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α. – Καλές πρακτικές προσυμβατικού ελέγχου – Προτάσειςτυποποίησης διαδικασιών79
 • 10. Ελεγκτικό Συνέδριο: Νέες μορφές κατασταλτικού ελέγχουσε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού91
 • 11. Δημοσιονομική ευθύνη αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού101
 • 12. Νομιμότητα και νομιμοποίηση στις δίκες καταλογισμώναιρετών οργάνων Δήμων111
 • 13. Προσπάθειες εξορθολογισμού των προϋπολογισμώντων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης119
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ139
 • I. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ139
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 6ης Γεν. Συν./16.2.2011139
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 13ης Γεν. Συν./4.5.2011, Θέμα Β΄144
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 8ης Γεν. Συν./17.4.2013146
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 24ης Γεν. Συν./10.12.2014, Θέμα Δ΄151
 • IΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ163
 • Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ163
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 16ης Γεν. Συν./17.9.2014163
 • Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - Ν.Π.Ι.Δ.166
 • ΕλΣυν Ολ 2292/2011166
 • Γ. ΕΛΛΕΙΜΜΑ – ΑΠΩΛΕΙΑ169
 • ΕλΣυν Ολ 1719/2010169
 • ΕλΣυν Ολ 828/2011176
 • ΕλΣυν Ολ 2267/2011179
 • ΕλΣυν Ολ 2293/2011183
 • ΕλΣυν Ολ 2473/2011189
 • ΕλΣυν Ολ 2318/2012192
 • ΕλΣυν Ολ 1983/2013206
 • ΕλΣυν Ολ 2332/2013212
 • ΕλΣυν Ολ 4318/2013216
 • ΕλΣυν Ολ 2220/2014231
 • ΕλΣυν Ολ 2236/2014238
 • ΕλΣυν Ολ 2710/2014240
 • ΕλΣυν Ολ 3406/2014246
 • ΕλΣυν Ολ 1161/2015 (Α΄ Ελάσσονα)252
 • ΕλΣυν Ολ 1756/2015259
 • ΕλΣυν Ολ 2926/2015263
 • ΕλΣυν Ολ 3381/2015 (Α΄ Ελάσσονα)271
 • Δ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ281
 • ΕλΣυν Ολ 2935/2015281
 • 1. Αιτιολογία286
 • ΕλΣυν Ολ 718/2012286
 • 2. Παραγραφή290
 • ΕλΣυν Ολ 2979/2012290
 • Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ294
 • ΕλΣυν Ολ 2143/2010294
 • ΕλΣυν Ολ 1614/2011298
 • ΕλΣυν Ολ 2365/2011304
 • ΕλΣυν Ολ 2336/2012308
 • ΕλΣυν Ολ 2978/2012311
 • ΕλΣυν Ολ 2218/2014325
 • ΣΤ. ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ335
 • ΕλΣυν Ολ 506/2011335
 • ΕλΣυν Ολ 1584/2011342
 • ΕλΣυν Ολ 3289/2011349
 • Ζ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ360
 • ΕλΣυν Ολ 2374/2011360
 • ΕλΣυν Ολ 2472/2011366
 • ΕλΣυν Ολ 2820/2011371
 • ΕλΣυν Ολ 3237/2011376
 • ΕλΣυν Ολ 3035/2012389
 • ΕλΣυν Ολ 1989/2013395
 • ΕλΣυν Ολ 4317/2013398
 • IIΙ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ405
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 11ης Γεν. Συν./9.6.2010, Θέμα Γ΄405
 • ΕλΣυν Ολ 2363/2011407
 • IV. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ413
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 2ης Γεν. Συν./19.1.2011413
 • V. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ419
 • ΕλΣυν Ολ 3288/2011419
 • ΕλΣυν Ολ 1992/2013425
 • ΕλΣυν Ολ 486/2014431
 • ΕλΣυν Ολ 487/2014438
 • ΕλΣυν Ολ 493/2014444
 • VI. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ451
 • ΕλΣυν Ολ 5242/2015 (Β΄ Ελάσσονα)451
 • VII. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ457
 • ΕλΣυν Ολ Πρακτ. 5ης Γεν. Συν./9.2.2011457
 • ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ463
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ471
 • 0
 • 0