Ειδικά Θέματα Ιατρικού Δικαίου
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-211-5
Σελίδες: 152
Επιμέλεια: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Δ. Παπαγεωργίου, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Β. Ταρλατζής, Ν. Τάσκος, Κατερίνα. Φουντεδάκη

Στον τόμο αυτό, τρίτο της σειράς δημοσιευμάτων του ερευνητικού δικτύου του ΑΠΘ «Ιατρική πράξη, βιοϊατρική και δίκαιο», δημοσιεύονται οι εισηγήσεις επιμορφωτικού σεμιναρίου που διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στις 28-29 Μαρτίου 2013 στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ιατρική ευθύνη από αμέλεια (αστική - ποινική) - Ειδικά θέματα ιατρικού δικαίου». Η διοργάνωση του σεμιναρίου έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διεπιστημονικής κατανόησης αλλά και κατά το δυνατόν ολόπλευρης νομικής προσέγγισης του αντικειμένου της ιατρικής ευθύνης από αμέλεια, το οποίο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην πράξη.

Στην πρώτη συνεδρίαση της 28.3.2013, με πρόεδρο τον Στ. Γκρόζο, Αντεισαγγελέα ΑΠ ε.τ., παρουσιάστηκαν οι εξής εισηγήσεις: «Ιατρική αμέλεια και προβληματισμοί αναφορικά με την αντιμετώπιση της αστικής ιατρικής ευθύνης από τα πολιτικά δικαστήρια της Ελλάδος» (Α. Τσαλαπόρτας), «Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς και η αστική ευθύνη του ιατρού» (Α. Φουντεδάκη), «Επισκόπηση της νομολογίας των ποινικών δικαστηρίων στο χώρο της ιατρικής αμέλειας» (Χ. Χοβαρδά), «Επιπλοκή ιατρικής πράξης - Θεραπευτικός κίνδυνος - Ιατρικό σφάλμα - Lege artis ιατρική πράξη» (Β. Ταρλατζής) και «Ποινική ιατρική ευθύνη από αμέλεια σε πεδία κατανομής αρμοδιοτήτων» (Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι).

Στη δεύτερη συνεδρίαση της 29.3.2013, με πρόεδρο τον Κ. Κωστόπουλου, Σύμβουλου Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι εξής εισηγήσεις: «Υποθέσεις ιατρικής ευθύνης από αμέλεια ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων» (Ι. Λαμπρόπουλος), «Υποθέσεις ιατρικής αμέλειας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κ. Τόλης), «Η ποινική ευθύνη των γιατρών για ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια» (Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), «Οι ιατροί ως μάρτυρες ή πραγματογνώμονες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων» (Ν. Τάσκος) και «Ο ρόλος του ιατροδικαστή στη δικαστική διερεύνηση υποθέσεων ιατρικής αμέλειας» (Ε. Ζαγγελίδου).

 • -12
 • Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (28.3.2013)3
 • Πρόεδρος: Στυλιανός Γκρόζος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.3
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ3
 • Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ17
 • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ37
 • ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ - LEGE ARTIS ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ51
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ57
 • Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (29.3.2013)81
 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών81
 • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ81
 • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ91
 • Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ103
 • ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ123
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ129
 • 0
 • 0