Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-272-692-1
Σελίδες: 2634
Επιμέλεια: Ε. Περάκης
Συνεργασία: Λ. Αθανασίου, Κ. Αλεπάκος, Δ. Αυγητίδης, Μ. Βαρελά, Γ. Βασαλάκης, Ι. Βενιέρης, Ν. Βερβεσός, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Χρ. Γκόρτσος, Ν. Δαβράδος, Γ. Δελλής, Π. Δρακόπουλος, Ε. Δρυλλεράκης, Δ. Εμβαλωμένος, Λ. Κοκκίνης, Θ. Κονταξής, Αθ. Κουλορίδας, Ε. Κουράκης, Κ. Λαμπαδάριος, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης, Ε. Λιούλιας, Ε. Μαστρομανώλης, Γ. Μάτσος, Α. Μεταλληνός, Α. Μικρουλέα, Τζ. Παπαντωνοπούλου-Καρατζά, Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Γ. Τριανταφυλλάκης, Δ. Τσικρικάς, Ν. Φράγκος, Χ. Χρυσάνθης

Η γ΄ έκδοση του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας (Μάρτιος 2010) είναι μια νέα κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920, πλήρως επικαιροποιημένη με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επήλθαν από τη β΄ έκδοση του έργου. Η παρούσα έκδοση δίνει έμφαση σε μια πιο σύντομη, αλλά πλήρη κατά το δυνατόν και ακριβή ανάλυση και ερμηνεία του Ν 2190/1920. Εκτείνεται σε δύο τόμους και περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που αφορούν την ανώνυμη εταιρία: Γενικές Διατάξεις, άρθρα 1-17β Ν 2190/1920, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 18-24 Ν 2190/1920, Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 25-35Γ Ν 2190/1920,  ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας, άρθρα 36-40 Ν 2190/1920, Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών της Ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 41-46α Ν 2190/1920, Διάλυση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 47-49γ Ν 2190/1920, Αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, άρθρα 50-50ε Ν 2190/1920, Κρατική εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 51-53 Ν 2190/1920, Μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 66-89 Ν 2190/1920, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 90-109 Ν 2190/1920 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, άρθρα 134-143 Ν 2190/1920, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία κ.λπ.

Στην παρούσα έκδοση δίνεται έμφαση στην πρακτική διάσταση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, με παροχή μέσω check lists (χρονοδιαγράμματα ενεργειών) υποδείξεων για ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΑΕ (38 συνολικά check lists για: κατάρτιση καταστατικού της ΑΕ μετά το Ν 3604/2007, έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ίδρυση ΑΕ  δημοσίευση στοιχείων στο ΜΑΕ, μείωση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νομικό έλεγχο, εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σύγκληση και διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, λύση και εκκαθάριση ΑΕ, εξαγορά, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διάσπαση, απορρόφηση κ.λπ.)