Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-218-4
Σελίδες: 768
Συγγραφέας: Λ. Κοτσαλής, Μ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης

Η τρίτη έκδοση του έργου «Ναρκωτικά» αποτελεί μία συστηματική κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος κατήργησε στο μεγαλύτερο μέρος του τον προγενέστερο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) και αποτελεί πλέον το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που αφορά στα ναρκωτικά.

Στην αρχή παρατίθεται η Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4139/2013 και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των άρθρων του ανωτέρω νόμου. Το κείμενο κάθε άρθρου του Ν 4139/2013 συνοδεύουν ερμηνευτικά σχόλια, νομολογιακή και θεωρητική ενημέρωση, καθώς και αναφορές σε σχετικούς νόμους, υπουργικές αποφάσεις και διεθνή κείμενα. Έτσι, επιτυγχάνεται η κατʼ άρθρο ερμηνεία των 60 βασικών άρθρων του Ν 4139/2013, με περιεκτικές θεωρητικές παρατηρήσεις και νομολογιακές θέσεις και αποφάσεις, καθώς και η συμπλήρωση κάθε άρθρου με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο τέλος του έργου.

Το έργο συμπληρώνεται με Παράρτημα Νομοθεσίας (εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς), 20 χρήσιμα υποδείγματα προσαρμοσμένα στις νέες διατάξεις του Ν 4139/2013, γλωσσάριο σχετικής ορολογίας, χρονολογικό πίνακα παρατιθέμενης νομοθεσίας, βασική βιβλιογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο. Με δεδομένο ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών απασχολεί κάθε σύγχρονη κοινωνία, το βιβλίο αποτελεί ένα χρηστικό θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για τον δικαστή, τον δικηγόρο, τον μελετητή και γενικότερα κάθε ασχολούμενο με το αντικείμενο.

 • -26
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4139/20131
 • Γενική Εισαγωγή47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ — ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ53
 • Άρθρο 1 — Ορισμός ναρκωτικών53
 • Άρθρο 2 — Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών72
 • Άρθρο 3 — Πρόδρομες ουσίες75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ — ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ79
 • Άρθρο 4 — Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών79
 • Άρθρο 5 — Επιτροπή Ναρκωτικών80
 • Άρθρο 6 — Αμοιβή μελών και γραμματέα82
 • Άρθρο 7 — Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων83
 • Άρθρο 8 — Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών84
 • Άρθρο 9 — Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ — ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ88
 • Άρθρο 10 — Προμήθεια ναρκωτικών88
 • Άρθρο 11 — Κατεργασία ναρκωτικών89
 • Άρθρο 12 — Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου90
 • Άρθρο 13 — Πώληση ναρκωτικών91
 • Άρθρο 14 — Υποχρεώσεις φαρμακοποιών93
 • Άρθρο 15 — Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών και επιβολή προστίμων95
 • Άρθρο 16 — Καθορισμός τιμής ναρκωτικών97
 • Άρθρο 17 — Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών98
 • Άρθρο 18 — Εξαγωγή ναρκωτικών99
 • Άρθρο 19 — Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ — ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ103
 • Άρθρο 20 — Διακίνηση ναρκωτικών103
 • Άρθρο 21 — Ιδιαίτερες περιπτώσεις154
 • Άρθρο 22 — Διακεκριμένες περιπτώσεις159
 • Άρθρο 23 — Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις175
 • Άρθρο 24 — Πρόκληση και διαφήμιση192
 • Άρθρο 25 — Οδήγηση μεταφορικών μέσων195
 • Άρθρο 26 — Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων.199
 • Άρθρο 27 — Ευνοϊκά μέτρα203
 • Άρθρο 28 — Πράξεις ελεγκτικών οργάνων213
 • Άρθρο 29 — Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής222
 • Άρθρο 30 — Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες234
 • Άρθρο 31 — Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην προδικασία257
 • Άρθρο 32 — Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης264
 • Άρθρο 33 — Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων276
 • Άρθρο 34 — Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης283
 • Άρθρο 35 — Απόλυση υπό όρο 288
 • Άρθρο 36 — Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος295
 • Άρθρο 37 — Περιορισμοί διαμονής298
 • Άρθρο 38 — Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής300
 • Άρθρο 39 — Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες302
 • Άρθρο 40 — Δήμευση305
 • Άρθρο 41 — Κατάσχεση και δήμευση ναρκωτικών312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ — ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ318
 • Άρθρο 42 — Προανάκριση318
 • Άρθρο 43 — Προδικασία - Αρμοδιότητες323
 • Άρθρο 44 — Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης 336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ339
 • Άρθρο 45 — Έσοδα339
 • Άρθρο 46 — Διάθεση εσόδων341
 • Άρθρο 47 — Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ — ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ346
 • Άρθρο 48 — Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών346
 • Άρθρο 49 — Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών350
 • Άρθρο 50 — Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών351
 • Άρθρο 51 — Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος354
 • Άρθρο 52 — Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ356
 • Άρθρο 53 — Σκοπός του ΟΚΑΝΑ358
 • Άρθρο 54 — Πόροι του ΟΚΑΝΑ359
 • Άρθρο 55 — Προσωπικό του ΟΚΑΝΑ360
 • Άρθρο 56 — Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)362
 • Άρθρο 57 — Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης365
 • Άρθρο 58 — Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων366
 • Άρθρο 59 — Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων368
 • Άρθρο 60 — Προγράμματα πρόληψης369
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ — ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ371
 • Άρθρο 97 — Μεταβατικές διατάξεις Α΄ Μέρους371
 • Άρθρο 99 — Διατηρούμενες διατάξεις374
 • Άρθρο 100 — Καταργούμενες διατάξεις380
 • Άρθρο 104 — Έναρξη ισχύος381
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ385
 • 1. ΠΔ 148/2007385
 • 2. ΝΔ 1105/1972441
 • 3. Ν 348/1976477
 • 4. Ν 2538/1997501
 • 5. Ν 1729/1987502
 • 6. Καν(ΕΚ) 273/2004504
 • 7. Καν(ΕΚ) 111/2005 519
 • 8. Ν 2214/1994534
 • 9. ΚΥΑ 2589/2005538
 • 10. ΥΑ 221/2005541
 • 11. ΠΔ 85/2005543
 • 12. N 3421/2005554
 • 13. ΥΑ 150045/2006556
 • 14. Ν 1990/1991557
 • 15. Ν 2605/1998586
 • 16. Ν 3251/2004592
 • 17. Ν 2514/1997593
 • 18. Ν 2776/1999595
 • 19. Ν 2523/1997600
 • 20. Καν(ΕΚ) 1920/2006601
 • 21. Καν 136/1999618
 • 22. ΠΔ 36/2000622
 • 23. ΚΥΑ 14332/2013624
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ631
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ685
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ735
 • 0
 • 0