Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-272-480-4
Σελίδες: 2110
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος, Μ. Βαρελά, Ι. Βενιέρης, Γ. Γκρίτζαλης, Φ. Κατσανάκη, Θ. Κουλουριάνος, Ε. Κούμαρη, Θ. Κουτσούμπας, Μ. Κωνσταντινίδης, Μ. Ορφανίδου, Π. Πανταζόπουλος, Γ. Παντελοπούλου, Λ. Παπά, Ν. Παππά, Θ. Στίγκας, Ν. Ταραντίλης, Α. Φραγκούλη

Η δίτομη αυτή συλλογική έκδοση αποτελεί μία συνολική προσέγγιση της ύλης του Εμπορικού Δικαίου σε 63 λήμματα, ταξινομημένης σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη και ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων. Το έργο είναι ενημερωμένο με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο δίκαιο της ΑΕ (Ν 3604/2007), το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν 3588/2007) και τις νέες διατάξεις του Χρηματιστηριακού Δικαίου (Ν 3606/2007). Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εμπορικές Πράξεις - Έμποροι - Εμπορικές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Συμβάσεις, Εταιρίες, Αξιόγραφα και Πτώχευση - Εξυγίανση. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τις ενότητες: Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Μεταφορές, Ναυτικό Δίκαιο και Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Σε κάθε λήμμα παρατίθενται το νομικό πλαίσιο, πλήρης ερμηνεία, νομολογιακή τεκμηρίωση, αλφαβητικό ευρετήριο και αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα δικογράφου. Κάθε τόμος συνοδεύεται από αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ στο τέλος του δεύτερου τόμου παρατίθεται ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο και για τους δύο τόμους. Αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα για τους δικηγόρους και τους συμβούλους επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο βασικούς θεσμούς του Εμπορικού Δικαίου, όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από την πράξη.