Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-224-5
Σελίδες: 272
Επιμέλεια: ΙΔΡΥΜΑ. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Διεύθυνση Έκδοσης: Η. Σαγκουνίδου-Δασκαλάκη

Στο παρόν έργο δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της Ημερίδας με θέμα «Η Διαφθορά και η καταπολέμησή της» που οργάνωσε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλατεία Συντάγματος).

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας με θέμα «Το νομικό πλαίσιο του προβλήματος της διαφθοράς», το οποίο συντόνισε ο Λ.-Α. Σισιλιάνος, περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (Διαφθορά: Ένα διμερές έγκλημα που έχει σαν θεμέλιο την αρχή ότι ο πλουτισμός είναι η πρώτη αξία), Α. Μπρεδήμα (Διεθνείς ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς) και Μ. Μαργαρίτη (Ελληνική ποινική νομοθεσία και νομολογία). Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας με θέμα «Αρμόδια όργανα αντιμετώπισης του προβλήματος της διαφθοράς», το οποίο συντόνισαν οι Ι. Τέντες και Ι. Αδαμόπουλος, περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των Γ. Σταυρόπουλου (Διαφθορά και υπάλληλοι του Δημοσίου - Διοικητικές και δικαστικές όψεις), Ι. Καραβοκύρη (Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην καταπολέμηση της διαφθοράς), Δ. Γουργουράκη (Διαφθορά και προσωπικά δεδομένα) και Λ. Ρακιντζή (Ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης). Στο τρίτο μέρος της Ημερίδας με θέμα «Κοινωνικές επιπτώσεις του προβλήματος της διαφθοράς», το οποίο συντόνισαν οι Κ. Μενουδάκος και Ι. Αδαμόπουλος, περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των Β. Τσεβρένη (Κανόνες ηθικής δεοντολογίας και δημόσια διοίκηση: Η αναζήτηση μιας αυτονόητης σύγκλισης), Γ. Αρσένη (Πολιτική εξουσία και διαφθορά), Α. Γιαννίτση (Διαφθορά και οικονομική κρίση), Δ. Κρεμαστινού (Διαφθορά και υγεία) και Γ. Σούρλα (Η διαφάνεια ως προϋπόθεση της Δημοκρατίας). Τα συμπεράσματα της Ημερίδας συνήγαγε ο Γ. Σταυρόπουλος.

Το έργο συνοδεύεται από πλούσιο παράρτημα διεθνών και εθνικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη διαφθορά (Σύμβαση των ΗΕ κατά της διαφθοράς, Σύμβαση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών, Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά, Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς, Σύμβαση καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι της ΕΕ, Πεπραγμένα της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

 • -22
 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ1
 • Συντονιστής: Λ.-Α. Σισιλιάνος: Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών1
 • Διαφθορά: Ένα διμερές έγκλημα που έχει σαν θεμέλιο την αρχήότι ο πλουτισμός είναι η πρώτη αξία3
 • Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου: Πρόεδρος ΙΜΔΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου3
 • Διεθνείς ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς11
 • Α. Μπρεδήμας: Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου ΕΚΠΑ11
 • Ελληνική ποινική νομοθεσία και νομολογία37
 • Μ. Μαργαρίτης: Αρεοπαγίτης ε.τ.37
 • Συντονιστές: Ι. Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,Ι. Αδαμόπουλος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών45
 • ΜΕΡΟΣ Β΄47
 • ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ47
 • Διαφθορά και υπάλληλοι του δημοσίου Διοικητικές και δικαστικές όψεις47
 • Γ. Σταυρόπουλος: Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην Υπουργός 47
 • Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην καταπολέμηση της διαφθοράς61
 • Ι. Καραβοκύρης: Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου61
 • Διαφθορά και προσωπικά δεδομένα69
 • Δ. Γουργουράκης: Επίτιμος Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, τ. Προεδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ.69
 • Ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης77
 • Λ. Ρακιντζής: Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ.77
 • Συντονιστές: Κ. Μενουδάκος: Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ι. Αδαμόπουλος: Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών83
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄85
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ85
 • Κανόνες ηθικής δεοντολογίας και δημόσια διοίκηση: Η αναζήτηση μιας αυτονόητης σύγκλισης85
 • Β. Τσεβρένης: Δ.Ν., Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΔΑ85
 • Πολιτική εξουσία και διαφθορά95
 • Γ. Δ. Αρσένης: π. Υπουργός95
 • Διαφθορά και οικονομική κρίση105
 • Α. Γιαννίτσης: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργός105
 • Διαφθορά και υγεία115
 • Δ. Κρεμαστινός: Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, π. Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων115
 • Η διαφάνεια ως προϋπόθεση της Δημοκρατίας125
 • Γ. Σούρλας: Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων125
 • Συμπερασματικές σκέψεις131
 • Γ. Σταυρόπουλος: Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., π. Υπουργός131
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄135
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ135
 • I. Κύριες Διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς135
 • 1. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς135
 • 2. Σύμβαση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές181
 • 3. Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για την διαφθορά και Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης189
 • 4. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς209
 • 5. Σύμβαση καταπολέμησης της δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης217
 • ΙΙ. Φάκελλοι διαφθοράς225
 • Πεπραγμένα της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2012-2013225
 • 0
 • 0