Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-225-2
Σελίδες: 408
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης

Η «Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία - Προδικασία» αποτελεί μία έκδοση που αποσκοπεί στο να προσφέρει στον μελετητή και εφαρμοστή του Ποινικού Δικαίου το πρακτικό υπόβαθρο της Ποινικής Δικονομίας στο στάδιο της προδικασίας. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα δικογράφων που εντάσσονται σε κατηγορίες κατά τα επιμέρους στάδια της προδικασίας και συμπληρώνονται με παρατηρήσεις του συγγραφέα, όπου γίνονται σχετικές παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία. Στην παρούσα νέα έκδοση οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα υποδείγματα εμπλουτίσθηκαν με περαιτέρω σχόλια εναρμονισμένα προς τη νέα νομοθεσία, καθώς και με παραπομπές σε πρόσφατη νομολογία και θεωρία.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ζητήματα σχετικά με τα πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης (μήνυση, έγκληση, κλήση μάρτυρα στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, αρχειοθέτηση μήνυσης, απόρριψη έγκλησης κ.ά.), την ποινική δίωξη καθεαυτή, την απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, την προανάκριση (κλήση μάρτυρα, αποδεικτικό επιδόσεως, απολογία κατηγορουμένου, περάτωση προανάκρισης κ.ά.), την κύρια ανάκριση (σύλληψη κατηγορουμένου, απολογητικό υπόμνημα, προσωρινή κράτηση, περιοριστικοί όροι, διαφωνία ανακριτή-εισαγγελέα περί της προσωρινής κράτησης, περάτωση ανακρίσεως κ.ά.) και τα ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων. Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -18
 • I. Τα πριν την άσκηση της ποινικής διώξεως1
 • 1. Μήνυση (άρθρα 36 και 42 ΚΠΔ) 1
 • 2. Έγκληση (άρθρο 46 ΚΠΔ)3
 • 3. Έκθεση εγχειρίσεως μηνύσεως και εγκλήσεως (άρθρα 42 και 46 ΚΠΔ) 5
 • 4. Ένορκη εξέταση μηνυτή ή εγκαλούντα 7
 • 5. Υποβολή μηνύσεως και εγκλήσεως με πληρεξούσιο (άρθρα 42 παρ. 2 και 46 ΚΠΔ)9
 • 6. Παραγγελία προς το Ιατροδικαστικό Εργαστήριο11
 • 7. Παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως (άρθρα 43 παρ. 1 και 47 παρ. 3 ΚΠΔ) 12
 • 8. Κλήση μάρτυρα στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως 16
 • 9. Εξέταση μάρτυρα στα πλαίσια προκαταρκτικής εξετάσεως19
 • 10. Αρχειοθέτηση μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)20
 • 11. Αρχειοθέτηση μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ) 23
 • 12. Έγκριση αρχειοθετήσεως μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)25
 • 13. Μη έγκριση αρχειοθετήσεως μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ) 27
 • 14. Απόρριψη εγκλήσεως με διάταξη (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠΔ) 29
 • 15. Απόρριψη εγκλήσεως με διάταξη (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠΔ)31
 • 16. Προσφυγή (άρθρο 48 ΚΠΔ) 33
 • 17. Απόρριψη προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 48 ΚΠΔ) 35
 • 18. Απόρριψη προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 48 ΚΠΔ) 37
 • 19. Παραδοχή προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 48 ΚΠΔ) 40
 • ΙI. Ποινική δίωξη43
 • ΙΙI. Απευθείας κλήση κατηγορουμένου στο ακροατήριο51
 • IV. Προανάκριση61
 • 1. Παραγγελία για διενέργεια προανακρίσεως (άρθρο 43 παρ. 1 ΚΠΔ) 61
 • 2. Κλήση μάρτυρα στα πλαίσια προανακρίσεως (άρθρο 213 ΚΠΔ) 64
 • 3. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως μάρτυρα (άρθρο 161 ΚΠΔ)66
 • 4. Ένταλμα βίαιης προσαγωγής μάρτυρα (άρθρο 229 ΚΠΔ) 67
 • 5. Εξέταση μάρτυρα στα πλαίσια προανακρίσεως69
 • 6. Κλήση κατηγορουμένου για απολογία στα πλαίσια προανακρίσεως70
 • 7. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως κατηγορουμένου (άρθρο 161 ΚΠΔ) 71
 • 8. Εμφάνιση του κατηγορουμένου στον προανακριτικό υπάλληλο - Δικαιώματα κατηγορουμένου (άρθρο 273 ΚΠΔ)72
 • 9. Απολογία κατηγορουμένου στα πλαίσια προανακρίσεως (άρθρο 273 ΚΠΔ)75
 • 10. Περάτωση προανακρίσεως (άρθρο 245 ΚΠΔ) - Εισαγωγικές παρατηρήσεις 82
 • 11. Περάτωση προανακρίσεως με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 245 παρ. 1α΄ ΚΠΔ) 83
 • 12. Περάτωση προανακρίσεως με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο - Απαλλακτικό βούλευμα (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ) 87
 • 13. Περάτωση της προανακρίσεως με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο - Παραπεμπτικό βούλευμα (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ)92
 • 14. Περάτωση της προανακρίσεως με μικτή πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ) 113
 • 15. Περάτωση προανακρίσεως για πλημμέλημα που τελέστηκε από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ)122
 • 16. Περάτωση προανακρίσεως με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή (άρθρο 245 παρ. 1 περ. γ΄ ΚΠΔ) 125
 • 17. Προανάκριση και άγνωστος δράστης (άρθρο 245 παρ. 3 ΚΠΔ) 127
 • V. Κύρια ανάκριση131
 • 1. Παραγγελία για διενέργεια κύριας ανακρίσεως (άρθρα 43 παρ. 1 και 246 παρ. 3 ΚΠΔ) 131
 • 2. Κλήση μάρτυρα στα πλαίσια κύριας ανακρίσεως134
 • 3. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως μάρτυρα (άρθρο 161 ΚΠΔ) 135
 • 4. Εξέταση μάρτυρα στα πλαίσια ανακρίσεως 136
 • 5. Διάταξη Ανακριτή περί διορισμού πραγματογνώμονα (άρθρο 183 ΚΠΔ) 137
 • 6. Δήλωση διορισμού τεχνικού συμβούλου (άρθρο 204 ΚΠΔ) 140
 • 7. Κλήση για απολογία κατηγορουμένου στα πλαίσια ανακρίσεως (άρθρο 271 ΚΠΔ)142
 • 8. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως κατηγορουμένου (άρθρο 161 ΚΠΔ) 143
 • 9. Σύλληψη κατηγορουμένου (άρθρα 276 και 282 ΚΠΔ) 144
 • 11. Έκθεση απολογίας κατηγορουμένου - Κατηγορητήριο - Απολογητικό υπόμνημα (άρθρο 273 ΚΠΔ) 147
 • 12. Τα μετά την απολογία - Περιοριστικοί όροι - Προσωρινή κράτηση (άρθρο 283 ΚΠΔ) 157
 • 13. Διάταξη ανακριτή θέτουσα περιοριστικούς όρους (άρθρο 283 ΚΠΔ) 158
 • 14. Προσωρινή κράτηση κατηγορουμένου (άρθρο 283 ΚΠΔ) 160
 • 15. Απόφαση (Βούλευμα) που αίρει διαφωνία ανακριτή - εισαγγελέα (άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ)163
 • 16. Απόφαση (Βούλευμα) που αίρει διαφωνία ανακριτή - εισαγγελέα (άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ)166
 • 17. Απόφαση (Βούλευμα) που αίρει διαφωνία ανακριτή - εισαγγελέα (άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ)170
 • 18. Προσφυγή κατά Διατάξεως Ανακριτή που επιβάλλει περιοριστικούς όρους (άρθρο 285 ΚΠΔ)175
 • 19. Προσφυγή κατά εντάλματος προσωρινής κρατήσεως (άρθρο 285 ΚΠΔ) 177
 • 20. Βούλευμα αποφαινόμενο επί προσφυγής κατά εντάλματος προσωρινής κρατήσεως (άρθρο 285 ΚΠΔ) 180
 • 21. Αίτηση άρσεως ή αντικαταστάσεως προσωρινής κρατήσεως (άρθρο 286 παρ. 2 ΚΠΔ) 185
 • 22. Διάταξη ανακριτή απορρίπτουσα αίτηση κατηγορουμένου για άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως (άρθρο 286 παρ. 2 ΚΠΔ) 194
 • 23. Γνωστοποίηση πέρατος ανακρίσεως στον κατηγορούμενο (άρθρο 308 παρ. 4 ΚΠΔ) 198
 • 24. Αποδεικτικό γνωστοποιήσεως πέρατος ανακρίσεως στον κατηγορούμενο (άρθρο 161 ΚΠΔ) 200
 • 25. Διαβίβαση της δικογραφίας, μετά την περάτωση της ανακρίσεως, από τον ανακριτή στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠΔ)201
 • 26. Οι δυνατότητες του εισαγγελέα σε σχέση με την ανακριτική δικογραφία (άρθρα 308 και 308Α ΚΠΔ)202
 • 27. Από τον εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο (άρθρα 305, 306, 308 και 309 ΚΠΔ)204
 • 28. Περάτωση ανακρίσεως για πλημμέλημα με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 308 παρ. 3 ΚΠΔ) 207
 • 29. Περάτωση ανακρίσεως για πλημμέλημα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠΔ) 213
 • 30. Περάτωση ανακρίσεως για κακούργημα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρα 308 παρ. 1, 309 παρ. 1ε' και 313 ΚΠΔ) 220
 • 31. Περάτωση ανακρίσεως για κακουργήματα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950 και του άρθρου 1 του Ν 4022/2011 με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (άρθρα 308 παρ. 1 ΚΠΔ και 3 Ν 4022/2011)227
 • 32. Περάτωση ανακρίσεως για κακούργημα με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 308Α ΚΠΔ) 238
 • 33. Βούλευμα αποφαινόμενο να μη γίνει κατηγορία (άρθρα 309 παρ. 1α΄ και 310 παρ. 1α΄ ΚΠΔ) 245
 • 34. Βούλευμα που παύει οριστικά την ποινική δίωξη (άρθρα 309 παρ. 1β΄ και 310 παρ. 1β' ΚΠΔ) 253
 • 35. Βούλευμα που παύει προσωρινά την ποινική δίωξη (άρθρα 309 παρ. 1γ΄ και 311 ΚΠΔ) 256
 • 36. Βούλευμα που κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη (άρθρο 310 παρ. 1γ΄ ΚΠΔ) 264
 • 37. Βούλευμα που διατάσσει περαιτέρω ανάκριση (άρθρα 309 παρ. 1δ΄ και 312 ΚΠΔ) 268
 • VI. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων287
 • 1. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων (άρθρα 477-485 ΚΠΔ) - Εισαγωγικές παρατηρήσεις 287
 • 2. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)289
 • 3. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)306
 • 4. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που κρίνει εφέσεις συγκατηγορουμένων κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)318
 • 5. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)362
 • 6. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση εισαγγελέα εφετών κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 479 ΚΠΔ)374
 • 7. Βούλευμα Αρείου Πάγου που κρίνει αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών (άρθρο 483 παρ. 3 ΚΠΔ)380
 • 8. Αμετάκλητο βουλεύματος - Κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 314 εδ. β', 319 παρ. 4, 320 και 321 ΚΠΔ) 385
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο387
 • 0
 • 0