Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-188-9
Σελίδες: 1068
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Κ. Βλαχέα, Β. Γ. Τζέμος, Ε. Γαληνού, Μ. Γεωργιάδου, Β. Γκέρτσος, Λ. Γρηγοριάδης, Κ. Δήμου, Χ. Διβάνη, Δ. Διχάλα, Γ. Κουκούτσης, Μ. Κουσκουνά, Σ. Κυβέλος, Β. Λιακόπουλος, Ε. Λιάσκα, Ν. Παπαθανασίου, Α. Παπαπετρόπουλος, Δ. Πυργάκης, Ε. Σουλτανίδου, Ε. Σταυρουλάκη, Χ. Τσόγκας, Ρ. Φράγκου, Δ. Χοτούρας

Τα Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου που ακολουθούν μετά τα Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου έρχονται να συμπληρώσουν μια σειρά έργων που απεικονίζουν το δίκαιο σε διαγράμματα, ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δικηγόρων, δικαστών, σπουδαστών αλλά και υποψηφίων σπουδαστών σε σχολές, που επιθυμούν να έχουν μια ευσύνοπτη απεικόνιση της βασικής μας νομοθεσίας.

Το έργο αποτελείται από 358 διαγράμματα που παρουσιάζουν Γενικά και Ειδικά θέματα του Διοικητικού Δικαίου σε 15 ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες. Ειδικότερα στο Πρώτο μέρος στα Γενικά θέματα αναλύονται σε διαγράμματα οι εξής ενότητες: I. Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, II. Βασικές έννοιες (Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου), III. Διοικητική Διαδικασία (Ν 2690/1999), IV. Δημόσιες - διοικητικές συμβάσεις, V. Αστική ευθύνη του Δημοσίου, VI. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στη συνέχεια στο Δεύτερο μέρος στα Ειδικά θέματα παρουσιάζονται με διαγραμματική απεικόνιση οι ενότητες: VII. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τον Ν 4129/2013, VIII. Φορολογικές Διαφορές, IX. Κοινωνική Ασφάλιση, X. Περιβάλλον, XI. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, XII. Αλλοδαποί, XIII. Σήματα (Διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων), XIV. Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου, XV. Νόμιμος τίτλος και Ταμειακή βεβαίωση.

Στην επεξεργασία των διαγραμμάτων οι 22 συνεργάτες του έργου με τη χρησιμοποίηση πινάκων, γραφημάτων αλλά και κάθε πρόσφορου μέσου επιδιώκουν με κατανοητό και παραστατικό τρόπο να αποδώσουν γενικά και ειδικά θέματα του Διοικητικού δικαίου σε διαγράμματα, πλήρως ενημερωμένα με τις νέες νομοθετικές εξελίξεις, αλλά και διανθισμένα με σχετικές διατάξεις. Τα διαγράμματα είναι εμπλουτισμένα με επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία όλων των δικαστηρίων της χώρας, του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ, όπως π.χ. είναι η απόφαση Γιαβή κατά Ελλάδος, θεωρία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία, αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών όλων των παραπάνω (XV) θεματικών ενοτήτων.

Τα Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός ένα χρήσιμο οδηγό και αφετέρου ένα πολύτιμο βοήθημα προκειμένου ο εφαρμοστής του δικαίου να έχει τη δυνατότητα να εστιάζει και να εντοπίζει με ταχύτητα και ευκολία το ζήτημα που ερευνά στην ύλη του διοικητικού δικαίου.

 • -27
 • Ι. Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο3
 • ΙΙ. Βασικές έννοιες27
 • IΙΙ. Διοικητική Διαδικασία101
 • IV. Δημόσιες - διοικητικές συμβάσεις175
 • V. Αστική ευθύνη του Δημοσίου237
 • VI. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)249
 • VII. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τον Ν 4129/2013313
 • VIII. Φορολογικές Διαφορές359
 • IX. Κοινωνική Ασφάλιση587
 • X. Περιβάλλον641
 • XI. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση733
 • ΧΙΙ. Αλλοδαποί783
 • ΧΙΙΙ. Σήματα965
 • XIV. Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου983
 • XV. Νόμιμος τίτλος - Ταμειακή βεβαίωση1017
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1023
 • 0
 • 0