Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-273-3
Σελίδες: 760
Συγγραφέας: Χ. Αθανασίου, Ν. Βασιλειάδης, Π. Βλαμάκης, Γ. Μπουρμάς
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου - Προδικασία» αποτελούν τον πρώτο τόμο ενός δίτομου έργου, που περιλαμβάνει δικόγραφα και έγγραφα που άπτονται της ύλης του Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, ο παρών τόμος, που αφορά στην προδικασία, περιλαμβάνει 112 υποδείγματα - έγγραφα (δικόγραφα, κλήσεις, παραγγελίες, διατάξεις, έγγραφα της πολιτείας, βουλεύματα κ.ά.).

Η ύλη του έργου είναι κατανεμημένη σε έξι κεντρικές θεματικές ενότητες. Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα «Ενέργειες πριν την άσκηση ποινικής δίωξης» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα μήνυσης, έγκλησης, ενόρκων εξετάσεων, διαφόρων παραγγελιών, κλήσεων μαρτύρων, πράξεων αρχειοθέτησης μηνύσεων και αναφορών, προσφυγών κατά διατάξεων Εισαγγελέων κ.λπ., ενώ η δεύτερη ενότητα αφορά στην απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.

Στην τρίτη ενότητα «Προανάκριση» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα - έγγραφα παραγγελίας για διενέργεια προανακρίσεως, κλήσεως μαρτύρων, αποδεικτικών επιδόσεως, εξετάσεων μαρτύρων, απολογίας κατηγορουμένου, περάτωσης προανακρίσεως κ.λπ. Ακολούθως, στην τέταρτη ενότητα «Κύρια ανάκριση» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα παραγγελίας για διενέργεια κυρίας ανακρίσεως, κλήσεως μαρτύρων, αιτήσεων διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και διορισμού τεχνικού συμβούλου, προσφυγών κατά διατάξεων Ανακριτή, εντάλματος σύλληψης, απολογητικών υπομνημάτων, αιτήσεων άρσεως ή αντικαταστάσεως προσωρινής κρατήσεως κ.λπ.

Στη συνέχεια στην πέμπτη ενότητα «Περάτωση κύριας ανάκρισης» περιλαμβάνονται έγγραφα αφορώντα στους τρόπους περάτωσης της κύριας ανάκρισης στα πλημμελήματα και στα κακουργήματα, καθώς και σε ειδικούς τρόπους περάτωσης αυτής. Τέλος, στην έκτη ενότητα «Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων» περιλαμβάνονται υποδείγματα έφεσης κατά βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα και για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καθώς και σχέδια διαφόρων σχετικών με το θέμα βουλευμάτων.

Κάθε υπόδειγμα - έγγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με θεωρητικά σχόλια και νομολογιακές αναφορές, με τις οποίες προσφέρονται οι βασικές θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για κάθε ειδικότερο θέμα. Με τις εμπεριεχόμενες περαιτέρω παραπομπές καθοδηγείται ο ενδιαφερόμενος στη γρήγορη εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και χρήσιμης δικαστηριακής νομολογίας. Το έργο συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο και διάγραμμα ύλης του 2ου Τόμου.

Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για κάθε μαχόμενο δικηγόρο που ασχολείται με το Ποινικό Δίκαιο.

 • 0
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ1
 • I. Ενέργειες πριν την άσκηση ποινικής δίωξης3
 • 1. Μήνυση (άρθρα 36, 42 ΚΠΔ)3
 • Παρατηρήσεις5
 • 2. Έγκληση (άρθρο 46 ΚΠΔ)6
 • Παρατηρήσεις8
 • 3. Έκθεση εγχειρίσεως μηνύσεως και εγκλήσεως (άρθρα 42, 46 ΚΠΔ)10
 • Παρατηρήσεις11
 • 4. Ένορκη εξέταση μηνυτή ή εγκαλούντα13
 • Παρατηρήσεις14
 • 5. Υποβολή μηνύσεως και εγκλήσεως με πληρεξούσιο (άρθρα 42 παρ. 2, 46 ΚΠΔ)15
 • Παρατηρήσεις16
 • 6. Παραγγελία προς το Ιατροδικαστικό Εργαστήριο18
 • Παρατηρήσεις19
 • 7. Παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως (άρθρα 43 παρ. 1, 47 παρ. 3 ΚΠΔ)20
 • Παρατηρήσεις21
 • 8. Κλήση μάρτυρα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξετάσεως26
 • Παρατηρήσεις27
 • 9. Εξέταση μάρτυρα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξετάσεως29
 • Παρατηρήσεις30
 • 10. Αρχειοθέτηση μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)31
 • Παρατηρήσεις34
 • 11. Αρχειοθέτηση μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)35
 • Παρατηρήσεις37
 • 12. Έγκριση αρχειοθετήσεως μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)38
 • Παρατηρήσεις39
 • 13. Μη έγκριση αρχειοθετήσεως μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)41
 • Παρατηρήσεις42
 • 14. Απόρριψη εγκλήσεως με διάταξη (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠΔ)43
 • Παρατηρήσεις45
 • 15. Απόρριψη εγκλήσεως με διάταξη (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠΔ)46
 • Παρατηρήσεις50
 • 16. Προσφυγή (άρθρο 48 ΚΠΔ)51
 • Παρατηρήσεις54
 • 17. Απόρριψη προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 48 ΚΠΔ)55
 • Παρατηρήσεις67
 • 18. Απόρριψη προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 48 ΚΠΔ)68
 • Παρατηρήσεις70
 • 19. Παραδοχή προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 48 ΚΠΔ)71
 • Παρατηρήσεις75
 • 20. Ποινική δίωξη76
 • Παρατηρήσεις76
 • II. Απευθείας κλήση κατηγορουμένου στο ακροατήριο83
 • 21. Απευθείας κλήση κατηγορουμένου στο ακροατήριο83
 • III. Προανάκριση93
 • 22. Παραγγελία για διενέργεια προανακρίσεως (άρθρο 43 παρ. 1 ΚΠΔ)93
 • Παρατηρήσεις95
 • 23. Κλήση μάρτυρα στο πλαίσιο προανακρίσεως (άρθρο 213 ΚΠΔ)99
 • Παρατηρήσεις100
 • 24. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως μάρτυρα (άρθρο 161 ΚΠΔ)101
 • Παρατηρήσεις102
 • 25. Ένταλμα βίαιης προσαγωγής μάρτυρα (άρθρο 229 ΚΠΔ)103
 • Παρατηρήσεις104
 • 26. Εξέταση μάρτυρα στο πλαίσιο προανακρίσεως105
 • Παρατηρήσεις106
 • 27. Κλήση κατηγορουμένου για απολογία στο πλαίσιο προανακρίσεως107
 • Παρατηρήσεις108
 • 28. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως κατηγορουμένου (άρθρο 161 ΚΠΔ)109
 • Παρατηρήσεις110
 • 29. Εμφάνιση του κατηγορουμένου στον προανακριτικό υπάλληλο - Δικαιώματα κατηγορουμένου (άρθρο 273 ΚΠΔ)111
 • Παρατηρήσεις112
 • 30. Απολογία κατηγορουμένου στo πλαίσιo προανακρίσεως (άρθρο 273 ΚΠΔ)116
 • Παρατηρήσεις124
 • 31. Περάτωση προανακρίσεως (άρθρο 245 ΚΠΔ)127
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις127
 • 32. Περάτωση προανακρίσεως με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 245 παρ. 1α΄ ΚΠΔ)129
 • Παρατηρήσεις135
 • 33. Περάτωση προανακρίσεως με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο - Απαλλακτικό βούλευμα (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ)136
 • Παρατηρήσεις141
 • 34. Περάτωση της προανακρίσεως με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο - Παραπεμπτικό βούλευμα (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ)144
 • Παρατηρήσεις174
 • 35. Περάτωση της προανακρίσεως με μικτή πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ)175
 • Παρατηρήσεις184
 • 36. Περάτωση προανακρίσεως για πλημμέλημα που τελέστηκε από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ)187
 • 37. Περάτωση προανακρίσεως με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή (άρθρο 245 παρ. 1 περ. γ΄ ΚΠΔ)191
 • Παρατηρήσεις191
 • 38. Προανάκριση και άγνωστος δράστης (άρθρο 245 παρ. 3 ΚΠΔ)193
 • Παρατηρήσεις193
 • IV. Κύρια ανάκριση195
 • 39. Παραγγελία για διενέργεια κύριας ανακρίσεως (άρθρα 43 παρ. 1, 246 παρ. 3 ΚΠΔ)195
 • 40. Παραγγελία για διενέργεια κύριας συμπληρωματικής ανάκρισης196
 • 41. Αίτηση διενέργειας συμπληρωματικής ανάκρισης197
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 39-41200
 • 42. Κλήση μάρτυρα στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως - Κλήση για ανάκριση203
 • 43. Αποδεικτικό επίδοσης κλήσεως μάρτυρα (άρθρο 161 ΚΠΔ)204
 • 44. Εξέταση μάρτυρα στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως - Έκθεση ένορκης εξέτασης205
 • 45. Διάταξη Ανακριτή περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως - Διορισμός πραγματογνώμονα (άρθρο 183 ΚΠΔ)206
 • 46. Αίτηση διενέργειας ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης208
 • 47. Νέα πράξη διορισμού μετά από εξαίρεση ή αποποίηση διορισθέντος πραγματογνώμονα210
 • 48. Αίτηση επέκτασης του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης213
 • 49. Αίτηση εξαίρεσης του διορισθέντος πραγματογνώμονα215
 • 50. Αίτηση εξαίρεσης σε περίπτωση μη γνωστοποίησης του πραγματογνώμονα217
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 45-50219
 • 51. Δήλωση διορισμού τεχνικού συμβούλου224
 • 52. Αίτηση κατηγορουμένου για χορήγηση ανακριτικού υλικού προς διευκόλυνση νόμιμα διορισμένων τεχνικών συμβούλων226
 • 53. Προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά της άρνησης του Ανακριτή να διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 307 περ. α΄ ΚΠΔ)228
 • 54. Προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημ/κών κατά της άρνησης του Ανακριτή να κάνει δεκτή τη δήλωση του κατηγορουμένου για διορισμό τεχνικού συμβούλου στην παραγγελθείσα πραγματογνωμοσύνη κατ’ αρ. 352Α παρ. 3 ΠΚ230
 • Παρατηρήσεις232
 • 55. Προσφυγή κατά διάταξης Ανακριτή που επιβάλλει πρόστιμο σε πραγματογνώμονα (άρθρο 201 παρ. 2 ΚΠΔ)236
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 51-53, 55238
 • 56. Κλήση κατηγορουμένου για απολογία στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως (άρθρο 271 ΚΠΔ)240
 • 57. Προσφυγή κατά της ανακριτικής πράξης της κλήσεως του κατηγορουμένου σε απολογία241
 • Παρατηρήσεις245
 • 58. Αποδεικτικό επίδοσης κλήσεως για απολογία κατηγορουμένου (άρθρο 161 ΚΠΔ)246
 • 59. Ένταλμα σύλληψης (άρθρα 276, 282 ΚΠΔ)247
 • Παρατηρήσεις249
 • 60. Απολογία κατηγορουμένου στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως - Έκθεση απολογίας250
 • Παρατηρήσεις252
 • 61. Απολογία κατηγορουμένου μετά από 48ωρη προθεσμία - Έκθεση απολογίας253
 • Παρατηρήσεις257
 • 62. Απολογητικό υπόμνημα258
 • Παρατηρήσεις265
 • 63. Απολογητικό υπόμνημα - Έκθεση εγχειρίσεως266
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 60-63267
 • 64. Αίτηση γνώσης πρότασης Εισαγγελέα270
 • Παρατηρήσεις272
 • 65. Διάταξη Ανακριτή που επιβάλλει περιοριστικούς όρους (άρθρο 283 ΚΠΔ)274
 • 66. Αίτηση χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα276
 • Παρατηρήσεις278
 • 67. Ένταλμα προσωρινής κράτησης (άρθρο 283 ΚΠΔ)279
 • 68. Διάταξη Προέδρου Εφετών281
 • Παρατηρήσεις282
 • 69. Προσφυγή κατά διάταξης Ανακριτή που επιβάλλει περιοριστικούς όρους - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 285 ΚΠΔ)283
 • 70. Προσφυγή κατά επιβολής εγγυοδοσίας284
 • 71. Αίτηση περί απόδοσης εγγύησης289
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 65-67, 69-71290
 • 72. Προσφυγή κατά εντάλματος προσωρινής κράτησης - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 285 ΚΠΔ)292
 • Παρατηρήσεις294
 • 73. Αίτηση άρσεως ή αντικαταστάσεως προσωρινής κρατήσεως (άρθρο 286 παρ. 2 ΚΠΔ)300
 • Παρατηρήσεις311
 • 74. Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης (άρθρο 286 παρ. 1 ΚΠΔ)325
 • 75. Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης (άρθρο 286 παρ. 3 ΚΠΔ)328
 • Παρατηρήσεις331
 • 76. Υπόμνημα στο Συμβούλιο Πλημ/κών για μη παράταση χρόνου προσωρινής κράτησης (άρθρο 287 παρ. 1α΄, β΄ ΚΠΔ)332
 • 77. Υπόμνημα στο Συμβούλιο Εφετών για μη παράταση χρόνου προσωρινής κράτησης (άρθρο 287 παρ. 2 ΚΠΔ)335
 • Παρατηρήσεις337
 • 78. Αίτηση στο ποινικό δικαστήριο ουσίας (ή το δικαστικό συμβούλιο εφετών/πλημ/κών) για μη παράταση χρόνου προσωρινής κράτησης (άρθρο 291 παρ. 1-2 ΚΠΔ)340
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 74-76, 78342
 • 79. Αντιρρήσεις ως προς την παράταση ή τη συμπλήρωση των ανωτάτων ορίων της προσωρινής κράτησης (άρθρο 287 παρ. 5 ΚΠΔ)352
 • Παρατηρήσεις356
 • 80. Αίτηση για την αφαίρεση από την επιβληθείσα ποινή του χρόνου της προσωρινής κράτησης (άρθρο 371 παρ. 4 ΚΠΔ)358
 • Παρατηρήσεις360
 • 81. Διάταξη Ανακριτή απορρίπτουσα αίτηση κατηγορουμένου για άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης (άρθρο 286 παρ. 2 ΚΠΔ)361
 • V. Περάτωση κύριας ανάκρισης365
 • 82. Γνωστοποίηση πέρατος ανακρίσεως στον κατηγορούμενο (άρθρο 308 παρ. 4 ΚΠΔ)365
 • Παρατηρήσεις366
 • 83. Αποδεικτικό γνωστοποιήσεως πέρατος ανακρίσεως στον κατηγορούμενο (άρθρο 161 ΚΠΔ)368
 • Παρατηρήσεις369
 • 84. Διαβίβαση της δικογραφίας, μετά την περάτωση της ανακρίσεως, από τον ανακριτή στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠΔ)370
 • 85. Οι δυνατότητες του εισαγγελέα σε σχέση με την ανακριτική δικογραφία (άρθρα 308 και 308Α ΚΠΔ)371
 • Παρατηρήσεις371
 • 86. Από τον εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο (άρθρα 305, 306, 308 και 309 ΚΠΔ)375
 • Παρατηρήσεις375
 • 87. Περάτωση ανακρίσεως για πλημμέλημα με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 308 παρ. 3 ΚΠΔ)378
 • Παρατηρήσεις385
 • 88. Περάτωση ανακρίσεως για πλημμέλημα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠΔ)387
 • Παρατηρήσεις397
 • 89. Περάτωση ανακρίσεως για κακούργημα με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρα 308 παρ. 1, 309 παρ. 1ε΄ και 313 ΚΠΔ)398
 • Παρατηρήσεις409
 • 90. Περάτωση ανακρίσεως για κακουργήματα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950 και του άρθρου 1 του Ν 4022/2011 με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (άρθρα 308 παρ. 1 ΚΠΔ και 3 Ν 4022/2011)410
 • Παρατηρήσεις424
 • 91. Περάτωση ανακρίσεως για κακούργημα με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 308Α ΚΠΔ)427
 • Παρατηρήσεις435
 • 92. Βούλευμα αποφαινόμενο να μη γίνει κατηγορία (άρθρα 309 παρ. 1α΄ και 310 παρ. 1α΄ ΚΠΔ)437
 • Παρατηρήσεις448
 • 93. Βούλευμα που παύει οριστικά την ποινική δίωξη (άρθρα 309 παρ. 1β΄ και 310 παρ. 1β΄ ΚΠΔ)449
 • Παρατηρήσεις453
 • 94. Βούλευμα που παύει προσωρινά την ποινική δίωξη (άρθρα 309 παρ. 1γ΄ και 311 ΚΠΔ)454
 • Παρατηρήσεις465
 • 95. Βούλευμα που κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη (άρθρο 310 παρ. 1γ΄ ΚΠΔ)466
 • Παρατηρήσεις470
 • 96. Βούλευμα που διατάσσει περαιτέρω ανάκριση (άρθρα 309 παρ. 1δ΄ και 312 ΚΠΔ)471
 • Παρατηρήσεις494
 • VΙ. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων495
 • 97. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων (άρθρα 477-485 ΚΠΔ)495
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις495
 • 98. Έφεση κατά βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα500
 • Παρατηρήσεις507
 • 99. Έφεση κατά βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα515
 • Παρατηρήσεις519
 • 100. Έφεση κατά βουλεύματος για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης524
 • Παρατηρήσεις529
 • 101. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών απαράδεκτη (άρθρο 478 ΚΠΔ)532
 • 102. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ως απαράδεκτη (άρθρο 478 ΚΠΔ)540
 • 103. Βούλευμα Συμβουλίου ΑΠ που απορρίπτει αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος ως απαράδεκτη557
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 101-103562
 • 104. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που κρίνει εφέσεις συγκατηγορουμένων κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)563
 • 105. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται εφέσεις συγκατηγορουμένων κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)627
 • 106. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)645
 • 107. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ)662
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 104-107677
 • 108. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση εισαγγελέα εφετών κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 479 ΚΠΔ)682
 • 109. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση εισαγγελέα εφετών κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που κηρύχθηκε αναρμόδιο (άρθρο 479 ΚΠΔ)688
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 108-109697
 • 110. Βούλευμα ΑΠ που απορρίπτει ως απαράδεκτη αναίρεση του εισαγγελέα εφετών κατά αμετακλήτου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών698
 • 111. Βούλευμα ΑΠ που απορρίπτει ως απαράδεκτη αναίρεση του εισαγγελέα εφετών και δέχεται αναίρεση του εισαγγελέα του ΑΠ κατά αμετακλήτου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών704
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 110-111711
 • 112. Αμετάκλητο βουλεύματος - Κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 314 εδ. β΄, 319 παρ. 4, 320 και 321 ΚΠΔ)715
 • Παρατηρήσεις717
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ719
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2ου ΤΟΜΟΥ733
 • 0
 • 0