Διαδικασία στο ακροατήριο - Ένδικα μέσα - Εκτέλεση ποινών

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €59.00
ΝΠ €69.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-270-2
Σελίδες: 760
Συγγραφέας: Π. Βλαμάκης, Γ. Μπουρμάς, Μ. Παπαχρήστου, Β. Τέτοκας
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου - Διαδικασία στο ακροατήριο - Ένδικα μέσα - Εκτέλεση ποινών» αποτελούν τον δεύτερο τόμο του έργου, που περιλαμβάνει δικόγραφα και έγγραφα που άπτονται της ύλης του Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, ο παρών τόμος, που αφορά στη διαδικασία στο ακροατήριο, στα ένδικα μέσα και στην εκτέλεση ποινών, περιλαμβάνει 112 υποδείγματα - έγγραφα (δικόγραφα, κλήσεις, παραγγελίες, διατάξεις, έγγραφα της πολιτείας, βουλεύματα κ.ά.).

Η ύλη του έργου είναι κατανεμημένη στις τρεις ανωτέρω κεντρικές θεματικές ενότητες, κάθε μία εκ των οποίων επιμερίζεται σε ειδικότερα κεφάλαια. Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα «Διαδικασία στο ακροατήριο» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα κλήσης προς ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως, αίτησης κατηγορουμένου για κλήτευση μάρτυρα, προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος, αιτήσεων ακύρωσης διαδικασίας και αποφάσεως, έκθεσης σύλληψης για αυτόφωρα πλημμελήματα κ.λπ.

Στη δεύτερη ενότητα «Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα δήλωσης άσκησης αίτησης αναίρεσης, παραίτησης από ένδικο μέσο, αίτησης επέκτασης ενδίκου μέσου, έφεσης κατηγορουμένου κατά αθωωτικής απόφασης, έφεσης κατά αποφάσεως που απέρριψε ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης λόγω άσκησης έφεσης, έκθεσης άσκησης αιτήσεως αναιρέσεως, πρόσθετων λόγων αναιρέσεως, αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης λόγω άσκησης αναίρεσης, αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.λπ.

Στην τρίτη ενότητα «Εκτέλεση ποινών» περιλαμβάνονται ενδεικτικά υποδείγματα αίτησης μετατροπής στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική, αίτησης χορήγησης προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της μετατροπής, αίτησης για μετατροπή ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, αίτησης ανάκλησης χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης της ποινής, αίτησης απόλυσης υπό όρο, αίτησης χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα, αίτησης επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος και σε βάρος αθωωθέντος, αίτησης αποζημίωσης προσωρινά κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος, αίτησης σχηματισμού συνολικής ποινής, αίτησης αναστολής - αναβολής - διακοπής εκτέλεσης της ποινής, αμφιβολιών και αντιρρήσεων σχετικά με την εκτέλεση, αίτησης για διόρθωση εσφαλμένων εγγραφών/καταστροφής δελτίου ποινικού μητρώου, αίτησης απονομής χάριτος κ.λπ.

Κάθε υπόδειγμα - έγγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με θεωρητικά σχόλια και νομολογιακές αναφορές, με τις οποίες προσφέρονται οι βασικές θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για κάθε ειδικότερο θέμα. Με τις εμπεριεχόμενες περαιτέρω παραπομπές καθοδηγείται ο ενδιαφερόμενος στη γρήγορη εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και χρήσιμης δικαστηριακής νομολογίας. Το έργο συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο και διάγραμμα ύλης του 1ου Τόμου.

Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για κάθε μαχόμενο δικηγόρο που ασχολείται με το Ποινικό Δίκαιο.

 • 0
 • A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ1
 • I. Προπαρασκευαστική διαδικασία3
 • 1. Κλήση προς ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως από τον Εισαγγελέα και Εισαγγελική παραγγελία επιδόσεως κλήσης προς μάρτυρα (άρθρα 155-158, 161, 166, 213, 327 ΚΠΔ)3
 • Παρατηρήσεις5
 • 2. Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσης προς μάρτυρα (άρθρα 161, 162, 213 ΚΠΔ)9
 • Παρατηρήσεις10
 • 3. Γνωστοποίηση καταλόγου μαρτύρων στον κατηγορούμενο (άρθρα 326 παρ. 1, 500 εδ. ζ΄ ΚΠΔ)11
 • Παρατηρήσεις13
 • 4. Γνωστοποίηση μαρτύρων πολιτικής αγωγής στον κατηγορούμενο (άρθρο 326 παρ. 2 ΚΠΔ)18
 • Παρατηρήσεις20
 • 5. Μη γνωστοποίηση από τον κατηγορούμενο των μαρτύρων υπεράσπισης (άρθρο 326 παρ. 3 εδ. α΄ ΚΠΔ)24
 • Παρατηρήσεις25
 • 6. Δήλωση κατηγορουμένου για απόδειξη της αλήθειας και γνωστοποίηση μαρτύρων (άρθρο 326 παρ. 3 εδ. β΄ ΚΠΔ)29
 • Παρατηρήσεις31
 • 7. Αίτηση κατηγορουμένου για κλήτευση μάρτυρα (άρθρο 327 παρ. 2-4 ΚΠΔ)34
 • Παρατηρήσεις35
 • 8. Προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 1, 2 ΚΠΔ)43
 • Παρατηρήσεις47
 • 9. Προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 1, 2 ΚΠΔ)52
 • Παρατηρήσεις61
 • 10. Προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 1, 2 ΚΠΔ)64
 • Παρατηρήσεις67
 • 11. Έγγραφο Εισαγγελέα Εφετών σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσφυγής κατά της απευθείας κλήσεως (άρθρα 322 παρ. 1, 2, 324 ΚΠΔ)71
 • Παρατηρήσεις72
 • 12. Προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως - Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 3 ΚΠΔ)76
 • Παρατηρήσεις83
 • II. Εκπροσώπηση από συνήγορο85
 • 13. Εκπροσώπηση κατηγορουμένου από συνήγορο στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο - Δήλωση εκπροσώπησης (άρθρο 340 παρ. 2 ΚΠΔ)85
 • Παρατηρήσεις86
 • III. Ακύρωση διαδικασίας89
 • 14. Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής) κατηγορουμένου - Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)89
 • Παρατηρήσεις92
 • 15. Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής) κατηγορουμένου μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής - Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)95
 • Παρατηρήσεις98
 • 16. Ακύρωση διαδικασίας και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ενόψει υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 παρ. 2 ΚΠΔ)99
 • Παρατηρήσεις101
 • 17. Ακύρωση διαδικασίας και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Εισαγγελική διάταξη αναστολής εκτέλεσης της απόφασης λόγω υποβολής αίτησης ακύρωσης διαδικασίας (άρθρο 341 παρ. 2 ΚΠΔ)102
 • Παρατηρήσεις104
 • 18. Ακύρωση διαδικασίας και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Προσφυγή κατά εισαγγελικής διάταξης απορρίπτουσας αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης (άρθρο 341 παρ. 2 ΚΠΔ)105
 • Παρατηρήσεις107
 • 19. Ακύρωση διαδικασίας στην κατ’ έφεση δίκη - Αίτηση ακύρωσης (άρθρο 501 παρ. 1 ΚΠΔ)108
 • Παρατηρήσεις111
 • IV. Ακύρωση αποφάσεως113
 • 20. Αίτηση ακυρώσεως απόφασης καταδικαστικής για πλημμέλημα ερήμην του (άγνωστης διαμονής) κατηγορουμένου - Έκθεση ακύρωσης (άρθρο 430 ΚΠΔ)113
 • Παρατηρήσεις114
 • 21. Ακύρωση απόφασης και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενόψει υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρο 430 παρ. 2 ΚΠΔ)116
 • Παρατηρήσεις118
 • 22. Ακύρωση απόφασης και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης - Εισαγγελική διάταξη αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ενόψει υποβολής αιτήσεως ακύρωσης (άρθρο 430 παρ. 2 ΚΠΔ)119
 • 23. Αίτηση στον Εισαγγελέα για διακοπή εκτέλεσης της ποινής120
 • 24. Απόσπασμα απόφασης Τριμελούς Εφετείου για διακοπή της ποινής121
 • 25. Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος - Αναστολή της διαδικασίας με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών όταν η παραπομπή γίνεται με βούλευμα (άρθρο 432 παρ. 1 ΚΠΔ)122
 • Παρατηρήσεις123
 • 26. Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος - Αναστολή της διαδικασίας με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών όταν η παραπομπή γίνεται με απευθείας κλήση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Εφετών (άρθρο 432 παρ. 1 ΚΠΔ)125
 • Παρατηρήσεις127
 • V. Αυτόφωρη διαδικασία129
 • 27. Αυτόφωρα πλημμελήματα - Έκθεση σύλληψης επ’ αυτοφώρω συλληφθέντος δράστη (άρθρα 417-427 ΚΠΔ)129
 • Παρατηρήσεις130
 • 28. Αυτόφωρα πλημμελήματα - Γνωστοποίηση κατηγορίας στον επ’ αυτοφώρω συλληφθέντα δράστη (άρθρα 417-427 ΚΠΔ)135
 • Παρατηρήσεις136
 • B. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ139
 • I. Προϋποθέσεις παραδεκτού του ενδίκου μέσου - Δικαιούμενα πρόσωπα άσκησης ενδίκου μέσου - Επεκτατικό αποτέλεσμα141
 • 29. Εισαγγελέας - Έκθεση εφέσεως141
 • Παρατηρήσεις143
 • 30. Πολιτικώς ενάγων - Έκθεση εφέσεως152
 • Παρατηρήσεις154
 • 31. Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων (γενικά) - Έκθεση αιτήσεως αναιρέσεως160
 • Παρατηρήσεις163
 • 32. Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων - Αναστολή προθεσμίας κατά το μήνα Αύγουστο: Έκθεση αιτήσεως αναιρέσεως171
 • Παρατηρήσεις174
 • 33. Άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο - Τύπος πληρεξουσιότητας: Έκθεση εφέσεως176
 • Παρατηρήσεις179
 • 34. Άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο μη δικηγόρο: Τύπος - παροχή πληρεξουσιότητας186
 • Παρατηρήσεις189
 • 35. Δήλωση άσκησης ενδίκου μέσου - Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται: Έκθεση εφέσεως191
 • Παρατηρήσεις193
 • 36. Δήλωση άσκησης αίτησης αναίρεσης198
 • Παρατηρήσεις208
 • 37. Παραίτηση από ένδικο μέσο - Παροχή πληρεξουσιότητας211
 • Παρατηρήσεις212
 • 38. Παραίτηση από ένδικο μέσο - Έκθεση παραίτησης218
 • Παρατηρήσεις219
 • 39. Αίτηση επέκτασης του ενδίκου μέσου - Συμπλήρωση απόφασης225
 • Παρατηρήσεις229
 • II. Έφεση235
 • 40. Έφεση κατηγορουμένου κατά αθωωτικής απόφασης - Έκθεση έφεσης235
 • Παρατηρήσεις236
 • 41. Έφεση κατά αποφάσεως που απέρριψε ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος - Έκθεση έφεσης240
 • Παρατηρήσεις242
 • 42. Ειδικές διατυπώσεις άσκησης της έφεσης - Έκθεση έφεσης246
 • Παρατηρήσεις247
 • 43. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης: Αμφισβήτηση ανασταλτικού αποτελέσματος - Αίτηση αμφισβήτησης252
 • Παρατηρήσεις255
 • 44. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης λόγω άσκησης έφεσης258
 • Παρατηρήσεις261
 • 45. Εκπροσώπηση εκκαλούντος διαδίκου από συνήγορο ενώπιον του Εφετείου - Παροχή πληρεξουσιότητας267
 • Παρατηρήσεις268
 • ΙII. Αναίρεση275
 • 46. Προϋποθέσεις παραδεκτού: Ορισμένο αναιρετικών λόγων - Έκθεση άσκησης αιτήσεως αναίρεσης275
 • Παρατηρήσεις282
 • 47. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως - Προβολή διά αυτοτελούς δικογράφου289
 • Παρατηρήσεις293
 • 48. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης - Σημείωμα302
 • Παρατηρήσεις306
 • 49. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης λόγω άσκησης αναίρεσης315
 • Παρατηρήσεις321
 • 50. Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Υποβολή αίτησης - Προϋποθέσεις331
 • Παρατηρήσεις334
 • 51. Παράσταση διαδίκων κατά τη συζήτηση της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου: Παροχή πληρεξουσιότητας339
 • Παρατηρήσεις341
 • 52. Ανάκληση απόφασης του Αρείου Πάγου - Αίτηση ανάκλησης345
 • Παρατηρήσεις347
 • Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ355
 • Ι. Μετατροπή περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε χρήμα357
 • 53. Αίτηση μετατροπής στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική (άρθρο 82 παρ. 12 ΠΚ)357
 • Παρατηρήσεις360
 • 54. Αίτηση μετατροπής του υπολοίπου της ποινής φυλάκισης σε χρηματική ποινή (τέως ισχύον άρθρο 82 παρ. 2 εδ. β΄ ΠΚ)369
 • Παρατηρήσεις369
 • 55. Αίτηση χορήγησης προθεσμίας για την καταβολή του ποσού μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική (άρθρο 82 παρ. 4 ΠΚ)372
 • Παρατηρήσεις375
 • 56. Αίτηση για μετατροπή περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 82 παρ. 5-7 ΠΚ)381
 • Παρατηρήσεις387
 • ΙΙ. Αναστολή εκτελέσεως περιοριστικής της ελευθερίας ποινής υπό όρο (άρθρα 99-104 ΠΚ)389
 • 57. Αίτηση ανάκλησης χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρο (άρθρο 101 παρ. 1 ΠΚ)389
 • Παρατηρήσεις391
 • 58. Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί μη άρσεως χορηγηθείσας αναστολής υπό όρο (άρθρο 102 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ)395
 • Παρατηρήσεις397
 • 59. Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί χορήγησης αναστολής υπό όρο λόγω μη ανακλήσεως ούτε άρσεως της για άλλο έγκλημα χορηγηθείσας παλαιότερα αναστολής υπό όρο (άρθρο 102 παρ. 2 ΠΚ)399
 • Παρατηρήσεις402
 • ΙIΙ. Απόλυση καταδίκου υπό όρο (άρθρα 105-110Α ΠΚ)405
 • 60. Αίτηση απόλυσης υπό όρο (άρθρο 105 ΠΚ)405
 • Παρατηρήσεις408
 • 61. Έφεση κατά βουλεύματος απορρίψαντος αίτηση ανάκλησης όρων επιβληθέντων σε απολυθέντα υπό όρο - Έκθεση εφέσεως (άρθρο 17 Ν 1968/1991)414
 • Παρατηρήσεις419
 • 62. Αίτηση χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα (άρθρο 2 Ν 2475/1920)422
 • Παρατηρήσεις425
 • 63. Αίτηση ανάκλησης βουλεύματος που ανακάλεσε χορηγηθείσα απόλυση υπό όρο (άρθρα 107, 110 ΠΚ)427
 • Παρατηρήσεις430
 • ΙV. Επανάληψη της διαδικασίας (άρθρα 525-530 ΚΠΔ)437
 • 64. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος (άρθρο 525 ΚΠΔ)437
 • Παρατηρήσεις441
 • 65. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος (άρθρο 525 ΚΠΔ)461
 • Παρατηρήσεις464
 • 66. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος (άρθρα 527, 528, 530 ΚΠΔ)468
 • Παρατηρήσεις470
 • 67. Αίτηση επανάληψης διαδικασίας σε βάρος αθωωθέντος (άρθρα 526, 527 ΚΠΔ)477
 • Παρατηρήσεις480
 • 68. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ενόψει υποβολής αιτήσεως επανάληψης της διαδικασίας (άρθρο 529 ΚΠΔ)483
 • Παρατηρήσεις486
 • V. Αποκατάσταση στην απόλαυση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 66 ΠΚ, 531-532 ΚΠΔ)489
 • 69. Αίτηση για αποκατάσταση στην απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων489
 • Παρατηρήσεις492
 • VI. Αποζημίωση προσωρινά κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων497
 • 70. Αίτηση αποζημίωσης προσωρινά κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος (άρθρο 537 ΚΠΔ)497
 • 71. Αίτηση αποζημίωσης εκείνων που άδικα καταδικάσθηκαν ή κρατήθηκαν προσωρινά, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο 539 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 536 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠΔ)502
 • Παρατηρήσεις511
 • VII. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα (άρθρο 550 ΚΠΔ)519
 • 72. Αίτηση καθορισμού της εκτελεστέας καταδικαστικής απόφασης519
 • 73. Αίτηση προς το δικαστήριο για τον καθορισμό της εκτελεστέας καταδικαστικής απόφασης522
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 72-73526
 • VIII. Εκτέλεση περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων αφορωσών διαφορετικά εγκλήματα (άρθρο 551 ΚΠΔ)529
 • 74. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής επί ποινών που επιβλήθηκαν με αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις529
 • Παρατηρήσεις530
 • 75. Αίτηση για επέκταση της απόλυσης υπό όρο σε περίπτωση συγχώνευσης/διαδοχικής έκτισης ποινών (άρθρα 110Α ΠΚ, 551 ΚΠΔ)540
 • 76. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής542
 • Παρατηρήσεις544
 • 77. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής547
 • Παρατηρήσεις549
 • 78. Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής554
 • Παρατηρήσεις557
 • IX. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης563
 • 79. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης αποφάσεως (άρθρο 429 παρ. 3 ΚΠΔ)563
 • Παρατηρήσεις567
 • Χ. Αναβολή εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής569
 • 80. Αίτηση αναβολής εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρο 556 ΚΠΔ)569
 • Παρατηρήσεις572
 • XI. Διακοπή εκτέλεσης της ποινής577
 • 81. Αίτηση διακοπής εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 557 ΚΠΔ)577
 • Παρατηρήσεις580
 • ΧIΙ. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση585
 • 82. Αμφιβολίες σχετικά με τη διάρκεια της ποινής: Προβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 565 ΚΠΔ)585
 • Παρατηρήσεις588
 • 83. Αντιρρήσεις με αφορμή τον υπολογισμό του χρόνου λήξης της έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής591
 • Παρατηρήσεις593
 • 84. Αντιρρήσεις εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης594
 • Παρατηρήσεις596
 • 85. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και υπολογισμός της προαποτιθείσας ποινής597
 • Παρατηρήσεις600
 • 86. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις από τον συνυπολογισμό του χρόνου προσωρινής κράτησης601
 • Παρατηρήσεις604
 • 87. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις περί την εκτέλεση απόφασης που έκρινε επιγενομένη συρροή ποινών605
 • Παρατηρήσεις607
 • 88. Άρθρο 565 ΚΠΔ και απόλυση υπό όρους608
 • Παρατηρήσεις610
 • 89. Αντιρρήσεις αναφορικά με την αφαίρεση από την ποινή του χρόνου φυλάκισης που προαποτίθηκε611
 • Παρατηρήσεις613
 • 90. Αντιρρήσεις αναφορικά με τη διαδοχική έκτιση ή τη διπλή έκτιση ποινών614
 • Παρατηρήσεις616
 • 91. Άρθρο 565 ΚΠΔ και περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 94 παρ. 3 ΠΚ618
 • Παρατηρήσεις620
 • 92. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και προσδιορισμός του χρόνου έναρξης της έκτισης ποινής622
 • Παρατηρήσεις625
 • 93. Άρθρο 565 ΚΠΔ και ανάκληση της απόλυσης υπό όρο ή τροποποίηση των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον κατάδικο626
 • Παρατηρήσεις628
 • 94. Άρθρο 565 ΚΠΔ και άρση της απόλυσης υπό όρο629
 • Παρατηρήσεις632
 • 95. Άρθρο 565 ΚΠΔ και άρθρο 25 παρ. 5 Ν 1882/1990633
 • Παρατηρήσεις635
 • 96. Άρθρο 565 ΚΠΔ και αναστολή εκτέλεσης ποινής στα άρθρα 99-100 ΠΚ637
 • Παρατηρήσεις639
 • 97. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την παραγραφή και συνακόλουθα τη δυνατότητα επανεκτέλεσης δικαστικής απέλασης αλλοδαπού641
 • Παρατηρήσεις643
 • 98. Αντιρρήσεις κατά της νομιμότητας επιβολής ή διατήρησης της δικαστικής απέλασης647
 • Παρατηρήσεις649
 • 99. Άρθρο 565 ΚΠΔ και απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου651
 • Παρατηρήσεις653
 • 100. Άρθρο 565 ΚΠΔ και παραγγελία για εκτέλεση χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων656
 • Παρατηρήσεις658
 • 101. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις659
 • Παρατηρήσεις661
 • 102. Αντιρρήσεις αναφορικά με το πέρας κρατήσεως κατ’ άρθρο 452 παρ. 3 ΚΠΔ662
 • Παρατηρήσεις665
 • XIII. Παύση ποινών669
 • 103. Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω ανεγκλήτου της πράξεως: Προβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 2 παρ. 2 ΠΚ)669
 • Παρατηρήσεις672
 • 104. Αίτηση για διόρθωση εσφαλμένων εγγραφών/καταστροφής δελτίου ποινικού μητρώου για πράξη που κατέστη ανέγκλητη με νεότερο νόμο (άρθρα 578 παρ. 1 περ. γ΄, 580 παρ. 1 ΚΠΔ)675
 • 105. Άρθρο 565 ΚΠΔ και χαρακτηρισμός της πράξης ως ανέγκλητης678
 • Παρατηρήσεις680
 • 106. Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω απονομής χάρης - Αίτηση απονομής χάρης (άρθρο 567 ΚΠΔ)681
 • Παρατηρήσεις684
 • 107. Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω απονομής χάρης: Διαδικασία - συνέπειες απονομής χάρης (άρθρο 567 ΚΠΔ)688
 • Παρατηρήσεις693
 • 108. Άρθρο 565 ΚΠΔ και χάρη695
 • Παρατηρήσεις697
 • 109. Εξάλειψη της ποινής λόγω παραγραφής της - Προβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την αδυναμία εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 568 ΚΠΔ)698
 • Παρατηρήσεις701
 • 110. Άρθρο 565 ΚΠΔ και παραγραφή της ποινής704
 • Παρατηρήσεις706
 • 111. Εξάλειψη της ποινής λόγω αμνηστίας - Προβολή αντιρρήσεων σχετικά με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 568 ΚΠΔ)708
 • Παρατηρήσεις711
 • 112. Άρθρο 565 ΚΠΔ και αμνηστία715
 • Παρατηρήσεις718
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ719
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1ου ΤΟΜΟΥ733
 • 0
 • 0