Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-274-0
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Κ. Παπαθανασίου, Π. Παπανδρέου
Επιμέλεια: Αριστοτέλης. Χαραλαμπάκης
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα

Τα «Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα» αποτελούν συνοδευτικό εγχειρίδιο της συστηματικής επεξεργασίας και ερμηνείας του Ποινικού Κώδικα. Η παρούσα 2η έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4478/2017, κρίθηκε σκόπιμη ενόψει της συνεχούς αναδιαμόρφωσης και του αδιάκοπου εμπλουτισμού του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Στο έργο αυτό απεικονίζεται το σύνολο της ύλης του Ποινικού Κώδικα, με συστηματοποιημένη και συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους κεφαλαίων του Ποινικού Κώδικα.

Προς την κατεύθυνση αυτή αποτυπώνονται διαγραμματικά οι ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα, η διαγραμματική απεικόνιση του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για: τον ποινικό νόμο, τη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, τα τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων, την αξιόποινη πράξη, τον τόπο και τον χρόνο τέλεσης της πράξης, τον άδικο χαρακτήρα της πράξης (σύγκρουση καθηκόντων, προσταγή, συναίνεση, άμυνα, κατάσταση ανάγκης), τον καταλογισμό της πράξης (υπαιτιότητα, δόλος, αμέλεια, πλάνη, κατάσταση ανάγκης, υπαίτια διατάραξη της συνείδησης), την απόπειρα και τη συμμετοχή, τις ποινές, τα μέτρα ασφαλείας και την αποζημίωση, την επιμέτρηση της ποινής, τη συρροή, την αναστολή της ποινής υπό όρο και την απόλυση υπό όρο και τους λόγους που εξαλείφουν το αξιόποινο.

Όσον αφορά στο Ειδικό Μέρος του Ποινικού Κώδικα, αποτυπώνονται διαγραμματικά τα εγκλήματα σχετικά με: τις προσβολές του πολιτεύματος, την προδοσία της χώρας, τα εγκλήματα κατά ξένων κρατών, την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, τις προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (αντίσταση, απείθεια, στάση, θρασύτητα κατά της Αρχής, στάση κρατουμένων, κ.ά.), την επιβουλή της δημόσιας τάξης (διέγερση, εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, διατάραξη κοινής ειρήνης, κ.ά.), την επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης, τη στρατιωτική υπηρεσία, το νόμισμα (παραχάραξη, κιβδηλεία, κ.ά.), τα υπομνήματα (πλαστογραφία, κατάχρηση ενσήμων, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, κ.ά.), την απονομή της δικαιοσύνης (ψευδορκία, ψευδής ανώμοτη κατάθεση, απιστία δικηγόρων, κ.ά.), την υπηρεσία (δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, κατάχρηση εξουσίας, ψευδής βεβαίωση, απιστία στην υπηρεσία υπεξαίρεση στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, κ.ά.), τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, έκρηξη, πρόκληση ναυαγίου, κ.ά.), την ασφάλεια των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των κοινωφελών εγκαταστάσεων (διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, παρακώλυση συγκοινωνιών, παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, κ.ά.), εγκλήματα κατά της ζωής (ανθρωποκτονία, παιδοκτονία, έκθεση, συμμετοχή σε αυτοκτονία, κ.ά.), σωματικές βλάβες (απλή, απρόκλητη, επικίνδυνη, βαριά, θανατηφόρα, πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά, κ.ά.), την προσωπική ελευθερία (αρπαγή, αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου, εμπορία ανθρώπων, σεξουαλικός τουρισμός, απαγωγή, αυτοδικία, απειλή, παράνομη βία, κ.ά.), τη γενετήσια ελευθερία και την οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής (βιασμός, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιών, αιμομιξία, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, σωματεμπορία, κ.ά.), τον γάμο και την οικογένεια (εγκατάλειψη εγκύου, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, κ.ά), την τιμή (εξύβριση, δυσφήμηση, κ.ά.), την παραβίαση απορρήτων (απόρρητο επιστολών, απόρρητο τηλεφωνικής επικοινωνίας, απόρρητο επαγγελματικό, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα), την ιδιοκτησία (κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κ.ά.), τα περιουσιακά δικαιώματα (εκβίαση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, τοκογλυφία, κ.ά.), την επαιτεία και την αλητεία. Συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Τα «Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη του Ποινικού Δικαίου, για την κατανόηση της δομής του και την εξοικείωση με αυτήν, και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας του.

 

 • 0
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ1
 • Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ1
 • [Άρθρα 1-4 ΠΚ - 7 παρ. 1 Συντ.]1
 • ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ3
 • [Άρθρα 5-11 ΠΚ]3
 • ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ5
 • 1. Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή [άρθρο 5 ΠΚ]5
 • 2. Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή [άρθρο 6 ΠΚ]5
 • 3. Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή [άρθρο 7 ΠΚ]6
 • 4. Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντα κατά το ελληνικό δίκαιο [άρθρο 8 ΠΚ]6
 • 5. Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή [άρθρο 9 ΠΚ]7
 • 6. Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή [άρθρο 10 ΠΚ]7
 • Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ9
 • [Άρθρο 14 ΠΚ]9
 • 1. Προϋποθέσεις πράξης – παράλειψης ενδιαφέρουσας το Ποινικό Δίκαιο10
 • 2. Η ειδική υπόσταση του εγκλήματος10
 • 3. Το άδικο11
 • 4. Ο καταλογισμός σε ενοχή12
 • 5. Το αξιόποινο12
 • Διακρίσεις εγκλημάτων13
 • Εγκλήματα διαρκή και εγκλήματα στιγμιαία14
 • Εγκλήματα ενέργειας και εγκλήματα παράλειψης15
 • Ο ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ17
 • [Άρθρο 16 ΠΚ]17
 • Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ19
 • [Άρθρο 17 ΠΚ]19
 • Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ21
 • 1. Ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος εκ του νόμου [άρθρο 20 ΠΚ]21
 • 2. Σύγκρουση καθηκόντων21
 • 3. Προσταγή [άρθρο 21 ΠΚ]22
 • 4. Συναίνεση – Μέρος Α΄ 23
 • 5. Συναίνεση – Μέρος Β΄23
 • 6. Άμυνα – Μέρος Α΄ [άρθρο 22 ΠΚ]24
 • 7. Άμυνα – Μέρος Β΄ [άρθρο 22 ΠΚ]25
 • 8. Άμυνα – Μέρος Γ΄ [άρθρα 23-24 ΠΚ]26
 • 9. Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο [άρθρο 25 ΠΚ]27
 • 10. Διαφορές άμυνας – κατάστασης ανάγκης28
 • 11. Διαφορές κατάστασης ανάγκης που αίρει το άδικο με την κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό [άρθρα 25, 32 ΠΚ]28
 • Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ29
 • [Άρθρα 26-35 ΠΚ]29
 • Υπαιτιότητα [άρθρo 26 ΠΚ]29
 • Δόλος [άρθρo 27 ΠΚ]30
 • Αμέλεια [άρθρo 28 ΠΚ]31
 • Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα [άρθρo 29 ΠΚ]32
 • Η πραγματική πλάνη [άρθρo 30 ΠΚ]33
 • Νομική πλάνη [άρθρo 31 παρ. 2 ΠΚ]33
 • Ποινικές πλάνες (συνέχεια)34
 • Κατάσταση ανάγκης αποκλείουσα τον καταλογισμό [άρθρo 32 ΠΚ]34
 • (Αν)ικανότητα προς καταλογισμό [άρθρo 34 ΠΚ]35
 • Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης [άρθρo 35 ΠΚ]35
 • ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ37
 • Ι. Απόπειρα - Μέρος Α΄37
 • Ι. Απόπειρα - Μέρος Β΄38
 • Ι. Απόπειρα - Μέρος Γ΄39
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Α΄40
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Β΄41
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Γ΄42
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Δ΄43
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Ε΄44
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος ΣΤ΄45
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Ζ΄46
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Η΄47
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Θ΄48
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Μέρος Ι΄49
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις [άρθρο 49 ΠΚ]50
 • ΙΙ. Συμμετοχή - Αναγκαία συμμετοχή50
 • ΠΟΙΝΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ51
 • [Άρθρα 50-78 ΠΚ]51
 • Είδη ποινικών κυρώσεων51
 • ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ53
 • [Άρθρα 79-93 ΠΚ]53
 • 1. Στάδια δικαστικής επιμέτρησης της ποινής53
 • 2. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική54
 • 3. Μείωση του πλαισίου ποινής55
 • 4. Το μειωμένο κατ' άρθρο 83 ΠΚ πλαίσιο ποινής56
 • 5. Επαύξηση της απειλούμενης ποινής57
 • ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ59
 • [Άρθρα 94-98 ΠΚ]59
 • 1. Αποκλεισμός συρροής59
 • 2. Συρροή εγκλημάτων60
 • 3. «Ουσιαστική» και «Δικονομική» συρροή εγκλημάτων61
 • 4. Συστήματα έκτισης των ποινών62
 • 5. Ο σχηματισμός της συνολικής ποινής63
 • 6. Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα - Μέρος Α΄64
 • 7. Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα - Μέρος Β΄65
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ67
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [άρθρα 99-104 ΠΚ]67
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [άρθρα 105-110Γ ΠΚ]68
 • 1. Απόλυση υπό όρο68
 • 2. Η εκτιθείσα ποινή στην υφ’ όρον απόλυση69
 • 3. Απόλυση υπό όρο χωρίς τις τυπικές προϋποθέσεις των άρθρων 105-106 ΠΚ [άρθρο 110Α ΠΚ]70
 • 4. Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση [άρθρα 110Β-110Γ ΠΚ, 283Α ΚΠΔ]71
 • ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΩΣ ΤΙΜΩΡΗΤΗ ΠΡΑΞΗ73
 • Το έγκλημα ως τιμωρητή πράξη73
 • ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ75
 • Ι. Παραγραφή εγκλημάτων [άρθρα 111-113 ΠΚ]75
 • ΙΙ. Παραγραφή ποινών [άρθρα 114-116 ΠΚ]76
 • ΙΙΙ. Έγκληση [άρθρα 117-120 ΠΚ]77
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ81
 • ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ81
 • [Άρθρα 134-137Δ ΠΚ]81
 • ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ83
 • [Άρθρα 138-152 ΠΚ]83
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ85
 • [Άρθρα 153-156 ΠΚ]85
 • ΕΓΚΛHΜΑΤΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΗΣ AΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ87
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της κυβέρνησης87
 • Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης [άρθρο 157 ΠΚ]87
 • Βία κατά πολιτικού κόμματος [άρθρο 157Α ΠΚ]87
 • Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας [άρθρο 158 ΠΚ]88
 • Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων [άρθρο 159 ΠΚ]88
 • Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων [άρθρο 159Α ΠΚ]89
 • Διατάραξη συνεδριάσεων [άρθρο 160 ΠΚ]89
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές90
 • Βία κατά εκλογέων [άρθρο 161 ΠΚ]90
 • Εξαπάτηση εκλογέων [άρθρο 162 ΠΚ]90
 • Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας [άρθρο 163 ΠΚ]91
 • Νόθευση της εκλογής [άρθρο 164 ΠΚ] 91
 • Δωροδοκία κατά τις εκλογές [άρθρο 165 ΠΚ]92
 • Διατάραξη της εκλογής [άρθρο 166 ΠΚ]93
 • ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ95
 • Αντίσταση [άρθρο 167 ΠΚ]95
 • Απείθεια [άρθρο 169 ΠΚ]96
 • Στάση [άρθρο 170 ΠΚ]97
 • Θρασύτητα κατά της Αρχής [άρθρο 171 ΠΚ]98
 • Ελευθέρωση φυλακισμένου [άρθρο 172 ΠΚ]99
 • Απόδραση κρατουμένου [άρθρο 173 ΠΚ]99
 • Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση [άρθρο 173Α ΠΚ]100
 • Στάση κρατουμένων [άρθρο 174 ΠΚ]101
 • Αντιποίηση [άρθρο 175 ΠΚ]101
 • Αντιποίηση στολής ή τίτλου [άρθρο 176 ΠΚ]102
 • Παραβίαση κατάσχεσης [άρθρο 177 ΠΚ]102
 • Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή [άρθρο 178 ΠΚ]103
 • Παραβίαση φύλαξης της αρχής [άρθρο 179 ΠΚ]103
 • Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων [άρθρο 180 ΠΚ]104
 • Προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους [άρθρο 181 ΠΚ]104
 • Παραβίαση περιορισμών διαμονής [άρθρο 182 ΠΚ]105
 • Παραβίαση περιοριστικών όρων για συγκεκριμένες κακουργηματικές πράξεις [άρθρο 182Α ΠΚ]106
 • ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ107
 • Διέγερση [άρθρο 183 ΠΚ]107
 • Διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος [άρθρο 184 ΠΚ]107
 • Δημόσιος εγκωμιασμός κακουργήματος [άρθρο 185 ΠΚ]108
 • Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος – [άρθρο 186 ΠΚ]109
 • Εγκληματική οργάνωση [άρθρο 187 ΠΚ]110
 • Τρομοκρατικές πράξεις [άρθρο 187Α ΠΚ]111
 • Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο [άρθρο 188 ΠΚ]112
 • Διατάραξη της κοινής ειρήνης [άρθρο 189 ΠΚ]112
 • Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών [άρθρο 190 ΠΚ]113
 • Διασπορά ψευδών ειδήσεων [άρθρο 191 ΠΚ]113
 • Δημόσια πρόκληση σε βιαιοπραγίες [άρθρο 192 ΠΚ]114
 • Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης [άρθρο 193 ΠΚ]114
 • Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές [άρθρο 194 ΠΚ]115
 • Κατάρτιση ένοπλης ομάδας [άρθρο 195 ΠΚ]115
 • Διατάραξη συνεδριάσεων [άρθρο 197 ΠΚ]116
 • Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος [άρθρο 196 ΠΚ]116
 • Καθύβριση θρησκευμάτων [άρθρο 199 ΠΚ]117
 • ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ117
 • Κακόβουλη βλασφημία [άρθρο 198 ΠΚ]117
 • Καθύβριση θρησκευμάτων [άρθρο 199 ΠΚ]117
 • Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων [άρθρο 200 ΠΚ]118
 • Περιύβριση νεκρών [άρθρο 201 ΠΚ]118
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ119
 • Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας [άρθρο 202 ΠΚ]119
 • Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία [άρθρο 203 ΠΚ]120
 • Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης [άρθρο 204 ΠΚ]120
 • Παράνομη αποδημία [άρθρο 205 ΠΚ]121
 • Στρατολογία για ξένο κράτος [άρθρο 206 ΠΚ]121
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ123
 • Παραχάραξη [άρθρο 207 ΠΚ]123
 • Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων [άρθρο 208 ΠΚ]124
 • Άρθρο 208Α ΠΚ124
 • Κιβδηλεία [άρθρο 209 ΠΚ]125
 • Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων [άρθρο 210 ΠΚ]125
 • Παράνομη έκδοση ανωνύμων ομολογιών [άρθρο 215 ΠΚ]126
 • Προπαρασκευαστικές πράξεις [άρθρο 211 ΠΚ]126
 • Άρθρο 215Α ΠΚ127
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ129
 • Πλαστογραφία [άρθρο 216 ΠΚ]129
 • Πλαστογραφία πιστοποιητικών [άρθρο 217 ΠΚ] 130
 • Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων [άρθρο 218 ΠΚ] 132
 • Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης [άρθρο 220 ΠΚ] 133
 • Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις [άρθρο 221 ΠΚ]134
 • Υπεξαγωγή εγγράφων [άρθρο 222 ΠΚ]135
 • Μετακίνηση οροσήμων [άρθρο 223 ΠΚ]135
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ137
 • Ψευδορκία [άρθρο 224 ΠΚ]137
 • Ψευδής ανώμοτη κατάθεση [άρθρο 225 ΠΚ]138
 • Ψευδής καταμήνυση [άρθρο 229 ΠΚ]139
 • Ψευδής καταμήνυση κατ’ αγνώστου [άρθρο 230 ΠΚ]140
 • Υπόθαλψη εγκληματία [άρθρο 231 ΠΚ]140
 • Παρασιώπηση εγκλημάτων [άρθρο 232 ΠΚ]141
 • Παραβίαση δικαστικής απόφασης [άρθρο 232Α ΠΚ]141
 • Απιστία δικηγόρων [άρθρο 233 ΠΚ]142
 • Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων [άρθρο 234 ΠΚ]142
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ143
 • Δωροληψία υπαλλήλου [άρθρο 235 ΠΚ]143
 • Δωροδοκία υπαλλήλου [άρθρο 236 ΠΚ]144
 • Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών [άρθρο 237 ΠΚ]145
 • Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες [άρθρο 237Α ΠΚ]146
 • Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα [άρθρο 237Β ΠΚ]147
 • Κατάχρηση εξουσίας [άρθρο 239 ΠΚ]148
 • Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών [άρθρο 240 ΠΚ]149
 • Παραβίαση οικιακού ασύλου [άρθρο 241 ΠΚ]149
 • Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. [άρθρο 242 ΠΚ]150
 • Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας [άρθρο 243 ΠΚ]152
 • Καταπίεση [άρθρα 244-246 ΠΚ]152
 • Απεργία δημοσίων υπαλλήλων [άρθρο 247 ΠΚ]153
 • Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων [άρθρο 248 ΠΚ]153
 • Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων [άρθρο 249 ΠΚ]154
 • Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων [άρθρο 250 ΠΚ]154
 • Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου [άρθρο 252 ΠΚ]155
 • Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου [άρθρο 251 ΠΚ]155
 • Αθέμιτη συμμετοχή [άρθρο 255 ΠΚ]156
 • Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης [άρθρο 254 ΠΚ]156
 • Απιστία σχετική με την υπηρεσία [άρθρο 256 ΠΚ]157
 • Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων [άρθρο 257 ΠΚ]158
 • Υπεξαίρεση στην υπηρεσία [άρθρο 258 ΠΚ]158
 • Παράβαση καθήκοντος [άρθρο 259 ΠΚ]159
 • Ανυποταξία σε πολιτική αρχή [άρθρο 260 ΠΚ]160
 • Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή [άρθρο 261 ΠΚ]160
 • ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ161
 • Εμπρησμός [άρθρο 264 ΠΚ]161
 • Εμπρησμός σε δάση [άρθρο 265 ΠΚ]161
 • Πλημμύρα [άρθρο 268 ΠΚ]162
 • Έκρηξη [άρθρο 270 ΠΚ]162
 • Παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες [άρθρο 272 ΠΚ]163
 • Κοινώς επικίνδυνη βλάβη [άρθρο 273 ΠΚ]163
 • Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων [άρθρο 275 ΠΚ]164
 • Πρόκληση ναυαγίου [άρθρο 277 ΠΚ]164
 • Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων [άρθρο 279 ΠΚ]165
 • Νοθεία τροφίμων [άρθρο 281 ΠΚ]165
 • Δηλητηρίαση της νομής των ζώων [άρθρο 282 ΠΚ]166
 • Διάδοση ασθένειας ζώων [άρθρο 283 ΠΚ]166
 • Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών [άρθρο 284 ΠΚ]167
 • Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωότιων [άρθρο 285 ΠΚ]167
 • Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής [άρθρο 286 ΠΚ]168
 • Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας [άρθρο 287 ΠΚ]168
 • Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας [άρθρο 288 ΠΚ]169
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ171
 • Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών [άρθρο 290 ΠΚ]171
 • Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών [άρθρο 291 ΠΚ]171
 • Παρακώλυση συγκοινωνιών [άρθρο 292 ΠΚ]172
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών [άρθρο 292Α ΠΚ]172
 • Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων [άρθρο 292Β ΠΚ]173
 • Άρθρο 292Γ173
 • Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [άρθρο 293 ΠΚ]174
 • Παύση εργασίας [άρθρο 294 ΠΚ]174
 • Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού [άρθρο 296 ΠΚ]175
 • Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου [άρθρο 297 ΠΚ]175
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ177
 • Ανθρωποκτονία από πρόθεση [άρθρο 299 ΠΚ]177
 • Ανθρωποκτονία με συναίνεση [άρθρο 300 ΠΚ]177
 • Συμμετοχή σε αυτοκτονία [άρθρο 301 ΠΚ]178
 • Ανθρωποκτονία από αμέλεια [άρθρο 302 ΠΚ]179
 • Παιδοκτονία [άρθρο 303 ΠΚ]179
 • Τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης [άρθρο 304 ΠΚ]180
 • Σωματική βλάβη νεογνού ή εμβρύου [άρθρο 304Α ΠΚ]182
 • Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης [άρθρο 305 ΠΚ]183
 • Έκθεση [άρθρο 306 ΠΚ]184
 • Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής [άρθρο 307 ΠΚ]184
 • ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ185
 • Απλή σωματική βλάβη [άρθρο 308 ΠΚ]185
 • Απρόκλητη σωματική βλάβη [άρθρο 308Α ΠΚ]187
 • Επικίνδυνη σωματική βλάβη [άρθρο 309 ΠΚ]187
 • Βαριά σωματική βλάβη [άρθρο 310 ΠΚ]188
 • Θανατηφόρα βλάβη [άρθρο 311 ΠΚ]188
 • Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά [άρθρο 312 ΠΚ]189
 • Συμπλοκή [άρθρο 313 ΠΚ]190
 • Σωματική βλάβη από αμέλεια [άρθρο 314 ΠΚ]190
 • ΣΧΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ - ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ191
 • [Άρθρα 299-314] 191
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ193
 • Αρπαγή [άρθρο 322 ΠΚ]193
 • Αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου [άρθρο 322Α ΠΚ]194
 • Εμπόριο δούλων [άρθρο 323 ΠΚ]195
 • Αντίσταση [άρθρο 167 ΠΚ]196
 • Εμπορία ανθρώπων [άρθρο 323Α ΠΚ]196
 • Διενέργεια ταξιδίων με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός) [άρθρο 323Β ΠΚ]198
 • Αρπαγή ανηλίκων [άρθρο 324 ΠΚ]198
 • Παράνομη κατακράτηση [άρθρο 325 ΠΚ]199
 • Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα [άρθρο 326 ΠΚ]199
 • Ακούσια απαγωγή [άρθρο 327 ΠΚ]200
 • Εκούσια απαγωγή [άρθρο 328 ΠΚ]200
 • Παράνομη βία [άρθρο 330 ΠΚ]201
 • Αυτοδικία [άρθρο 331 ΠΚ]201
 • Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας [άρθρο 332 ΠΚ]202
 • Απειλή [άρθρο 333 ΠΚ]202
 • Διατάραξη οικιακής ειρήνης [άρθρο 334 ΠΚ]203
 • Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση [άρθρο 335 ΠΚ]203
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ205
 • Βιασμός [άρθρο 336 ΠΚ]205
 • Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας [άρθρο 337 ΠΚ]205
 • Κατάχρηση σε ασέλγεια [άρθρο 338 ΠΚ]206
 • Αποπλάνηση παιδιών [άρθρο 339 ΠΚ]207
 • Απατηλή επίτευξη συνουσίας [άρθρο 341 ΠΚ]207
 • Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια [άρθρο 342 ΠΚ]208
 • Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας [άρθρο 343 ΠΚ]208
 • Αιμομιξία [άρθρο 345 ΠΚ]209
 • Ασέλγεια μεταξύ συγγενών [άρθρο 346 ΠΚ]209
 • Διευκόλυνση ακολασίας άλλων [άρθρο 348 ΠΚ]210
 • Πορνογραφία ανηλίκων [άρθρο 348Α ΠΚ]211
 • Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους [άρθρο 348Β ΠΚ]213
 • Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων [άρθρο 348Γ ΠΚ]213
 • Μαστροπεία [άρθρο 349 ΠΚ]214
 • Εκμετάλλευση πόρνης [άρθρο 350 ΠΚ]215
 • Σωματεμπορία [άρθρο 351 ΠΚ]215
 • Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής [άρθρο 351Α ΠΚ]216
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος [άρθρο 352Β ΠΚ]216
 • Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις [άρθρο 353 ΠΚ]217
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ219
 • Διατάραξη της οικογενειακής τάξης [άρθρο 354 ΠΚ]219
 • Απάτη σχετική με γάμο [άρθρο 355 ΠΚ]219
 • Διγαμία [άρθρο 356 ΠΚ]220
 • Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή [άρθρο 358 ΠΚ]220
 • Εγκατάλειψη εγκύου [άρθρο 359 ΠΚ]221
 • Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου [άρθρο 360 ΠΚ]221
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ223
 • Εξύβριση - Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση [άρθρα 361, 361Α ΠΚ]223
 • Άρθρο 361Β ΠΚ224
 • Δυσφήμηση [άρθρα 362, 363 ΠΚ]225
 • Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας [άρθρο 364 ΠΚ]226
 • Προσβολή μνήμης νεκρού [άρθρο 365 ΠΚ]227
 • ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ228
 • Άρθρα 361-363, 366, 367 ΠΚ228
 • ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ231
 • Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών [άρθρο 370 ΠΚ]231
 • Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας [άρθρο 370Α ΠΚ]231
 • Άρθρο 370Β ΠΚ232
 • Παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα [άρθρο 370Γ ΠΚ]232
 • Άρθρο 370Δ ΠΚ233
 • Άρθρο 370Ε ΠΚ233
 • Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας [άρθρο 371 ΠΚ]234
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ235
 • Κλοπή [άρθρα 372, 374, 377, 378 ΠΚ]235
 • Νεκροσυλία [άρθρο 373 ΠΚ]236
 • Κλοπή χρήσης μεταφορικού μέσου [άρθρο 374Α ΠΚ]236
 • Υπεξαίρεση [άρθρα 375, 377, 378 ΠΚ]237
 • Παρασιώπηση εύρεσης [άρθρο 376 ΠΚ]238
 • Ληστεία [άρθρο 380 ΠΚ]239
 • Φθορά ξένης ιδιοκτησίας [άρθρα 381, 382 ΠΚ]240
 • Φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων [άρθρο 381Α ΠΚ]241
 • Άρθρο 381Β ΠΚ242
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ243
 • Εκβίαση [άρθρο 385 ΠΚ]243
 • Απάτη [άρθρα 386, 387 ΠΚ]245
 • Απάτη με υπολογιστή [άρθρο 386Α ΠΚ]246
 • Απάτη περί τις ασφάλειες [άρθρο 388 ΠΚ]247
 • Απατηλή πρόκληση βλάβης [άρθρο 389 ΠΚ]248
 • Απιστία [άρθρο 390 ΠΚ]249
 • Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου [άρθρο 391 ΠΚ]249
 • Δόλια αποδοχή παροχών [άρθρο 392 ΠΚ]250
 • Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος [άρθρο 394 ΠΚ]250
 • Παρακώλυση συναγωνισμού [άρθρο 396 ΠΚ]251
 • Καταδολίευση δανειστών [άρθρο 397 ΠΚ]252
 • Χρεοκοπία [άρθρο 398 ΠΚ - ήδη άρθρα 171 επ. ΠτωχΚ]253
 • Παρακώλυση άσκησης δικαιώματος [άρθρο 399 ΠΚ]255
 • Παράνομη αλιεία [άρθρο 400 ΠΚ]256
 • Αλιεία σε χωρικά ύδατα [άρθρο 401 ΠΚ]256
 • Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη [άρθρο 403 ΠΚ]257
 • Τοκογλυφία [άρθρο 404 ΠΚ]258
 • Αισχροκέρδεια [άρθρο 405 ΠΚ]259
 • Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις [άρθρο 406 ΠΚ]259
 • ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ261
 • Επαιτεία [άρθρο 407 ΠΚ]261
 • Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία [άρθρο 409 ΠΚ]261
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ263
 • 0
 • 0