22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-072-1
Σελίδες: 480
Επιμέλεια: Σύνδεσμος. Ελλήνων Εμπορικολόγων

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 21ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα « Το νέο εταιρικό δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης  (Ν4072/2012)», που έλαβε χώρα από 19-21 Οκτωβρίου 2011 στη Λάρισα.

Αρχικά στην ενότητα των γενικών εισηγήσεων ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους ο κος Ν. Ρόκας, ομ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών με θέμα: «Οι ρυθμίσεις του Ν 4072/2012 εντασσόμενες στην εξέλιξη του όλου εταιρικού δικαίου» και ο κος  Ε. Περάκης,  καθηγητής Παν/μίου Αθηνων με θέμα  «Η ευελίξία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ): One size fits all?».

Στη δεύτερη ενότητα τους συνέδρους απασχόλησε το ζήτημα γύρω από τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ.

Ειδικότερα:  Ο κος Ι. Λιναρίτης, ΔΝ, Δικηγόρος  ανέπτυξε την εισήγησή του για την τριμερή  διάκριση των εισφορών στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, ο κος  Χρήστος Μαστροκώστας, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ.,  παρουσίασε την εισήγησή του για τα θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΙΚΕ,  ο κος Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκουρος καθηγητής Νομικής/Α.Π.Θ., ομίλησε για την  υποχρέωση πίστεως στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και ο κος Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ., ανέπτυξε την εισήγησή του για το δίκαιο της καταστατικής έδρας ως lex societatis της ΙΚΕ.  

Στην τρίτη ενότητα (στρογγυλό τραπέζι) έλαβε χώρα σχετικά με το νέο εταιρικό δίκαιο και προστασία των πιστωτών.

Ο κος Μ. Αυγουστιανάκης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημίου Αθηνών, διήυθυνε τη συζήτηση με γενικές παρατηρήσεις για την προστασία των δανειστών και το νέο εταιρικό δίκαιο. Συμμετείχαν οι κ.κ. Δρυλλεράκης, δικηγόρος (με θέμα «Η εποχή της καινοτομίας»), ο κος Παπαδημόπουλος, καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, δικηγόρος (με θέμα» Η προστασία των εταιρικών πιστωτών στο νέο εταιρικό δίκαιο μετά το Ν 4072/2012») και ο κος Στάθης Ποταμίτης, δικηγόρος (με θέμα «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, σκέψεις για τους κινδύνους.

Στην τέταρτη ενότητα του συνεδρίου όπου αναλύθηκαν ειδικότερα ζητήματα για τις νέες ρυθμίσεις για τις προσωπικές εταιρίες παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των Γεώργιου Κωστόπουλου, δικηγόρου με θέμα «Η ίδρυση και οι δομικές μεταβολές (λύση, τροποποίηση του καταστατικού κ.λ.π.) της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας - Η μονοπρόσωπη προσωπική εταιρεία»,  του κου  Γεωργίου Σωτηρόπουλου, Αν. Καθηγητή  Νομικής Σχολής Αθηνών, δικηγόρου, με θέμα: Θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας», του κου Θεοδώρου Κατσά, λέκτορος Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., δικηγόρου, με θέμα: «Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου εταίρου επί μονομερούς καταγγελίας της εταιρικής συμμετοχής και της εταιρικής συμβάσεως», του κου Δημητρίου Σκαρίπα, δικηγόρου με θέμα «Η αφανής εταιρεία και η κοινοπραξία κατά το Ν 4072/2012» καθώς και του κου Γεωργίου Ψαρουδάκη δικηγόρου, λέκτοροας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θεμα «Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν 4072/2012 στις υφιστάμενες προσωπικές εταιρίες (ζητήματα διαχρονικού δικαίου»

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι: Χ. Αποστολόπουλος (H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), Ισαάκ Γεροντίδης (Μονοπρόσωπη προσωπική εμπορική εταιρία και ελευθερία δράσης των εταίρων), Μάρθα Καββαθά (Το ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης στην ΙΚΕ), Ευάγγελος Κουράκης (Ζητήματα σύνταξης του καταστατικού μιας ΙΚΕ), Μαρία Λέζου (Στατιστικά στοιχεία για τις μέχρι σήμερα συσταθείσες ΙΚΕ), Αλέξανδρος Μεταλληνός (Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης ? αστική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και το requiem του δικαίου της ΕΠΕ), Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση / Κωνσταντίνος Αιβαλής (Ο εταιρικός τομέας ως δίαυλος επέκτασης της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα), Ζαφείριος Τσολακίδης (Η αναγνώριση «ικανότητας δικαίου» σε στερούμενες νομικής προσωπικότητας ενώσεις στο N 4072/2012) και Νικόλαος Ρόκας (Η ικανότητα δικαίου της αδημοσίευτης ΟΕ ή περί όνου σκιάς).

 • 0
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικές Εισηγήσεις3
 • Οι ρυθμίσεις του ν. 4072/2012 εντασσόμενες στην εξέλιξη του όλου εταιρικού δικαίου3
 • Νικόλαος Κ. Ρόκας3
 • Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών3
 • Η ευελιξία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ): One size fits all?33
 • Ευάγγελος Περάκης33
 • Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών33
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Η νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ49
 • Η τριμερής διάκριση των εισφορών στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 49
 • Ιωάννης Ε. Λιναρίτης49
 • ΔΝ, Δικηγόρος, ΜΒΑ (ΙΒF)49
 • Θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΙΚΕ. Η ανάμιξη των εταίρων στη διαχείριση89
 • Χρήστος Μαστροκώστας89
 • Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ.89
 • Η υποχρέωση πίστεως στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (διαχειριστές-εταίροι)119
 • Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος119
 • Επίκουρος καθηγητής Νομικής/Α.Π.Θ119
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι: Νέο εταιρικό δίκαιο και προστασία των πιστωτών157
 • Γενικές παρατηρήσεις για την προστασία των δανειστών και το νέο εταιρικό δίκαιο 157
 • Μιχ. Κ. Αυγουστιανάκης157
 • Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημίου Αθηνών157
 • Η εποχή της καινοτομίας165
 • Ι.Κ. Δρυλλεράκης165
 • Δικηγόρος165
 • Η προστασία των εταιρικών πιστωτών στο νέο εταιρικό δίκαιο μετά το Ν 4072/2012169
 • Ιωάννης Παπαδημόπουλος169
 • Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Δικηγόρος169
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, σκέψεις για τους κινδύνους για τους εταιρικούς πιστωτές και το βαθμό προστασίας τους187
 • Στάθης Ποταμίτης187
 • Δικηγόρος187
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Οι νέες ρυθμίσεις για τις προσωπικές εταιρίες195
 • Η ίδρυση και οι δομικές μεταβολές (λύση, τροποποίηση του καταστατικού κ.λ.π.) της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας - Η μονοπρόσωπη προσωπική εταιρεία195
 • Γεώργιος Κ. Κωστόπουλος195
 • Δικηγόρος195
 • Θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας215
 • Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος215
 • Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, ΔΝ, LL.M. (N.Y.U.)215
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου εταίρου επί μονομερούς καταγγελίας της εταιρικής συμμετοχής και της εταιρικής συμβάσεως247
 • Θεόδωρος Γ. Κατσάς247
 • Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος247
 • Η αφανής εταιρεία και η κοινοπραξία κατά το Ν. 4072/2012297
 • Δημήτριος Γ. Σκαρίπας297
 • Δικηγόρος Αθηνών297
 • Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4072/2012 στις υφιστάμενες προσωπικές εταιρίες (ζητήματα διαχρονικού δικαίου)305
 • Γιώργος Ψαρουδάκης305
 • Δικηγόρος, ΔΝ, MJur (Oxford), Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης305
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V. Παρεμβάσεις337
 • H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία337
 • Χάρης Ε. Αποστολόπουλος337
 • ΔΝ, LL.M. mult., Δικηγόρος Αθηνών337
 • Μονοπρόσωπη προσωπική εμπορική εταιρία και ελευθερία δράσης των εταίρων353
 • Ισαάκ Απ. Γεροντίδης353
 • Δικηγόρος, ΜΔΕ Νομικής Σχολής Αθηνών353
 • Το ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης στην ΙΚΕ – Σε αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας των συναλλαγών373
 • Μάρθα Καββαθά373
 • Δικηγόρος, ΔΝ373
 • Ζητήματα σύνταξης του καταστατικού μιας ΙΚΕ: Αναζητώντας τα όρια της καταστατικής ευελιξίας381
 • Ευάγγελος Ν. Κουράκης381
 • Δικηγόρος, LL.M. (Cambridge), Υπ. ΔΝ, Εταίρου Δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη381
 • Στατιστικά στοιχεία για τις μέχρι σήμερα συσταθείσες ΙΚΕ407
 • Μαρία Λέζου407
 • Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου407
 • Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης – αστική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και το requiem του δικαίου της ΕΠΕ415
 • Αλέξανδρος Σ. Μεταλληνός415
 • Δικηγόρος, ΔΝ415
 • Ο εταιρικός τομέας ως δίαυλος επέκτασης της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα: Μια ιστορική προσέγγιση421
 • Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση421
 • Αναπλ. Καθηγήτρια Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών421
 • Κωνσταντίνος Αϊβαλής421
 • Ανεξάρτητος Ερευνητής421
 • Η αναγνώριση «ικανότητας δικαίου» σε στερούμενες νομικής προσωπικότητας ενώσεις στο N 4072/2012429
 • Ζαφείρης Τσολακίδης429
 • Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών429
 • Η ικανότητα δικαίου της αδημοσίευτης ΟΕ ή περί όνου σκιάς457
 • Νικόλαος Κ. Ρόκας457
 • Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών457
 • Τελικές σκέψεις463
 • Ευάγγελος Περάκης463
 • Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών463
 • 0
 • 0