Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-323-5
Σελίδες: XLII + 982
Συγγραφέας: Ι. Μάρκου

Το έργο «Βασικές Αρχές & Γενικές Διατάξεις της ΑΕ» επισφραγίζει την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακράς και σε βάθος ερευνητικής και συγγραφικής προσπάθειας, σκοπός της οποίας ήταν η ενδελεχής ανάλυση και καταγραφή καίριων ζητημάτων που σχετίζονται με την ανώνυμη εταιρία, καθ’ όλο το φάσμα λειτουργίας της. Διαρθρώνοντας το έργο σε δύο, τελολογικώς συνεχόμενα, δομικά μέρη, ο συγγραφέας επιτυγχάνει, κατά τρόπο καινοτόμο, τον δόκιμο συγκερασμό θεωρίας και πράξης.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος επιχειρείται η σκιαγράφηση του δογματικού υποβάθρου της ανώνυμης εταιρίας, μέσω της συστηματικής καταγραφής και προσέγγισης των στοιχείων και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της. Εταιρικός σκοπός, προσωπικότητα, αντικείμενο, νομική φύση και περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης, εννοιολογικά γνωρίσματα, εταιρικός τύπος, εταιρική σχέση, καταστατικό, μέτοχοι και μετοχή, μετοχικό κεφάλαιο, εταιρική διακυβέρνηση και ευθύνη των μετόχων είναι μερικά μόνον από τα ζητήματα που πραγματεύεται το μέρος αυτό, προσαρμοσμένα πάντοτε στις ανάγκες της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής. Μετά το εκτεταμένο, αλλά και διεισδυτικό, πρώτο μέρος, επιχειρείται η έμπρακτη εμπέδωση των οικείων ζητημάτων, όπως αυτά αντανακλούν στις γενικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, μέσω της συστηματικής ερμηνείας αυτών (άρθρα 1-17β). Εξάλλου, το επίμαχο εγχείρημα έρχεται να συμπληρώσει τα προγενέστερα έργα του συγγραφέα σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (2016) και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ (2015), εμπλουτίζοντας σημαντικά το έργο της κατ’ άρθρον ερμηνείας του ΚΝ 2190/1920.

Έχοντας ενσωματώσει τον μεγαλύτερο, κατά το δυνατόν, όγκο σχετικής νομολογίας και βιβλιογραφίας, το παρόν έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρως επικαιροποιημένο νομικό εγχειρίδιο. Πλαισιωμένο δε από αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, απευθύνεται τόσο στον σπουδαστή, μελετητή και νομικό επαγγελματία, όσο και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στα ζητήματα του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • Σύγχρονη θεώρηση των κανόνων του ισχύοντος δικαίου της ανώνυμης εταιρίας1
 • § 1. Σκοποί και έννοιες του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας1
 • Ι. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα1
 • 1. Οι πυλώνες των εννόμων σχέσεων της ανώνυμης εταιρίας1
 • 2. Η εταιρική σχέση ως ιδρυτικός λόγος ευθύνης2
 • 3. Το εταιρικό κεφάλαιο ως ουσιώδες στοιχείο της εταιρίας 5
 • α. Πλείονες λειτουργίες του εταιρικού κεφαλαίου5
 • β. Ο καθοριστικός ρόλος του εταιρικού κεφαλαίου7
 • γ. Η ανώνυμη εταιρία και η ΑΚ 74110
 • δ. Αναλογικότητα μετοχικών υποχρεώσεων12
 • (α) Διαφοροποίηση περιεχομένου μετοχικών υποχρεώσεων12
 • (β) Εταιρικές υποχρεώσεις πίστης13
 • 4. Διαφοροποίηση περιεχομένου και σκοπού εισφορών 16
 • α. Σκοπός και αυτοτέλεια εταιρικού μεριδίου16
 • β. Το εταιρικό μερίδιο ως στοιχείο της περιουσίας του μετόχου 17
 • 5. Τριτενέργεια όρων καταστατικού19
 • 6. Περιορισμένη ευθύνη όλων των εταίρων21
 • α. Νομική προσωπικότητα και περιορισμένη ευθύνη εταίρων21
 • β. Ο περιορισμός της ευθύνης των εταίρων ως θεμελιώδης κανόνας 24
 • γ. Ενέργεια του περιορισμού της ευθύνης και έναντι τρίτων27
 • δ. Πρόθεση εταιρικής συνεργασίας28
 • ε. Σχέση προς καταστατικές δεσμεύσεις των εταίρων29
 • 7. Ο καταλυτικός ρόλος της περιορισμένης ευθύνης30
 • α. Πλείονες έννομες συνέπειες30
 • β. Αρχή της προστασίας του μετοχικού κεφαλαίου32
 • γ. Οργάνωση της μετοχικής σχέσης και της εταιρίας33
 • 8. Η μετοχική σχέση ως δομική έννοια (γενικά)35
 • α. Διαρκής σχέση συμμετοχής στη διοίκηση και την περιουσία35
 • β. Σύνολο κανόνων εταιρικής συμπεριφοράς μετόχων37
 • 9. Ρύθμιση των εννόμων σχέσεων του μετόχου 40
 • ΙΙ. Πλείονες ρυθμισμένοι τύποι ανώνυμης εταιρίας 42
 • 1. Διάκριση μεταξύ μορφής και τύπου εταιρίας 42
 • 2. Η ανώνυμη εταιρία ως εξωτερική εμπορική εταιρία44
 • 3. Ρυθμισμένοι και εμπειρικοί τύποι 46
 • 4. Απεριόριστοι εμπειρικοί τύποι 49
 • 5. Μικτοί εμπειρικοί τύποι50
 • α. Δημιουργήματα της καταστατικής αυτονομίας των εταίρων50
 • β. Ο εμπειρικός εταιρικός τύπος ως βάση εκκίνησης52
 • 6. Κλειστός αριθμός εταιρικών μορφών55
 • 7. Αναγκαστική επιλογή της ανώνυμης εταιρίας56
 • 8. Ανώνυμη εταιρία με σκοπό μη κερδοσκοπικό57
 • ΙΙΙ. Εξασφάλιση της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων62
 • 1. Διαρκής ετοιμότητα των θεσμών της ανώνυμης εταιρίας62
 • 2. Ιδιαίτερη μέριμνα του νομοθέτη για μικρομετόχους64
 • ΙV. Διάκριση μεταξύ μετόχου και πιστωτή66
 • 1. Διαφορετική διάρθρωση της νομικής θέσης66
 • α. Διάκριση κεφαλαίων σε ίδια και ξένα 66
 • β. Ο μικρομέτοχος είναι ισότιμος μέτοχος68
 • γ. Δικαίωμα μετόχου για άσκηση της διοίκησης κατά νόμον 71
 • δ. Διάκριση μεταξύ ιδιοκτησίας και διοίκησης 72
 • 2. Άμεσο έννομο συμφέρον μετόχου73
 • α. Δικαίωμα μετόχου προς παρέμβαση στη διοίκηση73
 • β. Η εταιρική περιουσία ως περιουσία των εταίρων75
 • 3. Ο μέτοχος ως συμμέτοχος και ως δυνάμει πιστωτής 79
 • V. Πληθώρα εταιρικών μορφών για μικρομεσαίους80
 • 1. Η ανώνυμη εταιρία ως μορφή κάθε τύπου εταιρίας 80
 • 2. Μετριασμός κεφαλαιουχικών στοιχείων 81
 • 3. Η εταιρική μορφή υπηρετεί κοινωνικές ανάγκες83
 • § 2. Συνδυασμός κεφαλαιουχικού και προσωπικού στοιχείου86
 • I. Εταιρικό κεφάλαιο και συνεργασία εταίρων86
 • 1. Αναγκαία στοιχεία για κάθε εταιρία86
 • 2. Αρμονικός συνδυασμός των στοιχείων της εταιρίας 89
 • II. Προσωπικές εταιρικές δεσμεύσεις των μετόχων 91
 • 1. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις πίστης του μετόχου91
 • 2. Ενίσχυση εταιρικών δεσμεύσεων λόγω μετοχικής σύνθεσης93
 • § 3. Αποκλειστικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας94
 • Ι. Προσφυγή της εταιρίας στη δημόσια κεφαλαιαγορά94
 • ΙΙ. Απρόσωπη και σταθερή εταιρική οργάνωση95
 • III. Αναγκαστική και αυστηρή εταιρική οργάνωση 98
 • 1. Οργάνωση μετοχικών σχέσεων και εταιρικής περιουσίας98
 • α. Κεφαλαιουχική οργάνωση μετοχικών σχέσεων98
 • β. Εφαρμογή γενικών κανόνων προσαρμοσμένη99
 • 2. Εταιρική οργάνωση ένεκεν και χάριν ορισμένου σκοπού 100
 • α. Οργάνωση χάριν του εταιρικού σκοπού100
 • β. Οργάνωση χάριν των μετόχων και των τρίτων102
 • γ. Αναγκαστική εταιρική οργάνωση103
 • 3. Ανάγκη δραστικής προστασίας μετόχων και τρίτων104
 • 4. Λειτουργική οργάνωση εταιρίας105
 • 5. Σπουδαιότητα των γενικών αρχών και κανόνων 107
 • α. Συγκεκριμενοποίηση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου107
 • β. Συμπληρωτική και διορθωτική ερμηνεία108
 • γ. Ερμηνεία στο πλαίσιο του ισχύοντος ιδιωτικού εταιρικού δικαίου 109
 • § 4. Κοινά χαρακτηριστικά κεφαλαιουχικών εταιριών111
 • Ι. Κοινά κεφαλαιουχικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 111
 • ΙΙ. Κατ’ ιδίαν θεσμοί των κεφαλαιουχικών εταιριών 113
 • 1. Εμπλουτισμός του περιεχομένου των εννοιών 113
 • 2. Περιορισμός μετοχικών δικαιωμάτων διοίκησης114
 • ΙΙΙ. Βεληνεκές των θεσμών της ανώνυμης εταιρίας 116
 • § 5. Η «εισηγμένη» ανώνυμη εταιρία του νόμου118
 • Ι. Ιδιαίτερα ρυθμισμένος τύπος ανώνυμης εταιρίας 118
 • ΙΙ. Εφαρμογή ειδικής και γενικής νομοθεσίας 119
 • ΙΙΙ. Αποκλίσεις του παρόντος εταιρικού τύπου120
 • IV. Γενικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης 121
 • § 6. Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας μετά το Ν 3604/2007122
 • I. Κύριες τροποποιήσεις του νόμου 122
 • II. Προθέσεις του νομοθέτη και αποτελέσματα 124
 • III. Η ιδιωτική αυτονομία στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας 126
 • 1. Βασική αρχή στο ισχύον σύστημα εταιρικού δικαίου126
 • 2. Μεγάλη η επίδραση του καταργηθέντος φιλελεύθερου ΕμπΝ 128
 • 3. Έννομες συνέπειες εφαρμογής της ιδιωτικής αυτονομίας 129
 • § 7. Μετοχική σχέση, εταιρικό μερίδιο και μετοχή131
 • Ι. Εννοιολογικές διευκρινίσεις131
 • 1. Πολυσημία της έννοιας της μετοχής131
 • α. Η μετοχή ως γενική έννοια 131
 • β. Προσδιορισμός περιεχομένου στο καταστατικό133
 • γ. Νομική σημασία της έκδοσης αξιογράφου134
 • 2. Αυθυπαρξία μετοχικής σχέσης135
 • 3. Σωμάτωση περιεχομένου μετοχικής σχέσης137
 • α. Περιεχόμενο ιδιότυπο, αμετάβλητο και απρόσωπο137
 • β. Απόκτηση ιδίας συναλλακτικής αξίας139
 • γ. Προκαθορισμός της συμπεριφοράς του μετόχου139
 • 4. Διπλή ένταξη της εταιρικής περιουσίας140
 • α. Γενική η έννοια της περιουσίας140
 • β. Σχέση του μετόχου με την εταιρική περιουσία142
 • ΙΙ. Η μετοχή ως αξιόγραφο συμμετοχής143
 • 1. Συμμετοχή στην εταιρική περιουσία και την εταιρική διοίκηση 143
 • α. Δέσμη μετοχικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων143
 • β. Ο μέτοχος ως δικαιούχος της μετοχικής σχέσης144
 • γ. Μία η ιδιότητα του μετόχου145
 • 2. Ισόποσο τμήμα κεφαλαίου και περιουσίας146
 • 3. Δηλωτικό αξιόγραφο συμμετοχής147
 • ΙΙΙ. Η μετοχή ως φορέας συνόλου εννόμων σχέσεων 148
 • 1. Δημιουργία συνόλου εννόμων σχέσεων148
 • α. Σύνολο μετοχικών δικαιωμάτων148
 • β. Η μετοχή ως φορέας και ο μέτοχος ως δικαιούχος και υπόχρεος149
 • 2. Μετοχικά δικαιώματα διοίκησης και περιουσίας150
 • 3. Μετοχικά δικαιώματα περιουσίας ειδικότερα152
 • 4. Δικαίωμα του μετόχου επί ποσοστού εταιρικής περιουσίας153
 • ΙV. Ο τίτλος της μετοχής ως αντικείμενο δικαίου154
 • 1. Αντικείμενο εννόμων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου154
 • 2. Ενεχύραση μετοχικής σχέσης155
 • 3. Επικαρπία μετοχικής σχέσης156
 • V. «Ανωνυμία» μετοχικής σχέσης157
 • 1. Αποπροσωποποίηση μετοχικής σχέσης157
 • α. Έννοια της ανωνυμίας της μετοχικής σχέσης157
 • β. Η διττή έννοια της ανωνυμίας 158
 • 2. Ανωνυμία δικαιούχου μετοχικής σχέσης159
 • α. Ο εκάστοτε κομιστής του τίτλου είναι ανώνυμος159
 • β. Ομοιομορφία και σωμάτωση περιεχομένου159
 • γ. Διευκόλυνση της απρόσωπης οργάνωσης 160
 • VI. Η υποχρέωση εταιρίας προς έκδοση τίτλων μετοχών161
 • 1. Ενοχική υποχρέωση της εταιρίας ex lege161
 • α. Διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος 161
 • β. Απόρροια της αρχής της ελευθερίας της μεταβίβασης162
 • 2. Στοιχεία ταυτότητας μετοχικού τίτλου163
 • § 8. Νομική προσωπικότητα ανώνυμης εταιρίας165
 • I. Κτήση ιδίας προσωπικότητας 165
 • 1. Προσωπικότητα όμοια με εκείνη του φυσικού προσώπου 165
 • α. Κτήση κατόπιν ορισμένης διαδικασίας 165
 • β. Σχέση με την περιορισμένη ευθύνη των εταίρων167
 • γ. Απεριόριστη ευθύνη του νομικού προσώπου168
 • II. Αυτοτέλεια και αυτονομία του νομικού προσώπου168
 • 1. Αυτοτελής και αυτόνομη οργάνωση168
 • 2. Αυτόνομος φορέας εννόμων σχέσεων 169
 • III. Αυτοτελές υποκείμενο δικαίου171
 • IV. Ενιαία εμφάνιση των μετόχων έναντι των τρίτων173
 • V. Ανεπαρκής η ορολογία του κοινού δικαίου175
 • 1. Ιδιότυπες έννομες σχέσεις και νομικές καταστάσεις 175
 • 2. Διαφοροποιημένο περιεχόμενο176
 • § 9. Κεφαλαιουχικός χαρακτήρας εταιρίας178
 • I. Συγκεκριμένες λειτουργίες εταιρικού κεφαλαίου178
 • II. Θεσμός μόρφωσης των εταιρικών σχέσεων181
 • III. Το κεφάλαιο κατά τη λειτουργία της εταιρίας 182
 • IV. Οικονομική υπεροχή του εταιρικού μεριδίου 184
 • 1. Άμεση σχέση με την εταιρική περιουσία184
 • 2. Φορέας ποσοστού εταιρικής περιουσίας186
 • § 10. Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων187
 • Ι. Αμιγής ενοχικός χαρακτήρας συμφωνιών187
 • ΙΙ. Συμφωνίες εταίρων και όροι καταστατικού189
 • § 11. Πολυπρόσωπη και μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία191
 • I. Εννοιολογικές διευκρινίσεις191
 • 1. Απουσία ορισμού αριθμού εταίρων στο νόμο191
 • 2. Ανακύπτοντα ζητήματα στην εταιρική πράξη 194
 • II. Άσκηση ατομικής εμπορίας με περιορισμένη ευθύνη196
 • III. Νομοθετικό καθεστώς ρυθμισμένων τύπων αε197
 • 1. Ενιαίο νομοθετικό καθεστώς για όλους τους τύπους αε197
 • 2. Λειτουργικές παρεκκλίσεις στην προσωπική ανώνυμη εταιρία198
 • § 12. Οργανωτικός χαρακτήρας εταιρικής σύμβασης201
 • I. Διαβαθμίσεις εταιρικής οργάνωσης201
 • 1. Σταθερή εταιρική οργάνωση ως κανόνας201
 • 2. Ανάγκη ύπαρξης τυποποιημένου καταστατικού 203
 • II. Αποκλίσεις μέσω καταστατικών ρητρών 204
 • 1. Ο νόμος ορίζει τον σκελετό της οργάνωσης της εταιρίας204
 • 2. Σημασία καταστατικής αυτονομίας εταίρων206
 • § 13. Διακρίσεις κανόνων αναγκαστικού δικαίου209
 • I. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπό στενή έννοια209
 • 1. Ασφάλεια εταιρικών συναλλαγών209
 • 2. Ανάγκη διαφοροποίησης κατ’ ιδίαν κανόνων211
 • II. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπό ευρεία έννοια 212
 • 1. Υπό στενή έννοια αναγκαστικό δίκαιο212
 • 2. Υπό ευρεία έννοια αναγκαστικό δίκαιο213
 • III. Κριτήρια διαφοροποίησης κατ’ ιδίαν κανόνων δικαίου214
 • 1. Αποστολή του εφαρμοστέου κανόνα 214
 • 2. Στοιχεία μορφής και στοιχεία τύπου εταιρίας217
 • IV. Διάπλαση του κατάλληλου εταιρικού τύπου218
 • V. Αυτοδίκαιη εφαρμογή κανόνων ενδοτικού δικαίου220
 • § 14. Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρική περιουσία223
 • I. Διττή έννοια εταιρικού κεφαλαίου 223
 • 1. Οικονομική έννοια εταιρικού κεφαλαίου223
 • 2. Νομική έννοια εταιρικού κεφαλαίου (γενικά)225
 • 3. Βασικά ζητήματα διαμόρφωσης της μετοχικής σχέσης 228
 • II. Χωρισμός ευθύνης εμπλεκόμενων περιουσιών230
 • 1. Αυτοτέλεια προσώπων και χωρισμός ευθύνης περιουσιών230
 • 2. Χωρισμός περιουσιών και χωρισμός ευθύνης 233
 • 3. Απεμπλοκή μετόχων από την προσωπική ευθύνη235
 • 4. Έξοδος του μετόχου από την εταιρία237
 • III. Ερμηνευτικά πορίσματα παρόντος κεφαλαίου 238
 • IV. Σταθερότητα μετοχικού κεφαλαίου240
 • V. Εξασφάλιση πραγματικής καταβολής κεφαλαίου242
 • VI. Νομικές λειτουργίες μετοχικού κεφαλαίου243
 • 1. Λειτουργία κατά την ίδρυση της εταιρίας 243
 • 2. Λειτουργία κατά τη διάρκεια της εταιρίας245
 • VII. Στοχευμένη διάθεση εταιρικής περιουσίας246
 • 1. Περιουσία αφιερωμένη στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού246
 • 2. Διάθεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό247
 • VIII. Υποχρέωση της εταιρίας προς διανομή κερδών248
 • 1. Η κρίσιμη έννοια του καθαρού κέρδους248
 • 2. Αξίωση μετόχου επί του ετησίου μερίσματος250
 • § 15. Υποχρεώσεις σε εισφορά και σύννομη συμπεριφορά252
 • I. Υποχρέωση μετόχων σε αρχική εισφορά 252
 • 1. Κύρια οικονομική υποχρέωση εταίρων 252
 • 2. Αναγκαίο στοιχείο της ιδρυτικής πράξης254
 • 3. Περιεχόμενο της υποχρέωσης εταίρου σε εισφορά255
 • II. Ανυπαρξία αξίωσης προς απόδοση εισφοράς256
 • 1. Απαγόρευση επιστροφής του κεφαλαίου στους μετόχους 256
 • 2. Μεταβίβαση εισφερόμενων αγαθών στο νομικό πρόσωπο258
 • III. Περιορισμένη ευθύνη και ορισμένη συμπεριφορά 259
 • 1. Καθορισμένη συμπεριφορά λόγω περιορισμένης ευθύνης259
 • 2. Ευθύνη μετόχων λόγω παράνομης συμπεριφοράς 261
 • 3. Η ευθύνη μοναδικού ή κυρίαρχου μετόχου ειδικότερα 265
 • § 16. Απεριόριστη ευθύνη των εκπροσώπων της εταιρίας272
 • I. Αυστηρά κριτήρια επιμέλειας εκπροσώπων 272
 • II. Απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης εταιρίας275
 • § 17. Η σπουδαιότητα του ιδρυτικού σταδίου για την εταιρία278
 • I. Δεν υφίσταται ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση278
 • 1. Zητήματα που ανακύπτουν στο στάδιο της ίδρυσης 278
 • 2. Προσωπική εταιρία ενός πράγματος (unius negotii)281
 • 3. Δυνατοί τρόποι ενέργειας ιδρυτών «προς τα έξω» 282
 • 4. Προσύμφωνο ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας283
 • II. Ίδρυση εταιρίας με δημόσια εγγραφή284
 • III. Προσωπική ευθύνη των «ενεργούντων» 285
 • 1. Πράξεις διαχείρισης στο ιδρυτικό στάδιο285
 • 2. Τρόπος δράσης των «ενεργούντων»286
 • Παράρτημα Α΄288
 • To εθνικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας288
 • Παράρτημα Β΄288
 • Η ανώνυμη εταιρία στην κοινοτική και τη διεθνή έννομη τάξη288
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις289
 • II. Εναρμόνιση όρων εταιρικής δράσης 296
 • 1. Προσέγγιση εθνικών νομοθεσιών 296
 • 2. Κατ’ ιδίαν μέσα εναρμόνισης των εθνικών εταιρικών δικαίων298
 • III. Ειδικότερα η ελεύθερη εγκατάσταση νομικών προσώπων 302
 • 1. Εξομοίωση νομικών με φυσικά πρόσωπα 302
 • 2. Απαγόρευση διακρίσεων 303
 • 3. Μετεγκατάσταση υπό αμετάβλητο καθεστώς 307
 • α. Εφαρμογή του δικαίου του τόπου ίδρυσης307
 • β. Αμοιβαία αναγνώριση εταιριών309
 • γ. Ποικιλία συστημάτων εφαρμοστέου δικαίου310
 • δ. Ενότητα δικαίου εταιρίας 311
 • 4. Μεταφορά εταιρικής έννομης τάξης 312
 • ΙΙΙ. Κατ’ ιδίαν εταιρικές οδηγίες 313
 • ΙV. Κανονισμοί εταιρικού δικαίου318
 • ΜΕΡΟΣ Β΄321
 • Ερμηνεία κωδ. N 2190/1920 κατ’ άρθρο [Άρθρα 1-17β]321
 • Άρθρο 1 Ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής – Αριθμός και ευθύνη μετόχων321
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις321
 • 1. Περιεχόμενα του παρόντος κεφαλαίου321
 • 2. Περιεχόμενα του παρόντος άρθρου 323
 • 3. Η έννοια «ιδρυτής της εταιρίας»324
 • 4. Κάλυψη ολοκλήρου του μετοχικού κεφαλαίου326
 • ΙΙ. Ικανότητα ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας329
 • 1. Ικανότητα προς τέλεση εμπορικής πράξης329
 • 2. Υπογραφή αυτοπρόσωπη ή μέσω αντιπροσώπου330
 • IΙI. Ορισμός της ανώνυμης εταιρίας στο παρόν άρθρο332
 • 1. Κατονομασία ορισμένων γενικών χαρακτηριστικών332
 • 2. Το κεφαλαιουχικό και το προσωπικό στοιχείο337
 • 3. Το κεφάλαιο ως άθροισμα των εισφορών 338
 • 4. Ο εταιρικός χαρακτήρας του δικαίου της αε338
 • IV. Η διάκριση σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές 340
 • V. Η ιδιαίτερη οργάνωση της «δημόσιας» αε343
 • 1. Τα ιδιαίτερα ζητήματα της «δημόσιας» αε343
 • 2. Προσανατολισμένη στο ανώνυμο επενδυτικό κοινό344
 • 3. Εφαρμογή δικαίου κεφαλαιαγοράς346
 • VΙ. Νομικό πρόσωπο εταιρίας και ικανότητες προσώπου346
 • 1. Ικανότητες δικαίου και δικαιοπραξίας346
 • 2. Κατανομή εξουσιών νομικού προσώπου348
 • VIΙ. Εμπορική ιδιότητα εταιρίας και μετόχων349
 • 1. Εμπορική ιδιότητα ανώνυμης εταιρίας349
 • 2. Έμπορος κατά το τυπικό σύστημα351
 • 3. Εμπορική ιδιότητα μετόχων352
 • VIΙI. Ιδιαιτερότητες μονοπρόσωπης αε354
 • 2. Μετάπτωση πολυπρόσωπης σε μονοπρόσωπη αε357
 • 3. Συνέπειες καθιέρωσης μονοπρόσωπης αε358
 • 4. Ιδιοτελής χρησιμοποίηση μετοχικής σχέσης 360
 • 5. Αναγκαίες ερμηνευτικές διευκρινίσεις361
 • 6. Υπαγωγή στο νόμο περί ανωνύμων εταιριών363
 • IX. Διαδικασία υπηρεσίας μίας στάσης 364
 • X. Προτυποποιημένα καταστατικά367
 • 1. Δυνατότητα ορισμού καταστατικών-προτύπων367
 • 2. Περιεχόμενο καταστατικών – προτύπων368
 • XI. Πράξη έγκρισης της αρμόδιας διοίκησης368
 • 1. Εγκριτική πράξη διοίκησης368
 • 2. Άδεια ίδρυσης για ειδικές περιπτώσεις αε370
 • Άρθρο 2 Περιεχόμενο του καταστατικού373
 • I. Γενικές παρατηρήσεις 373
 • 1. Ιδρυτική πράξη και καταστατικό373
 • 2. Χαρακτήρας κανόνων καταστατικού 375
 • 3. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας ως βάση376
 • II. Περιεχόμενο των κατ’ ιδίαν καταστατικών ρυθμίσεων380
 • 1. Υποχρεωτικό και προαιρετικό περιεχόμενο380
 • 2. Δυνατότητα συμπλήρωσης και τροποποίησης 382
 • ΙΙΙ. Εφαρμογή του νόμου περί ανωνύμων εταιριών384
 • 1. Αυτοδίκαιη εφαρμογή του νόμου 384
 • 2. Ο νόμος ορίζει το πλαίσιο της οργάνωσης 386
 • 3. Συνέπειες ελλείψεων της εταιρικής σύμβασης388
 • IV. Καταστατικός χάρτης της εταιρίας389
 • 1. Οργάνωση εταιρικών σχέσεων και νομικού προσώπου 389
 • 2. Σαφής διαστολή από εξωεταιρικές συμφωνίες 391
 • 3. Καθεστώς εξωεταιρικών συμφωνιών392
 • V. Ερμηνεία των κανόνων του καταστατικού 394
 • VI. Άθροισμα ατομικών κανόνων εταιρικής οργάνωσης395
 • 1. Το καταστατικό ως βάση εκκίνησης395
 • 2. Αυτοδίκαιη εφαρμογή κανόνων ενδοτικού δικαίου396
 • 3. Η σχετική βούληση των συμβαλλομένων397
 • VII. Κατ’ ιδίαν στοιχεία του καταστατικού397
 • 1. Τα στοιχεία της § 1 του παρόντος άρθρου γενικά397
 • 2. Διορισμός πρώτου διοικητικού συμβουλίου398
 • 3. Συμπερίληψη πρόσθετων στοιχείων 400
 • VIII. Ο καταστατικός σκοπός της εταιρίας400
 • 1. Περιεχόμενο του καταστατικού σκοπού400
 • 2. Διάκριση από το αντικείμενο της επιχείρησης402
 • IX. Το αντικείμενο της επιχείρησης ειδικότερα404
 • X. Έδρα και διάρκεια της εταιρίας405
 • ΧΙ. Δαπάνη της ίδρυσης της εταιρίας407
 • XIΙ. Υποχρεώσεις μετόχων έναντι τρίτων407
 • XIIΙ. Αστική ευθύνη ιδρυτών και άλλων προσώπων409
 • 1. Περιεχόμενο της νέας ρύθμισης409
 • 2. Ευθύνη άλλων προσώπων411
 • 3. Διευκρινίσεις και διαφοροποιήσεις 412
 • 4. Περιεχόμενο αστικής ευθύνης ιδρυτών414
 • 5. Προϋποθέσεις της παρούσας ευθύνης414
 • 6. Μη συμμετοχή τρίτων στην εταιρική σύμβαση415
 • Άρθρο 3 Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές420
 • I. Έννοια, περιεχόμενο και είδη προνομίων μετοχών 420
 • 1. Οι προνομιούχες μετοχές ως ιδιαίτερη κατηγορία 420
 • 2. Ελευθερία καθορισμού προνομίων στο καταστατικό423
 • 3. Περιεχόμενο απονεμομένου προνομίου424
 • 4. Δικαιούχοι απονεμόμενου προνομίου429
 • 5. Οι περιορισμοί των προνομίων από το άρθρ. 44α429
 • 6. Ανάγκη διαφοροποίησης των κατ’ ιδίαν προνομίων430
 • ΙΙ. Διαδικασία απονομής των προνομίων μετοχών430
 • IΙI. Διακρίσεις προνομίων κατά το περιεχόμενο 433
 • 1. Μέρισμα και προϊόν εκκαθάρισης 433
 • 2. «Απεριόριστος» αριθμός κατηγοριών προνομίων 434
 • 3. «Απεριόριστος» αριθμός κατηγοριών προνομιούχων μετοχών 436
 • IV. Προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές437
 • 1. Η ρητή πρόβλεψη της § 3 του παρόντος άρθρου437
 • 2. Κοινές μετοχές μετατρέψιμες σε προνομιούχες 440
 • V. Κατάργηση ή περιορισμός προνομίων441
 • 1. Μονομερής κατάργηση ή περιορισμός προνομίων 441
 • 2. Έννοια κατάργησης και περιορισμού προνομίου446
 • VΙ. Αναγραφή προνομίου στο σώμα του τίτλου447
 • VΙI. Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές448
 • 1. Έννοια και σκοπός της δέσμευσης μετοχών448
 • 2. Περιεχόμενο της δέσμευσης μετοχών453
 • 3. Συναίνεση της εταιρίας προς μεταβίβαση454
 • 4. Πρόσθετοι περιορισμοί μεταβίβασης455
 • 5. Απώτατο όριo καταστατικών περιορισμών456
 • 6. Υποχρέωση εταιρίας προς εξαγορά μετοχών (§ 8)458
 • 7. Δέσμευση μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών (§ 9)459
 • VIΙI. Επί των ρυθμίσεων της § 7 του παρόντος άρθρου460
 • 1. Ρυθμίσεις καταστατικού460
 • 2. Πρόσθετες ρυθμίσεις καταστατικού462
 • 3. Διαμορφώσεις περιορισμών μεταβίβασης463
 • ΙΧ. Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της ρήτρας περί δεσμεύσεως464
 • Άρθρο 3α [Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών]468
 • I. Γενικές παρατηρήσεις468
 • 1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις468
 • 2. Διαφορές της ομολογίας από τη μετοχή 472
 • 3. Ειδική νομοθεσία για την έκδοση ομολογιών474
 • 4. Αρμόδια εταιρικά όργανα και διαδικασία έκδοσης476
 • 5. Οργάνωση ομολογιούχων σε ομάδα478
 • 6. Πρόγραμμα ομολογιακού δανείου478
 • 7. Κατηγορίες εκδιδόμενων ομολογιών480
 • 8. Δικαίωμα ομολογιούχου προς μετατροπή481
 • 9. Αύξηση του κεφαλαίου υπό αναβλητική αίρεση484
 • 10. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την αύξηση κεφαλαίου 485
 • II. Περιεχόμενο δημιουργούμενων έννομων σχέσεων486
 • 1. Περιεχόμενο εκδιδόμενων ομολογιών486
 • 2. Περιεχόμενο σύμβασης ομολογιακού δανείου487
 • III. Αύξηση κεφαλαίου λόγω μετατροπής των ομολογιών488
 • IV. Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων490
 • Άρθρο 3β [Ομολογίες με πρόσθετες παροχές]492
 • I. Έννοια των προσθέτων παροχών 492
 • II. Όροι απονομής των προσθέτων παροχών494
 • Άρθρο 3γ494
 • Άρθρο 4 Ίδρυση εταιρίας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου497
 • I. Γενικές παρατηρήσεις 497
 • II. Περιεχόμενο κρατικού ελέγχου ειδικότερα 503
 • III. Υποχρέωση της διοίκησης προς έγκριση507
 • IV. Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού507
 • 1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις 507
 • 2. Διευκόλυνση τροποποίησης καταστατικού510
 • 3. Διαδικασία τροποποίησης καταστατικού511
 • 4. Κωδικοποίηση του νέου κειμένου του καταστατικού512
 • 5. Έγκριση της τροποποίησης513
 • V. Διαφοροποίηση του ελέγχου για τις «μικρές» αε515
 • 1. Μειωμένος προληπτικός έλεγχος515
 • 2. Περιεχόμενο του «τυπικού ελέγχου» των «μικρών» αε517
 • 3. Ζητήματα από τον «τυπικό έλεγχο» της § 2α εδ. β΄ 518
 • VI. Περιορισμοί της διαφοροποίησης της § 2α 520
 • VII. Σκοποί και τρόποι μείωσης μετοχικού κεφαλαίου521
 • 1. Αρχή του αμεταβλήτου του μετοχικού κεφαλαίου521
 • 2. Λεπτομερής ρύθμιση διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου523
 • 3. Είδη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου526
 • 4. Σταδιακή πλήρωση του πραγματικού της μείωσης528
 • 5. Πλείονες δυνατοί σκοποί της μείωσης κεφαλαίου528
 • 6. Τρόποι υλοποίησης της μείωσης κεφαλαίου530
 • VIII. Προστασία των πιστωτών της εταιρίας531
 • 1. Απαγόρευση οποιασδήποτε καταβολής στους μετόχους531
 • 2. Αντιρρήσεις πιστωτών εναντίον της καταβολής533
 • IX. Προστασία των ιδιαίτερης κατηγορίας μετοχών534
 • 1. Ιδιαίτερη κατηγορία μετοχών534
 • 2. Απόφαση συνέλευσης ιδιαίτερης κατηγορίας μετοχών534
 • X. Η ειδική ρύθμιση της § 4α για τις «εισηγμένες»535
 • Άρθρο 4α Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας538
 • I. Περιορισμός λόγων ακυρότητας εταιρίας538
 • 1. Η σύλληψη του παρόντος άρθρου538
 • 2. Ρύθμιση δικονομικών θεμάτων542
 • 3. Κατ’ ιδίαν λόγοι ακυρότητας ανώνυμης εταιρίας542
 • II. Διαδικασία κήρυξης ακυρότητας545
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο – Ενάγοντες545
 • 2. Ανύπαρκτη ανώνυμη εταιρία547
 • III. Λοιπά ελαττώματα εταιρικής σύμβασης 547
 • IV. Θεραπεία κατ’ ιδίαν λόγων ακυρότητας549
 • 1. Θεραπεύσιμοι λόγοι ακυρότητας549
 • 2. Πάροδος αποσβεστικής διετίας από την καταχώριση550
 • V. Δημοσιότητα απόφασης για ακυρότητα εταιρίας551
 • 1. Αντιταξιμότητα έναντι των τρίτων551
 • 2. Δικαίωμα άσκησης τριτανακοπής551
 • 3. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση 552
 • VI. Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας εταιρίας552
 • Άρθρο 5 [Επωνυμία της εταιρίας]554
 • I. Επωνυμία πραγματική ή αντικειμενική 554
 • II. Ουσιώδες στοιχείο καταστατικού558
 • III. Νόμιμη συγκρότηση επωνυμίας559
 • 1. Αντικειμενική, παράγωγη και υποκειμενική 559
 • 2. Διάκριση από τον διακριτικό τίτλο561
 • IV. Ανάγκη διακριτικής ικανότητας της επωνυμίας562
 • V. Η προσθήκη των λέξεων «Ανώνυμος Εταιρία»563
 • VI. Πραγματική χρησιμοποίηση της επωνυμίας564
 • VII. Σχηματισμός επωνυμίας επί πλειόνων αντικειμένων565
 • VIII. Επωνυμία στις διεθνείς συναλλαγές566
 • IX. Επωνυμία κατά την ίδρυση και την εκκαθάριση 567
 • Χ. Επωνυμία κατά την πτώχευση- Κατάσχεση567
 • Άρθρο 6 [Έδρα της εταιρίας]569
 • Ι. Έννοια της εταιρικής έδρας569
 • 1. Τόπος κύριας και μόνιμης εγκατάστασης569
 • 2. Δήμος ή κοινότητα που ορίζεται στο καταστατικό572
 • 3. Η θέση της ελληνικής νομολογίας573
 • 4. Υποκαταστήματα της εταιρίας575
 • 5. Διεύθυνση γραφείων εταιρίας576
 • 6. Το δίκαιο της έδρας της εταιρίας 576
 • II. Μεταβολή της έδρας της εταιρίας577
 • III. Μεταβολή εθνικότητας της εταιρίας579
 • IV. Η έδρα της εταιρίας ως συνδετικό στοιχείο 580
 • Άρθρο 7581
 • Άρθρο 7α Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα586
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις586
 • II. Δημοσιευτέες κατ’ ιδίαν πράξεις και στοιχεία (§ 1)589
 • III. Υποκαταστήματα εταιριών κρατών μελών της ΕΕ596
 • IV. Υποκαταστήματα εταιριών τρίτων χωρών598
 • V. Αποκλίσεις στις γενόμενες δημοσιεύσεις599
 • VI. Άλλες σχετικές ρυθμίσεις600
 • Άρθρο 7β Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας605
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις605
 • II. Τρόπος και χρόνος καταχώρισης606
 • III. Πρόσθετα οργανωτικά στοιχεία του ΜΑΕ608
 • IV. Νομικές συνέπειες της καταχώρισης 609
 • V. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου615
 • VI. Η δημοσιότητα υπό την ισχύ του N 3419/2005 616
 • Άρθρο 7γ Στοιχεία εντύπων της εταιρίας618
 • I. Αντικείμενο της ρύθμισης618
 • II. Επερχόμενες κυρώσεις 619
 • Άρθρο 7δ Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο620
 • I. Ευθύνη ενεργούντων προσώπων620
 • 1. Προκαθορισμένη ευθύνη ενεργούντων620
 • 2. Σκοπός της παρούσας ρύθμισης623
 • 3. Απεριόριστη προσωπική ευθύνη ενεργούντων624
 • II. Αναγκαίες διαφοροποιήσεις625
 • III. Εμπρόθεσμη ανάληψη αποκλειστικής ευθύνης626
 • 1. Τρίμηνο από την καταχώριση στο μητρώο626
 • 2. Ανάληψη υποχρέωσης μετά το τρίμηνο627
 • 3. Πράξεις στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας629
 • Άρθρο 7ε Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρίας630
 • I. Σκοπός και περιεχόμενο της διάταξης630
 • II. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του εκπροσώπου632
 • III. Επίκληση/απόδειξη της γνώσης του τρίτου634
 • Άρθρο 8 Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας638
 • I. Γενικά για τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου638
 • 1. Έννοια και αποστολή μετοχικού κεφαλαίου638
 • 2. Τρόποι κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου640
 • 3. Σχετικοποίηση οικονομικής σημασίας κεφαλαίου641
 • 4. Κανόνες επί μη χρηματικών εισφορών643
 • II. Αποκλειστική ευθύνη της εταιρικής περιουσίας644
 • 1. Το κεφάλαιο ως χωριστή εταιρική περιουσία644
 • 2. Το κεφάλαιο ως μέσο αποκλεισμού της ευθύνης645
 • III. Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου646
 • 1. Γενικός κανόνας και εξαιρέσεις 646
 • 2. Υποχρέωση ανάληψης ολοκλήρου του κεφαλαίου 646
 • 3. Ευθύνη εταίρων υποκεφαλαιοδοτημένης εταιρίας647
 • IV. Απαγόρευση επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου 648
 • V. Κατώτατο όριο μείωσης κεφαλαίου649
 • Άρθρο 8α Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών650
 • I. Περιεχόμενο της διάταξης650
 • II. Δημόσια προσφορά κινητών αξιών 652
 • Άρθρο 8β Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών655
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις655
 • 1. Αύξηση παραγράφων παρόντος άρθρου 655
 • 2. Συμβατική μεταβίβαση μετοχών658
 • 3. Ελεύθερη μεταβίβαση μετοχικών σχέσεων659
 • II. Ειδική τελολογία της ρύθμισης του παρόντος άρθρου 660
 • 1. Ανάλογη εφαρμογή γενικών κανόνων660
 • 2. Έκδοση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών662
 • 3. Αδυναμία έκδοσης μετοχών σε διαταγή663
 • 4. Σχετικές ρυθμίσεις καταστατικού663
 • 5. Αμετάβλητο περιεχόμενο μετοχικής σχέσης665
 • III. Υποχρέωση εταιρίας προς έκδοση τίτλων 666
 • 1. Υποχρέωση έναντι των μετόχων666
 • 2. Διευκόλυνση άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων670
 • 3. Εφαρμογή ειδικών και γενικών διατάξεων671
 • 4. Έκδοση μερισματαποδείξεων 672
 • IV. Ευχέρεια έκδοσης προσωρινών τίτλων672
 • 1. Η ρύθμιση του παρόντος νόμου672
 • 2. Αξιογραφικός χαρακτήρας προσωρινών τίτλων673
 • V. Αποκλεισμός ή περιορισμός της έκδοσης675
 • 1. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας675
 • 2. Εφαρμογή δικαίου αξιογράφων676
 • 3. Οι γεννώμενες μετοχικές σχέσεις είναι «ονομαστικές»676
 • VI. Μεταβίβαση και επιβάρυνση ανωνύμων μετοχών677
 • 1. Μεταβίβαση ανωνύμων μετοχών677
 • 2. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα683
 • VII. Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών684
 • 1. Εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας684
 • 2. Ανάγκη τελολογικής συστολής της § 6687
 • 3. Σκοπός της εγγραφής στο ειδικό βιβλίο 689
 • 4. Δημιουργία αμαχήτου τεκμηρίου υπέρ της εταιρίας690
 • 5. Εφαρμογή γενικών διατάξεων 692
 • 6. Μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου (συνέχεια)693
 • 7. Υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρίας 694
 • VIII. Μεταβίβαση άυλων μετοχικών σχέσεων 695
 • 1. Η καταχώριση ως μεταβίβαση695
 • 2. Νομιμοποίηση έναντι της εταιρίας696
 • 3. Καταχώριση της μεταβίβασης στο οικείο μητρώο697
 • 4. Η καταχώριση ως όρος ενεργού της μεταβίβασης 698
 • IX. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας699
 • 1. Σχετικές ρυθμίσεις του καταστατικού699
 • 2. Βεβαίωση της αρχής τήρησης του μητρώου700
 • Άρθρο 9 Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών703
 • I. Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου703
 • 1. Έννοια εισφοράς είδους703
 • 2. Ανάγκη ασφαλούς αποτίμησης706
 • 3. Ελευθερία επιλογής εισφορών707
 • II. Αντικείμενα δεκτικά χρηματικής αποτίμησης 708
 • 1. Κριτήρια δεκτικότητας χρηματικής αποτίμησης708
 • 2. Ανάγκες συγκεκριμένης επιχείρησης709
 • 3. Εισφορά επιχείρησης710
 • 4. Αντικείμενα ανεπίδεκτα εισφοράς710
 • III. Κανόνες αποτίμησης εταιρικών εισφορών είδους711
 • 1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων711
 • 2. Αποτίμηση μηχανημάτων711
 • IV. Έκθεση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων712
 • 1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από τον περιφερειάρχη 712
 • 2. Περιεχόμενο έκθεσης εκτίμησης713
 • 3. Γνωμοδοτικός χαρακτήρας της έκθεσης713
 • V. Γνωμοδότηση ορκωτών ελεγκτών-λογιστών714
 • 1. Εκτίμηση ορκωτών ελεγκτών-λογιστών714
 • 2. Κωλύματα και ασυμβίβαστα714
 • VI. Άλλες σχετικές ρυθμίσεις – Ακυρότητες 715
 • Άρθρο 9α Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών718
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις718
 • 1. Αγαθά αντικειμενικής αγοραίας αξίας718
 • 2. Ύπαρξη σχετικής καταστατικής πρόβλεψης 719
 • II. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εκτίμηση του άρθρ. 9720
 • III. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις εφαρμογής της § 1 721
 • 1. Αντικείμενα διαφορετικής αποτίμησης 721
 • 2. Οι έννοιες «κινητές αξίες» και «μέσα χρηματαγοράς» 722
 • 3. Εισφορές διαφορετικού είδους 723
 • 4. Δήλωση του διοικητικού συμβουλίου 723
 • 5. Αύξηση κεφαλαίου με εισφορές είδους724
 • Άρθρο 10 Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού726
 • I. Απαγόρευση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού 726
 • II. Ανικανότητες ορισμένων μεταβιβαζόντων 730
 • III. Ο δυνατός κύκλος των προσώπων της § 1730
 • IV. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση731
 • V. Τρέχουσες εταιρικές συναλλαγές732
 • VI. Ακυρότητα ως προβλεπόμενη κύρωση 732
 • Άρθρο 11 Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου735
 • I. Γενικές παρατηρήσεις 735
 • II. Διαπιστωτική απόφαση περί καταβολής 739
 • III. Προθεσμία πιστοποίησης επί αυξήσεως κεφαλαίου740
 • IV. Παράταση προθεσμίας καταβολής και πιστοποίησης 741
 • V. Τρόποι καταβολής κεφαλαίου743
 • VI. Συνέπειες επί μη καταβολής του κεφαλαίου 745
 • VII. Δημοσιεύσεις – Κυρώσεις746
 • Άρθρο 11α [Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές. Ονομαστικοποίηση μετοχών]748
 • I. Νομικός χαρακτήρας της μετοχής748
 • 1. Η μετοχή ως ποσοστό του κεφαλαίου748
 • 2. Η μετοχή ως ρυθμιστής των σχέσεων του μετόχου750
 • II. Σχηματισμός χωριστής περιουσίας751
 • III. Κτήση της μετοχικής ιδιότητας752
 • IV. Μονοπώληση της μετοχικής σχέσης752
 • V. Αξιογραφικές ιδιότητες της μετοχικής σχέσης754
 • VI. Ισότητα των μετοχών755
 • VII. Η μετοχή ως «φορέας» δικαιωμάτων και υποχρεώσεων758
 • VIII. Μετοχές με περισσότερα δικαιώματα759
 • IX. Το αδιαίρετο της μετοχικής σχέσης760
 • X. Μεταβιβασιμότητα της μετοχής764
 • Άρθρο 12 Μερική καταβολή κεφαλαίου769
 • I. Εννοιολογικές παρατηρήσεις 769
 • II. Περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου771
 • III. Περιοριστικοί όροι επί μερικής καταβολής773
 • IV. Δικαιώματα εταιρίας επί υπερημερίας αποπληρωμής776
 • V. Δικαιώματα μετόχων ακυρωθεισών μετοχών779
 • VI. Πρόσθετοι περιορισμοί επί μερικής καταβολής779
 • Άρθρο 12α [Κήρυξη τίτλων μετοχών ως ανισχύρων]781
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις781
 • II. Συνέπειες κήρυξης τίτλου ως ανισχύρου784
 • Άρθρο 13 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών793
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις793
 • 1. Ιδιαίτερη περίπτωση τροποποίησης καταστατικού793
 • 2. Είδη και τρόποι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου798
 • 3. Αύξηση κεφαλαίου επί μερικής καταβολής του 803
 • II. Αύξηση και μείωση του κεφαλαίου803
 • III. Περιεχόμενο των κατ’ ιδίαν διατάξεων του άρθρου805
 • 1. «Έκτακτη» αύξηση μετοχικού κεφαλαίου805
 • 2. Σύνοψη των ρυθμίσεων των §§ 3, 4 και 5 809
 • 3. Σύνοψη των ρυθμίσεων των §§ 6, 7, 8 και 9812
 • IV. Η τακτική αύξηση κεφαλαίου 813
 • V. Η έκτακτη αύξηση κεφαλαίου ειδικότερα816
 • VI. Εξουσιοδότηση προς ορισμό τιμής διάθεσης 818
 • VII. Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων819
 • 1. Προστασία δυναμικής θέσης μετόχων 819
 • 2. Έκταση δικαιώματος προτίμησης823
 • VIII. Προθεσμία και τρόπος άσκησης δικαιώματος 828
 • IX. Πρόσκληση μετόχων για άσκηση δικαιώματος830
 • X. Κατάργηση ή περιορισμός δικαιώματος προτίμησης831
 • XI. Συνδυασμός εισφοράς μετρητών και είδους833
 • XII. Απόφαση θιγόμενης ιδιαίτερης κατηγορίας μετόχων834
 • XIII. Πρόγραμμα γενικής συνέλευσης για διάθεση μετοχών 837
 • XIV. Πρόγραμμα διοικητικού συμβουλίου για διάθεση μετοχών 839
 • Άρθρο 13α Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου841
 • I. Γενικές παρατηρήσεις841
 • II. Αντικείμενο της παρούσας ρύθμισης842
 • Άρθρο 14 [Ονομαστική αξία μετοχής – Έκδοση υπό και υπέρ το άρτιο]844
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις844
 • II. Απαγόρευση έκδοσης μετοχών υπό το άρτιον845
 • III. Έκταση της ως άνω απαγόρευσης 846
 • IV. Σχηματισμός νόμιμου αποθεματικού847
 • Άρθρο 15 [Έκδοση ιδρυτικών τίτλων]850
 • I. Περιεχόμενο της ρύθμισης 850
 • 1. Ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό850
 • 2. Είδη εκδιδόμενων ιδρυτικών τίτλων851
 • 3. Παροχή πιστωτικών δικαιωμάτων 852
 • 4. Έναντι καθορισμένων ενεργειών των ιδρυτών 853
 • II. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι854
 • III. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι856
 • Άρθρο 15α [Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου]859
 • I. Καταγωγή και βασική ιδέα του άρθρου859
 • II. Περιεχόμενο απόσβεσης μετοχικού κεφαλαίου860
 • III. Συνήθης και καταστατική γενική συνέλευση 862
 • IV. Χαρακτήρας της απόσβεσης μετοχικού κεφαλαίου863
 • V. Η μετοχική σχέση μετά την απόσβεση864
 • VI. Ιδιαίτερες κατηγορίες μετοχών865
 • Άρθρο 15β [Αδυναμία ανάληψης ιδίων μετοχών – Κυρώσεις]867
 • I. Αδυναμία εταιρίας προς ανάληψη ιδίων μετοχών867
 • II. Περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου869
 • III. Κυρώσεις για ιδρυτές και μέλη διοίκησης 871
 • Άρθρο 16 Ίδιες μετοχές879
 • I. Επιτρεπτή η απόκτηση ιδίων μετοχών 879
 • 1. Αναζήτηση του κανόνα και της εξαίρεσης879
 • 2. Σύγχυση ιδιοτήτων δικαιούχου και υποχρέου882
 • 3. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα885
 • II. Προϋποθέσεις απόκτησης ιδίων μετοχών886
 • 1. Απόφαση γενικής συνέλευσης μετόχων886
 • 2. Τήρηση κανόνων λειτουργίας κεφαλαιαγοράς889
 • 3. Πρόσθετες κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις 890
 • 4. Απόκτηση με ευθύνη διοικητικού συμβουλίου891
 • III. Απόκτηση χωρίς τις προϋποθέσεις των §§ 1 και 2892
 • 1. Άρση εφαρμογής της προϋπόθεσης της § 2 περίπτ. α΄ 892
 • 2. Μη εφαρμογή των προϋποθέσεων των §§ 1 και 2 893
 • 3. Απαγόρευση μείωσης ιδίων κεφαλαίων 894
 • IV. Νομικό καθεστώς αποκτώμενων ιδίων μετοχών 896
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις 896
 • 2. Υποχρέωση μεταβίβασης άλλως ακύρωσης μετοχών 897
 • V. Η αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ειδικότερα 898
 • 1. Αναστολή άσκησης δικαιωμάτων ιδίων μετοχών898
 • 2. Μνεία στοιχείων στην έκθεση διαχείρισης900
 • Άρθρο 16α Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών904
 • I. Επιτρεπόμενες και μη χρηματοδοτήσεις (§ 1) 904
 • 1. Η απαγόρευση χρηματοδότησης ως κανόνας 904
 • 2. Συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση907
 • IΙ. Άρση απαγόρευσης υπό σωρευτικούς όρους 909
 • 1. Τήρηση εύλογων όρων αγοράς909
 • 2. Προηγουμένη απόφαση γσ μετόχων910
 • 3. Διατήρηση ελάχιστης εταιρικής περιουσίας 910
 • ΙII. Επέκταση της απαγόρευσης σε θυγατρικές κ.ά. (§ 2)911
 • IV. Συμβαλλόμενοι «τρίτοι» 912
 • V. Άρση απαγόρευσης για τρέχουσες συναλλαγές 913
 • VΙ. Σχέση παρόντος άρθρου προς άλλες διατάξεις 914
 • VII. Κυρώσεις επί παραβάσεως των απαγορεύσεων 915
 • 1. Απόλυτη ακυρότητα απαγορευμένων συναλλαγών915
 • 2. Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου916
 • Άρθρο 17 Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων919
 • I. Απαγόρευση κτήσης κ.λπ. ιδίων μετοχών και μετοχών μητρικής919
 • II. Τεκμήριο επί ανάληψης, απόκτησης ή κατοχής μετοχών 921
 • III. Ο κανόνας της απαγόρευσης και οι επιτρεπτές εξαιρέσεις 922
 • 1. Η απαγόρευση της κτήσης ενεχύρου ως κανόνας 922
 • 2. Επιτρεπτές παρεκκλίσεις από τον κανόνα923
 • 3. Μη εφαρμογή της διάταξης της § 2924
 • IV. Επερχόμενες συνέπειες 925
 • Άρθρο 17α [Μη εφαρμογή διατάξεων-Αναστολή δικαιωμάτων]926
 • Άρθρο 17β Εξαγοράσιμες μετοχές928
 • I. Επιτρεπτό έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών 928
 • 1. Ένταξη του θεσμού στο ισχύον σύστημα928
 • 2. Διφυής νομικός χαρακτήρας929
 • 3. Αρχή της καταστατικής αυτονομίας931
 • 4. Εξαγορά κατόπιν δηλώσεως της εκδότριας932
 • 5. Διαδικασία εξαγοράς εξαγοράσιμων μετοχών932
 • II. Εφαρμοστέες διατάξεις επί εξαγοράσιμων μετοχών 934
 • 1. Διατάξεις περί αυξήσεως κεφαλαίου934
 • 2. Τήρηση της αναγκαίας δημοσιότητας934
 • III. Προϋποθέσεις εξαγοράς των μετοχών 935
 • 1. Κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις εξαγοράς935
 • 2. Δικαίωμα εκδότριας προς εξαγορά936
 • 3. Τρόποι χρηματοδότησης της εξαγοράς των μετοχών937
 • IV. Δημιουργία αποθεματικού και προσαρμογή κεφαλαίου938
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ943
 • 0
 • 0