4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €22.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-342-6
Σελίδες: 136
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου. - Κλαμαρή Δήμητρα, Ι. Κονδύλη, Γ. Κοσματοπούλου, Α. Κοτζάμπαση, Σ. Μιχαλακάκου, Α. Μπέκα, Μ. Μπράβου-Μπιτσαξή, Χ. Σταμπέλου
Επιμέλεια: Εταιρία. Οικογενειακού Δικαίου

Μέσω της εύστοχης αξιοποίησης της πλούσιας νομολογίας των δικαστηρίων μας, οι εισηγητές του 4ου Συνεδρίου της ΕΟΔ με θέμα: «Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία», ανέδειξαν τόσο κλασικές περιπτώσεις πλημμελούς ή καταχρηστικής άσκησης  της επιμέλειας των ανηλίκων, όπως φυσικές αδυναμίες, απουσίες των γονέων, τρόπος ζωής που θέτει σε διακινδύνευση την ψυχική ισορροπία των παιδιών, ακραίες θρησκευτικές πεποιθήσεις, όσο και ελάχιστα επεξεργασμένες μορφές κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως οι προβληματικές συναναστροφές των παιδιών είτε επιλέγονται από τα ίδια είτε επιβάλλονται από τους γονείς.Αναλύθηκαν ποια είναι τα συνήθη χαρακτηριστικά ενός συζύγου/γονέα, που προβαίνει σε πράξεις ενδοοικογενειακής βίας και δόθηκε έμφαση στα συχνά περιστατικά παρεμπόδισης της επικοινωνίας του παιδιού με το γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • Α΄ Συνεδρία15
 • Η παρεμπόδιση της επικοινωνίας με το τέκνο ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας15
 • Έκθεση του ανηλίκου σε συναναστροφές ακατάλληλες για την ψυχική ισορροπία του25
 • Παραμέληση της φροντίδας του ανηλίκου λόγω πραγματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου και θρησκευτικών πεποιθήσεων45
 • Συνεπιμέλεια63
 • Η προσβολή και η προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο71
 • B΄ Συνεδρία75
 • Η πραγματική και η προσχηματική ενδοοικογενειακή βία75
 • Χαρακτήρας, προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση του συζύγου που προβαίνει σε πράξεις ενδοοικογενειακής βίας87
 • Γ΄ Συνεδρία101
 • Τα πρόσφορα μέτρα που μπορεί να διατάξει το Δικαστήριο ή ο Εισαγγελέας βάσει των άρθρων 1532-1533 ΑΚ101
 • Η εποπτευόμενη επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά τους, που ζουν σε ίδρυμα παιδικής προστασίας113
 • Σύνοψη εργασιών Συνεδρίου - Συμπεράσματα123
 • 0
 • 0