Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-285-6
Σελίδες: 1200
Συγγραφέας: Α. Καρράς

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές επεμβάσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και γενικότερα στο γνωστικό αντικείμενο του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, κατέστησαν αναγκαία την πέμπτη έκδοση του έργου «Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο», η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4478/2017.

Συγκεκριμένα, η ύλη του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, που διαχωρίζεται σε δύο Μέρη (Τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης - Η διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης), καλύπτει όλα τα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα οποία σχολιάζονται και ερμηνεύονται εκτενώς. Μετά λοιπόν την εκτενέστατη Εισαγωγή όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην αποστολή του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, στη φύση, στον σκοπό, στη δομή και στις αρχές της ποινικής δίκης (αρχή αναζήτησης ουσιαστικής αλήθειας, αρχή αυτεπάγγελτης εκδίκασης της υπόθεσης, αρχή δικαστικής ακρόασης, τεκμήριο αθωότητας, αρχή δίκαιης διεξαγωγής της δίκης, αρχή αναλογικότητας, αρχή ισότητας των όπλων, κ.λπ.), στις πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, στους διαδίκους αλλά και στην επιρροή των ΜΜΕ στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, ακολουθεί το Πρώτο Μέρος (Όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης), αποτελούμενο από τέσσερα Κεφάλαια, στα οποία εξετάζονται η δικαιοδοσία, η αρμοδιότητα (καθʼ ύλην, τοπική, λόγω συνάφειας, συμμετοχής ή συναιτιότητας, κατά παραπομπή, κ.ά.), η οργάνωση και η σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και τα όργανα άσκησης της ποινικής δίωξης (Εισαγγελέας, Δημόσιοι Κατήγοροι, Ανακριτές, κ.ά.).

Η διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, που αποτελεί το Δεύτερο Μέρος της εν λόγω έκδοσης, ξεκινά με τα της ποινικής δίωξης (αρχές ποινικής δίωξης, καταγγελία - ανακοίνωση εγκλημάτων, αστυνομική προανάκριση, αρχειοθέτηση μήνυσης ή αναφοράς, απόρριψη έγκλησης, εκκρεμοδικία, ποινική δίωξη in rem και in personam, κ.ά.) και στη συνέχεια εξετάζονται η ανάκριση (κύρια ανάκριση, προανάκριση, αρχές ανάκρισης, περάτωση ανάκρισης), οι διάδικοι (κατηγορούμενος, πολιτικώς ενάγων, αστικώς υπεύθυνος), τα αποδεικτικά μέσα (αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, μάρτυρες, έγγραφα, κ.λπ.), οι ανακριτικές πράξεις (έρευνες, κατάσχεση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ανακριτική διείσδυση, κ.λπ.) και τα δικαστικά Συμβούλια. Η διαδικασία στο ακροατήριο (προπαρασκευαστική - κύρια), η αποδεικτική διαδικασία και οι ειδικές διαδικασίες (αυτόφωρο, απόντες και φυγόδικοι κατηγορούμενοι, δικαστική συνδρομή), τα ένδικα μέσα (έφεση, αναίρεση, επεκτατικό και μεταβιβαστικό, απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης του κατηγορουμένου, κ.λπ.), η εκτέλεση, η αναβολή, διακοπή και περάτωση της ποινής αλλά και το ποινικό μητρώο, αποτελούν ζητήματα που επίσης αναλύονται και επεξηγούνται αναλυτικά με την παράθεση χρηστικών νομολογιακών δεδομένων και παραδειγμάτων.

Το έργο ολοκληρώνεται με τις έκτακτες διαδικασίες (επανάληψη διαδικασίας, αποκατάσταση, αποζημίωση κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων). Συμπληρώνεται με βασική βιβλιογραφία (ελληνική - ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, από κάθε άποψη, βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικονομικού δικαίου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ45
 • Α. Ορισμός του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου. Έννοια, νομική φύση και σκοπός της Ποινικής Δίκης45
 • Β. Η διπλή αποστολή του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου48
 • Γ. Τα «μέτρα δικονομικού καταναγκασμού» ή οι «ποινικές δικονομικές προσβολές ατομικών δικαιωμάτων»48
 • Δ. Ο προκαλούμενος «στιγματισμός» εξαιτίας της ποινικής δίκης49
 • Ε. Το θεμελιώδες πρόβλημα - δίλημμα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου49
 • ΣΤ. Η αξία των δικονομικών τύπων51
 • Ζ. Σχέση με το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και απορρέουσες συνέπειες52
 • Η. Οι πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου53
 • Θ. Η δομή της Ελληνικής Ποινικής Δίκης56
 • Ι. Η μορφή της Ελληνικής Ποινικής Δίκης ή το Ελληνικό Ποινικό Δικονομικό Σύστημα58
 • ΙΑ. Τα όργανα απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης61
 • ΙΒ. Οι διάδικοι της Ελληνικής Ποινικής Δίκης61
 • ΙΓ. Οι θεμελιώδεις ή γενικές αρχές της Ελληνικής Ποινικής Δίκης62
 • 1. Η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας63
 • 2. Η αρχή της αυτεπάγγελτης εκδίκασης της υπόθεσης67
 • 3. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διεξαγωγής της δίκης67
 • 4. Η αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου68
 • 5. Η αρχή της δικαστικής ακρόασης68
 • 6. Το τεκμήριο της αθωότητας70
 • 7. Η αρχή του «προσήκοντος βαθμού υπονοιών ή ισχύος των ενδείξεων»72
 • 8. Η αρχή της δίκαιης διεξαγωγής της δίκης73
 • 9. Η αρχή της αιτιολόγησης78
 • 10. Η αρχή της ταχείας διεξαγωγής της δίκης ή της επιτάχυνσης79
 • 11. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης81
 • 12. Η αρχή της ισότητας των όπλων83
 • 13. Η αρχή της δικαστικής βοήθειας86
 • 14. Η αρχή της αναλογικότητας87
 • 15. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης88
 • 16. Η αρχή της οικονομίας της δίκης89
 • ΙΔ. Η ερμηνεία των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου90
 • ΙΕ. Απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης και Μέσα Ενημέρωσης99
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ107
 • ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ107
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ107
 • ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ108
 • Α. Η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων108
 • 1. Η έννοια και οι διακρίσεις της ποινικής δικαιοδοσίας108
 • 2. Η τοπική και προσωπική έκταση της ποινικής δικαιοδοσίας112
 • 3. Η σχέση της ποινικής δικαιοδοσίας με τα άλλα είδη δικαιοδοσίας123
 • Β. Η οργάνωση των ποινικών δικαστηρίων128
 • Γ. Η σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων132
 • 1. Τα γενικά προβλήματα132
 • 2. Τα επί μέρους ποινικά δικαστήρια143
 • Ι. Τα τακτικά ποινικά δικαστήρια143
 • ΙΙ. Τα ειδικά ποινικά δικαστήρια163
 • α. Δικαστήρια ανηλίκων163
 • β. Στρατιωτικά δικαστήρια163
 • γ. Το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Σ164
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ166
 • ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ166
 • Α. Η έννοια και οι διακρίσεις της αρμοδιότητας166
 • Β. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες168
 • 1. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα168
 • 2. Η κατά τόπο ή τοπική αρμοδιότητα ή δωσιδικία188
 • 3. Η αρμοδιότητα λόγω συνάφειας197
 • 4. Η αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής ή συναιτιότητας201
 • 5. Αρμοδιότητα κατά παραπομπή205
 • 6. Κανονισμός αρμοδιότητας209
 • 7. Η κατά λειτουργία ή λειτουργική αρμοδιότητα211
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ215
 • ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ215
 • Α. Τα όργανα που ασκούν την ποινική δίωξη215
 • 1. Οι εισαγγελείς215
 • I. Έννοια και αποστολή215
 • II. Νομική θέση216
 • III. Οργάνωση219
 • ΙV. Καθ’ ύλην, κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα223
 • 2. Οι δημόσιοι κατήγοροι227
 • Ι. Έννοια και αποστολή227
 • II. Γενικοί και ειδικοί δημόσιοι κατήγοροι228
 • III. Κατά λειτουργία αρμοδιότητα229
 • 3. Οι εισαγγελείς των στρατιωτικών δικαστηρίων230
 • 4. Η Βουλή230
 • Β. Τα ανακριτικά όργανα230
 • 1. Οι ανακριτές230
 • Ι. Διορισμός230
 • ΙΙ. Κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα232
 • 2. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι235
 • Ι. Έννοια και αποστολή235
 • II. Διακρίσεις των ανακριτικών υπαλλήλων236
 • III. Η κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα238
 • 3. Οι ανακριτές στρατιωτικών δικαστηρίων241
 • 4. Οι επιμελητές ανηλίκων241
 • Γ. Οι δικαστικοί γραμματείς242
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ245
 • Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ245
 • Α. Η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης245
 • Β. Η απαγόρευση της αφαίρεσης του νόμιμου δικαστή και της σύστασης δικαστικών επιτροπών και έκτακτων (ποινικών) δικαστηρίων261
 • Γ. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης265
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ290
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ290
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ290
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ290
 • Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ290
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση290
 • 1. Έννοια290
 • 2. Βασικές αρχές291
 • I. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων ή δημόσιας κατηγορίας291
 • ΙΙ. Η αρχή της αυτεπάγγελτης ή εξ επαγγέλματος δίωξης των εγκλημάτων291
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αυτοτελούς δίωξης των εγκλημάτων ή αυτοτελούς κατηγορίας292
 • IV. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων293
 • V. Η αρχή της «in rem» δίωξης των εγκλημάτων296
 • Β. Τρόποι γνώσης των τελούμενων εγκλημάτων297
 • 1. Η προσωπική γνώση297
 • 2. Η καταγγελία των εγκλημάτων (έγκληση - μήνυση)297
 • 3. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων299
 • 4. Η αναγγελία των εγκλημάτων300
 • 5. Η «αστυνομική» προανάκριση300
 • Ι. Το αυτόφωρο έγκλημα301
 • ΙΙ. Κίνδυνος από την αναβολή304
 • 6. Οποιαδήποτε άλλη είδηση304
 • Γ. Έναρξη της ποινικής δίωξης305
 • 1. Η θέση στο αρχείο της μήνυσης ή της αναφοράς και η απόρριψη της έγκλησης305
 • 2. Η προκαταρκτική εξέταση311
 • 3. Αναβολή, αναστολή και αποχή από την ποινική δίωξη318
 • 4. Οι μορφές έναρξης της ποινικής δίωξης326
 • Δ. Συνέπειες της έναρξης της ποινικής δίωξης333
 • 1. Το μη ανακλητό της ποινικής δίωξης333
 • 2. Ο προσδιορισμός τον αντικειμένου της ποινικής δίκης333
 • 3. Η εκκρεμοδικία334
 • 4. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας335
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ336
 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ336
 • Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις336
 • 1. Έννοια, σημασία και διακρίσεις336
 • 2. Οι ειδικές προϋποθέσεις δίωξης ορισμένων εγκλημάτων ή κατηγορουμένων338
 • Ι. Η έγκληση338
 • ΙΙ. Η αίτηση δίωξης348
 • ΙΙΙ. Η άδεια δίωξης349
 • IV. Άλλες περιπτώσεις353
 • 3. Το δεδικασμένο ως αρνητική δικονομική προϋπόθεση της ποινικής δίωξης354
 • Β. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις362
 • 1. Έννοια, διακρίσεις και αξιολόγηση362
 • 2. Οι ειδικά ρυθμιζόμενες από τον ΚΠΔ δικονομικές πράξεις, ιδίως οι αποφάσεις, εκθέσεις, επιδόσεις και κοινοποιήσεις366
 • 3. Οι προθεσμίες διεξαγωγής των δικονομικών πράξεων397
 • 4. Οι ακυρότητες των δικονομικών πράξεων400
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ410
 • Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ: ΑΡΧΕΣ - ΜΟΡΦΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ410
 • Α. Σκοπός, τόπος και χρόνος410
 • Β. Βασικές αρχές410
 • 1. Η αρχή της αυτεπάγγελτης συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού ή η αρχή της ανάκρισης410
 • 2. Η αρχή της έγγραφης διαδικασίας411
 • 3. Η αρχή της εξωτερικής ή λαϊκής μυστικότητας και η αρχή της εσωτερικής δημοσιότητας ή δημοσιότητας των μερών411
 • 4. Οι ειδικότερες αρχές που απορρέουν από την αρχή του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου412
 • Ι. Η αρχή της αναγκαιότητας412
 • ΙΙ. Η αρχή της απαγόρευσης του υπερμέτρου413
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αναγκαίας αναλογίας ή αναλογικότητας με στενή έννοια413
 • IV. Η αρχή της προσφορότητας ή καταλληλότητας414
 • V. Η αρχή της απαγόρευσης της αυτοενοχοποίησης414
 • 5. Οι ειδικότερες αρχές που απορρέουν από το τεκμήριο αθωότητας414
 • Ι. Η ανάλογη μεταχείριση του κατηγορουμένου415
 • ΙΙ. Η απαγόρευση της προσβολής της προσωπικότητας από τα μέσα ενημέρωσης415
 • 6. Η αρχή της ελεύθερης χρησιμοποίησης οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου και οι εξαιρέσεις της416
 • Γ. Οι μορφές της ανάκρισης424
 • 1. Η κύρια ανάκριση424
 • 2. Η προανάκριση427
 • Δ. Η ρυθμιστική λειτουργία των δικαστικών συμβουλίων429
 • Ε. Το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας και η επιτρεπόμενη προσβολή της431
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ436
 • ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ436
 • Α. Ο κατηγορούμενος και τα δικαιώματά του436
 • 1. Ο προσδιορισμός του κατηγορουμένου436
 • 2. Τα δικαιώματα τον κατηγορουμένου442
 • 3. Η ιδιάζουσα θέση του συνηγόρου υπεράσπισης471
 • Β. Ο πολιτικώς ενάγων και τα δικαιώματά του473
 • 1. Ο προσδιορισμός του πολιτικώς ενάγοντος473
 • 2. Τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος497
 • Γ. Ο αστικώς υπεύθυνος και τα δικαιώματά του499
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ505
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ505
 • Α. Εισαγωγική παρατήρηση505
 • Β. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα506
 • 1. Οι ενδείξεις506
 • 2. Η αυτοψία507
 • 3. Η πραγματογνωμοσύνη508
 • 4. Η ομολογία -και ευρύτερα η απολογία- του κατηγορουμένου510
 • 5. Οι μάρτυρες513
 • 6. Τα έγγραφα529
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ532
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ532
 • Α. Η ενέργεια αυτοψίας532
 • Β. Η ενέργεια πραγματογνωμοσύνης535
 • Γ. Οι έρευνες564
 • Δ. Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων και επί εγκλημάτων διαφθοράς570
 • Ε. Η κατάσχεση577
 • ΣΤ. Η εξέταση των μαρτύρων585
 • Ζ. Η εξέταση του κατηγορουμένου599
 • Η. Ο διορισμός διερμηνέα608
 • Θ. Η σύλληψη του κατηγορουμένου614
 • Ι. Η επιβολή περιοριστικών όρων ή η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου625
 • ΙΑ. Η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα657
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ659
 • Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ659
 • Α. Περάτωση της προανάκρισης659
 • Β. Περάτωση της κύριας ανάκρισης663
 • 1. Τυπική περάτωση663
 • 2. Ουσιαστική περάτωση669
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ683
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ683
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση683
 • Β. Η λειτουργική αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά την περάτωση της ανάκρισης687
 • Γ. Η λειτουργική αρμοδιότητα του συμβουλίου εφετών694
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ697
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ697
 • Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ697
 • Α. Σκοπός697
 • Β. Οι αναγκαίες πράξεις699
 • 1. Σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση699
 • 2. Επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση702
 • 3. Γνωστοποίηση των μαρτύρων704
 • 4. Κλήτευση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων705
 • Γ. Η προσφυγή εναντίον της απευθείας κλήσης710
 • Δ. Συντηρητική μαρτυρική απόδειξη720
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ723
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ723
 • Α. Η αρχή της δημοσιότητας723
 • Β. Η αρχή της προφορικότητας729
 • Γ. Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας731
 • Δ. Η αρχή της συνεχούς παρουσίας ή της ενότητας της εκδίκασης733
 • Ε. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης740
 • ΣΤ. Η αρχή της κατ’ αντιμωλία διεξαγωγής της δίκης741
 • Ζ. Η αρχή της ισότητας των όπλων742
 • Η. Η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης743
 • Θ. Η αρχή της ολόπλευρης διερεύνησης της υπόθεσης743
 • Ι. Η επιμέλεια της διεξαγωγής της συζήτησης745
 • ΙΑ. Η απαθής και ψύχραιμη συμπεριφορά του δικαστή750
 • ΙΒ. Η προηγούμενη γνώση της δικογραφίας από τον δικαστή751
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ752
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΑ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ752
 • Α. Η έναρξη της εκδίκασης ή συζήτησης752
 • Β. Η αποδεικτική διαδικασία777
 • 1. Εισαγωγική επισκόπηση777
 • 2. Οι βασικές αρχές779
 • Ι. Η υποχρέωση διασαφήνισης της κατηγορούμενης πράξης779
 • ΙΙ. Το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων διεξαγωγής αποδείξεων780
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αμεσότητας781
 • ΙV. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις785
 • α) Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων785
 • β) Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις787
 • V. Η αρχή «in dubio pro reo»803
 • 3. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα και η εξέτασή τους804
 • I. Μάρτυρες804
 • II. Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι819
 • III. Αυτοψία820
 • IV. Ανάγνωση εγγράφων821
 • V. Η απολογία και η εξέταση του κατηγορουμένου829
 • VI. Η εξέταση τον αστικώς υπευθύνου831
 • VII. Συμπληρωματικές έρευνες και λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας832
 • Γ. Οι αγορεύσεις832
 • Δ. Η απόφαση833
 • Ε. Προστασία του απόντος καταδικασθέντος κατηγορουμένου851
 • 1. Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρο 341)851
 • 2. Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης856
 • ΣΤ. Η ανακοπή λιπομαρτυρίας (βλ. άρθρο 232)864
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ868
 • ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ868
 • Α. Η συνοπτική διαδικασία868
 • 1. Η διαδικασία στα καταλαμβανόμενα επ’ αυτοφώρω εγκλήματα ή επ’ αυτοφώρω διαδικασία868
 • 2. Η διαδικασία στα βεβαιούμενα με έκθεση εγκλήματα880
 • Β. Η διαδικασία κατά απόντων και φυγόδικων881
 • 1. Εισαγωγική επισκόπηση881
 • 2. Πλημμελήματα882
 • 3. Κακουργήματα885
 • Γ. Η δικαστική συνδρομή888
 • 1. Η έκδοση888
 • 2. Άλλες περιπτώσεις900
 • I. Εκτέλεση αιτήσεων για ανακριτικές πράξεις900
 • II. Επιδόσεις ποινικών δικογράφων901
 • III. Μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση901
 • IV. Διαβίβαση πειστηρίων902
 • 3. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης902
 • 4. Ειδικές ποινικές διαδικαστικές ρυθμίσεις903
 • α) Ο N 4022/2011903
 • β) Ο Ν 4042/2012913
 • γ) Ο Ν 4049/2012915
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ918
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ918
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ918
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση918
 • 1. Δικαιοπολιτική θεμελίωση και έννοια. Βασικές διακρίσεις918
 • 2. Τα προβλεπόμενα από το Ελληνικό Π.Δ.Δ. ένδικα μέσα926
 • 3. Βασικές αρχές927
 • Β. Οι προϋποθέσεις για τo παραδεκτό των ένδικων μέσων και η κήρυξη του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου931
 • 1. Να παρέχεται από τον νόμο τo δικαίωμα σε άσκηση του ένδικου μέσου931
 • 2. Να πρόκειται για απόφαση ή βούλευμα, που υπόκειται σε ορισμένο ένδικο μέσο936
 • 3. Το ένδικο μέσο να ασκείται εμπρόθεσμα936
 • 4. Το ένδικο μέσο να ασκείται σύμφωνα με τις οριζόμενες διατυπώσεις939
 • 5. Να μην έχει λάβει χώρα νόμιμα παραίτηση947
 • 6. Η κήρυξη του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου947
 • Γ. Τα αποτελέσματα της άσκησης των ένδικων μέσων950
 • 1. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα950
 • 2. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα955
 • 3. Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου957
 • 4. Το επεκτατικό αποτέλεσμα966
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ975
 • Η ΕΦΕΣΗ975
 • Α. Η έφεση εναντίον βουλευμάτων975
 • 1. Δικαιούμενα πρόσωπα και προσβαλλόμενα βουλεύματα975
 • 2. Διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου εφετών981
 • Β. Η έφεση εναντίον αποφάσεων982
 • 1. Δικαιούμενα πρόσωπα και προσβαλλόμενες αποφάσεις982
 • 2. Η διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου991
 • I. Η προπαρασκευαστική διαδικασία991
 • II. Η κύρια συζήτηση993
 • 3. Η λειτουργική αρμοδιότητα του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου999
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1002
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ1002
 • Α. Η αίτηση αναίρεσης εναντίον βουλευμάτων1002
 • 1. Προσβαλλόμενα βουλεύματα και δικαιούμενα πρόσωπα1002
 • 2. Οι λόγοι αναίρεσης1006
 • 3. Διαδικασία και λειτουργική αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο) - Διαδικασία μετά την αναίρεση1046
 • Β. Η αίτηση αναίρεσης εναντίον αποφάσεων1047
 • 1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις και δικαιούμενα πρόσωπα1047
 • 2. Ειδικές ρυθμίσεις για την προθεσμία και τις διατυπώσεις της αίτησης αναίρεσης1052
 • 3. Οι λόγοι αναίρεσης1062
 • 4. Η διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου1105
 • 5. Η λειτουργική αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου1109
 • 6. Η διαδικασία μετά την αναίρεση1112
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ1115
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1115
 • ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ1115
 • Α. Οι εκτελεστές αποφάσεις (άρθρα 546-548)1115
 • Β. Τα όργανα εκτέλεσης1116
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1123
 • ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ1123
 • Α. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων εναντίον του ίδιου προσώπου1123
 • Β. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασθέντος (άρθρο 564)1126
 • Γ. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής (άρθρα 565-566)1127
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1131
 • ΑΝΑΒΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ1131
 • Α. Αναβολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρα 555-556 σε συνδυασμό με το άρθρο 559)1131
 • Β. Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 557 σε συνδυασμό με το άρθρο 559, στοιχείο δ΄)1132
 • Γ. Διαδικασία και απόφαση (άρθρα 560-562)1135
 • Δ. Εκτέλεση αναβληθείσας ή διακοπείσας ποινής (άρθρο 563)1137
 • Ε. Προσωρινή έξοδος του καταδίκου από τη φυλακή1137
 • ΣΤ. Τέλος των ποινών (άρθρα 567-569)1137
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1139
 • ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ1139
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ1145
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1145
 • ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ1145
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση1145
 • Β. Οι λόγοι επανάληψης της διαδικασίας1147
 • 1. Σε όφελος του καταδικασθέντος1147
 • 2. Σε βάρος του αθωωθέντος (άρθρο 526)1152
 • Γ. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (άρθρα 527-530)1153
 • 1. Δικαιούμενα πρόσωπα και διατυπώσεις υποβολής της αίτησης1153
 • 2. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία1154
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1158
 • Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ1158
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1160
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ1160
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση1160
 • Β. Η προβλεπόμενη ρύθμιση1162
 • 1. Οι γενικές προϋποθέσεις1162
 • 2. Η αναγνώριση της υποχρέωσης αποζημίωσης (άρθρα 536-538)1164
 • 3. Η αγωγή αποζημίωσης1166
 • 4. Υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του ζημιωμένου (άρθρο 541)1167
 • 5. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις (άρθρα 542-545)1168
 • Α. Η αίτηση ανάκλησης1169
 • Β. Η προσφυγή στο ΕΔΔΑ1175
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ1169
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1179
 • 0
 • 0