Μία ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 78 παρ. 2 Συντ. ως προς τα φορολογικά βάρη

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-426-3
Σελίδες: 456
Συγγραφέας: Χρ. Φατούρου
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
Πρόλογος: Γ. Δρόσος, Θ. Φορτσάκης

Η παρούσα μονογραφία, μεταξύ όλων των θεματικών που άπτονται του γενικότερου ζητήματος της αναδρομικότητας των νόμων, εστιάζει ακριβώς στο ειδικότερο μέρος που αφορά στη θέσπιση αναδρομικού φορολογικού νόμου.

Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα περιλαμβάνει ρητή συνταγματική διάταξη προς ρύθμιση του θέματος της αναδρομικότητας των νόμων. Πρόκειται για τη ρύθμιση του άρθρου 78 § 2 του Συντάγματος.

Ο συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας τη ρύθμιση αυτή, εμφανίζεται καταρχήν να επιλέγει μία ενδιάμεση οδό για την επίλυση του ζητήματος, επιτρέποντας σε κάθε περίπτωση μία περιορισμένης έκτασης αναδρομική ισχύ και, άρα, αποκλείοντας τόσο την οδό της απόλυτης απαγόρευσης της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων, όσο και εκείνη της απόλυτης αποδοχής της.

Η παρούσα μελέτη θέτει στο επίκεντρο της έρευνάς της τη διάταξη του άρθρου 78 § 2 Συντ. και τον μέσω αυτής συνταγματικό τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος της νομοθετικής θέσπισης αναδρομικής φορολογίας. Η αναδρομικότητα των φορολογικών νόμων απαγορεύεται κατʼ αρχήν σε κάθε περίπτωση, με την εξαίρεση της συνδρομής ορισμένων εξαιρετικών περιστάσεων, οπότε και ενεργοποιείται η ρητώς οριζόμενη μέγιστη χρονική έκταση της αναδρομικότητας.

Από το συνδυασμό αυτών των παραμέτρων συνάγεται μία συγκεκριμένου τύπου και περιεχομένου «συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας», η οποία αποκαλείται «συνταγματική προστασία του περιουσιακού προγραμματισμού των φορολογουμένων». Η «ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 78 § 2 Συντ.» ακριβώς υπό το πρίσμα της τελευταίας αυτής συνταγματικής προστασίας είναι που υποδεικνύει μία διαφορετική από τη μέχρι σήμερα καθιερωμένη νοηματική απόδοση της ερμηνευόμενης συνταγματικής διάταξης.

Η διατριβή είναι διαρθρωμένη σε ένα εισαγωγικό και δύο βασικά μέρη και αντιμετωπίζει, κατά βάση, τα εξής ζητήματα: Πρώτον, τη θεμελίωση της ερμηνευτικής εκδοχής υπέρ της συναγωγής εκ του άρθρου 78 § 2 Συντ. μίας κατά κανόνα απόλυτης απαγόρευσης της αναδρομικότητας των δυσμενών φορολογικών νόμων και μίας κατʼ εξαίρεση επιτρεπόμενης χρονικά οριοθετημένης αναδρομικότητας [Πρώτο Μέρος]. Η εν λόγω θεμελίωση περιλαμβάνει αφενός μεν την περιγραφή της προστασίας υπέρ των φορολογουμένων βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου της Ε.Ε. [Πρώτο Κεφάλαιο] και βάσει του Συντάγματος [Δεύτερο Κεφάλαιο], αφετέρου δε την ανίχνευση των ορίων της ίδιας αυτής προστασίας. Τα όρια αυτά ανάγονται, περαιτέρω, στις ουσιαστικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης της συνταγματικής εξαίρεσης [Τρίτο Κεφάλαιο], δηλαδή στις συνθήκες εκείνες, η συνδρομή των οποίων είναι ικανή να δικαιολογήσει την αναδρομικότητα ενός φορολογικού νόμου, αλλά πάντως μόνο για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, η μελέτη καταπιάνεται με τον προσδιορισμό των χρονικών ορίων που η διάταξη του άρθρου 78 § 2 Συντ. διαγράφει τόσο για τον συνταγματικό κανόνα όσο και για την εξαίρεση από αυτόν [Δεύτερο Μέρος]. Προς έρευνα τίθενται, συγκεκριμένα, ως προς μεν τον κανόνα, τα χρονικά εκείνα πλαίσια, μέσα στα οποία δεν τίθεται καν θέμα αναδρομής και πέρα από τα οποία αποκτά ο φορολογικός νόμος αναδρομικότητα [Πρώτο Κεφάλαιο], ως προς τη δε εξαίρεση, τα χρονικά πλαίσια που διακρίνουν τον επιτρεπόμενο από τον μη επιτρεπόμενο χρόνο αναδρομικότητας ενός φορολογικού νόμου [Δεύτερο Κεφάλαιο].

Η θεματική της μελέτης περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο στους αναδρομικούς φορολογικούς νόμους, οι οποίοι τροποποιούν το ισχύον φορολογικό καθεστώς εις βάρος των φορολογουμένων, όχι δε και προς όφελός τους. Λέγοντας φορολογική επιβάρυνση, εννοούμε τόσο την θέσπιση ενός νέου φορολογικού βάρους, όσο και την περαιτέρω αύξηση ήδη θεσπισμένου φόρου και τούτο για το λόγο ότι συνιστούν διαφορετικές μορφές του αυτού πράγματος, κάτι που επιβεβαιώνεται και στη βάση της ενιαίας συνταγματικής ρύθμισής τους στο άρθρο 78 § 2 Συντ. Όσον αφορά δε στον τρόπο αναδρομικής επιβολής φορολογικού βάρους, τούτο είναι, κατʼ αποτέλεσμα, δυνατό να πραγματοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο θέσπισης ή επιβάρυνσης της φορολογίας. Η φορολογική επιβάρυνση, αναλυτικότερα, μπορεί να αφορά είτε στο φορολογικό υποκείμενο είτε στο φορολογικό αντικείμενο, όπως, για παράδειγμα, η μεταβολή του τρόπου εξεύρεσης της φορολογητέας ύλης, είτε να πραγματοποιείται, λόγου χάρη, δια κατάργησης ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος ή φορολογικής απαλλαγής ή άλλης ελάφρυνσης ή δια απαγόρευσης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, είτε επιμηκύνοντας τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.

Η έρευνα από τη συγγραφέα του μείζονος σημασίας αντικειμένου της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων μέσα στα πλαίσια της παρούσας διατριβής καθίσταται διεξοδική, αναδεικνύοντας τους ενδεικνυόμενους τρόπους κατανόησης της ρύθμισης του άρθρου 78 § 2 Συντ. έτσι ώστε να τελεί σε δογματική ακολουθία προς τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ33
 • I. Η Αναδρομικοτητα των Νομων Διαχρονικα33
 • IΙ. στοχος, Μεθοδος, Διαγραμμα και Οριοθετηση του Αντικειμενουτης Μελετης34
 • EIΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ41
 • Η Αναδρομικη Ισχυς των Νομων41
 • Πρόλογος41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο42
 • Η Εννοια της Αναδρομικής Ισχύος των Νομων Γενικα42
 • I. To Προβλημα Ορισμουτης Αναδρομικοτητας Με Αφορμη Μια Προσπαθεια Ερμηνειας του Αρθρου 2 Α.Κ.42
 • ΙI. Θεωριες για την Αναδρομικοτητα των Νομων45
 • A. Η Θεωρια των «Κεκτημενων» Δικαιωματων46
 • Β. Η Θεωριατης γνησιασ αναδρομικοτητασ50
 • Γ. το ΚριτΗριο του ΧρΟνου Εναρξηςτης ΟυσιαστικΗς ΙσχΥος ΕνΟς ΝΟμου51
 • ΙΙI. Οι ΧρονικοΙ ΣυντελεστΕςτης ΑναδρομικΟτητας στο ΔημΟσιο ΔΙκαιο55
 • IV. ΣυμπΕρασμα 57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο58
 • Η Αναδρομικη ΙσχΥς των Φορολογικων Νομων58
 • I. Η ΙδιαιτερΟτητα του ΖητΗματος58
 • ΙI. Η Ιστορική ΕξΕλιξητης ΑντιμετΩπισης του ΖητΗματος59
 • A. Στα Προϊσχύσαντα ΕλληνικΑ ΣυντΑγματα59
 • Β. Στη Νομολογια62
 • ΙIΙ. Η Ρυθμιση του αρθρου 78§2 του Συνταγματος 1975/86/01/0867
 • A. Η ΠορεΙα Προς Την ΨΗφισητης ΔιΑταξης Στην Ε΄ ΑναθεωρητικΗ ΒουλΗ67
 • Β. Οι Δυο Δυνατες Ερμηνευτικες Προσεγγισειςτης Διαταξης70
 • Ανακεφαλαιωση73
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ77
 • Το Περιεχομενο της Συνταγματικης Προστασιας εναντι της Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας77
 • Προλογος77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο79
 • Η ΑντιμετΩπισητης ΑναδρομικΗς ΙσχΥος των ΦορολογικΩν ΝΟμων στο ΕυρωπαϊκΟ ΔΙκαιο το ΔΙκαιοτης Ε.Ε.79
 • Ι. Η Ευρωπαϊκή Προστασια εναντιτης Αναδρομικης Φορολογιας79
 • Α. Η Επιβολη Φορολογιας Εντος του Ρυθμιστικου Πεδιου της ΕΣΔΑ80
 • Β. Η Θεμελιωση το Περιεχομενοτης Προστασιας εναντι της Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας84
 • Γ. Συγκριτικα Συμπερασματα Ως Προς το αρθρο 78§2 Συντ.89
 • ΙΙ. Η Προστασια εναντιτης Αναδρομικης Φορολογιας ΚΑΤΑ το ΔΙΚΑΙΟτης Ε.Ε.91
 • Α. Η Νομολογια Ως Προς Την Αναδρομικη Ισχυ Πραξεων του Δικαιουτης Ε.Ε.92
 • Β. Η Νομολογια Ως Προς Τη Θεσπιση Αναδρομικης Φορολογιας95
 • Γ. Δυσαρμονια Με Την Καθιερωμενη ΕΡΜΗΝΕΙΑ του αρθρου 78§2 Συντ.98
 • ΙΙΙ. Η Ερμηνευτικη Εναρμονισητης Συνταγματικης,της Ευρωπαϊκης της Προστασιας ΒΑΣΕΙ του ΔΙΚΑΙΟΥτης Ε.Ε.104
 • ΙV. Συμπερασμα Ως Προς το Ρυθμιστικο Περιεχομενο του αρ. 78§2 Συντ.108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο110
 • Η Συνταγματικη Θεμελιωσητης Κατα Κανονα Απολυτης Απαγορευσηςτης Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας110
 • Ι. Τα Δομικα Συστατικατης Συνταγματικης Προστασιας εναντιτης Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας112
 • A. Η Επαυξημενη Ασφαλεια Δικαιου στο Φορολογικο Δικαιο113
 • Α.1. Η αρχήτης ασφάλειας δικαίου113
 • Α.2. Τα ερείσματατης συνταγματικής επιταγής για επαυξημένη ασφάλεια δικαίου στο φορολογικό δίκαιο115
 • Α.2.α. το δικαιοκρατικό περιεχόμενο των αρχών της νομιμότητας της βεβαιότητας των φόρων116
 • Α.2.β. Ο κυρωτικός χαρακτήραςτης αθέτησης των φορολογικών υποχρεώσεων122
 • Α.3. Συμπέρασμα130
 • Β. Η Αρχητης Προστατευομενης Εμπιστοσυνης του Φορολογούμενου131
 • Β.1. Η αρχήτης προστατευόμενης εμπιστοσύνης132
 • Β.2. Σχέση προστατευόμενης εμπιστοσύνης ασφάλειας δικαίου στην προστασία έναντι των αναδρομικών νόμων135
 • Β.2.α. Η αντικειμενική εγγύησητης ασφάλειας δικαίου η υποκειμενική προστασίατης εμπιστοσύνης του ιδιώτη135
 • Β.2.β. Ο υποκειμενικός χαρακτήραςτης προστασίας έναντι των αναδρομικών νόμων εν γένει137
 • Β.3. Σχέση προστατευόμενης εμπιστοσύνης ασφάλειας δικαίου στην προστασία έναντιτης θέσπισης αναδρομικής φορολογίας140
 • Β.3.α. Η αντικειμενική θεμελίωσητης προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων στον φορολογικό νόμο141
 • Β.3.β. Από την εμπιστοσύνη του ιδιώτη στην εμπιστοσύνη των φορολογουμένων: επιβεβαίωση (εκ) του άρθρου 78§2 Συντ.148
 • Γ. το Δικαιωμα Στην Ιδιοκτησια υπο το πρίσμα του Φορολογικου Δικαιου152
 • Γ.1. Η φορολόγηση ως περιορισμός του δικαιώματος στην ιδιοκτησία152
 • Γ.2. Ο δια του φορολογικού δικαίου προσδιορισμόςτης ελεύθερης φορολογικών βαρών ιδιοκτησίας155
 • ΙI. Η Συνταγματικη Προστασια του Περιουσιακου Προγραμματισμου του Φορολογουμενου εναντιτης Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας159
 • Α. Η Προστασια του Περιουσιακου Προγραμματισμου των Φορολογουμενων159
 • Α.1. το δικαίωμα προς ελεύθερη χρήση διάθεσητης καθαρής φορολογικών βαρών ιδιοκτησίας159
 • Α.2. Η προβλεψιμότητατης εκ των υστέρων αναδρομικής φορολόγησης163
 • Α.3. Σύγκριση με τις ευρωπαϊκές πηγές προστασίας169
 • Β. Επιπροσθετα Επιχειρηματα εκ του Συνταγματος172
 • Β.1. το πρόταγμα για οικονομική ανάπτυξη173
 • Β.2. Η προστασία των κεφαλαίων του εξωτερικού176
 • Β.3. Συμπέρασμα181
 • Γ. Η Διακρισητης Περιπτωσηςτης για το Μελλον Καταργησης Φορολογικων Κινητρων181
 • Γ.1. Η ιδιάζουσα περίπτωσητης κατάργησης φορολογικών κινήτρων181
 • Γ.2. Η θεμελίωση τα βασικά χαρακτηριστικάτης προστασίας184
 • ΙΙΙ. Συμπερασμα186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο187
 • Οι ΟυσιαστικΕς ΠροϋποθΕσεις ΕφαρμογΗςτης ΧρονικΑ ΠεριορισμΕνης ΑναδρομικΗς ΙσχΥος187
 • Ι. ΕκδηλΩσειςτης ΕπαυξημΕνης ΑσφΑλειας του ΦορολογικοΥ ΔικαΙου187
 • A. Η Υλοποιηση των Επιταγων για Ασφαλεια Δικαιου Επι Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας 188
 • Α.1. «Καλή νομοθέτηση» συνταγματικοί τύποιτης νομοπαραγωγικής διαδικασίας προς διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου188
 • Α.2. Η υλοποίησητης ασφάλειας δικαίου στο φορολογικό δίκαιο192
 • Α.2.α. Η συνταγματική απαγόρευση επιψήφισης φορολογικών κωδικοποιήσεων με συνοπτική διαδικασία 193
 • Α.2.β. Η υλοποίησητης ασφάλειας δικαίου επί θέσπισης αναδρομικής φορολογίας196
 • Β. Εκδηλωσεις των Επαυξημενων υποχρεωσεων του Φορολογικου Νομοθετη για Εγγυησητης Ασφαλειας Δικαιου198
 • Β.1. Η βεβαιότητα η σαφήνεια του φορολογικού νόμου198
 • Β.2. Η συνταγματικότητα, συμβατότητα εν γένει νομιμότητα του φορολογικού νόμου203
 • Β.2.α. Νομιμότητα κατά ασφάλειας δικαίου: περιγραφή του προβλήματος203
 • Β.2.β. Η προστασίατης εμπιστοσύνης σε αντισυνταγματική ρύθμιση207
 • Β.2.γ. Η προστασίατης εμπιστοσύνης σε ρύθμιση μη συμβατή προς το δίκαιοτης Ε.Ε.: Η περίπτωσητης ανάκτησης φοροαπαλλαγής211
 • Β.3. Η αξιολόγηση των πραγματικών συνεπειών του φορολογικού νόμου: Η περίπτωσητης φοροαποφυγής217
 • Γ. Συμπερασμα222
 • ΙΙ. Η Συνδρομη Λογων Δημοσιου Συμφεροντος224
 • A. Δημοσιο Συμφερον Αναδρομικοτητα των Διοικητικων Ρυθμισεων225
 • Β. Δημοσιο Συμφερον Αναδρομικοτητα των Φορολογικων Ρυθμισεων227
 • Β.1. Δυνατές προσεγγίσεις 227
 • Β.2. Ο συνταγματικά απαιτούμενος χαρακτήρας δημόσιου συμφέροντος228
 • Β.2.α. Η θεμελίωσητης απαίτησης συνδρομής «έκτακτων» και «επιτακτικών» λόγων δημοσίου συμφέροντος229
 • Β.2.β. Η έννοια των «έκτακτων» και «επιτακτικών» λόγων δημοσίου συμφέροντος - Κριτήρια δικαστικού ελέγχου234
 • Β.2.γ. Οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και κατάχρησης δικαίου242
 • ΑνακεφαλαΙωση246
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ249
 • Η ΕπαλΗθευση των ΧρονικΩν ΠαραμΕτρων του Αρθρου 78§2 Συντ.249
 • ΠρολΟγοΣ249
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο250
 • Η εννοιατης Κατα Κανονα Απολυτης Απαγορευσηςτης Αναδρομικης Ισχυος250
 • Ι. Οι Κρισιμες για Την εννοιατης Αναδρομικοτητας Γενικες Αρχες του Φορολογικου Δικαιου250
 • A. το Κρισιμο Εφαρμοστεο Νομοθετικο Καθεστως στο Φορολογικο Δικαιο250
 • Β. Ο Χρονος Γενεσηςτης Φορολογικης υποχρεωσης Κατα τοΝ Νομοθετη254
 • Γ. Η Θεση του Προβληματος258
 • ΙΙ. Ο Τροπος Προσδιορισμου του «Γεγονοτοςτης Αναδρομης» - Μια Συγκριτικη Εξετασητης Γερμανικης Νομολογιας Θεωριας260
 • A. Ο Νομοθετικα Καθορισμενος Χρονος Γενεσης της Φορολογικης υποχρεωσης260
 • Α.1. Η έννοιατης «τελείωσης των πραγματικών περιστατικών» κατά τη θεωρίατης γνήσιας αναδρομικότητας260
 • Α.2. Ο νομοθετικά καθορισμένος χρόνος γένεσηςτης φορολογικής υποχρέωσης261
 • Α.3. Η διάκριση «γνήσιας» «μη γνήσιας» αναδρομικότητας στη φορολογία εισοδήματος264
 • Α.4. Οι εγγενείς αδυναμίεςτης διάκρισης265
 • Β. το Νομοθετικα Τυποποιημενο Φορολογικο Περιστατικο Ή το Πραγματικο Γεγονος;268
 • Β.1. το νομοθετικά τυποποιημένο φορολογικό περιστατικό269
 • Β.1.α. Η «άμεση ισχύς» του νέου φορολογικού νόμου κατά τη διάρκειατης διαχειριστικής περιόδου271
 • Β.1.β. Η διάσπασητης αρχήςτης περιοδικότητας272
 • Β.1.γ. Μια πρώτη γενική αξιολόγηση273
 • Β.2. το πραγματικό γεγονός274
 • Β.3. Νομολογιακό παράδειγμα275
 • Β.4. Τα δύο είδητης προστατευόμενης εμπιστοσύνης276
 • ΙΙΙ. Ο Συμφωνος Με το Συνταγμα Τροπος Προσδιορισμου277
 • A. Επι Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας278
 • Α.1. Αξιολόγησητης αρχήςτης περιοδικότητας της διάσπασήςτης278
 • Α.2. Η κρίσιμη έννοιατης προστατευόμενης εμπιστοσύνης του φορολογουμένου284
 • Α.3. Η προτεινόμενη διάκριση μεταξύ αναδρομικών μη αναδρομικών φορολογικών νόμων287
 • Α.3.α. Στη φορολογία εισοδήματος287
 • Α.3.β. Στη φορολογία κατοχής περιουσίας290
 • Β. Επι Καταργησης για το Μελλον Φορολογικων Κινητρων293
 • ΙV. Συμπερασμα294
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο295
 • Η εκτασητης Κατ’ Εξαιρεση Επιτρεπομενης Αναδρομικης Ισχυος295
 • Ι. Η εκτασητης Κατ’ Εξαιρεση Επιτρεπομενης Αναδρομικης Ισχυος Κατα Την Ελληνικη Νομολογια Θεωρια295
 • A. το Χρονικο Σημειοτης «Επιβολης του Φορου» Κατα το αρ. 78§2 Συντ.295
 • Β. Η ΕρμηνεΙα του ορου «Οικονομικο ετος»299
 • Β.1. Στη φορολόγηση του εισοδήματος299
 • Β.1.α. Στη συστηματική φορολόγηση299
 • Β.1.β. Στην εφάπαξ φορολόγηση305
 • Β.2. Στη φορολογία κατοχής περιουσίας314
 • ΙΙ. Η Επαληθευσητης εκτασηςτης Κατ’ Εξαιρεση Επιτρεπομενης Αναδρομικης Ισχυος320
 • Α. υπο το Πρισματης Αρχηςτης Φοροδοτικης Ικανοτητας321
 • Β. υπο το Πρισματης Αρχηςτης Προστατευομενης Εμπιστοσυνης των Φορολογουμενων324
 • Β.1. Φορολογικοί θεσμοί εγγύησηςτης ασφάλειας δικαίου κατά το διοικητικό στάδιο εξατομίκευσης του φόρου325
 • Β.1.α. Η φορολογική παραγραφή326
 • Β.1.β. Η ενισχυμένη οριστικότητατης προσδιοριστικής του φόρου πράξης332
 • Β.1.γ. Η αυτοδίκαιη εκ του νόμου αναστολή εκτελέσεως της προσδιοριστικής του φόρου πράξης338
 • Β.2. Μια περαιτέρω εξειδίκευση του περιεχομένουτης αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων344
 • Β.2.α. Η συνάφειατης ασφάλειας δικαίου κατά τη φορολογική διαδικασία με τη νομοθετική θέσπιση αναδρομικής φορολογίας346
 • Β.2.β. Η εκτης ασφάλειας δικαίου δεύτερη κρίσιμη για το εφαρμοστέο φορολογικό δίκαιο χρονική στιγμή348
 • Β.2.γ. Η διεύρυνση του περιεχομένουτης «προστατευτέας» εμπιστοσύνης των φορολογουμένων 352
 • Β.3. Η επαλήθευσητης οριζόμενης στο άρθρο 78§2 Συντ. έκτασης της επιτρεπόμενης αναδρομής 357
 • Β.4. Ο αποκλεισμόςτης οριζόμενης στο άρθρο 78§2 Συντ. έκτασης της επιτρεπόμενης αναδρομής 360
 • Β.4.α. Η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων 362
 • Β.4.β. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας363
 • Β.4.γ. Η φορολογία κληρονομιών364
 • Β.4.δ. Η φορολογία δωρεών και γονικών παροχών368
 • Β.4.ε. Συμπέρασμα369
 • Γ. Στα Πλαισιατης Σταθμισης Με το Δημοσιο Συμφερον370
 • Ελληνογλωσση Βιβλιογραφια403
 • Γερμανοφωνη Βιβλιογραφια426
 • Αγγλοφωνη Βιβλιογραφια440
 • γαλλοφωνη Βιβλιογραφια447
 • Ανακεφαλαιωση376
 • Συνοψη Συμπερασματων377
 • Λιστα Παραπεμπομeνων Αποφaσεων383
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ403
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ449
 • 0
 • 0