Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-439-3
Σελίδες: 296
Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Α. Βαλτούδης, Ε. Βασιλειάδου, Δ. Βολιώτης, Ζ. Γιαννοπούλου, Γ. Δέλλιος, Π. Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Σ. Μπίος, Μ. Μυλώση, Θ. Παπακυριάκου, Α. Παπακωνσταντίνου, Α. Πλεύρη, Α. Ρόκας, Αρ. Σινανιώτη-Μαρούδη , Έ. Τζίβα, Ζ. Τσολακίδης, Χ. Χρυσοχού
Επιμέλεια: Ένωση. Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ

Στον τόμο «Πιστωτικά ιδρύματα – Νομικές και θεσμικές όψεις» περιλαμβάνονται 17 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της e-ΘΕΜΙΣ, το οποίο έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2016 στην Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Καβάλας.

Οι εισηγήσεις ταξινομούνται σε θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν στις ομώνυμες συνεδρίες κατά τις εργασίες του Συνεδρίου. Αφορούν τα  εξής θέματα: α) Επίκαιρα ζητήματα στον Χρηματοπιστωτικό τομέα β) Σύγχρονα ζητήματα λειτουργίας και εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος γ) Νομικά ζητήματα χειρισμού εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων δ) Χρηματοδότηση & σύγχρονες μορφές οικονομικής ανάπτυξης  ε) Η προστασία στο τραπεζικό σύστημα και τις συναλλαγές.

Επιμέρους ζητήματα, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για το δικηγορικό κόσμο, αναπτύχθηκαν επίσης λεπτομερώς, όπως η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, η προστασία του δανειολήπτη σε αλλοδαπό νόμισμα, το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα στεγαστικά δάνεια, η μικροχρηματοδότηση πλήθους (crowdfunding), καθώς και επίκαιρα νομικά ζητήματα της κεφαλαιαγοράς.

.

 • 0
 • Επίκαιρα ζητήματα στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα3
 • Ο χαρακτηρισμός και η προστασία του πελάτη πιστωτικού ιδρύματος3
 • Το εύρος της έννοιας του καταναλωτή στις τραπεζικές πιστωτικές συναλλαγές μετά την ΑΠΟλ 13/201517
 • Θεωρία συμβολαίων. Μια στρατηγική θεώρηση23
 • Σύγχρονα ζητήματα λειτουργίας και εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος35
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τραπεζικό χώρο με έμφαση στην Τειρεσίας ΑΕ35
 • Το θεσμικό πλαίσιο του συστήματος μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών53
 • Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί (Capital Controls) ως μέσο εξυγίανσης των τραπεζών67
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας πιστωτικών ιδρυμάτων93
 • Νομικά ζητήματα χειρισμού εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων113
 • Μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια113
 • Ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τραπεζικές συμβάσεις143
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος του Ν 4224/2013153
 • Χρηματοδότηση Σύγχρονες Μορφές Οικονομικής Ανάπτυξης171
 • Συνεταιριστικές τράπεζες και οικονομική κρίση171
 • Μια εισαγωγή στις κυριότερες μορφές χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και στις νομικές τους ιδιαιτερότητες201
 • Διαμεσολάβηση: Πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης205
 • Σκέψεις για την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης στις υποθέσεις των «υπερχρεωμένων νοικοκυριών»209
 • Η προστασία στο τραπεζικό σύστημα και τις συναλλαγές223
 • Η ποινική προστασία των Τραπεζών στο Ελληνικό Δίκαιο223
 • Το νομοθετικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής247
 • Ασφάλεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών: Κρυπτογραφία και ηλεκτρονική υπογραφή265
 • 0
 • 0