Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-461-4
Σελίδες: 424
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής, K. Μενουδάκος
Συνεργασία: Ε. Βασιλοπούλου, Σπ. Βλαχόπουλος, Γ. Γιαννόπουλος, Β. Ζορκάδης, Δ. Ζωγραφόπουλος, Κ. Καρβέλη, Κ. Λωσταράκου, Λ. Μήτρου, Φ. Μίτλεττον, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Γ. Τσόλιας, Κ. Χριστοδούλου

GDPR: Ελπιδοφόρος ο στόχος του να έχουν τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους την ευρύτερη δυνατή αναγνώριση και μάλιστα πέρα από τα όρια της ΕΕ. Η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων όμως και η δυσχέρεια για νομοθετική συμπόρευση είναι, ίσως, η μεγάλη πρόκληση του αιώνα μας. Το παρόν έργο επιδιώκει να προετοιμάσει και διευκολύνει τους νομικούς, αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους, στη μετάβαση από τον Ν 2472/1997 στον Κανονισμό 679/2016 που τίθεται σε ισχύ ενιαία στην ΕΕ την 25.5.2018.

 • 0
 • 1 Το νέο πλαίσιο των ανανεωμένων δικαιωμάτων1
 • 2 Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα39
 • 3 Συγκατάθεση ανηλίκου προς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του61
 • 4 Ελευθερία της έκφρασης69
 • 5 Ελευθερία της έρευνας και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/67979
 • 6 Βιομετρικά και γενετικά δεδομένα95
 • 7 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και οι εργασιακές σχέσεις141
 • 8 Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας167
 • 9 H αρχή της διαφάνειας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα233
 • 10 Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων245
 • 11 Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων υπό τον νέο Κανονισμό267
 • 12 Ο μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας (one stop shop)283
 • Ι. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679299
 • ΙΙ. Οδηγία (EE) 2016/680369
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ403
 • 0
 • 0