ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚατ’ άρθροΑρθρογραφία & Σχολιασμένη Νομολογία2000-2017

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €70.00
ΝΠ €80.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-470-6
Σελίδες: 968 [XLVI+922]
Συγγραφέας: Ν. Γκίκας
Πρόλογος: Α. Κουτρομάνος, Σ. Σταματόπουλος

 Όλα τα δημοσιεύματα του ΚΠολΔ κατ’ άρθρο & σε πίνακες

 Το έργο «Κωδικοποίηση Δημοσιευμάτων» εφαρμόζει μία καινοτόμο μέθοδο πληροφοριακής ταξινόμησης, φιλοδοξώντας να κάνει τη νομική αναζήτηση ταχύτερη, πληρέστερη και λυσιτελή. Σύμφωνα με αυτή, διάσπαρτες νομικές πληροφορίες, μέσα στο αχανές πεδίο του νομικού τύπου, ταξινομούνται κατ’ άρθρο, υπαγόμενες στη ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση με την οποία εμφανίζουν γραμματική και τελολογική εγγύτητα.

Ερευνητικό αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εγχώρια αρθρογραφία & σχολιασμένη νομολογία των τελευταίων δεκαοκτώ ετών (2000-2017), που σχετίζεται με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μελέτες, γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις, που έχουν δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα νομικά περιοδικά, κωδικοποιούνται μέσα στο σύστημα του ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα την συγκρότηση ενός πληροφοριακού θησαυρού, ικανού να υποστηρίξει πολύπλευρη και πολυεπίπεδη νομική αναζήτηση. Με το έργο ανά χείρας, ο μελετητής αρκεί να ανατρέξει στο άρθρο του ΚΠολΔ που τον ενδιαφέρει και εκεί, εκτός από το κείμενο του νόμου & το ιστορικό των τροποποιήσεων, θα βρει συγκεντρωμένη και ταξινομημένη σε πίνακες όλη την αρθρογραφία και τη σχολιασμένη νομολογία που σχετίζεται με αυτό.

Στο εσωτερικό κάθε πίνακα, τα δημοσιεύματα ταξινομούνται αρχικά ανά έτος, με αντίστροφη χρονολογική σειρά και κατόπιν ανά συγγραφέα, με αλφαβητική σειρά. Η τελική πληροφορία δομείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη η δυνατότητα ευχερούς και ταχείας αναζήτησης, αλλά και κριτικής διαλογής των δημοσιευμάτων, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά να ανατρέχει στην πρωτογενή πηγή απλώς και μόνον για να διαπιστώσει την χρηστική αξία κάθε δημοσιεύματος σε σχέση με το αντικείμενο που ερευνά. Ειδικότερα, την παρεχόμενη πληροφορία συγκροτούν τα ακόλουθα στοιχεία:

| Συγγραφέας

| Είδος [μελέτη, γνμδ., παρατ.]

| Στοιχεία σχολιαζόμενης απόφασης [όπου υπάρχει]

| Τίτλος / θέμα δημοσιεύματος

|Σχετικές διατάξεις

|Πηγή [περιοδικό, έτος, σελίδα]

 Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης δύο έγχρωμα παραρτήματα με όλες τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, κατ’ άρθρο & κατά νόμο [από το ΠΔ 503/1985 έως και τον Ν 4512/2018], καθώς και ένα ιδιαίτερα χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο συγγραφέων.

 Όλα τα παραπάνω καθιστούν το πρωτοποριακό αυτό έργο ένα εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο και έναν απαραίτητο πλοηγό για κάθε νομικό, επαγγελματία και ερευνητή, που ανατρέχει στο αχανές και αχαρτογράφητο πεδίο του νομικού τύπου, στοχεύοντας σε ταχεία και έγκυρη νομική πληροφόρηση.

 • 0
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-207]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων2
 • Άρθρο 1 - Ποιες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια2
 • Άρθρο 2 - Πολιτικές και διοικητικές διαφορές4
 • Άρθρο 3 - Δωσιδικία αλλοδαπών. Ετεροδικία8
 • Άρθρο 4 - Έλλειψη δικαιοδοσίας. Έρευνα και αποτέλεσμα. Εξέταση της δικαιοδοσίας15
 • Άρθρο 5 - Διαδικαστικές πράξεις στην αλλοδαπή16
 • Άρθρο 6 - Διαδικαστικές πράξεις για αλλοδαπές αρχές17
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης18
 • Άρθρο 7 - Αξία του αντικειμένου δίκης18
 • Άρθρο 8 - Πώς προσδιορίζεται18
 • Άρθρο 9 - Αίτημα αγωγής. Παρεπόμενα αιτήματα. Διαιρετά δικαιώματα18
 • Άρθρο 10 - Χρόνος υπολογισμού18
 • Άρθρο 11 - Προσδιορισμός σε ειδικές περιπτώσεις18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Καθ’ ύλην αρμοδιότητα19
 • Άρθρο 12 - Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας19
 • Άρθρο 13 - Πρωτοβάθμια δικαστήρια20
 • Άρθρο 14 - Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού20
 • Άρθρο 15 - Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας21
 • Άρθρο 16 - Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας22
 • Άρθρο 17 - Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων23
 • Άρθρο 17Α - Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων23
 • Άρθρο 18 - Αρμοδιότητα πολυμελών πρωτοδικείων24
 • Άρθρο 19 - Αρμοδιότητα εφετείων24
 • Άρθρο 20 - Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου24
 • Άρθρο 21 - Ποιο δικαστήριο δικάζει ανακοπή ερημοδικίας ή αναψηλάφηση25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Κατά τόπον αρμοδιότητα25
 • Άρθρο 22 - Δωσιδικία κατοικίας του εναγομένου (γενική δωσιδικία)25
 • Άρθρο 23 - Δωσιδικία διαμονής ή ειδικής κατοικίας25
 • Άρθρο 24 - Δωσιδικία κρατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό26
 • Άρθρο 25 - Δωσιδικία δημοσίου και νομικών προσώπων26
 • Άρθρο 26 - Δωσιδικία δικηγόρων και συμβολαιογράφων27
 • Άρθρο 27 - Δωσιδικία εταιρικών διαφορών27
 • Άρθρο 28 - Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή28
 • Άρθρο 29 - Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων28
 • Άρθρο 30 - Δωσιδικία κληρονομίας29
 • Άρθρο 31 - Παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές29
 • Άρθρο 32 - Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων31
 • Άρθρο 33 - Δωσιδικία δικαιοπραξίας31
 • Άρθρο 34 - Δωσιδικία ανταγωγής33
 • Άρθρο 35 - Διαφορές από αδικοπραξία33
 • Άρθρο 36 - Δωσιδικία διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή35
 • Άρθρο 37 - Δωσιδικία λόγω ομοδικίας35
 • Άρθρο 38 - Απαιτήσεις κατά σπουδαστών, μαθητών, υπηρετών, υπαλλήλων κ.λπ.36
 • Άρθρο 39 - Δωσιδικία γαμικών διαφορών36
 • Άρθρο 39Α - Ειδική δωσιδικία διατροφών36
 • Άρθρο 40 - Δωσιδικία περιουσίας κατοίκων αλλοδαπής37
 • Άρθρο 40Α - [Δωσιδικία επί αυτοκινητικών διαφορών]38
 • Άρθρο 41 - Επιλογή από τον ενάγοντα38
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Παρέκταση της αρμοδιότητας39
 • Άρθρο 42 - Συμφωνία για παρέκταση αρμοδιότητας39
 • Άρθρο 43 - Συμφωνία για μελλοντικές διαφορές41
 • Άρθρο 44 - Δημιουργία αποκλειστικής δωσιδικίας42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Έρευνα της αρμοδιότητας43
 • Άρθρο 45 - Αμετάβλητο αρμοδιότητας43
 • Άρθρο 46 - Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας43
 • Άρθρο 47 - Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο46
 • Άρθρο 48 - Πότε γίνεται παραπομπή46
 • Άρθρο 49 - Ποιος ζητεί την παραπομπή46
 • Άρθρο 50 - Ποιο δικαστήριο αποφασίζει46
 • Άρθρο 51 - Διαδικασία της παραπομπής46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας47
 • Άρθρο 52 - Λόγοι εξαιρέσεως47
 • Άρθρο 53 - Πότε δεν επιτρέπεται48
 • Άρθρο 54 - Αρμόδιο για την εξαίρεση δικαστήριο48
 • Άρθρο 55 - Δήλωση λόγου εξαίρεσης49
 • Άρθρο 56 - Αυτεπάγγελτη ενέργεια50
 • Άρθρο 57 - Πότε προτείνεται η εξαίρεση50
 • Άρθρο 58 - Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή50
 • Άρθρο 59 - Αίτηση εξαίρεσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης51
 • Άρθρο 60 - Απόφαση51
 • Άρθρο 61 - Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίου. Παραπομπή51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Διάδικοι51
 • Άρθρο 62 - Ποιοι μπορούν να είναι διάδικοι51
 • Άρθρο 63 - Ποιοι μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο54
 • Άρθρο 64 - Πώς εκπροσωπούνται οι ανίκανοι, τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων55
 • Άρθρο 65 - Γενική και ειδική εξουσιοδότηση διεξαγωγής δίκης58
 • Άρθρο 66 - Ικανότητα παράστασης αλλοδαπών59
 • Άρθρο 67 - Ελλείψεις σχετικές με την ικανότητα παράστασης. Συμπλήρωση59
 • Άρθρο 68 - Άμεσο έννομο συμφέρον για δικαστική προστασία59
 • Άρθρο 69 - Πότε άλλοτε μπορεί να ζητηθεί63
 • Άρθρο 70 - Αναγνωριστική αγωγή64
 • Άρθρο 71 - Διαπλαστική αγωγή67
 • Άρθρο 72 - Υποκατάσταση στην άσκηση δικαστικής προστασίας. Πλαγιαστική αγωγή68
 • Άρθρο 73 - Έρευνα των προϋποθέσεων69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - Ομοδικία70
 • Άρθρο 74 - Ομοδικία απλή70
 • Άρθρο 75 - Ανεξάρτητες ενέργειες. Επίσπευση δίκης71
 • Άρθρο 76 - Ομοδικία αναγκαστική. Συνέπειες72
 • Άρθρο 77 - Επιρροή αντιφατικών ισχυρισμών76
 • Άρθρο 78 - Έλλειψη προϋποθέσεων. Χωρισμός δίκης76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Συμμετοχή τρίτων στη δίκη76
 • Άρθρο 7976
 • Άρθρο 80 - Παρέμβαση πρόσθετη78
 • Άρθρο 81 - Πώς ασκείται η παρέμβαση. Στοιχεία δικογράφου. Αποτελέσματα80
 • Άρθρο 82 - Διαδικαστικές πράξεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος81
 • Άρθρο 83 - Πρόσθετη παρέμβαση και αναγκαστική ομοδικία82
 • Άρθρο 84 - Έκταση δικαιωμάτων του προσθέτως παρεμβαίνοντος83
 • Άρθρο 85 - Ο προσθέτως παρεμβαίνων ως κύριος διάδικος83
 • Άρθρο 86 - Προσεπίκληση των αναγκαστικών ομοδίκων84
 • Άρθρο 87 - Προσεπίκληση του αληθινού κυρίου ή νομέα84
 • Άρθρο 88 - Προσεπίκληση των δικονομικών εγγυητών85
 • Άρθρο 89 - Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση86
 • Άρθρο 90 - Πότε το δικαστήριο διατάσσει την προσεπίκληση86
 • Άρθρο 91 - Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται86
 • Άρθρο 92 - Δικαιώματα του τρίτου. Συνέπειες αν δεν μετάσχει στη δίκη87
 • Άρθρο 93 - Παρέμβαση σε δίκη για απαίτηση δεκτική καταθέσεως87
 • Άρθρο 93Α - [Συνεκδίκαση πρόσθετης παρέμβασης με κύρια υπόθεση - Επιδόσεις]88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ - Πληρεξουσιότητα88
 • Άρθρο 94 - Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο88
 • Άρθρο 95 - Δικαιώματα περισσοτέρων πληρεξουσίων91
 • Άρθρο 96 - Τύπος πληρεξουσιότητας91
 • Άρθρο 97 - Γενική πληρεξουσιότητα. Έκταση. Διάρκεια93
 • Άρθρο 98 - Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα93
 • Άρθρο 99 - Ανάκληση ομολογιών από το διάδικο95
 • Άρθρο 100 - Πότε παύει η πληρεξουσιότητα95
 • Άρθρο 101 - Συνέχιση πληρεξουσιότητας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας95
 • Άρθρο 102 - Πότε παύει η πληρεξουσιότητα απέναντι στον αντίδικο95
 • Άρθρο 103 - Υποχρεώσεις πληρεξουσίου που παραιτήθηκε96
 • Άρθρο 104 - Έλεγχος πληρεξουσιότητας96
 • Άρθρο 105 - Συμπλήρωση ελλείψεων97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ - Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές98
 • Άρθρο 106 - Αρχή διάθεσης και συζήτησης98
 • Άρθρο 107 - Ευχέρεια του δικαστηρίου για την απόδειξη100
 • Άρθρο 108 - Οι διάδικοι κινούν τις διαδικασίες100
 • Άρθρο 109 - Αναφαίρετος ο νόμιμος δικαστής101
 • Άρθρο 110 - Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις101
 • Άρθρο 111 - Απαραίτητη η προδικασία104
 • Άρθρο 112 - Όχι δημόσια η προδικασία105
 • Άρθρο 113 - Δημόσιες οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων105
 • Άρθρο 114 - Λόγοι περιορισμού της δημοσιότητας106
 • Άρθρο 115 - Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις106
 • Άρθρο 116 - Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια107
 • Άρθρο 116Α - Διαμεσολάβηση110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Εκθέσεις112
 • Άρθρο 117 - Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - Δικόγραφα112
 • Άρθρο 118 - Στοιχεία δικογράφων112
 • Άρθρο 119 - Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων114
 • Άρθρο 120 - Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση115
 • Άρθρο 121 - Συνέπειες μη αναγραφής διευθύνσεως115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ - Επιδόσεις116
 • Άρθρο 122 - Όργανα επίδοσης116
 • Άρθρο 123 - Παραγγελία για επίδοση116
 • Άρθρο 124 - Πού μπορεί να γίνει η επίδοση117
 • Άρθρο 125 - Πότε μπορεί να γίνει η επίδοση117
 • Άρθρο 126 - Σε ποιον γίνεται η επίδοση117
 • Άρθρο 127 - Παράδοση του εγγράφου119
 • Άρθρο 128 - Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία119
 • Άρθρο 129 - Πώς γίνεται η επίδοση στον τόπο εργασίας121
 • Άρθρο 130 - Άρνηση παραλαβής εγγράφου122
 • Άρθρο 131 - Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή122
 • Άρθρο 132 - Επίδοση προς ναυτικούς122
 • Άρθρο 133 - Επίδοση προς στρατιωτικούς122
 • Άρθρο 134 - Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής123
 • Άρθρο 135 - Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής127
 • Άρθρο 136 - Πότε συντελείται η επίδοση129
 • Άρθρο 137 - Επίδοση με διατυπώσεις αλλοδαπού νόμου129
 • Άρθρο 138 - Άρνηση παραλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις130
 • Άρθρο 139 - Στοιχεία έκθεσης επίδοσης130
 • Άρθρο 140 - Πρωτότυπα της εκθέσεως επιδόσεως. Χορήγηση αντιγράφων131
 • Άρθρο 141 - Αυτεπάγγελτη επίδοση131
 • Άρθρο 142 - Αντίκλητος. Δήλωση διορισμού131
 • Άρθρο 143 - Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ - Προθεσμίες134
 • Άρθρο 144 - Έναρξη και λήξη προθεσμιών134
 • Άρθρο 145 - Υπολογισμός προθεσμίας135
 • Άρθρο 146 - Διακοπή προθεσμίας λόγω θανάτου136
 • Άρθρο 147 - Αναστολή προθεσμιών136
 • Άρθρο 148 - Παράταση προθεσμιών137
 • Άρθρο 149 - [Παράταση από το δικαστήριο ή τον εισηγητή]137
 • Άρθρο 150 - Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών138
 • Άρθρο 151 - Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ - Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση138
 • Άρθρο 152 - Απώλεια της προθεσμίας138
 • Άρθρο 153 - Προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς140
 • Άρθρο 154141
 • Άρθρο 155 - Πώς ασκείται η αίτηση επαναφοράς. Λόγοι141
 • Άρθρο 156 - Συζήτηση της αιτήσεως141
 • Άρθρο 157 - Δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα142
 • Άρθρο 158 - Πότε αποκλείεται η αίτηση επαναφοράς142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ - Ακυρότητες142
 • Άρθρο 159 - Πότε υπάρχει ακυρότητα142
 • Άρθρο 160 - Ποιος και πότε προτείνει την ακυρότητα144
 • Άρθρο 161 - Αποτελέσματα ακυρότητας145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ - Εγγυοδοσία146
 • Άρθρο 162 - Καθορισμός από το δικαστήριο146
 • Άρθρο 163 - Κατάθεση μετρητών στο Τ.Π. και Δανείων146
 • Άρθρο 164 - Εγγυητικές επιστολές. Υποθήκη. Ομολογίες, μετοχές κ.λπ.146
 • Άρθρο 165 - Κατάθεση των τίτλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διαδικασία ολοκληρώσεως εγγυοδοσίας147
 • Άρθρο 166 - Αποτελέσματα καταθέσεως147
 • Άρθρο 167 - Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εγγυήσεως147
 • Άρθρο 168 - Άρση ή κατάπτωση της εγγυήσεως. Διαδικασία147
 • Άρθρο 169 - Εγγυοδοσία για τα έξοδα147
 • Άρθρο 170 - Πότε δεν επιβάλλεται148
 • Άρθρο 171 - Αναστολή απαντήσεως ή συζητήσεως149
 • Άρθρο 172 - Συνέπειες μη δόσεως εγγυήσεως149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ - Δικαστικά έξοδα149
 • Άρθρο 173 - Προκαταβολή των εξόδων. Ειδικότερα επί δίκης διατροφής149
 • Άρθρο 174 - Καθορισμός από το δικαστή. Απόδειξη προκαταβολής150
 • Άρθρο 175 - Μη προκαταβολή των εξόδων151
 • Άρθρο 176 - Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων151
 • Άρθρο 177 - Πότε καταδικάζεται ο ενάγων152
 • Άρθρο 178 - Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων152
 • Άρθρο 179 - Πότε είναι δυνητικός152
 • Άρθρο 180 - Ενοχή κατ’ ίσα μέρη. Πότε σε ολόκληρο153
 • Άρθρο 181 - Σε περίπτωση κυρίας παρεμβάσεως153
 • Άρθρο 182 - Σε περίπτωση πρόσθετης παρεμβάσεως153
 • Άρθρο 183 - Σε περίπτωση ενδίκων μέσων153
 • Άρθρο 184 - Ερημοδικία ή αναβολή συζητήσεως154
 • Άρθρο 185 - Υπαιτιότητα του διαδίκου που νίκησε154
 • Άρθρο 186 - Καταδίκη τρίτων σε πληρωμή των εξόδων154
 • Άρθρο 187 - Έξοδα δικαστικού συμβιβασμού154
 • Άρθρο 188 - Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποδοχής155
 • Άρθρο 189 - Ποια έξοδα αποδίδονται155
 • Άρθρο 190 - Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση156
 • Άρθρο 191 - Διάταξη αποφάσεως για τα έξοδα156
 • Άρθρο 192 - Εκκαθάριση εξόδων157
 • Άρθρο 193 - Προσβολή της αποφάσεως για τα έξοδα158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ευεργέτημα πενίας159
 • Άρθρο 194 - Σε ποιους παρέχεται το ευεργέτημα159
 • Άρθρο 195 - Σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς159
 • Άρθρο 196 - Στοιχεία αιτήσεως και δικαιολογητικά159
 • Άρθρο 197 - Εκδίκαση της αιτήσεως160
 • Άρθρο 198 - Ισχύς του ευεργετήματος160
 • Άρθρο 199 - Ποια έξοδα περιλαμβάνει το ευεργέτημα160
 • Άρθρο 200 - Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή161
 • Άρθρο 201 - Παύση του ευεργετήματος161
 • Άρθρο 202 - Ανάκληση ή περιορισμός161
 • Άρθρο 203 - Εκκαθάριση και είσπραξη των εξόδων161
 • Άρθρο 204 - Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ - Ποινές163
 • Άρθρο 205 - Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους163
 • Άρθρο 206 - Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων. Επιβολή πειθαρχικών ποινών163
 • Άρθρο 207 - Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους163
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [Άρθρα 208-494]165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Απόπειρα συμβιβασμού165
 • Άρθρο 208 - [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού]165
 • Άρθρο 209 - Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό165
 • Άρθρο 210 - Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών166
 • Άρθρο 211 - [Επιβολή όρκου για το συμβιβασμό]166
 • Άρθρο 212 - Πρακτικό για το συμβιβασμό166
 • Άρθρο 213 - Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης167
 • Άρθρο 214 - Συνέπειες της αιτήσεως συμβιβασμού167
 • Άρθρο 214Α - Εξώδικη επίλυση διαφοράς167
 • Άρθρο 214Β - Δικαστική μεσολάβηση169
 • Άρθρο 214Γ - Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Άσκηση της αγωγής172
 • Άρθρο 215 - Πώς ασκείται η αγωγή172
 • Άρθρο 216 - Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει173
 • Άρθρο 217 - Εφαρμογή και σε άλλα δικόγραφα179
 • Άρθρο 218 - Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών179
 • Άρθρο 219 - Επικουρική βάση ή αίτημα της αγωγής182
 • Άρθρο 220 - Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων. Διαδικασία διαγραφής183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής185
 • Άρθρο 221 - Συνέπειες της καταθέσεως και της επιδόσεως της αγωγής185
 • Άρθρο 222 - Συνέπειες της εκκρεμοδικίας188
 • Άρθρο 223 - Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος192
 • Άρθρο 224 - Απαράδεκτη η μεταβολή της βάσεως της αγωγής. Συμπλήρωση ισχυρισμών194
 • Άρθρο 225 - Ελεύθερη μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση196
 • Άρθρο 226 - Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση196
 • Άρθρο 227 - Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων198
 • Άρθρο 228 - Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων200
 • Άρθρο 229 - [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο]200
 • Άρθρο 230 - Επίσπευση συζήτησης200
 • Άρθρο 231 - [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο]201
 • Άρθρο 232 - Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Συζήτηση στο ακροατήριο203
 • Άρθρο 233 - Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο203
 • Άρθρο 234 - Δικαιώματα μελών του δικαστηρίου, διαδίκων, πληρεξουσίων και τεχνικών συμβούλων203
 • Άρθρο 235 - Απόκρουση ή απαγόρευση ερωτήσεων203
 • Άρθρο 236 - Διασάφηση ισχυρισμών με φροντίδα του δικαστή203
 • Άρθρο 237 - Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών»205
 • Άρθρο 238 - Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές209
 • Άρθρο 239 - [Καθυστερημένη κατάθεση προτάσεων. Συνέπειες]209
 • Άρθρο 240 - Προσαγωγή προτάσεων προηγουμένων συζητήσεων209
 • Άρθρο 241 - Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά211
 • Άρθρο 242 - Εκφώνηση της υποθέσεως και συζήτηση. Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση212
 • Άρθρο 243 - Αναπλήρωση του δικαστή για σπουδαίο λόγο213
 • Άρθρο 244 - [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση]213
 • Άρθρο 245 - Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων213
 • Άρθρο 246 - Συνεκδίκαση εκκρεμών δικών214
 • Άρθρο 247 - Χωρισμός αγωγής ή ανταγωγής215
 • Άρθρο 248 - Διαδοχική ή περιορισμένη συζήτηση216
 • Άρθρο 249 - Αναστολή δίκης για προκριματικά ζητήματα216
 • Άρθρο 250 - Αναβολή μέχρι περατώσεως ποινικής διαδικασίας217
 • Άρθρο 251 - [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη]218
 • Άρθρο 252 - Διορισμός διερμηνέα218
 • Άρθρο 253 - Συνεννόηση με κωφούς, αλάλους ή κωφαλάλους218
 • Άρθρο 254 - Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών219
 • Άρθρο 255 - Απομάκρυνση προσώπων για λόγους τάξεως221
 • Άρθρο 256 - Περιεχόμενο πρακτικών221
 • Άρθρο 257 - Ανάγνωση των πρακτικών222
 • Άρθρο 258 - Υπογραφή των πρακτικών222
 • Άρθρο 259 - Πλήρης απόδειξη. Ελεύθερη εκτίμηση ομολογιών222
 • Άρθρο 260 - Ματαίωση της συζητήσεως222
 • Άρθρο 261 - Απάντηση στους ισχυρισμούς223
 • Άρθρο 262 - Περιεχόμενο ενστάσεως224
 • Άρθρο 263 - Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων225
 • Άρθρο 264 - Παραπομπή υποθέσεως στη διαιτησία226
 • Άρθρο 265 - Πρόωρη αγωγή κατά κληρονόμου227
 • Άρθρο 266 - Αναβολή λόγω προσεπικλήσεως228
 • Άρθρο 267 - Ιδιαίτερη συζήτηση επί ορισμένων ενστάσεων228
 • Άρθρο 268 - Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες228
 • Άρθρο 269 - [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις]230
 • Άρθρο 270 - [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα]231
 • Άρθρο 270Α - [Αυτεπάγγελτος ορισμός μετ’ απόδειξη συζήτησης από Εισηγητή]234
 • Άρθρο 271 - Ερημοδικία εναγομένου234
 • Άρθρο 272 - Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής236
 • Άρθρο 273 - Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος238
 • Άρθρο 274 - Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος238
 • Άρθρο 275 - Ερημοδικία επί ομοδικίας238
 • Άρθρο 276 - Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87239
 • Άρθρο 277 - Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση239
 • Άρθρο 278 - Υποκατάσταση του προσεπικαλέσαντος240
 • Άρθρο 279 - [Ερημοδικία μετά την πρώτη συζήτηση]240
 • Άρθρο 280 - Ειδικές περιπτώσεις ερημοδικίας240
 • Άρθρο 281 - Πότε αρχίζει η συζήτηση241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Παρεμπίπτοντα241
 • Άρθρο 282 - Προϋποθέσεις παρεμπιπτόντων ζητημάτων241
 • Άρθρο 283 - Παρεμπίπτουσες αγωγές σε κάθε στάδιο της δίκης241
 • Άρθρο 284 - Εξέταση των παρεμπιπτόντων ζητημάτων242
 • Άρθρο 285 - Συνεκδίκαση ή παραπομπή σε ιδιαίτερη συζήτηση243
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Διακοπή και επανάληψη της δίκης243
 • Άρθρο 286 - Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης243
 • Άρθρο 287 - Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης245
 • Άρθρο 288 - Επί αναγκαστικής ομοδικίας245
 • Άρθρο 289 - Άκυρες μετά τη διακοπή πράξεις245
 • Άρθρο 290 - Εκούσια επανάληψη245
 • Άρθρο 291 - Αναγκαστική επανάληψη246
 • Άρθρο 292 - Προθεσμία για κληρονόμο246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Κατάργηση και περάτωση της δίκης246
 • Άρθρο 293 - Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού246
 • Άρθρο 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη247
 • Άρθρο 295 - Αποτέλεσμα της παραιτήσεως250
 • Άρθρο 296 - Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής. Πότε απαράδεκτη253
 • Άρθρο 297 - Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα254
 • Άρθρο 298 - Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο257
 • Άρθρο 299 - Εφαρμογή σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις258
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Απόφαση260
 • Άρθρο 300 - Πότε και από ποιον εκδίδεται260
 • Άρθρο 301 - Διάσκεψη και ψηφοφορία επί πολυμελών δικαστηρίων260
 • Άρθρο 302 - Απόφαση κατά πλειοψηφία. Τρόπος σχηματισμού της260
 • Άρθρο 303 - Διχασμός ψήφων261
 • Άρθρο 304 - Σύνταξη απόφασης261
 • Άρθρο 305 - Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της απόφασης261
 • Άρθρο 306 - Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της αποφάσεως263
 • Άρθρο 307 - Επανάληψη συζητήσεως λόγω αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως263
 • Άρθρο 308 - Πότε εκδίδεται οριστική απόφαση264
 • Άρθρο 309 - Η οριστική απόφαση δεν ανακαλείται. Δυνητική ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως264
 • Άρθρο 310 - Πώς γίνεται η επίδοση της αποφάσεως266
 • Άρθρο 311 - [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων]266
 • Άρθρο 312 - Τι αποδεικνύει η δικαστική απόφαση. Αντίθεση του πρακτικού συζητήσεως266
 • Άρθρο 313 - Πότε δικαστική απόφαση αναγνωρίζεται ως ανύπαρκτη266
 • Άρθρο 314 - Αναστολή εκτελέσεως ανύπαρκτης αποφάσεως268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων268
 • Άρθρο 315 - Λάθη κατά τη σύνταξη της απόφασης268
 • Άρθρο 316 - Ερμηνεία αποφάσεως270
 • Άρθρο 317 - Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης270
 • Άρθρο 318 - Διαδικασία συζήτησης της αίτησης271
 • Άρθρο 319 - Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως272
 • Άρθρο 320 - Σημείωση στο πρωτότυπο272
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Δεδικασμένο272
 • Άρθρο 321 - Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο272
 • Άρθρο 322 - Τι καλύπτει το δεδικασμένο275
 • Άρθρο 323 - Προϋποθέσεις δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση279
 • Άρθρο 324 - Για ποια δικαιώματα υπάρχει δεδικασμένο286
 • Άρθρο 325 - Υπέρ και κατά ποιων ισχύει το δεδικασμένο288
 • Άρθρο 326 - Δεδικασμένο και καταπιστευματοδόχος290
 • Άρθρο 327 - Δεδικασμένο και κληρονόμος ή εκτελεστής διαθήκης290
 • Άρθρο 328 - Δεδικασμένο και εγγυητής290
 • Άρθρο 329 - Δεδικασμένο και μέλη νομικού προσώπου291
 • Άρθρο 330 - Ποιες ενστάσεις καλύπτει το δεδικασμένο292
 • Άρθρο 331 - Δεδικασμένο και παρεμπίπτοντα294
 • Άρθρο 332 - Πώς λαμβάνεται υπόψη296
 • Άρθρο 333 - Προσβολή δεδικασμένου λόγω δόλου297
 • Άρθρο 334 - Μεταρρύθμιση τελεσίδικης αποφάσεως για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών. Προϋποθέσεις και διαδικασία298
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ - Απόδειξη-48
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - Γενικές διατάξεις299
 • Άρθρο 335 - Αντικείμενο της αποδείξεως299
 • Άρθρο 336 - Γεγονότα κοινώς γνωστά ή γνωστά στο δικαστήριο. Διδάγματα της κοινής πείρας300
 • Άρθρο 337 - Γνώση του αλλοδαπού δικαίου301
 • Άρθρο 338 - Ποιος φέρει το βάρος της αποδείξεως301
 • Άρθρο 339 - Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα304
 • Άρθρο 340 - Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση305
 • Άρθρο 341 - [Τι πρέπει να ορίζει η (προδικαστική) περί αποδείξεως απόφαση. Εξουσία εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών]308
 • Άρθρο 342 - [Αποφάσεις των εισηγητών περί την απόδειξη]308
 • Άρθρο 343 - [Προθεσμία κλητεύσεως διαδίκου]308
 • Άρθρο 344 - [Διάταξη νέων (συμπληρωματικών) αποδείξεων]308
 • Άρθρο 345 - [Κοινή προθεσμία ανταποδείξεως]309
 • Άρθρο 346 - Κοινά αποδεικτικά μέσα309
 • Άρθρο 347 - Πιθανολόγηση περιστατικών με όλα τα πρόσφορα μέσα309
 • Άρθρο 348 - Διεξαγωγή συντηρητικής αποδείξεως309
 • Άρθρο 349 - Στοιχεία αιτήσεως και διαδικασία εκδικάσεώς της310
 • Άρθρο 350 - Πώς διεξάγεται η συντηρητική απόδειξη310
 • Άρθρο 351 - Πώς λαμβάνεται υπόψη η συντηρητική απόδειξη310
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - Ομολογία312
 • Άρθρο 352 - Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας312
 • Άρθρο 353 - Αποδεικτική δύναμη σύνθετης ομολογίας312
 • Άρθρο 354 - Προϋποθέσεις ανακλήσεως ομολογίας312
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ - Aυτοψία313
 • Άρθρο 355 - Πότε διατάσσεται313
 • Άρθρο 356 - Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη και εξέταση μαρτύρων313
 • Άρθρο 357 - Τόπος και χρόνος ενέργειας της αυτοψίας313
 • Άρθρο 358 - Μέσα αυτοψίας313
 • Άρθρο 359 - Περιεχόμενο της εκθέσεως αυτοψίας313
 • Άρθρο 360 - Κατάθεση της εκθέσεως αυτοψίας314
 • Άρθρο 361 - Συνδρομή των διαδίκων314
 • Άρθρο 362 - Ανοχή διαδίκου ή τρίτου314
 • Άρθρο 363 - Υποχρέωση διευκολύνσεως της αυτοψίας314
 • Άρθρο 364 - Κλήτευση διαδίκου ή τρίτου314
 • Άρθρο 365 - Εξαναγκασμός για την ενέργεια της αυτοψίας314
 • Άρθρο 366 - Ματαίωση αυτοψίας. Κρίση του δικαστηρίου315
 • Άρθρο 367 - Παρακώλυση αυτοψίας. Ποινές315
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ - Πραγματογνωμοσύνη315
 • Άρθρο 368 - Πότε διορίζονται πραγματογνώμονες315
 • Άρθρο 369 - Εργο των πραγματογνωμόνων317
 • Άρθρο 370 - Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων317
 • Άρθρο 371 - Κατάλογος πραγματογνωμόνων318
 • Άρθρο 372 - Ορισμός ή διορισμός πραγματογνωμόνων318
 • Άρθρο 373 - Ποιοι δεν μπορούν να διορισθούν318
 • Άρθρο 374 - Υποχρεωτική η εκτέλεση των καθηκόντων πραγματογνωμοσύνης318
 • Άρθρο 375 - Κοινοποίηση της αποφάσεως διορισμού318
 • Άρθρο 376 - Εξαίρεση πραγματογνωμόνων. Λόγοι319
 • Άρθρο 377 - Πώς γίνεται η αίτηση εξαιρέσεως319
 • Άρθρο 378 - Συζήτηση και απόφαση. Διορισμός άλλου320
 • Άρθρο 379 - Παροχή οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες320
 • Άρθρο 380 - Γνώση στοιχείων της δικογραφίας και διευκρινίσεις320
 • Άρθρο 381 - Πώς παρέχονται οι οδηγίες ή οι διευκρινίσεις320
 • Άρθρο 382 - Παράσταση των πραγματογνωμόνων σε διαδικαστικές πράξεις321
 • Άρθρο 383 - Γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Κατάθεση της εκθέσεως321
 • Άρθρο 384 - Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως321
 • Άρθρο 385 - Όρκιση πραγματογνωμόνων322
 • Άρθρο 386 - Άρνηση εκτελέσεως καθηκόντων. Ποινές322
 • Άρθρο 387 - Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδοτήσεως322
 • Άρθρο 388 - Νέα πραγματογνωμοσύνη323
 • Άρθρο 389 - [Συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη]323
 • Άρθρο 390 - Άλλες γνωμοδοτήσεις324
 • Άρθρο 391 - Τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων324
 • Άρθρο 392 - Πώς διορίζονται. Ποια δικαιώματα έχουν325
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ - Μάρτυρες325
 • Άρθρο 393 - Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού325
 • Άρθρο 394 - Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό326
 • Άρθρο 395 - Σχέση μαρτύρων και τεκμηρίων327
 • Άρθρο 396 - Εξέταση μαρτύρων327
 • Άρθρο 397 - [Γνωστοποίηση μαρτύρων]327
 • Άρθρο 398 - Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης327
 • Άρθρο 399 - Ποιοι δεν εξετάζονται ως μάρτυρες328
 • Άρθρο 400 - Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες328
 • Άρθρο 401 - Ποιοι μπορούν να αρνηθούν την εξέτασή τους329
 • Άρθρο 402 - Για ποια περιστατικά δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας329
 • Άρθρο 403 - Έρευνα των λόγων μη εξετάσεως και απόφαση330
 • Άρθρο 404 - Αδικαιολόγητη άρνηση μαρτυρίας330
 • Άρθρο 405 - Μάρτυρες που δεν ορκίζονται330
 • Άρθρο 406 - Εξέταση μαρτύρων στην κατοικία τους331
 • Άρθρο 407 - Έρευνα στοιχείων και αξιοπιστίας του μάρτυρα331
 • Άρθρο 408 - Όρκιση του μάρτυρα. Τύπος όρκου331
 • Άρθρο 409 - Πώς γίνεται η εξέταση των μαρτύρων332
 • Άρθρο 410 - Έκθεση ή πρακτικά εξετάσεως των μαρτύρων332
 • Άρθρο 411 - Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων333
 • Άρθρο 412 - [Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα]333
 • Άρθρο 413 - Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις333
 • Άρθρο 414 - [Περαιτέρω συζήτηση της υποθέσεως]333
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ - Eξέταση των διαδίκων334
 • Άρθρο 415 - Προϋποθέσεις εξετάσεως των διαδίκων334
 • Άρθρο 416 - Πώς γίνεται334
 • Άρθρο 417 - Εξέταση χωρίς όρκο. Δυνητική η ένορκη εξέταση διαδίκου335
 • Άρθρο 418 - Πότε αποκλείεται η ένορκη εξέταση335
 • Άρθρο 419 - Συνέπειες μη εμφανίσεως ή μη καταθέσεως διαδίκου335
 • Άρθρο 420 - Ελεύθερη εκτίμηση335
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ - [Όρκος]335
 • Άρθρο 421 - Ένορκες βεβαιώσεις335
 • Άρθρο 422 - Επίδοση κλήσης337
 • Άρθρο 423 - Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης338
 • Άρθρο 424338
 • Άρθρα 425-431338
 • ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ - Έγγραφα339
 • Άρθρο 432 - Πότε τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη339
 • Άρθρο 433 - Τεκμήριο επί τεμαχισμού ή διαγραφής339
 • Άρθρο 434 - Μεταβολές στο έγγραφο339
 • Άρθρο 435 - Απόδειξη περί υπάρξεως εγγράφου340
 • Άρθρο 436 - Αναφορά εγγράφου σε άλλο έγγραφο340
 • Άρθρο 437 - Συντηρητική απόδειξη με έγγραφο340
 • Άρθρο 438 - Βεβαιώσεις του συντάκτη δημοσίων εγγράφων340
 • Άρθρο 439 - Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα341
 • Άρθρο 440 - Γεγονότα που όφειλε να βεβαιώσει ο συντάκτης δημοσίων εγγράφων341
 • Άρθρο 441 - Δηλώσεις συμβαλλομένων σε δημόσια έγγραφα341
 • Άρθρο 442 - Άκυρα δημόσια έγγραφα342
 • Άρθρο 443 - Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων342
 • Άρθρο 444 - Επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών. Έννοια μηχανικής απεικόνισης343
 • Άρθρο 445 - Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων345
 • Άρθρο 446 - Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας346
 • Άρθρο 447 - Αποδεικτική δύναμη υπέρ του εκδότη347
 • Άρθρο 448 - Αποδεικτική δύναμη επαγγελματικών βιβλίων347
 • Άρθρο 449 - Επίσημα αντίγραφα348
 • Άρθρο 450 - Επίδειξη εγγράφων349
 • Άρθρο 451 - Πώς ζητείται η επίδειξη350
 • Άρθρο 452 - Εκτέλεση αποφάσεως επιδείξεως εγγράφων350
 • Άρθρο 453 - Πρωτότυπο, αντίγραφο, απόσπασμα350
 • Άρθρο 454 - Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων351
 • Άρθρο 455 - Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων351
 • Άρθρο 456 - Γνησιότητα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων351
 • Άρθρο 457 - Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής351
 • Άρθρο 458 - Πώς αποδεικνύεται352
 • Άρθρο 459 - Παραβολή εγγράφων. Δείγμα γραφής ή υπογραφής352
 • Άρθρο 460 - Προσβολή εγγράφων ως πλαστών353
 • Άρθρο 461 - Πώς προτείνεται η πλαστογραφία353
 • Άρθρο 462 - Υπόνοιες πλαστογραφίας354
 • Άρθρο 463 - Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων πλαστότητας354
 • Άρθρο 464 - Προσβολή χωρίς να κατονομάζεται ο πλαστογράφος355
 • Άρθρο 465 - Κήρυξη εγγράφου ως πλαστού. Γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ - Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές356
 • Άρθρο 466 - Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ356
 • Άρθρο 467 - Σώρευση απαιτήσεων357
 • Άρθρο 468 - Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης357
 • Άρθρο 469 - Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις358
 • Άρθρο 470 - Ενιαία η διαδικασία358
 • Άρθρο 471 - Δημοσίευση της αποφάσεως358
 • Άρθρο 472 - [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα]358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία359
 • Άρθρο 473 - Περιεχόμενο του αιτήματος της αγωγής359
 • Άρθρο 474 - Ορισμός προθεσμίας καταθέσεως του λογαριασμού ή του καταλόγου359
 • Άρθρο 475 - Συζήτηση μετά την κατάθεση360
 • Άρθρο 476 - Καταδίκη του εναγομένου σε περίπτωση ομολογίας360
 • Άρθρο 477 - Μη κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου360
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - Ειδικές διατάξεις για τη διανομή360
 • Άρθρο 478 - Απαράδεκτη η αγωγή360
 • Άρθρο 479 - Προσδιορισμός μερίδων361
 • Άρθρο 480 - Αυτούσια διανομή361
 • Άρθρο 480Α363
 • Άρθρο 481 - Πότε δεν διατάσσεται απόδειξη364
 • Άρθρο 482364
 • Άρθρο 483 - Επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο. Εξαγορά μερίδων364
 • Άρθρο 484 - Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός365
 • Άρθρο 485 - Μερική αυτούσια διανομή366
 • Άρθρο 486 - Κλήρωση366
 • Άρθρο 487 - Πώς γίνεται η κλήρωση366
 • Άρθρο 488 - Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Συμφωνία περί μη κληρώσεως366
 • Άρθρο 489 - Μεταγραφή αποφάσεως και εκθέσεως κληρώσεως ή διανομής367
 • Άρθρο 490 - Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων367
 • Άρθρο 491 - Προσεπίκληση τρίτων367
 • Άρθρο 492 - Περιορισμός υποθήκης και ενεχύρου μετά τη διανομή368
 • Άρθρο 493 - Περιορισμός επικαρπίας368
 • Άρθρο 494 - Περιορισμός κατασχέσεων368
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ [Άρθρα 495-590]369
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Γενικές διατάξεις369
 • Άρθρο 495 - Άσκηση369
 • Άρθρο 496 - Καταχώριση εκθέσεως στο βιβλίο ενδίκων μέσων371
 • Άρθρο 497 - Φύλαξη του πρωτοτύπου στο αρχείο372
 • Άρθρο 498 - Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου372
 • Άρθρο 499 - Πότε ασκούνται τα ένδικα μέσα373
 • Άρθρο 500 - Έναρξη αποτελεσμάτων373
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ανακοπή ερημοδικίας373
 • Άρθρο 501 - Πότε επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας373
 • Άρθρο 502 - Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδικίας375
 • Άρθρο 503 - Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της376
 • Άρθρο 504 - [Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προθεσμίας ανακοπής ερημοδικίας]376
 • Άρθρο 505 - Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας377
 • Άρθρο 506 - [Αποτελέσματα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας]377
 • Άρθρο 507 - Συζήτηση της ανακοπής ερήμην του ανακόπτοντος377
 • Άρθρο 508 - [Εκδίκαση αναιτιολόγητης ανακοπής]378
 • Άρθρο 509 - Επί ανακοπής αποφάσεως μετά τη συζήτηση378
 • Άρθρο 510 - Ερημοδικία ανακοπτόμενου378
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Έφεση379
 • Άρθρο 511 - Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων379
 • Άρθρο 512 - Ανέκκλητες αποφάσεις379
 • Άρθρο 513 - Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων380
 • Άρθρο 514 - Μόνο μία έφεση επιτρέπεται381
 • Άρθρο 515 - [Έφεση κατά της απόφασης που απέρριψε ανακοπή ερημοδικίας]382
 • Άρθρο 516 - Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση382
 • Άρθρο 517 - Κατά ποιων στρέφεται η έφεση383
 • Άρθρο 518 - Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της384
 • Άρθρο 519 - Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας386
 • Άρθρο 520 - Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι386
 • Άρθρο 521 - Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση387
 • Άρθρο 522 - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα388
 • Άρθρο 523 - Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες390
 • Άρθρο 524 - Διαδικασία συζήτησης της έφεσης391
 • Άρθρο 525 - Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής393
 • Άρθρο 526 - Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος394
 • Άρθρο 527 - Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών394
 • Άρθρο 528 - Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως396
 • Άρθρο 529 - Προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία398
 • Άρθρο 530 - Ένορκη εξέταση των διαδίκων399
 • Άρθρο 531 - [Ερημοδικία στην κατ’ έφεση δίκη]399
 • Άρθρο 532 - Εκπρόθεσμη έφεση399
 • Άρθρο 533 - Ποιο δίκαιo εφαρμόζεται400
 • Άρθρο 534 - Αντικατάσταση αιτιολογιών401
 • Άρθρο 535 - Αποδοχή της εφέσεως402
 • Άρθρο 536 - Επιβλαβέστερη απόφαση404
 • Άρθρο 537 - Επέκταση στους ομοδίκους405
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Αναψηλάφηση406
 • Άρθρο 538 - Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση406
 • Άρθρο 539 - Τελεσίδικες αποφάσεις406
 • Άρθρο 540 - Επί απορρίψεως ανακοπής407
 • Άρθρο 541 - Αποκλείεται δεύτερη αναψηλάφηση407
 • Άρθρο 542 - Ποια πρόσωπα δικαιούνται408
 • Άρθρο 543 - Κατά ποίων στρέφεται408
 • Άρθρο 544 - Λόγοι αναψηλαφήσεως408
 • Άρθρο 545 - Προθεσμία αναψηλαφήσεως412
 • Άρθρο 546 - Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση413
 • Άρθρο 547 - Στοιχεία δικογράφου και πρόσθετοι λόγοι413
 • Άρθρο 548 - Διαδικασία414
 • Άρθρο 549 - Διαδικασία μετά την αναψηλάφηση414
 • Άρθρο 550 - Απόφαση επαναφοράς των πραγμάτων414
 • Άρθρο 551 - Ένδικα μέσα415
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Αναίρεση416
 • Άρθρο 552 - Ποιων δικαστηρίων οι αποφάσεις προσβάλλονται416
 • Άρθρο 553 - Κατά ποιων αποφάσεων416
 • Άρθρο 554 - Επί απορρίψεως ανακοπής418
 • Άρθρο 555 - Αποκλείεται δεύτερη αναίρεση418
 • Άρθρο 556 - Ποια πρόσωπα δικαιούνται419
 • Άρθρο 557 - Αναίρεση υπέρ του νόμου421
 • Άρθρο 558 - Κατά ποίων στρέφεται421
 • Άρθρο 559 - Λόγοι αναιρέσεως422
 • Άρθρο 560 - Κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων447
 • Άρθρο 561 - Ανέλεγκτη ή ουσιαστική εκτίμηση450
 • Άρθρο 562 - Απαράδεκτα451
 • Άρθρο 563 - Αρμοδιότητα ολομέλειας και τμημάτων ΑΠ454
 • Άρθρο 564 - Προθεσμία αναιρέσεως455
 • Άρθρο 565 - Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση456
 • Άρθρο 566 - Στοιχεία αναιρετηρίου458
 • Άρθρο 567 - Αναίρεση από τους εισαγγελείς459
 • Άρθρο 568 - Προσδιορισμός δικασίμου460
 • Άρθρο 569 - Πρόσθετοι λόγοι461
 • Άρθρο 570 - Προτάσεις. Πότε υποχρεωτικές462
 • Άρθρο 571 - Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης463
 • Άρθρο 572 - Επί αναιρέσεων εισαγγελέων464
 • Άρθρο 573 - Διαδικασία464
 • Άρθρο 574 - Συζήτηση στο ακροατήριο466
 • Άρθρο 575 - Αναβολή της συζητήσεως466
 • Άρθρο 576 - Αποκλείεται ανακοπή ερημοδικίας467
 • Άρθρο 577 - Εξέταση του παραδεκτού468
 • Άρθρο 578 - Εσφαλμένες αιτιολογίες470
 • Άρθρο 579 - Αναίρεση της αποφάσεως. Συνέπειες470
 • Άρθρο 580 - Διαδικασία μετά την αναίρεση472
 • Άρθρο 581 - Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής475
 • Άρθρο 582 - Σημείωση της αναιρετικής476
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Ανακοπή και τριτανακοπή476
 • Άρθρο 583 - Πότε επιτρέπεται476
 • Άρθρο 584 - Αρμόδιο δικαστήριο477
 • Άρθρο 585 - Πώς ασκείται477
 • Άρθρο 586 - Προϋποθέσεις τριτανακοπής478
 • Άρθρο 587 - Αρμόδιο δικαστήριο480
 • Άρθρο 588 - Κατά ποίων στρέφεται480
 • Άρθρο 589 - Αναστολή εκτελέσεως480
 • Άρθρο 590 - Αποδοχή της τριτανακοπής480
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ [Άρθρα 591-681Δ]482
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Γενικές διατάξεις482
 • Άρθρο 591 - Έρευνα της διαδικασίας482
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση-48
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι - Υπαγόμενες διαφορές484
 • Άρθρο 592 - Υπαγόμενες διαφορές484
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - Κοινές διατάξεις488
 • Άρθρο 593 - Μόνο με αγωγή488
 • Άρθρο 594 - Ικανότητα δικαστικής παράστασης των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο και των προσώπων υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση488
 • Άρθρο 595 - Σημασία ερημοδικίας488
 • Άρθρο 596 - Θάνατος διαδίκου. Συνέπειες488
 • Άρθρο 597 - Ελεύθερη εκτίμηση ομολογίας κ.λπ.489
 • Άρθρο 598 - Προθεσμία αναψηλάφησης489
 • Άρθρο 599 - Παραίτηση από τα ένδικα μέσα489
 • Άρθρο 600 - Προδικαστικά ζητήματα489
 • Άρθρο 601 - Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων490
 • Άρθρο 602 - Δεδικασμένο492
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ - Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές492
 • Άρθρο 603 - Κατά ποίων στρέφεται η αγωγή αναγνώρισης ή ακύρωσης γάμου492
 • Άρθρο 604 - Συμμετοχή εισαγγελέα493
 • Άρθρο 605 - Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών493
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV - Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων495
 • Άρθρο 606 - Επί υιοθεσίας495
 • Άρθρο 607 - Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις496
 • Άρθρο 608 - Κατά τόπον αρμοδιότητα496
 • Άρθρο 609 - Παθητική νομιμοποίηση497
 • ΤΙΤΛΟΣ V - Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές498
 • Άρθρο 610 - Σώρευση αγωγών498
 • Άρθρο 611 - Υποχρεωτική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς498
 • Άρθρο 612 - Γνώμη τέκνου. Επικοινωνία με δικαστή499
 • Άρθρο 613 - Απόδοση ή παράδοση τέκνου500
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Περιουσιακές διαφορές-48
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι - Υπαγόμενες διαφορές502
 • Άρθρο 614 - Υπαγόμενες διαφορές502
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές503
 • Άρθρο 615 - Προθεσμία από το δικαστήριο503
 • Άρθρο 616 - Εκτέλεση κατά υπομισθωτών504
 • Άρθρο 617 - Επανεγκατάσταση στο μίσθιο504
 • Άρθρο 618 - Κατάργηση δίκης λόγω καταβολής μισθωμάτων505
 • Άρθρο 619 - Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης505
 • Άρθρο 620 - Δεδικασμένο505
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ - Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές506
 • Άρθρο 621 - Κατά τόπον αρμοδιότητα. Ομοδικία. Μη εμφάνιση διαδίκου506
 • Άρθρο 622 - Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων506
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV - Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές507
 • Άρθρο 622Α - Κατά τόπον αρμοδιότητα507
 • ΤΙΤΛΟΣ V - Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους508
 • Άρθρο 622Β - Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους508
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Διαταγές-48
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι - Διαταγή πληρωμής510
 • Άρθρο 623 - Πότε μπορεί να ζητηθεί510
 • Άρθρο 624 - Πότε δεν μπορεί να ζητηθεί517
 • Άρθρο 625 - Αρμόδιος δικαστής519
 • Άρθρο 626 - Στοιχεία αίτησης520
 • Άρθρο 627 - Διαδικασία έκδοσης522
 • Άρθρο 628 - Απόρριψη της αίτησης523
 • Άρθρο 629 - Παραδοχή της αίτησης524
 • Άρθρο 630 - Περιεχόμενο της διαταγής524
 • Άρθρο 630Α - Επίδοση διαταγής πληρωμής524
 • Άρθρο 631 - Τίτλος εκτελεστός525
 • Άρθρο 632 - Ανακοπή. Προθεσμία. Χορήγηση αναστολής. Διαδικασία εκδίκασης526
 • Άρθρο 633 - Απόφαση επί της ανακοπής536
 • Άρθρο 634 - Διακοπή παραγραφής540
 • Άρθρο 635 - Πού γίνεται η επίδοση της ανακοπής541
 • Άρθρο 636 - Επίδοση στο εξωτερικό541
 • Άρθρο 636Α - Διαταγή πληρωμής οφειλόμενου μισθού542
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου542
 • Άρθρο 637 - Πότε ζητείται542
 • Άρθρο 638 - Ποιος την εκδίδει543
 • Άρθρο 639 - Στοιχεία αίτησης543
 • Άρθρο 640 - Τι περιέχει η διαταγή. Πότε αποτελεί εκτελεστό τίτλο543
 • Άρθρο 641 - Πότε απορρίπτεται η αίτηση. Συνέπειες544
 • Άρθρο 642 - Ανακοπή κατά διαταγής544
 • Άρθρο 643 - Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της διαταγής544
 • Άρθρο 644 - Αποτελέσματα ανακοπής545
 • Άρθρο 645 - Σώρευση αιτημάτων στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου545
 • Άρθρα 646-681Δ546
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [Άρθρα 682-738]550
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Γενικές διατάξεις550
 • Άρθρο 682 - Πότε διατάσσονται550
 • Άρθρο 683 - Αρμόδιο δικαστήριο553
 • Άρθρο 684 - Επί εκκρεμοδικίας554
 • Άρθρο 685 - Ανεπίτρεπτη η διαιτησία555
 • Άρθρο 686 - Αίτηση και ορισμός δικασίμου. Κλήτευση556
 • Άρθρο 687 - Χωρίς κλήτευση558
 • Άρθρο 688 - Περιεχόμενο αιτήσεως559
 • Άρθρο 689 - Κατά αλλοδαπού δημοσίου559
 • Άρθρο 690 - Αρκεί η πιθανολόγηση560
 • Άρθρο 691 - Ορισμός ασφαλιστικού μέτρου561
 • Άρθρο 691Α - Προσωρινή διαταγή562
 • Άρθρο 692 - Ευχέρεια του δικαστηρίου565
 • Άρθρο 693 - Προθεσμία για την άσκηση αγωγής568
 • Άρθρο 694 - Εγγυοδοσία570
 • Άρθρο 695 - Προσωρινή ισχύς του μέτρου570
 • Άρθρο 696 - Ανάκληση ή μεταρρύθμιση571
 • Άρθρο 697 - Κατά την εκκρεμοδικία575
 • Άρθρο 698 - Υποχρεωτική ανάκληση576
 • Άρθρο 699 - Αποκλεισμός ένδικων μέσων578
 • Άρθρο 700 - Τρόπος εκτελέσεως της αποφάσεως. Προδικασία579
 • Άρθρο 701 - Αναστολή επί εγγυοδοσίας581
 • Άρθρο 702 - Διαφορές περί την εκτέλεση του μέτρου581
 • Άρθρο 703 - Επί απορρίψεως της αγωγής582
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εγγυοδοσία583
 • Άρθρο 704 - Πότε διατάσσεται583
 • Άρθρο 705 - Προς αντικατάσταση άλλου ασφαλιστικού μέτρου584
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης584
 • Άρθρο 706 - Προσημείωση584
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Συντηρητική κατάσχεση586
 • Άρθρο 707 - Σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο586
 • Άρθρο 708 - Καθορισμός ποσού587
 • Άρθρο 709 - Επί πλοίου ή αεροσκάφους587
 • Άρθρο 710 - Ακατάσχετα588
 • Άρθρο 711 - Πώς γίνεται η κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη588
 • Άρθρο 712 - Στα χέρια τρίτου589
 • Άρθρο 713 - Πλοίου ή αεροσκάφους590
 • Άρθρο 714 - Ακινήτου590
 • Άρθρο 715 - Συνέπειες συντηρητικής κατασχέσεως. Άσκηση αγωγής591
 • Άρθρο 716 - Μεσεγγύηση592
 • Άρθρο 717 - Αλλαγή προσώπου μεσεγγυούχου592
 • Άρθρο 718 - Εφαρμογή αναλόγων διατάξεων593
 • Άρθρο 719 - Εκποίηση λόγω φθοράς593
 • Άρθρο 720 - Συνέπειες για πλοία ή αεροσκάφη593
 • Άρθρο 721 - Δεύτερη κατάσχεση594
 • Άρθρο 722 - Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση594
 • Άρθρο 723 - Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως595
 • Άρθρο 724 - Προσημείωση ή συντηρητική κατάσχεση με διαταγή πληρωμής595
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Δικαστική μεσεγγύηση597
 • Άρθρο 725 - Πότε διατάσσεται δικαστική μεσεγγύηση597
 • Άρθρο 726 - Στοιχεία της αποφάσεως598
 • Άρθρο 727 - Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων598
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων599
 • Άρθρο 728 - Ποιες απαιτήσεις μπορεί να επιδικασθούν599
 • Άρθρο 729 - Περιορισμός ποσού. Άσκηση αγωγής600
 • Άρθρο 729Α - [Χρόνος έκδοσης αποφάσεων προσωρινής επιδίκασης μισθών υπερημερίας]601
 • Άρθρο 730 - Έκδοση οριστικής αποφάσεως601
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης602
 • Άρθρο 731 - Περιεχόμενο602
 • Άρθρο 732 - Ευχέρεια του δικαστηρίου605
 • Άρθρο 732Α - [Προσωρινή απασχόληση εργαζομένου]607
 • Άρθρο 733 - Επί νομής ή κατοχής607
 • Άρθρο 734 - Διαδικασία. Έφεση. Προθεσμία609
 • Άρθρο 735 - Επί προσωπικών σχέσεων συζύγου και παιδιών. Μετοίκηση610
 • Άρθρο 736 - [Επί αποφάσεων γενικών συνελεύσεων]613
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση614
 • Άρθρο 737 - Άλλα ασφαλιστικά μέτρα614
 • Άρθρο 738 - Σχετικές διαφορές614
 • Άρθρο 738Α - Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού614
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ [Άρθρα 739-866]616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Γενικές διατάξεις616
 • Άρθρο 739 - Ποιες υποθέσεις υπάγονται616
 • Άρθρο 740 - Αρμόδιο δικαστήριο617
 • Άρθρο 741 - Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων617
 • Άρθρο 742 - Ανήλικοι πάνω από 16 έτη618
 • Άρθρο 743 - Πληρεξουσιότητα618
 • Άρθρο 744 - Αυτεπάγγελτη έρευνα γεγονότων618
 • Άρθρο 745 - Προβολή ισχυρισμών619
 • Άρθρο 746 - Δικαστικά έξοδα619
 • Άρθρο 747 - Υποβολή αιτήσεως. Περιεχόμενο619
 • Άρθρο 748 - Ορισμός δικασίμου. Κοινοποιήσεις620
 • Άρθρο 749 - Όχι απόπειρα συμβιβασμού και διαμεσολάβηση621
 • Άρθρο 750 - Δικαιώματα του εισαγγελέα622
 • Άρθρο 751 - Μεταβολή του αιτήματος622
 • Άρθρο 752 - Παρέμβαση. Πώς ασκείται623
 • Άρθρο 753 - Προσεπίκληση. Πώς γίνεται624
 • Άρθρο 754 - Εμφάνιση ή μη αιτούντος και τρίτου624
 • Άρθρο 755 - [Συνοπτικά πρακτικά]624
 • Άρθρο 756 - [Απόφαση]625
 • Άρθρο 757 - Επίδοση αποφάσεως625
 • Άρθρο 758 - Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως625
 • Άρθρο 759 - Πώς γίνεται η απόδειξη628
 • Άρθρο 760 - Άσκηση και κοινοποίηση ενδίκων μέσων628
 • Άρθρο 761 - Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση629
 • Άρθρο 762 - Κατά ποίων απευθύνεται629
 • Άρθρο 763 - Αναστολή εκτελέσεως630
 • Άρθρο 764 - Συζήτηση εφέσεως630
 • Άρθρο 765 - Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα631
 • Άρθρο 766 - Σημείωση της αποφάσεως631
 • Άρθρο 767 - Αναψηλάφηση631
 • Άρθρο 768 - Σημείωση αποφάσεως632
 • Άρθρο 769 - Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν αναίρεση632
 • Άρθρο 770 - Αναστολή εκτελέσεως632
 • Άρθρο 771 - Σημείωση της αναστολής632
 • Άρθρο 772 - Σημείωση της αποφάσεως αναιρέσεως633
 • Άρθρο 773 - Τριτανακοπή633
 • Άρθρο 774 - Αναστολή εκτελέσεως633
 • Άρθρο 775 - Σημείωση της αποφάσεως633
 • Άρθρο 776 - Ειδικά βιβλία633
 • Άρθρο 777 - Σημείωση σε αντίγραφα ή αποσπάσματα634
 • Άρθρο 778 - Απαράδεκτο νέας αίτησης634
 • Άρθρο 779 - Πράξεις που έγιναν με καλή πίστη634
 • Άρθρο 780 - Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου635
 • Άρθρο 781 - Προσωρινή διαταγή638
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ειδικές διατάξεις640
 • Άρθρο 782 - Βεβαίωση γεγονότων640
 • Άρθρο 783 - Αφάνεια641
 • Άρθρο 784 - Διαδικασία άρσεως641
 • Άρθρο 785 - Αποτελέσματα αποφάσεως περί αφανείας641
 • Άρθρο 786 - Διορισμός προσωρινής διοικήσεως641
 • Άρθρο 787 - Αναγνώριση σωματείων643
 • Άρθρο 788 - Έλεγχος ανώνυμης εταιρίας643
 • Άρθρο 789 - Συνέλευση συνεταιρισμού644
 • Άρθρο 790 - Διορισμός εκκαθαριστών συνεταιρισμού644
 • Άρθρο 791 - Άρνηση καταχωρήσεως σε δημόσια βιβλία644
 • Άρθρο 792 - Άδεια εκποίησης ή απόδοσης ενεχύρου647
 • Άρθρο 793 - Διορισμός μεσεγγυούχου647
 • Άρθρο 794 - Διορισμός πραγματογνώμονα647
 • Άρθρο 795 - Διορισμός διαχειριστή επικαρπίας648
 • Άρθρο 796 - Διορισμός επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου. Αυτεπάγγελτη ενέργεια δικαστηρίου648
 • Άρθρο 797 - Άδεια προς ενέργεια ορισμένων πράξεων648
 • Άρθρο 798 - Άλλες περιπτώσεις649
 • Άρθρο 799649
 • Άρθρο 800 - Υιοθεσία. Ένδικα μέσα650
 • Άρθρο 801 - Δικαστική συμπαράσταση651
 • Άρθρο 802 - Ικανότητα δικαστικής παράστασης του συμπαραστατούμενου. Διαδικασία653
 • Άρθρο 803 - Άσκηση ένδικων μέσων654
 • Άρθρο 804 - Επικοινωνία δικαστηρίου655
 • Άρθρο 805 - Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης655
 • Άρθρο 806 - Μη αναστολή απόφασης656
 • Άρθρο 807 - Δημοσίευση διαθήκης656
 • Άρθρο 808 - Διαδικασία. Κήρυξη ιδιόγραφης ως κυρίας657
 • Άρθρο 809 - Βιβλία διαθηκών658
 • Άρθρο 810 - Δικαστήριο κληρονομίας658
 • Άρθρο 811 - Διάταξη καταθέσεως διαθήκης658
 • Άρθρο 812 - Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας658
 • Άρθρο 813 - Διορισμός ειδικού κηδεμόνα659
 • Άρθρο 814 - Εκκαθάριση κληρονομίας και διορισμός εκκαθαριστή659
 • Άρθρο 815 - Παύση εκτελεστή διαθήκης659
 • Άρθρο 816 - Καθορισμός προθεσμίας για βεβαρημένο660
 • Άρθρο 817 - Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας660
 • Άρθρο 818 - Άδεια προς διάθεση κληρονομιαίων660
 • Άρθρο 819 - Κληρονομητήριο660
 • Άρθρο 820 - Τι πρέπει να περιέχει η απόφαση662
 • Άρθρο 821 - Τεκμήριο κληρονόμου663
 • Άρθρο 822 - Έκταση τεκμηρίου663
 • Άρθρο 823 - Αφαίρεση κληρονομητηρίου664
 • Άρθρο 824 - Ένδικα μέσα και προθεσμία664
 • Άρθρο 825 - Ερμηνεία διαθήκης υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών665
 • Άρθρο 826 - Σφράγιση πραγμάτων665
 • Άρθρο 827 - Πώς γίνεται666
 • Άρθρο 828 - Εύρεση διαθήκης ή εγγράφων666
 • Άρθρο 829 - Ορισμός μεσεγγυούχου666
 • Άρθρο 830 - Έκθεση σφραγίσεως και περιεχόμενο666
 • Άρθρο 831 - Αποσφράγιση667
 • Άρθρο 832 - Ορισμός συμβολαιογράφου για απογραφή667
 • Άρθρο 833 - Ορισμός προσώπων για παραλαβή αντικειμένων667
 • Άρθρο 834 - Πώς γίνεται η αποσφράγιση667
 • Άρθρο 835 - Εξέταση των σφραγίδων668
 • Άρθρο 836 - Απογραφή και αποσφράγιση668
 • Άρθρο 837 - Έκθεση αποσφραγίσεως και περιεχόμενο668
 • Άρθρο 838 - Απογραφή. Ορισμός συμβολαιογράφου668
 • Άρθρο 839 - Ενέργειες συμβολαιογράφου669
 • Άρθρο 840 - Έκθεση απογραφής669
 • Άρθρο 841 - Διαφορές κατά τη σφράγιση, αποσφράγιση ή απογραφή669
 • Άρθρο 842 - Διατάγματα670
 • Άρθρο 843 - Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος670
 • Άρθρο 844 - Στοιχεία προσκλήσεως670
 • Άρθρο 845 - Δημοσίευση της προσκλήσεως671
 • Άρθρο 846 - Αναγγελίες δικαιώματος671
 • Άρθρο 847 - Αποκλεισμός δικαιωμάτων που δεν αναγγέλθηκαν671
 • Άρθρο 848 - Αποτελέσματα αναγγελίας671
 • Άρθρο 849 - Τριτανακοπή671
 • Άρθρο 850 - Κήρυξη αξιογράφου ανισχύρου672
 • Άρθρο 851 - Ποιος μπορεί να τη ζητήσει672
 • Άρθρο 852 - Περιεχόμενο αιτήσεως672
 • Άρθρο 853 - Αρκεί πιθανολόγηση673
 • Άρθρο 854 - Πρόσκληση του κομιστή να καταθέσει το αξιόγραφο673
 • Άρθρο 855 - Ειδική προθεσμία προσκλήσεως673
 • Άρθρο 856 - Κατάθεση του αξιογράφου673
 • Άρθρο 857 - Απόφαση673
 • Άρθρο 858 - Άσκηση δικαιωμάτων674
 • Άρθρο 859 - Απαγόρευση παροχής προς τον κομιστή674
 • Άρθρο 860 - Δημόσια κατάθεση674
 • Άρθρο 861 - Βεβαιωτικός όρκος674
 • Άρθρο 862 - Ορισμός προθεσμίας674
 • Άρθρο 863 - Ποιος δεν υποχρεούται να δώσει τον όρκο675
 • Άρθρο 864 - Άρνηση δόσεως ή μη εμφάνιση. Προσωποκράτηση675
 • Άρθρο 865 - Μεταγενέστερη δόση του όρκου. Συνέπειες675
 • Άρθρο 866 - Ποια πρόσωπα καταδικάζονται σε προσωπική κράτηση675
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ [Άρθρα 867-903]676
 • Άρθρο 867 - Διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία676
 • Άρθρο 868 - Μελλοντικές διαφορές679
 • Άρθρο 869 - Έγγραφη συμφωνία679
 • Άρθρο 870 - Χρόνος προβολής της συμφωνίας681
 • Άρθρο 871 - Ποιοι μπορούν να ορισθούν διαιτητές682
 • Άρθρο 871Α - Δικαστικοί λειτουργοί ως διαιτητές ή επιδιαιτητές682
 • Άρθρο 872 - Πώς ορίζονται683
 • Άρθρο 873 - Πρόσκληση για ορισμό διαιτητών683
 • Άρθρο 874 - Ορισμός επιδιαιτητή683
 • Άρθρο 875 - Περιπτώσεις αντικαταστάσεως684
 • Άρθρο 876 - Ορισμός από τρίτον684
 • Άρθρο 877 - Δεν ανακαλείται ο ορισμός684
 • Άρθρο 878 - Ορισμός από το δικαστήριο. Διαδικασία684
 • Άρθρο 879 - Κατάλογος διαιτητών685
 • Άρθρο 880 - Ορισμός μη υποχρεωτικός. Άρνηση εκπληρώσεως καθηκόντων685
 • Άρθρο 881 - Έκταση ευθύνης685
 • Άρθρο 882 - Αμοιβή και έξοδα685
 • Άρθρο 882Α - Αμοιβή δικαστικού λειτουργού686
 • Άρθρο 883 - Ανάκληση και εξαίρεση διαιτητών687
 • Άρθρο 884 - Προθεσμία688
 • Άρθρο 885 - Λόγοι παύσεως της συμφωνίας688
 • Άρθρο 886 - Διαδικασία της διαιτησίας. Δικαιώματα των μερών689
 • Άρθρο 887 - Μη εμφάνιση των μερών690
 • Άρθρο 888 - Διεξαγωγή αποδείξεων690
 • Άρθρο 889 - Διαιτησία και ασφαλιστικά μέτρα691
 • Άρθρο 890 - Εφαρμοζόμενο δίκαιο692
 • Άρθρο 891 - Τρόπος αποφάσεως692
 • Άρθρο 892 - Στοιχεία διαιτητικής αποφάσεως692
 • Άρθρο 893 - Κατάθεση693
 • Άρθρο 894 - Διόρθωση ή ερμηνεία693
 • Άρθρο 895 - Όχι ένδικα μέσα693
 • Άρθρο 896 - Δεδικασμένο694
 • Άρθρο 897 - Λόγοι ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως694
 • Άρθρο 898 - Αρμόδιο δικαστήριο697
 • Άρθρο 899 - Ποιοι μπορούν να τη ζητήσουν. Προθεσμία698
 • Άρθρο 900 - Παραίτηση698
 • Άρθρο 901 - Ανυπαρξία διαιτητικής αποφάσεως699
 • Άρθρο 902 - Μόνιμες διαιτησίες699
 • Άρθρο 903 - Αλλοδαπή διαιτητική απόφαση700
 • ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ [Άρθρα 904-1054]704
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Γενικές διατάξεις704
 • Άρθρο 904 - Εκτελεστοί τίτλοι704
 • Άρθρο 905 - Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου709
 • Άρθρο 906 - Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως716
 • Άρθρο 907 - Προσωρινή εκτέλεση718
 • Άρθρο 908 - Εξαιρετικοί λόγοι718
 • Άρθρο 909 - Πότε αποκλείεται719
 • Άρθρο 910 - Πότε είναι υποχρεωτική719
 • Άρθρο 911 - Υπό όρους720
 • Άρθρο 912 - Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας720
 • Άρθρο 913 - Ευχέρεια κατά την εκκρεμοδικία721
 • Άρθρο 914 - Επαναφορά των πραγμάτων722
 • Άρθρο 915 - Επί απαιτήσεως υπό αίρεση ή προθεσμία723
 • Άρθρο 916 - Παροχή ορισμένη724
 • Άρθρο 917 - Επί αντικαταστατών πραγμάτων725
 • Άρθρο 918 - Απόγραφο726
 • Άρθρο 919 - Κατά ποίων γίνεται η εκτέλεση727
 • Άρθρο 920 - Κατά ομορρύθμων εταίρων728
 • Άρθρο 921 - Κατά κληρονόμων728
 • Άρθρο 922 - Κληρονομητήριο για τον οφειλέτη729
 • Άρθρο 923 - Επί αλλοδαπού δημοσίου729
 • Άρθρο 924 - Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση730
 • Άρθρο 925 - Επί κληρονομικής απαιτήσεως ή υποχρεώσεως732
 • Άρθρο 926 - Προθεσμία επιταγής732
 • Άρθρο 927 - Εντολή προς εκτέλεση732
 • Άρθρο 928 - Καταβολή προς τον δικαστικό επιμελητή733
 • Άρθρο 929 - Εξουσία επιμελητή. Συνδρομή της αρχής733
 • Άρθρο 930 - Αντίσταση και βία733
 • Άρθρο 931 - Έκθεση επιμελητή734
 • Άρθρο 932 - Έξοδα. Προκαταβολή734
 • Άρθρο 933 - Αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως735
 • Άρθρο 934 - Προθεσμία ανακοπής745
 • Άρθρο 935 - Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής747
 • Άρθρο 936 - Ανακοπή τρίτου747
 • Άρθρο 937 - Παρέμβαση. Ένδικα μέσα749
 • Άρθρο 938 - [Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης]751
 • Άρθρο 939 - Γνωστοποίηση αναστολής756
 • Άρθρο 940 - Δικαιώματα οφειλέτη επί ανακοπής αποφάσεως ή εκτελέσεως757
 • Άρθρο 940Α - Απαγόρευση πράξεων εκτέλεσης759
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης759
 • Άρθρο 941 - Ορισμένο κινητό πράγμα759
 • Άρθρο 942 - Ορισμένα αντικαταστατά πράγματα760
 • Άρθρο 943 - Επί ακινήτου760
 • Άρθρο 944 - Επί πλοίων ή αεροσκαφών761
 • Άρθρο 945 - Όταν η πράξη μπορεί να γίνει από τρίτον761
 • Άρθρο 946 - Αξίωση για αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης762
 • Άρθρο 947 - Επί παραλείψεως ή ανοχής763
 • Άρθρο 948 - Αποζημίωση765
 • Άρθρο 949 - Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως766
 • Άρθρο 950 - Απόδοση ή παράδοση τέκνου767
 • Άρθρο 951 - Επί χρηματικής απαιτήσεως769
 • Άρθρο 952 - Υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων770
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη771
 • Άρθρο 953 - Κατάσχεση κινητών. Ποια δεν κατάσχονται771
 • Άρθρο 954 - Τρόπος κατασχέσεως. Έκθεση772
 • Άρθρο 955 - Επιδόσεις της εκθέσεως775
 • Άρθρο 956 - Μεσεγγύηση, δημόσια κατάθεση776
 • Άρθρο 957 - Επί κατασχέσεως χρημάτων776
 • Άρθρο 958 - Συνέπειες κατασχέσεως777
 • Άρθρο 959 - Πλειστηριασμός κινητών777
 • Άρθρο 959Α - [Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός]782
 • Άρθρο 960 - [Κατασχετήρια έκθεση. Δημοσίευση]782
 • Άρθρο 961 - [Διόρθωση προγράμματος]782
 • Άρθρο 962 - Υποκείμενα σε φθορά782
 • Άρθρο 963 - [Κήρυξη]783
 • Άρθρο 964 - Σειρά κατακυρώσεως783
 • Άρθρο 965 - Κατακύρωση. Μη καταβολή εκπλειστηριάσματος. Αναπλειστηριασμός783
 • Άρθρο 966 - Μη εμφάνιση πλειοδοτών785
 • Άρθρο 967 - Χρηματιστηριακές αξίες787
 • Άρθρο 968 - Καρποί787
 • Άρθρο 969 - Κατακύρωση787
 • Άρθρο 970 - Κατακύρωση στον επισπεύδοντα788
 • Άρθρο 971 - Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα788
 • Άρθρο 972 - Αναγγελία. Διατυπώσεις και προθεσμία789
 • Άρθρο 973 - Δήλωση συνεχίσεως πλειστηριασμού791
 • Άρθρο 974 - Πίνακας κατατάξεως794
 • Άρθρο 975 - Γενικά προνόμια795
 • Άρθρο 976 - Ειδικά προνόμια799
 • Άρθρο 977 - Σειρά κατατάξεως προνομιούχων και μη801
 • Άρθρο 977Α - Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη803
 • Άρθρο 978 - Τυχαία κατάταξη803
 • Άρθρο 979 - Ανακοπή κατά του πίνακα804
 • Άρθρο 980 - Διανομή πλειστηριάσματος808
 • Άρθρο 981 - Βιβλίο πλειστηριασμών808
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Κατάσχεση στα χέρια τρίτου808
 • Άρθρο 982 - Τι κατάσχεται808
 • Άρθρο 983 - Πώς γίνεται812
 • Άρθρο 984 - Συνέπειες815
 • Άρθρο 985 - Δήλωση του τρίτου. Παράλειψη και συνέπειες816
 • Άρθρο 986 - Ανακοπή κατά της δηλώσεως818
 • Άρθρο 987 - Προσβολή της κατασχέσεως819
 • Άρθρο 988 - Υποχρέωση του τρίτου819
 • Άρθρο 989 - Τίτλος εκτελεστός821
 • Άρθρο 990 - Αποδοχή ανακοπής821
 • Άρθρο 991 - Επί εξασφαλισμένης απαιτήσεως821
 • Άρθρο 991Α - Άυλες κινητές αξίες ως αντικείμενο κατάσχεσης822
 • Άρθρο 991Β - Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ως αντικείμενο κατάσχεσης822
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη822
 • Άρθρο 992 - Αντικειμενικά όρια της κατάσχεσης του οφειλέτη822
 • Άρθρο 993 - Πώς γίνεται823
 • Άρθρο 994 - Παραρτήματα824
 • Άρθρο 995 - Επιδόσεις της εκθέσεως825
 • Άρθρο 996 - Μεσεγγύηση826
 • Άρθρο 997 - Συνέπειες κατασχέσεως827
 • Άρθρο 998 - Πλειστηριασμός ακινήτου829
 • Άρθρο 998Α - [Διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού]831
 • Άρθρο 999 - [Επιδόσεις και δημοσιεύσεις]832
 • Άρθρο 1000 - Αναστολή πλειστηριασμού833
 • Άρθρο 1001 - Κήρυξη. Περισσότερα ακίνητα834
 • Άρθρο 1001Α - Κατάσχεση ακινήτων που αποτελούν οικονομικό σύνολο835
 • Άρθρο 1002 - Κατακύρωση836
 • Άρθρο 1003 - Υπερθεματισμός για λογαριασμό τρίτου837
 • Άρθρο 1004 - Πλειστηρίασμα. Τρόπος καταβολής. Εγγυήσεις838
 • Άρθρο 1005 - Περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως839
 • Άρθρο 1006 - Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα842
 • Άρθρο 1007 - Κατάταξη842
 • Άρθρο 1008 - Αναδοχή ενυποθήκου χρέους845
 • Άρθρο 1009 - Τύχη μισθώσεως845
 • Άρθρο 1010 - Εγγραφή ανακοπής στα βιβλία διεκδικήσεων846
 • Άρθρο 1011 - Διαδικασία κατασχέσεως πλοίου846
 • Άρθρο 1011Α - Πλειστηριασμός πλοίου847
 • Άρθρο 1012 - Διατυπώσεις πλειστηριασμού πλοίου848
 • Άρθρο 1013 - Αλλοδαπό πλοίο849
 • Άρθρο 1014 - Διαδικασία κατασχέσεως αεροσκάφους850
 • Άρθρο 1015 - Διατυπώσεις πλειστηριασμού αεροσκάφους850
 • Άρθρο 1016 - Αποκλίσεις για την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ξένου αεροσκάφους850
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων851
 • Άρθρο 1017 - Ελαττώματα πλειστηριαζομένου851
 • Άρθρο 1018 - Τύχη πλειστηριάσματος σε περίπτωση ακυρώσεως852
 • Άρθρο 1019 - Διαδικασία ανατροπής κατασχέσεως853
 • Άρθρο 1020 - Διεκδίκηση μετά τον πλειστηριασμό855
 • Άρθρο 1021 - Εκούσιος πλειστηριασμός856
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων856
 • Άρθρο 1022 - Κατάσχεση περιουσιακών δικαιωμάτων856
 • Άρθρο 1023 - Πώς διατάσσεται858
 • Άρθρο 1024 - Αξιοποίηση του δικαιώματος858
 • Άρθρο 1025 - Πώς γίνεται η κατάσχεση858
 • Άρθρο 1026 - Πλειστηριασμός δικαιώματος859
 • Άρθρο 1027 - Διαχείριση859
 • Άρθρο 1028 - Περιεχόμενο διαχειρίσεως859
 • Άρθρο 1029 - Αντικατάσταση διαχειριστή859
 • Άρθρο 1030 - Τρόπος ικανοποιήσεως δανειστών860
 • Άρθρο 1031 - Αντιρρήσεις860
 • Άρθρο 1032 - Έγγραφη λογοδοσία860
 • Άρθρο 1033 - Πώς και πότε παύει η διαχείριση860
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Αναγκαστική διαχείριση861
 • Άρθρο 1034 - Διαδικασία επιβολής αναγκαστικής διαχειρίσεως861
 • Άρθρο 1035 - Πότε δεν επιβάλλεται861
 • Άρθρο 1036 - Εγγραφή στα βιβλία. Αποτελέσματα862
 • Άρθρο 1037 - Ποιοι διορίζονται διαχειριστές. Προθεσμία αποδοχής862
 • Άρθρο 1038 - Στέρηση διαχειρίσεως του οφειλέτη862
 • Άρθρο 1039 - Περιεχόμενο αναγκαστικής διαχειρίσεως862
 • Άρθρο 1040 - Αντικατάσταση διαχειριστή863
 • Άρθρο 1041 - Αποζημίωση διαχειριστή. Διατροφή οφειλέτη863
 • Άρθρο 1042 - Καταβολή χρεών και εξόδων863
 • Άρθρο 1043 - Τρόπος ικανοποιήσεως δανειστών864
 • Άρθρο 1044 - Αντιρρήσεις864
 • Άρθρο 1045 - Έγγραφη λογοδοσία864
 • Άρθρο 1046 - Πώς και πότε παύει η αναγκαστική διαχείριση864
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Προσωπική κράτηση865
 • Άρθρο 1047 - Κατά ποίων και πώς διατάσσεται865
 • Άρθρο 1048 - Ποιοι δεν προσωποκρατούνται867
 • Άρθρο 1049 - Προδικασία εκτελέσεως. Διαδικασία συλλήψεως868
 • Άρθρο 1050 - Αντιρρήσεις οφειλέτη. Κράτηση σε φυλακή868
 • Άρθρο 1051 - Χρονική διάρκεια κρατήσεως869
 • Άρθρο 1052 - Πότε απολύεται ο κρατούμενος869
 • Άρθρο 1053 - Κρατούμενος ασθενής870
 • Άρθρο 1054 - Διαφορές εκτελέσεως870
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΠολΔ | ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ-49
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ-49
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ-49
 • 0
 • 0