Κοινωνική Ασφάλιση - Αλλοδαποί - Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Υπαίθριες Διαφημίσεις - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Υπαλληλικές Διαφορές - Αποδοχές Προσωπικού Δημοσίου - Ενέργεια -  Κρατικές Ενισχύσεις -  Πρόστιμα - Σήματα - Δημόσια Πράγματα - Διοικητική Εκτέλεση - Εκλογικές Διαφορές - Προληπτικός και Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών - Προσυμβατικός Έλεγχος - Ακυρωτική Διαδικασία - Προσωρινή Δικαστική Προστασία - Συμμόρφωση της Διοίκησης - Δίκαιη Ικανοποίηση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €100.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-472-0
Σελίδες: 1312
Συγγραφέας: Α. – Μ. Σπυροπούλου , Ι. Αλαβάνος, Α. Αμπάτης, Δ. Αυγητίδης, Ν. Αυγουλέας, Σπ. Βλαχόπουλος, Ε. Γαλάνη, Αθ. Γεωργιάδου, Γ. Ευσταθόπουλος, Μ.-Α. Ζαφειράκου, Αικ. Ηλιάδου, Α. Θεοχάρη, Ν. Κακάλη, Κ. Καλονόμος, Β. Καραγκούνη, Σ. Κυβέλος, Γ. Λαζαράκος, Κ. Μαργαρίτης, Α. Μεταξάς, Μ. Νάνου, Α. Οικονόμου, Μ. Ορφανίδου, Π. Πανταζόπουλος, Ν. Παπαθανασίου, Κ. Παπανικολάου, Ι. Παραράς, Θ. Ροζής, Μ. Σταυροπούλου, Σπ. Τάσσης, Α. Τραυλού, Α. Χαροκόπου , Β. Χρήστου, Στ. Χριστοφορίδου
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

 Ο παρών δεύτερος τόμος «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» παραδίδεται στο κοινό λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου τόμου των Υποδειγμάτων Διοικητικού Δικαίου, συμπληρώνοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης υποδειγμάτων που καλύπτουν ένα ιδιαίτερα διευρυμένο φάσμα της νομικής πρακτικής που αφορά το διοικητικό δίκαιο.

Περιλαμβάνονται υποδείγματα που αφορούν σε ειδικά θέματα του Διοικητικού Δικαίου, ενημερωμένα με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Στον δεύτερο τόμο έχει καταβληθεί προσπάθεια συγκέντρωσης επίλεκτων υποδειγμάτων από τους πλέον διαδεδομένους κλάδους του Διοικητικού Δικαίου, με στόχο την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι δικηγόροι της πράξης στην δικαστηριακή καθημερινότητα.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται υποδείγματα που αφορούν στις κατωτέρω ενότητες:

Κοινωνική Ασφάλιση, Δίκαιο της Υγείας, Αλλοδαποί, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Υπαίθριες Διαφημίσεις, Αποδοχές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπαλληλικές ­Διαφορές, Κρατικές ενισχύσεις, Ενέργεια, Πρόστιμα, Διοικητικές Διαφορές από Σήματα, Εκλογικές Διαφορές, Ακυρωτικές διαφορές (υποθέσεις PSI, προσβολή δικαιωμάτων οικονομικής ελευθερίας, προηγούμενης ακρόασης, ιθαγένεια), Δημόσια Πράγματα, ΕΕΤΤ, Προσωρινή Δικαστική Προστασία, Διοικητική εκτέλεση, Συμμόρφωση της Διοίκησης, Δίκαιη ικανοποίηση-Εύλογη διάρκεια της δίκης, Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου, είναι εμπλουτισμένα με πλούσια ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία, προσφέροντας στον αναγνώστη τις βασικές νομολογιακές και θεωρητικές κατευθύνσεις για τα επιμέρους θέματα που ανακύπτουν.

Οι παραπομπές στη νομοθεσία, στην πρόσφατη νομολογία και στη σχετική βιβλιογραφία που φιλοξενούνται στο τέλος των παρατηρήσεων κάθε υποδείγματος δίδει το έναυσμα στον αναγνώστη για την περαιτέρω διερεύνηση των αντίστοιχων θεμάτων.

 • 0
 • I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ3
 • 1. Κοινωνικοασφαλιστική προσφυγή3
 • Παρατηρήσεις [Α. Τραυλού]25
 • 2. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης αίτησης χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος28
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου]35
 • 3. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης αίτησης χορήγησης σύνταξης αναπηρίας37
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου]44
 • 4. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου ΕΥΠΕΑ47
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου]51
 • 5. Προσφυγή κατά Πράξης Επιβολής Εισφορών και Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών54
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου]61
 • 6. Ανακοπή κατά ηλεκτρονικής κατάσχεσης ΚΕΑΟ63
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου]76
 • 7. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης ΚΕΑΟ80
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου]86
 • 8. Αναστολή κατά ταμειακής βεβαίωσης ΚΕΑΟ89
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου]98
 • 9. Αίτηση αναιρέσεως επί κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς100
 • Παρατηρήσεις [Α. Τραυλού]114
 • II. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ121
 • 10. Αίτηση ακυρώσεως κατά ΥΑ για τη ρύθμιση Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής (Claw back)121
 • Παρατηρήσεις [Α. Αμπάτης, Στ. Χριστοφορίδου]134
 • III. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ149
 • 11. Αίτηση ακυρώσεως κατά ανακλητικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης149
 • Παρατηρήσεις [Ι. Αλαβάνος, Α.-Μ. Σπυροπούλου, Στ. Χριστοφορίδου]161
 • 12. Αίτηση ακυρώσεως κατά απορριπτικής απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης165
 • Παρατηρήσεις [Ι. Αλαβάνος, Α.-Μ. Σπυροπούλου, Στ. Χριστοφορίδου]177
 • 13. Αίτηση αναστολής κατά απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης181
 • Παρατηρήσεις [Ι. Αλαβάνος, Α.-Μ. Σπυροπούλου, Στ. Χριστοφορίδου]186
 • 14. Αίτηση διαγραφής από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών ΕΚΑΝΑ189
 • Παρατηρήσεις [Α.-Μ. Σπυροπούλου, Στ. Χριστοφορίδου]191
 • 15. Αντιρρήσεις κατά απόφασης προσωρινής κράτησης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών195
 • Παρατηρήσεις [Ι. Αλαβάνος, Α.-Μ. Σπυροπούλου, Στ. Χριστοφορίδου]198
 • 16. Προσφυγή κατά απόφασης επιστροφής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών200
 • Παρατηρήσεις [Ι. Αλαβάνος, Α.-Μ. Σπυροπούλου, Στ. Χριστοφορίδου]204
 • IV. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ211
 • 17. Προσφυγή κατά ρητής άρνησης δήμου όπως χορηγήσει τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 Ν 4442/2016211
 • 18. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου σε ΚΥΕ217
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 17, 18 [Α. Χαροκόπου/Μ. Σπυράκη]225
 • V. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ241
 • 19. Αίτηση ακυρώσεως (Υπαίθριες διαφημίσεις)241
 • Παρατηρήσεις [Α. Αμπάτης]247
 • VI. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ253
 • 20. Αγωγή (ειδική πρόσθετη αμοιβή)253
 • Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη]258
 • 21. Αγωγή διεκδίκησης περικοπεισών αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων264
 • Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος]304
 • 22. Αγωγή διεκδίκησης περικοπεισών αποδοχών πολιτικών συνταξιούχων δημοσίου310
 • Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος]342
 • VII. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ351
 • 23. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων ΟΤΑ κατόπιν ασκήσεως της ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227, 238 του Ν 3852/2010351
 • Παρατηρήσεις [Κ. Παπανικολάου, Αθ. Γεωργιάδου]359
 • 24. Αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά πράξης έκπτωσης αιρετού ΟΤΑ372
 • Παρατηρήσεις [Ι. Παραράς, Στ. Χριστοφορίδου]388
 • VIII. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ395
 • 25. Αίτηση ακυρώσεως κατά ανακλητικής πράξεως διορισμού δημοσίου υπαλλήλου395
 • Παρατηρήσεις [Α. Τραυλού]415
 • 26. Αίτηση ακυρώσεως διαπιστωτικής πράξης θέσης σε αργία δημοσίου υπαλλήλου420
 • Παρατηρήσεις [Α. Τραυλού]427
 • 27. Αίτηση ακυρώσεως επιλογής και τοποθέτησης υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων437
 • Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη]445
 • 28. Υπαλληλική προσφυγή κατά απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων451
 • Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη]459
 • 29. Αίτηση ακυρώσεως (δυσμενής κρίση αξιωματικού)466
 • Παρατηρήσεις [Α. Τραυλού]479
 • IX. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ487
 • 30. Αίτηση ακυρώσεως ενημερωτικού σημειώματος ΛΑΓΗΕ487
 • Παρατηρήσεις [Α. Μεταξάς]501
 • X. ΕΝΕΡΓΕΙΑ517
 • 31. Αίτηση ακυρώσεως κανονιστικής πράξης της ΡΑΕ517
 • Παρατηρήσεις [Αικ. Ηλιάδου]524
 • 32. Αίτηση ακυρώσεως ατομικής διοικητικής πράξης της ΡΑΕ 528
 • Παρατηρήσεις [Αικ. Ηλιάδου]536
 • 33. Προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης της ΡΑΕ (πλην άδειας)542
 • Παρατηρήσεις [Αικ. Ηλιάδου]550
 • XI. ΠΡΟΣΤΙΜΑ557
 • 34. Προσφυγή κατά προστίμου (άρθρο 54 παρ. 1 ιε΄ ΚΦΔ)557
 • Παρατηρήσεις [Π. Πανταζόπουλος]565
 • 35. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου (άρθρα 54 και 63 ΚΦΔ)567
 • Παρατηρήσεις [Ν. Κακάλη]578
 • 36. Αίτηση ακυρώσεως πράξης της ΑΠΔΠΧ583
 • Παρατηρήσεις [Θ. Ροζής]592
 • 37. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού600
 • Παρατηρήσεις [Μ. Σταυροπούλου, Κ. Μαργαρίτης, Στ. Χριστοφορίδου]605
 • 38. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς614
 • Παρατηρήσεις [Δ. Αυγητίδης, Μ. Ορφανίδου, Στ. Χριστοφορίδου]621
 • 39. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξης επιβολής προστίμου ΕΣΡ632
 • Παρατηρήσεις [Σπ. Τάσσης, Στ. Χριστοφορίδου, Α. Οικονόμου] 638
 • XII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑ649
 • 40. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΣ (που απορρίπτει προσφυγή εταιρείας κατά απορριπτικής απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων)649
 • 41. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΣ (που απορρίπτει ανακοπή εταιρείας κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων)654
 • 42. Έφεση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου660
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 40, 41, 42 [Α. Θεοχάρη]667
 • XIII. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ709
 • 43. Ένσταση κατά ανακήρυξης επιτυχόντος βουλευτή από τον πρώτο αναπληρωματικό709
 • Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη]716
 • 44. Αντένσταση επιτυχόντος βουλευτή σε ένσταση ασκηθείσα από τον πρώτο αναπληρωματικό722
 • Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη]727
 • 45. Ένσταση για την ακύρωση εκλογικού αποτελέσματος δημοτικών εκλογών731
 • Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη]736
 • XIV. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ745
 • 46. Αίτηση ακυρώσεως εκπαιδευτών οδηγών κατά εγγράφου της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας (Επαγγελματική ελευθερία)745
 • Παρατηρήσεις [Σπ. Βλαχόπουλος, Μ.-Α. Ζαφειράκου]756
 • 47. Αίτηση αναστολής (Επαγγελματική ελευθερία)759
 • Παρατηρήσεις [Σπ. Βλαχόπουλος, Μ.-Α. Ζαφειράκου]766
 • 48. Αίτηση ακυρώσεως ομολογιούχου (Με αφορμή την υπόθεση PSI)770
 • Παρατηρήσεις [Α. Τραυλού]790
 • 49. Αίτηση ακυρώσεως (παραβίαση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου)795
 • Παρατηρήσεις [Κ. Παπανικολάου, Αθ. Γεωργιάδου]801
 • 50. Αίτηση ακυρώσεως κατά ΠΥΣ (Έκδοση νέων τίτλων ομολόγων ελληνικού δημοσίου)808
 • Παρατηρήσεις [Ι. Παραράς, Στ. Χριστοφορίδου]849
 • 51. Έφεση ενώπιον του ΣτΕ (ανάκληση απονομής ελληνικής ιθαγένειας σε ομογενή)855
 • Παρατηρήσεις [Ι. Παραράς, Στ. Χριστοφορίδου]873
 • 52. Αίτηση ακυρώσεως κατά διαπιστωτικής πράξης (κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων δημόσιων υπαλλήλων και περιέλευσή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας)877
 • Παρατηρήσεις [Γ. Λαζαράκος]884
 • 53. Αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης ΑΕΙ για την επιλογή ΣΕΠ890
 • Παρατηρήσεις [Ν. Παπαθανασίου]896
 • 54. Αίτηση ακυρώσεως (Οικονομική ελευθερία)902
 • Παρατηρήσεις [Θ. Ροζής]911
 • XV. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ923
 • 55. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξης παραχώρησης αιγιαλού923
 • Παρατηρήσεις [Β. Χρήστου]930
 • 56. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης ειδικής αποζημίωσης επιβληθείσης με Πρωτόκολλο Ειδικής Αποζημίωσης939
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Στ. Χριστοφορίδου]947
 • 57. Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής953
 • Παρατηρήσεις [Ε. Γαλάνη, Στ. Χριστοφορίδου]961
 • XVI. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ973
 • 58. Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής πράξης της ΕΕΤΤ973
 • Παρατηρήσεις [Αικ. Ηλιάδου]984
 • 59. Αίτηση ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης της EETT (πλην διοικητικών κυρώσεων)989
 • Παρατηρήσεις [Αικ. Ηλιάδου]998
 • 60. Προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης της EETT για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων1001
 • Παρατηρήσεις [Αικ. Ηλιάδου]1006
 • XVII. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ1011
 • 61. Αίτηση αναστολής (Πολεοδομικό - Αυθαίρετο)1011
 • Παρατηρήσεις [Α. Αμπάτης]1022
 • 62. Αίτηση αναστολής (Τέλη καθαριότητας και φωτισμού)1029
 • Παρατηρήσεις [Α. Αμπάτης]1040
 • 63. Αίτηση αναστολής (Περιβάλλον - Δασικό)1044
 • Παρατηρήσεις [Α. Αμπάτης]1056
 • 64. Αίτηση αναστολής (Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος)1063
 • Παρατηρήσεις [Α. Αμπάτης]1070
 • 65. Αίτηση αναστολής (Περιβαλλοντικό πρόστιμο)1076
 • Παρατηρήσεις [Α. Αμπάτης]1087
 • XVIII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1095
 • 66. Ανακοπή κατά του προγράμματος πλειστηριασμού1095
 • 67. Ανακoπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης1106
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 66, 67 [Σ. Κυβέλος]1113
 • XIX. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1133
 • 68. Αίτηση Συμμόρφωσης1133
 • Παρατηρήσεις [Ν. Αυγουλέας]1142
 • XX. ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ1147
 • 69. Aίτηση χορηγήσεως δίκαιης αποζημιώσεως ενώπιον του ΣτΕ1147
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος]1173
 • XXI. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ1185
 • 70. Αίτηση ανάκλησης πράξης Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών1185
 • Παρατηρήσεις [Ι. Παραράς, Στ. Χριστοφορίδου]1197
 • 71. Υπόμνημα ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου1201
 • Παρατηρήσεις [Ι. Παραράς, Στ. Χριστοφορίδου]1208
 • 72. Αίτηση ανάκλησης κατά Πράξης Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προσυμβατικός έλεγχος1215
 • Παρατηρήσεις [Ν. Αυγουλέας]1228
 • 73. Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου1233
 • Παρατηρήσεις [Ν. Αυγουλέας]1241
 • 74. Αίτηση αναστολής επί αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου1244
 • Παρατηρήσεις [Ν. Αυγουλέας]1251
 • 75. Έφεση κατά καταλογιστικής πράξης εις βάρος δημόσιου υπολόγου1255
 • Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος]1274
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1289
 • 0
 • 0