Νομική εκτίμηση | Δικαιώματα ασθενών | Η θέση του ιατρού | Παραδείγματα νομολογίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €18.00
ΝΠ €28.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-486-7
Σελίδες: 158
Συγγραφέας: Αθ. Πλεύρης

Το έργο «Νοσοκομειακές Λοιμώξεις» πραγματεύεται ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα στον χώρο του Ιατρικού Δικαίου. Παρακινούμενος από την προσωπική περιπέτεια που είχε τον Νοέμβριο του 2016, από την οποία βγήκε νικητής, και συνδυάζοντας την ατυχή αυτή εμπειρία με τη νομική του κατάρτιση, ο συγγραφέας επιχειρεί μία διεξοδική καταγραφή των βασικών νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με το φαινόμενο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Ως αποτέλεσμα του παραπάνω συγκερασμού, το παρόν πόνημα συνιστά ταυτόχρονα μία εξειδικευμένη νομική μελέτη και ένα βιωματικό δοκίμιο, στοιχεία που εγγυώνται την πληρέστερη και ακριβέστερη νομική θεώρηση των οικείων ζητημάτων.

Στο έργο καταγράφονται τα βασικά δικαιώματα του ασθενούς, αναπτύσσονται ζητήματα ιατρικής ευθύνης, με έμφαση στη συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς και ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του προβλήματος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, του οικείου νομοθετικού πλαισίου, καθώς και των συναφών δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλων φορέων. Η θεωρητική καταγραφή εμπλουτίζεται σημαντικά από την παράθεση ποικίλων παραδειγμάτων από τη νομολογία του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας. Τέλος, το έργο πλαισιώνουν ένα νομοθετικό παράρτημα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005) και ένα αλφαβητικό λημματικό ευρετήριο.

Υποστάς κανείς αυτό που αργότερα καταγράφει, είναι, εξ ιδίας πείρας, σε θέση να μελετήσει, να αξιολογήσει και να αποδώσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη νωπή πραγματικότητα, το όντως συμβαίνον. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει και ο συγγραφέας στο τέλος του προλόγου του «[σ]τα παραδείγματα της νομολογίας πίσω από τις υποθέσεις είναι άνθρωποι, ήμουν εγώ στη θέση τους και μπορεί να είστε αύριο κι εσείς αν δεν κάνουμε κάτι.»

 • 0
 • Α. Από καρδιάς11
 • Β. Τα βασικά δικαιώματα του ασθενούς16
 • Γ. Ιατρική ευθύνη και συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης24
 • 1. Η ιατρική ευθύνη γενικά24
 • 2. Η συναίνεση κατόπιν ενημερώσεως32
 • Δ. Ειδικώς για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις 40
 • 1. Το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων40
 • 2. Το νομοθετικό πλαίσιο για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις52
 • 3. Δράσεις ΚΕΕΛΠΝΟ και λοιπών φορέων67
 • Ε. Η νομολογία για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις76
 • ΣΤ. Αντί επιλόγου121
 • Παράρτημα νομοθεσίας127
 • Ν 3418/2005 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας127
 • Βιβλιογραφία153
 • Ελληνική153
 • Ξένη154
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο157
 • 0
 • 0