Δίκαιο θάλασσας / Αιγαίο / Ιόνιο / Ν. Αδριατική / Ν. Αν. Μεσόγειος / Αρκτική / Ανταρκτική / Σκοπιανό

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-487-4
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Ε. Γούναρης

Στο έργο αυτό παρατίθενται διάφορες μελέτες σχετικές με επίκαιρα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του Διεθνούς Δικαίου.

Το Α’ μέρος αφορά σε μελέτες για τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας μας στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Νότιο Αδριατική και στην Αν. Μεσόγειο, με τρόπο εύκολο και συγχρόνως σύντομο, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία στα θέματα οριοθετήσεως υφαλοκρηπίδος και γενικά στις παράνομες διεκδικήσεις της γείτονος σε βάρος της χώρας μας. Συγχρόνως, γίνεται αναφορά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά στις οριοθετήσεις των θαλασσίων ζωνών μας με τα υπόλοιπα γειτονικά μας κράτη Αίγυπτο, Κύπρο, Λιβύη, Ιταλία, Αλβανία και τις επιπτώσεις αυτών στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Ακόμη στο Α’ μέρος περιλαμβάνεται και μελέτη για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Στο Β’ μέρος παρατίθενται μελέτες σχετικά με την Αρκτική και την Ανταρκτική, περιοχές για τις οποίες έχουμε δείξει αρκετό ενδιαφέρον, στα πλαίσια της Συνθήκης του Svalbara/Spitzbergen του 1920, της Συνθήκης για το νομικό καθεστώς της Ανταρκτικής του 1959, της Συνθήκης για την προστασία των θαλασσίων βιολογικών πόρων της Ανταρκτικής του 1980, της Συνθήκης του Γουέλινγκτον του 1988 για την εκμετάλλευση των μεταλλευτικών πόρων της Ανταρκτικής και του Πρωτόκολλου της Μαδρίτης του 1991 για την προστασία της Ανταρκτικής.

Στο Γ’ μέρος περιλαμβάνονται μελέτες και ιστορικό χαρτογραφικό υλικό για το λεγόμενο «σκοπιανό», και την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, με βάση την ελληνική και διεθνή ιστορία.

Στο Δ’ μέρος περιέχονται χάρτες σχετικά με τα θέματα του έργου, φωτογραφικό υλικό των διεθνών συναντήσεων και διασκέψεων, κατά την διάρκεια των οποίων δημιουργήθηκαν οι αναφερόμενες στο βιβλίο διεθνείς συνθήκες, ενώ στο Ε’ μέρος παρουσιάζεται σχετική βιβλιογραφία.

Οι μελέτες αυτές, ειδικά του Α’ και Γ’ μέρους, πάντα επίκαιρες και σύντομες –μερικές έχουν δημοσιευτεί σε γενικές γραμμές στο παρελθόν στην εφημερίδα Καθημερινή– αποτελούν συγχρόνως και μια παρουσίαση αυστηρώς των σχετικών νομικών κανόνων και της ελληνικής πρακτικής στα σχετικά θέματα κάτι, που λείπει στην ελληνική βιβλιογραφία, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά στους αναγνώστες, ιδιαίτερα δε στους φοιτητές των Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Σχολών των πανεπιστημίων της χώρας μας και όχι μόνο η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με τους γείτονές μας.

Επίσης, παρουσιάζονται οι ενδεικνυόμενοι στόχοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα θέματα αυτά, με αυστηρή τήρηση των νομικών κανόνων ιδιαίτερα με βάση την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, τις αναφερθείσες Συμβάσεις για την Αρκτική και Ανταρκτική το Διεθνές Δίκαιο, την ιστορία, όπως επίσης απόψεις του συγγραφέα  από την πολυετή εμπειρία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών και την παρουσία μου στα σημαντικότερα κέντρα διεθνούς πολιτικής, διεθνών σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου πέραν των σαράντα ετών στη διεθνή σκηνή και σε διάφορα κέντρα.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ19
 • α’ ΜΕΡΟΣ23
 • Οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος με γειτονικά της παράκτια κράτη23
 • α) Με Αίγυπτο23
 • β) Με Λιβύη23
 • γ) Με Κύπρο24
 • δ) Με Τουρκία24
 • ε) Με Αλβανία24
 • στ) Με Ιταλία24
 • H III Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης (1973-1982)25
 • α) Η Πρώτη Υποεπιτροπή26
 • β) Η Δευτέρα Υποεπιτροπή27
 • γ) Η Τρίτη Υποεπιτροπή28
 • Οι ελληνικές θέσεις στην ΙΙΙ Διεθνή Διάσκεψη Δικαίου Θαλάσσης31
 • α) Η ελεύθερη διέλευση32
 • β) Οικονομική ζώνη 200 μιλίων 33
 • γ) Το θέμα των νήσων33
 • δ) Η υφαλοκρηπίδα34
 • Ιστορική εξέλιξη της ελληνοτουρκικής διαφοράς για την οριοθέτησητης υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου35
 • α) Κατάλογος διμερών και πολυμερών συμφωνιών 38
 • β) Αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αναφορικάμε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδος46
 • H αξιοπιστία της Άγκυρας, στόχοι και διεκδικήσεις48
 • α) Η τουρκική τακτική48
 • β) Η «φιλειρηνική πολιτική» της Τουρκίας49
 • γ) Συνυποσχετικό50
 • δ) Τα 12 μίλια50
 • ε) Τα 10 μίλια51
 • στ) Yφαλοκρηπίδα νησιών51
 • Οι τουρκικές «έρευνες» στο Αιγαίο και το Διεθνές Δίκαιο52
 • Το καθεστώς του εναερίου χώρου στο Αιγαίο και οι τουρκικές διεκδικήσεις 53
 • α) Επικράτεια54
 • β) Εσωτερικά Ύδατα54
 • γ) Χωρική Θάλασσα (Αιγιαλίτιδα Ζώνη)54
 • δ) Εναέριος Χώρος54
 • ε) Περιοχή παροχής πληροφοριών πτήσεως (Flight Information Region-FIR)54
 • στ) Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue-SAR)54
 • ζ) Εύρος Ελληνικής Χωρικής Θάλασσας54
 • η) Υφαλοκρηπίδα54
 • θ) Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)55
 • ι) Συνορεύουσα Ζώνη55
 • κ) Ζώνες Ασφαλείας55
 • λ) Λειτουργικότητα Εναερίου Χώρου56
 • Η αποστρατιωτικοποίηση των νήσων του Αιγαίου και οι τουρκικές προκλήσεις60
 • α) Το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως61
 • Νόμιμο δικαίωμά μας ο αμυντικός εξοπλισμός των νήσων Αν. Αιγαίου62
 • α) Συμβάσεις της Λωζάννης (7.7.1923)64
 • β) Το καθεστώς των Στενών65
 • γ) Η Σύμβαση του Μοντρέ66
 • δ) Οι ιταλο-τουρκικές συμβάσεις της Άγκυρας περί Δωδεκανήσου67
 • ε) Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (10.2.1947)68
 • στ) Συμπεράσματα68
 • Το καθεστώς των νησιών και βραχονησίδων στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο70
 • α) Συνθήκη Λονδίνου τις 17.5-30.5.1913 μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας Μαυροβουνίου-Σερβίας (Βαλκάνιοι Σύμμαχοι) και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Τουρκίας)70
 • β) Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου μεταξύ Ελλάδος-Ρουμανίας Μαυροβουνίου, Σερβίας αφενός και Βουλγαρίας αφετέρου της 28.7-10.8.1913 70
 • γ) Πρωτόκολλο Ελλάδος-Σερβίας της 3.8-16.8.1913. Με βάση το άρθρο 5 η Σερβία παραιτείται πάσας επί της νήσου Κρήτης αξιώσεως71
 • δ) Συνθήκη Αθηνών μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας της 1.11-14.11.191371
 • ε) Διακοίνωση των Μ. Δυνάμεων προς Ελλάδα της 31.1-13.2.191471
 • στ) Απάντηση της Τουρκίας στη Διακοίνωση των Μ. Δυνάμεων της 3.2-16.2.191471
 • ζ) Απάντηση της Ελλάδος στη διακοίνωση των Μ. Δυνάμεων της 8.2-21.2.191471
 • η) Διακοίνωση των Μ. Δυνάμεων προς την Ελλάδα της 11.4-24.4.191471
 • θ) Συμφωνία Τιττόνι-Βενιζέλου της 13.7-29.7.191972
 • ι) Συνθήκη Ειρήνης Σεβρών της 28.7-10.8.1920 72
 • κ) Συνθήκη Σεβρών μεταξύ Ελλάδος-Ιταλίας της 28.7-10.8.1920 για την Δωδεκάνησο72
 • λ) Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης της 24.7.1923 μεταξύ Γαλλίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας-Ελλάδος-Ρουμανίας-Σερβοκροατοσλοβενικού κράτους αφενός και Τουρκίας αφετέρου72
 • μ) Σύμβαση Λωζάννης της 24.7.1923 μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Βουλγαρίας, Ελλάδος, Ρουμανίας, Σερβοκροατοσλοβενικού κράτους, Ρωσίας αφενός και Τουρκίας αφετέρου για το καθεστώς των Στενών73
 • ν) Πρωτόκολλο των Αθηνών της 3.11.1926 για τα συμπεράσματα της Επιτροπής διαχαράξεως των ελληνοτουρκικών συνόρων73
 • ξ) Συνθήκη Ιταλίας-Τουρκίας της 4.1.193274
 • ο) Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Τουρκίας-Ιταλίας από 4.1.1932 74
 • π) Πρακτικό Ιταλία-Τουρκία της 28.12.193274
 • ρ) Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Τουρκίας-Ιταλίας 3.1.1933 (Τ) 27.6.1933 (Ι)75
 • σ) Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ Ιταλίας και των νικητριών δυνάμεων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου της 10.2.194775
 • τ) Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Μ. Βρετανίας και Ελλάδος από 31.3-7.4.194775
 • Συμπέρασμα75
 • Η συνεκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδος του αιγαίου και η διεθνής πρακτική77
 • α) Πρόσοψη ακτών και επέκταση78
 • β) Η οριοθέτηση79
 • γ) Η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου79
 • δ) Οροθέτηση μόνον81
 • Το ελληνοτουρκικό πρακτικό της Βέρνης της 11.11.1976 για την ακολουθητέα διαδικασία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδος καιΤουρκίας και ο Ν. 4001/2011 για το καθεστώς της εξωτερικής γραμμής της υφαλοκρηπίδος και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)της χώρας μας στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο82
 • α) Πρακτικόν επί της ακολουθητέας διαδικασίας δια την οριοθέτησητης υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας83
 • β) Άρθρο 156 του Ν. 4001/201184
 • γ) Έκταση της υφαλοκρηπίδος του Αιγαίου87
 • δ) Είδη επιλύσεως διαφορών στο Διεθνές Δίκαιο88
 • Η σημασία της θεωρίας της υφαλοκρηπίδος από απόψεως διεθνούςδημοσίου δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στην πολιτική πρακτικήτης Ελλάδος, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και τηςΛαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας90
 • α) Η οικονομική σημασία της ελληνικής υφαλοκρηπίδας92
 • β) Πίνακας Φ.Ε.Κ.93
 • γ) ΙΙΙ Διάσκεψη Δικαίου Θαλάσσης Ηνωμ. Εθνών94
 • δ) Ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα - Ελληνικές και τουρκικές θέσεις 95
 • ε) Το χρονικό της ελληνοτουρκικής διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου97
 • στ) Το ελληνικό αίτημα της 10.8.1976 προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για υπόδειξη προσωρινών μέτρων έχει ως εξής: (σ. 79επ.) 100
 • ζ) Η υπ’ αριθμ. 395/1976 απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας100
 • η) Στην αίτηση προσφυγής της για την εκδίκαση της διαφοράς, η Ελλάδα προέβαλε στα υπομνήματά της προς το Δ.Δ.Χ. τις ακόλουθες απόψεις 101
 • θ) Η Απόφαση του Δ.Δ.Χ. της 19.12.1978101
 • ι) Επί του αιτήματος για υπόδειξη προσωρινών μέτρων (σ. 80):102
 • κ) Απόφαση του Δ.Δ.Χ. της 11.9.1976 για υπόδειξη προσωρινών μέτρων102
 • λ) Ελληνοτουρκικό Πρωτόκολλο της Βέρνης της 11.11.1976103
 • μ) Τουρκικές διεκδικήσεις του FIR Αθηνών104
 • ν) Κυπριακό104
 • Παρέμβαση και δήλωση του εκπροσώπου της Ελλάδος Εμμ. Γούναρηαναφορικά με το νομικό καθεστώς των ελληνικών νήσων του αιγαίου καιτης νοτιοανατολικής Μεσογείου στην σύνοδο του ΟΗΕ για την θαλάσσιακαι παράκτια βιοποικιλότητα το 2010104
 • H υφαλοκρηπίδα μεταξύ εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς δικαίου105
 • Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και η σημασία αυτής για τα παράκτια κράτη109
 • Η εξέλιξη των εθνικών θεμάτων στα πλαίσια της ελληνικής εξωτερικήςπολιτικής και διπλωματίας113
 • α) Ελληνική Διπλωματία113
 • β) Παγκοσμιοποίηση και Ελλάς114
 • γ) Κυπριακό114
 • δ) Σκοπιανό115
 • ε) Οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας116
 • στ) Οικονομική κρίση και Ελλάς116
 • Επίλογος117
 • 18. 2018: Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος με τα γειτονικάτης παράκτια κράτη: Αλβανία, Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Τουρκία και Κύπρο117
 • α) Αλβανία118
 • β) Τουρκία 119
 • γ) Ιταλία 120
 • δ) Λιβύη 121
 • ε) Αίγυπτος121
 • στ) Κύπρος121
 • Δυνατότητες οριοθέτησης της ελληνικής υφαλοκρηπίδος 121
 • α) Οι βλέψεις της Τουρκίας 122
 • β) Ευρωπαϊκή Ένωση-Ηνωμένες Πολιτείες και οι θαλάσσιες ζώνεςτης Ελλάδος 122
 • γ) Ελλάδα-Κύπρος και υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ 122
 • δ) Μια πιθανή προσωρινή λύση122
 • ε) Δικαστική Επίλυση123
 • στ) Εφαρμογή της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης του 1982 και η Ελλάδα123
 • Η αντιμετώπιση των τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο123
 • H Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της 30.6.1977 δια την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος της Μάγχης μεταξύ Μ. Βρετανίας και Γαλλίας 129
 • α) Γαλλία129
 • β) Μεγάλη Βρετανία130
 • γ) Οι σπουδαιότερες διαπιστώσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου132
 • δ) Η πρακτική εφαρμογή της αποφάσεως του Δικαστηρίου136
 • Η άσκηση και κατάχρηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στις θαλάσσιες ζώνες, στα πλαίσια της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 137
 • α) Εσωτερικά Ύδατα137
 • β) Αιγιαλίτιδα Ζώνη138
 • γ) Συνορεύουσα Ζώνη139
 • δ) Υφαλοκρηπίδα139
 • ε) Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)140
 • στ) Ανοιχτή Θάλασσα140
 • ζ) Περιοχή Παροχών Πληροφοριών Πτήσεως (FIR)141
 • η) Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης141
 • θ) Υποχρεώσεις των παρακτίων κρατών142
 • H συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος του Ιονίου και της Ν. Αδριατικής και η διεθνής πρακτική 143
 • Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Κύπρου - Οι πολιτικές πτυχές της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της κυπριακής υφαλοκρηπίδος146
 • Οι τουρκικές δραστηριότητες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (αοζ) της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου και της εξωτερικής πολιτικής 150
 • Οι θέσεις Ελλάδος-Σοβιετικής Ενώσεως στα πλαίσια της ΙΙΙ Διάσκεψηςγια το Δίκαιο της Θαλάσσης161
 • α) Χωρική θάλασσα162
 • β) Αποκλειστική οικονομική ζώνη163
 • γ) Υφαλοκρηπίδα163
 • δ) Αρχιπελαγικά κράτη164
 • ε) Κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες164
 • στ) Στενά165
 • ζ) Απόψεις και πολιτική166
 • Οι επιπτώσεις της ανακήρυξης του ψευδοκράτους Ντενκτάςστις ελληνοτουρκικές σχέσεις167
 • α) Πολιτικές επιπτώσεις167
 • β) Η αντιμετώπιση της τουρκικής πρόκλησης168
 • γ) Η αρχή της ανταποδόσεως169
 • δ) Άμεση άσκηση δικαιωμάτων μας169
 • Διενέργεια στρατιωτικών δραστηριοτήτων και αεροναυτικών γυμνάσιων στην ανοιχτή θάλασσα170
 • Συνθήκη για την απαγόρευση τοποθετήσεως ατομικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής επί του βυθού των θαλασσών και ωκεανών, ως και εντός του υπεδάφους αυτών (Λονδίνο-Μόσχα-Ουάσιγκτον 18.5.1971 - Σε ισχύ από 18.5.1972)171
 • α) Περιεχόμενο Συνθήκης171
 • β) Συνθήκη για την απαγόρευση της Τοποθετήσεως Πυρηνικών Όπλων και άλλων Όπλων Μαζικής Καταστροφής στο βυθό των Θαλασσώνκαι Ωκεανών και στο υπέδαφος αυτών173
 • γ) Treaty of the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed andthe Ocean Floor and in the Subsoil There of (Seabed Treaty)176
 • δ) Εισηγητική Έκθεση 178
 • ε) Τρίτη Αναθεωρητική Διάσκεψη των κρατών μερών της Σύμβασης για την Aπαγόρευση Tοποθέτησης Πυρηνικών Όπλων και Άλλων Όπλων Μαζικής Καταστροφής στον Θαλάσσιο Βυθό και στον Βυθό των Ωκεανών και Πέραν Αυτού180
 • Η συμφωνία για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά είδη ιχθύων, των Ηνωμένων Εθνών της 4 Αυγούστου 1995184
 • Η μεταφορά θαλασσίας τεχνολογίας στη Διάσκεψη Δικαίου Θαλάσσης190
 • α) Έννοια της θαλασσίας τεχνολογίας191
 • β) Η υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως192
 • γ) Συμπέρασμα193
 • H ανέλκυση ναυαγίων από τους βυθούς των θαλασσών 194
 • α) Χωρική θάλασσα195
 • β) Η υφαλοκρηπίδα195
 • γ) Ανοιχτή θάλασσα (διεθνής βυθός) 196
 • 37. Αιγαίο, το προαιώνιο λίκνο του Ελληνισμού197
 • α) Ο πολιτισμός 198
 • β) Η επική παράδοση και η ιστορική παράδοση 199
 • H αιγυπτιακή επιχείρηση της Λάρνακας και το Διεθνές Δίκαιο - Κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της Κύπρου202
 • Τhe Echinades Islands of the Ionian Sea204
 • a) Name204
 • b) Geography204
 • c) History205
 • d) The legal status of Echinades205
 • e) The Echinades into the history of the Ionian Islands206
 • «Σκοποί και λειτουργία του ΙΜΟ»208
 • Α. Εισαγωγή208
 • Β. Συμμετοχή και εσωτερική οργάνωση209
 • Ι. Συμμετοχή 209
 • ΙΙ. Η Οργάνωση του IMO209
 • α) Η Συνέλευση209
 • β) Το Συμβούλιο210
 • γ) Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας211
 • Δ. IMO και Ελλάς 219
 • β’ ΜΕΡΟΣ223
 • Η Αρκτική και το αρχιπέλαγος των Νήσων Σβάλμπαρντ / Σπιτσμπέργκεν από πλευράς Διεθνούς Δικαίου και εξωτερικής πολιτικής223
 • α) Διεκδικήσεις224
 • β) Κλίμα224
 • γ) Διαμάχες για την υφαλοκρηπίδα της Αρκτικής225
 • δ) Σπιτσμπέργκεν - Η Σύμβαση του Σπιτσμπέργκεν (Spitsbergen-Svalbard) της 9.2.1920225
 • ε) Βόρειο Συμβούλιο228
 • στ) Η Ελλάς και η Σύμβαση του Σπιτσμπέργκεν229
 • Το νομικό καθεστώς της Ανταρκτικής229
 • α) Συνθήκη για το νομικό καθεστώς της Ανταρκτικής (1.12.1959) 229
 • β) Πρωτόκολλο της Μαδρίτης στις 4.10.1991 για την Προστασία της Ανταρκτικής230
 • γ) Συνθήκη για την προστασία των θαλασσίων βιολογικών πόρων της Ανταρκτικής της 20.5.1980230
 • δ) Συνθήκη του Wellington της 2.6.1988 για τις ρυθμίσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες επί των μεταλλευτικών πόρων της Ανταρκτικής231
 • ε) Συνθήκη του Λονδίνου για την προστασία της Ανταρκτικής Φάλαινας στις 1.6.1972231
 • α) Σύστημα της Ανταρκτικής233
 • β) Η Συνθήκη της Ανταρκτικής της 1.12.1959234
 • γ) Η Συνθήκη της 20.5.1980 της Καμπέρας για την Προστασίατων Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων στην Ανταρκτική 235
 • δ) Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης της 4.10.1991 για την Προστασία της Ανταρκτικής237
 • ε) Τουριστικές Δραστηριότητες στην Ανταρκτική - ΔραστηριότητεςΜη Κυβερνητικών Οργανώσεων238
 • στ) Παράρτημα στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης του 1991 για την Ευθύνη Νομικών και Φυσικών Προσώπων από Πρόσκληση Ζημιών στο Περιβάλλον της Ανταρκτικής239
 • γ’ ΜΕΡΟΣ245
 • Σύντομη ιστορία της Μακεδονίας και του Μ. Αλεξάνδρου245
 • Το Μακεδονικό στο πλαίσιο της νεότερης ελληνικής διπλωματικής ιστορίας247
 • Σκοπιανό: πραγματικότητα και φαντασιώσεις250
 • δ’ ΜΕΡΟΣ255
 • Χάρτες (α’ μέρος)255
 • (β’ μέρος)273
 • (γ’ μέρος)277
 • Φωτογραφίες (α’ μέρος)299
 • (β’ μέρος)311
 • (γ’ μέρος)317
 • ΒιβλιογραφΙα321
 • 0
 • 0