Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-571-0
Σελίδες: 504
Συγγραφέας: Λ. Κοτσαλής, Μ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης

Η 4η έκδοση του έργου «Ναρκωτικά» αποτελεί μία συστηματική κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος κατήργησε στο μεγαλύτερο μέρος του τον προγενέστερο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) και αποτελεί πλέον το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που αφορά στα ναρκωτικά.

Στην αρχή παρατίθεται η Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4139/2013 και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των άρθρων του ανωτέρω νόμου. Το κείμενο κάθε άρθρου του Ν 4139/2013 συνοδεύουν ερμηνευτικά σχόλια, νομολογιακή και θεωρητική ενημέρωση, καθώς και αναφορές σε σχετικούς νόμους, υπουργικές αποφάσεις και διεθνή κείμενα. Έτσι, επιτυγχάνεται η κατʼ άρθρο ερμηνεία των 60 βασικών άρθρων του Ν 4139/2013, με περιεκτικές θεωρητικές παρατηρήσεις και νομολογιακές θέσεις και αποφάσεις, καθώς και η συμπλήρωση κάθε άρθρου με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Το έργο συμπληρώνεται με Παράρτημα Νομοθεσίας, 20 χρήσιμα υποδείγματα προσαρμοσμένα στις διατάξεις του Ν 4139/2013, γλωσσάριο σχετικής ορολογίας, βασική βιβλιογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο. Με δεδομένο ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών απασχολεί κάθε σύγχρονη κοινωνία, το βιβλίο αποτελεί ένα χρηστικό θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για τον δικαστή, τον δικηγόρο, τον μελετητή και γενικότερα κάθε ασχολούμενο με το αντικείμενο.

 • -20
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4139/20131
 • Γενική Εισαγωγή43
 • Ν 4139/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ — ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ47
 • Άρθρο 1 — Ορισμός ναρκωτικών47
 • Άρθρο 2 — Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών67
 • Άρθρο 2Α — 69
 • Άρθρο 3 — Πρόδρομες ουσίες74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ — ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ76
 • Άρθρο 4 — Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών76
 • Άρθρο 5 — Επιτροπή Ναρκωτικών76
 • Άρθρο 6 — Αμοιβή μελών και γραμματέα78
 • Άρθρο 7 — Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων78
 • Άρθρο 8 — Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών79
 • Άρθρο 9 — Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ — ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ80
 • Άρθρο 10 — Προμήθεια ναρκωτικών80
 • Άρθρο 11 — Κατεργασία ναρκωτικών81
 • Άρθρο 12 — Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου82
 • Άρθρο 13 — Πώληση ναρκωτικών82
 • Άρθρο 14 — Υποχρεώσεις φαρμακοποιών83
 • Άρθρο 15 — Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών και επιβολή προστίμων84
 • Άρθρο 16 — Καθορισμός τιμής ναρκωτικών85
 • Άρθρο 17 — Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών86
 • Άρθρο 18 — Εξαγωγή ναρκωτικών86
 • Άρθρο 19 — Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ — ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ88
 • Άρθρο 20 — Διακίνηση ναρκωτικών88
 • Άρθρο 21 — Ιδιαίτερες περιπτώσεις124
 • Άρθρο 22 — Διακεκριμένες περιπτώσεις128
 • Άρθρο 23 — Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις139
 • Άρθρο 24 — Πρόκληση και διαφήμιση151
 • Άρθρο 25 — Οδήγηση μεταφορικών μέσων153
 • Άρθρο 26 — Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων.156
 • Άρθρο 27 — Ευνοϊκά μέτρα158
 • Άρθρο 28 — Πράξεις ελεγκτικών οργάνων165
 • Άρθρο 29 — Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής171
 • Άρθρο 30 — Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες179
 • Άρθρο 31 — Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην προδικασία196
 • Άρθρο 32 — Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης201
 • Άρθρο 33 — Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων210
 • Άρθρο 34 — Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης215
 • Άρθρο 35 — Απόλυση υπό όρο 219
 • Άρθρο 36 — Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος225
 • Άρθρο 37 — Περιορισμοί διαμονής227
 • Άρθρο 38 — Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής228
 • Άρθρο 39 — Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες229
 • Άρθρο 40 — Δήμευση231
 • Άρθρο 41 — Κατάσχεση και δήμευση ναρκωτικών236
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ — ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ240
 • Άρθρο 42 — Προανάκριση240
 • Άρθρο 43 — Προδικασία - Αρμοδιότητες243
 • Άρθρο 44 — Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης 253
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ254
 • Άρθρο 45 — Έσοδα254
 • Άρθρο 46 — Διάθεση εσόδων255
 • Άρθρο 47 — Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ — ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ258
 • Άρθρο 48 — Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών258
 • Άρθρο 49 — Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών260
 • Άρθρο 50 — Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών262
 • Άρθρο 51 — Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος264
 • Άρθρο 52 — Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ265
 • Άρθρο 53 — Σκοπός του ΟΚΑΝΑ266
 • Άρθρο 54 — Πόροι του ΟΚΑΝΑ267
 • Άρθρο 55 — Προσωπικό του ΟΚΑΝΑ268
 • Άρθρο 56 — Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)269
 • Άρθρο 57 — Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης271
 • Άρθρο 58 — Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων271
 • Άρθρο 59 — Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων272
 • Άρθρο 60 — Προγράμματα πρόληψης273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ — ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ274
 • Άρθρο 97 — Μεταβατικές διατάξεις Α΄ Μέρους274
 • Άρθρο 99 — Διατηρούμενες διατάξεις276
 • Άρθρο 100 — Καταργούμενες διατάξεις280
 • Άρθρο 104 — Έναρξη ισχύος281
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ285
 • 1. ΠΔ 148/2007285
 • 2. ΚΥΑ οικ. 51483/700/Φ.15/2018346
 • 3. ΥΑ Δ3(γ)52588/2018362
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ377
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ427
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ475
 • 0
 • 0