Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-594-9
Σελίδες: 1672
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος

Η εκτεταμένη ενασχόληση των δικαστηρίων με πλείστα ζητήματα που ανακύπτουν από την επίκληση και εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, με δεδομένο το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου για συνεχή ενημέρωση σε σχέση με τις νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του Αστικού Δικαίου, κατέστησε αναγκαία την παρούσα τέταρτη έκδοση του έργου «Αστικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο».

Η σταθερά αυξανόμενη νομολογιακή παραγωγή με θεματολογία αντλούμενη από το Αστικό Δίκαιο, σε συνδυασμό με το πλούσιο παραγόμενο έργο της θεωρίας, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της συμπεριληφθείσης ύλης, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον διαχωρισμό του έργου σε δύο τόμους. Στον παρόντα πρώτο τόμο παρατίθεται η ερμηνεία των διατάξεων από τα δύο πρώτα Βιβλία του Αστικού Κώδικα [Γενικές Αρχές | άρθρα 1-286] και Ενοχικό Δίκαιο | άρθρα 287-946], ενώ στον επικείμενο δεύτερο τόμο πρόκειται να ενταχθεί η ύλη των υπολοίπων Βιβλίων αυτού [Εμπράγματο, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο].

Η παρούσα 4η –πλήρως επικαιροποιημένη– έκδοση έχει εμπλουτιστεί με πλούσια νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία από τον νομικό περιοδικό τύπο, ενώ οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα παρατίθενται όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτόν οι: Ν 3853/2010 [545, 546 ΑΚ], Ν 4055/2012 [69, 73, 81, 82, 83, 346, 1438, 1441, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961 ΑΚ], Ν 4139/2013 [261, 656 ΑΚ], Ν 4182/2013 [1865, 1866, 1869 ΑΚ], Ν 4268/2014 [1569, 1570 ΑΚ] και Ν 4356/2015 [1354, 1462, 1463, 1576 ΑΚ].

Το καταξιωμένο, πλέον, έργο της κατ’ άρθρον ερμηνείας του Αστικού Κώδικα φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί ένα απαραίτητο επαγγελματικό εγχειρίδιο, σύμμαχο του νομικού μελετητή, σπουδαστή και επαγγελματία, κατά την καθημερινή ενασχόλησή του με ζητήματα από το πεδίο του Αστικού Δικαίου.

 • 0
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33]22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60]77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126]123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200]221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210]360
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235]383
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239]426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Προθεσμίες [Άρθρα 240-246]435
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280]442
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286]500
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ523
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ523
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334]523
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] 607
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360]637
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373]653
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388]677
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401]703
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409]719
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415]738
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454]748
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Εκχώρηση [Άρθρα 455-470]807
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479]832
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495]854
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Δωρεά [Άρθρα 496-512]875
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573]906
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]1003
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]1087
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]1102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680]1106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702]1182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ Μεσιτεία [Άρθρα 703-708]1227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ Προκήρυξη [Άρθρα 709-712]1238
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εντολή [Άρθρα 713-729]1242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740]1262
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Εταιρία [Άρθρα 741-784]1274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Κοινωνία [Άρθρα 785-805]1321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ Δάνειο [Άρθρα 806-809]1355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821]1363
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833]1373
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839]1390
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843]1396
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846]1403
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εγγύηση [Άρθρα 847-870]1406
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872]1443
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875]1448
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Έκταξη [Άρθρα 876-887]1454
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]1462
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903]1478
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913]1485
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938]1505
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946]1600
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1615
 • 0
 • 0