Πρακτικά Συνεδρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-605-2
Σελίδες: 256
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Στον παρόντα τόμο, πρώτο της σειράς δημοσιευμάτων του «Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα» (ΕΜΔΔΟΕ) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, δημοσιεύονται τα πρακτικά συνεδρίου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα την «Καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας». Το συνέδριο έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 28-29.4.2017, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

Το ΕΜΔΔΟΕ ιδρύθηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), και έχει ως στόχο, πέρα από την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής, το σχεδιασμό της θεσμικής ανασυγκρότησης της χώρας προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της διαφάνειας και μιας πιο αποτελεσματικής και δικαιοκρατικής αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του συνεδρίου για την καλή νομοθέτηση, όπως και η απόφαση ένταξης των πρακτικών αυτού του συνεδρίου στη σειρά δημοσιευμάτων του Εργαστηρίου, βασίζονται στην πεποίθηση ότι η καλή νομοθέτηση αποτελεί μία εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθολογικής διαχείρισης των φαινομένων της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και, ως εκ τούτου, συνιστά μια πολιτειακή λειτουργία που πρέπει να υποστηριχθεί έμπρακτα με κάθε τρόπο και στη χώρα μας.

Ενόψει των παραπάνω είναι σημαντικός και απόλυτα επίκαιρος από κάθε άποψη ο σχεδιασμός και η διατύπωση συνεκτικών και εφαρμόσιμων λύσεων για την ποιοτική βελτίωση της ελληνικής νομοθετικής διαδικασίας. Υπό το φως των παραπάνω δεδομένων, τα πρακτικά του συνεδρίου που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο, μέσα από την παρουσίαση, τη συζήτηση και την κριτική σύνθεση των θέσεων θεωρητικών της νομικής επιστήμης, νομικών που συμμετέχουν στο νομοπαρασκευαστικό έργο, αλλά και εκπροσώπων της δικαιοσύνης και της πολιτειακής εξουσίας: α) εντοπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο παραγωγής κανόνων δικαίου, β) περιγράφουν τις συνέπειες της μη καλής νομοθέτησης για τις επιμέρους λειτουργίες της Πολιτείας και την Κοινωνία των Πολιτών, και γ) συμβάλλουν στην αναζήτηση ενός μοντέλου καλής νομοθέτησης ως βάσης για μια δίκαιη και αποτελεσματική λειτουργία της ελληνικής Πολιτείας.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα έργο χρήσιμο όχι μόνο για τους συμμετέχοντες στη νομοθετική διαδικασία και τους θεωρητικούς του δικαίου, αλλά και για τους εφαρμοστές του, οι οποίοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες της μη ορθής νομοθέτησης.

 • 0
 • Περιεχόμενα15
 • Εισαγωγή – χαιρετισμός Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικολάου Βούτση15
 • Η σύγχρονη σχετικότητα του κανόνα δικαίου και οι επιπτώσεις της στο νομοθετικό έργο Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιου Παυλόπουλου17
 • ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ31
 • Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παραγωγής κανόνων δικαίου και οι δυσλειτουργίες του31
 • Εισαγωγή Προεδρεύοντος31
 • Νικολάου Παρασκευόπουλου, Βουλευτή, Ομ. Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης31
 • Χαιρετισμός31
 • Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης31
 • Χαιρετισμός33
 • Νικολάου Παναγιωτόπουλου, Εκπροσώπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Βουλευτή33
 • Οι διαδικασίες προπαρασκευής, ψήφισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των νόμων κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής - Βασικά χαρακτηριστικά και ελλείμματα39
 • Σπύρου Βλαχόπουλου, Καθηγητή Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών39
 • Ο ρόλος των εσωτερικών οργάνων ελέγχου της Βουλής στη νομοπαραγωγική διαδικασία49
 • Γιάννη Α. Τασόπουλου, Καθηγητή Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών49
 • Η αναθεωρητική πορεία προς έναν έλλογο κοινοβουλευτισμό63
 • Γιώργου Γεραπετρίτη, Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών63
 • H συμβολή της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής στο νομοθετικό της έργο73
 • Ξενοφώντος Ιω. Παπαρρηγόπουλου, Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Προϊσταμένου Α΄ Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής73
 • Συζήτηση79
 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ103
 • Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης για τις επιμέρους λειτουργίες της Πολιτείας και την κοινωνία των πολιτών103
 • Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης στο πεδίο της Διοίκησης103
 • Ιφιγένειας Καμτσίδου, Προέδρου ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης103
 • Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης στο πεδίο της Διοικητικής Δικαιοσύνης115
 • Ιωάννη Συμεωνίδη, Αντεπιτρόπου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Καθηγητή Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης115
 • Μορφές κακής νομοθέτησης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, επιπτώσεις στην απονομή της δικαιοσύνης και προτάσεις για την ορθολογική αντιμετώπιση των αιτίων της129
 • Φιλίππου Δωρή, Ομ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών129
 • Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης στο πεδίο της Ποινικής Δικαιοσύνης149
 • Θεόδωρου Παπακυριάκου, Επ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης149
 • Επιπτώσεις της κακής νομοθέτησης στα Θεμελιώδη Δικαιώματα των πολιτών και στην Οικονομία167
 • Παναγιώτη Μαντζούφα, Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης167
 • Συζήτηση191
 • ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ215
 • Αναζητώντας ένα μοντέλο καλής νομοθέτησης ως βάση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της ελληνικής Πολιτείας: Προκλήσεις και προτάσεις215
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις προεδρεύοντος215
 • Κώστα Μαυριά, Ομ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής215
 • Ομιλία219
 • Σταύρου Κοντονή, Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων219
 • Ομιλία225
 • Βασιλικής Θάνου, Προέδρου του Αρείου Πάγου, τέως Πρωθυπουργού225
 • Ομιλία229
 • Νικολάου Σακελλαρίου, Πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας229
 • Ομιλία233
 • Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου233
 • Ομιλία239
 • Ευτυχίας Φουντουλάκη, Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων239
 • Ομιλία245
 • Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου245
 • Καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας: βασικές θέσεις και προτάσεις του συνεδρίου249
 • Μαρίας Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθύντριας Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα249
 • 0
 • 0