Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-607-6
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Γ. Γεωργιάδης, Γ. Γιαννόπουλος, Ι. Ιγγλεζάκης, Γ. Καρύδης, Ν. Κοσμίδης, Γ. Παραμυθιώτης, Κ. Ρόκας, Αρ. Σινανιώτη-Μαρούδη , Ε. Σταματούδη, Δ. Τζουγανάτος, Σ. Χαρακτινιώτης , Κ. Χριστοδούλου, Γ. Ψαρουδάκης
Επιμέλεια: Εταιρεία. Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)
Πρόλογος: Ν. Ρόκας

Το βιβλίο παρουσιάζει τα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), που έλαβε χώρα στις 6-7 Οκτωβρίου 2017 στο Ναύπλιο. Θέμα του Συνεδρίου ήταν τα νομικά ζητήματα που δημιουργούνται από την χρήση του διαδικτύου, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, ιδιαίτερο και σύνθετο μιας και εισβολή του διαδικτύου σε πληθώρα τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας θέτει σε δοκιμασία την ικανότητα του δικαίου να ανταποκριθεί σε ένα καινοφανές περιβάλλον, σε αυτό της οθόνης. Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου χωρίστηκαν στις θεματικές ενότητες: α) Το Νομικό Πλαίσιο των Διαδικτυακών Συναλλαγών , β) Διαδίκτυο και δίκαιο του ανταγωνισμού, γ) Ειδικές περιπτώσεις διαδικτυακών συναλλαγών, και δ) Διαδίκτυο και πνευματική ιδιοκτησία.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • Ι. Το Νομικό Πλαίσιο των Διαδικτυακών Συναλλαγών15
 • Κανόνες ή αυτορρύθμιση για το Διαδίκτυο15
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο29
 • Διαδίκτυο και θεμελιώδεις ελευθερίες στην ενωσιακή έννομη τάξη41
 • II. Διαδίκτυο και δίκαιο του ανταγωνισμού69
 • Η απαγόρευση πώλησης προϊόντων επιλεκτικής διανομής από διαδικτυακές πλατφόρμες τρίτων ως περιορισμός του ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 101 ΣΛΕΕ69
 • Ουδετερότητα των μηχανών αναζήτησης (search neutrality);95
 • H ψηφιακή οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) υπό το πρίσμα του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού129
 • III. Ειδικές περιπτώσεις διαδικτυακών συναλλαγών163
 • Εξελίξεις στη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων163
 • Το διαδικτυακό στοίχημα175
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου Αυτοματοποιημένη Παροχή Νομικών Υπηρεσιών197
 • IV. Διαδίκτυο και πνευματική ιδιοκτησία207
 • Η χρήση υπερσυνδέσμων υπό το πρίσμα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και υπό το φως της πρόσφατης νομολογία του ΔΕΕ207
 • Η εφαρμογή του άρθρου 64Α Ν 2121/1993 έναντι παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών231
 • Η δωσιδικία για την προστασία του δημιουργού στο διαδίκτυο245
 • Συμπεράσματα - Προοπτικές265
 • 0
 • 0