Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-614-4
Σελίδες: 480
Εισηγητής: Θ. Αθανασόπουλος, Δ. Αυγητίδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Α. Δημάκης, Ν. Ελευθεριάδης, Θ. Κουλουριάνος, Γ. Λεβέντης, Π. Μάζης, Ε. Μαστρομανώλης, Ι. Μούργελας, Ε. Περάκης, Ν. Τέλλης, Σ. Φράστανλης, Μ. Χάρισμα, Β. Χατζηιωάννου, Χ. Χριστοπούλου-Καραφλού
Παρεμβαίνων: Ι. Καλαντζάκου, Ε. Καραμανάκου, Χ. Νικολοπούλου, Μ. Ορφανίδου, Α. Παΐζης, N. Πιμπλής, Σ. Ποταμίτης , Α. Ρόκας

 Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει τα πρακτικά του 27ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου», που έλαβε χώρα από 20-22 Οκτωβρίου 2017 στο Καρπενήσι.

Στην πρώτη ενότητα, των γενικών εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Ε. Περάκης με θέμα: «Οι μεταλλάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου (Πτωχευτικό δίκαιο χωρίς πτώχευση;)» και Ν. Τέλλης με θέμα: «Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο».

Στη δεύτερη ενότητα, έλαβαν χώρα εισηγήσεις αναφορικά με τα «Το νέο δίκαιο της πτωχευτικής διαδικασίας». Ειδικότερα, ο Ε. Μαστρομανώλης ανέπτυξε την εισήγησή του με θέμα: «Προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση», ο Θ. Κουλουριάνος παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας σήμερα», η Σ. Φράστανλης ανέπτυξε την προβληματική γύρω από την «Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των εταιρικών δανειστών», ο Π. Μάζης παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Διανομές προς τους πιστωτές» και ο Δ. Αυγητίδης μίλησε για την «Απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία».

Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση («Στρογγυλό τραπέζι») με αντικείμενο «Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης» με ομιλητές τους κ.κ. Θ. Αθανασόπουλο, Ν. Ελευθεριάδη, ο οποίος ανέπτυξε την προβληματική αναφορικά με την «Επισκόπηση δυνατοτήτων μεταβίβασης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου κατά το ισχύον δίκαιο», Γ. Λεβέντη, η συμβολή του οποίου είχε ως θέμα: «Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις» και Μ. Χάρισμα, της οποίας η ανάπτυξη είχε θέμα: «Η Μεταβίβαση της Επιχείρησης που βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της (κατάσταση «αφερεγγυότητος»)».

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντικείμενο την εξέταση γύρω από την «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και εξωπτωχευτικές διαδικασίες», την παρουσίαση των οποίων ανέλαβαν, με τις εισηγήσεις τους, οι κ.κ.: Χ. Χριστοπούλου – Καραφλού, με θέμα: «Η σημερινή φυσιογνωμία της διαδικασίας εξυγίανσης: Η κυριαρχία του pre-pack», Β. Χατζηιωάννου, με θέμα: «Τα προληπτικά μέτρα της διαδικασίας εξυγίανσης κατά το Ν 4446/2016», Ρ. Γιοβαννόπουλος, η εισήγηση του οποίου είχε ως αντικείμενο για την  «Παράκαμψη της διαφωνίας οφειλέτη, πιστωτών και μετόχων (hold out) κατά την αίτηση και την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας», ο Ι. Μούργελας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών – Ν 4469/2017» και η Α. Δημάκης, ο οποίος μίλησε για τια «Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών».

Στο έργο ενσωματώνονται και οι υποβληθείσες έγγραφες παρεμβάσεις των κ.κ. Ι. Καλαντζάκου- Τσατσαρώνη, Ε.  Καραμανάκου, Χ. Νικολοπούλου, Μ. Ορφανίδου, Α. Παΐζη,  Ν. Πιμπλή, Σ. Ποταμίτη, Α. Ρόκα.

 • 0
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές Εισηγήσεις3
 • Οι μεταλλάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου (Πτωχευτικό δίκαιο χωρίς πτώχευση;)3
 • Ευάγγελος Περάκης3
 • Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων3
 • Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο17
 • Νικόλαος Τέλλης17
 • Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ17
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Το νέο δίκαιο της πτωχευτικής διαδικασίας53
 • Προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση - Ταυτόχρονα, μια δικαιοσυγκριτική επισκόπηση53
 • Εμμανουήλ Μαστρομανώλης53
 • Επίκουροs Καθηγητήs Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ53
 • Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας σήμερα91
 • Θεόδωρος Χ. Κουλουριάνος91
 • ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ91
 • Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των εταιρικών δανειστών115
 • Στέργιος Φράστανλης115
 • ΔΝ (Αμβούργο), Δικηγόρος, Α.Σ.Παπαδημητρίου και Συνεργάτες115
 • Διανομές προς τους πιστωτές141
 • Παναγιώτης Κ. Μάζης141
 • ΔΝ, Δικηγόρος141
 • H απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία153
 • Δημήτρης Κ. Αυγητίδης153
 • Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ153
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI Στρογγυλό τραπέζι : Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης179
 • Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης179
 • Γεώργιος Χριστοδούλου179
 • Πρόεδρος Εφετών179
 • Επισκόπηση δυνατοτήτων μεταβίβασης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου κατά το ισχύον δίκαιο. Εισαγωγική συμβολή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης»183
 • Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης183
 • Επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Dr. iur. (LMU München), Δικηγόρος183
 • Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις 189
 • Γεώργιος Λεβέντης189
 • Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ189
 • Η Μεταβίβαση της Επιχείρησης που βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της (κατάσταση «αφερεγγυότητος»)197
 • Ματθίλδη Δ. Χάρισμα197
 • Δικηγόρος197
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και εξωπτωχευτικές διαδικασίες207
 • Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και εξωπτωχευτικές διαδικασίες207
 • Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος207
 • Καθηγητής ΕΚΠΑ207
 • Η σημερινή φυσιογνωμία της διαδικασίας εξυγίανσης: Η κυριαρχία του «pre-pack»211
 • Χριστίνα Χριστοπούλου-Καραφλού211
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου211
 • Τα προληπτικά μέτρα της διαδικασίας εξυγίανσης κατά το Ν 4446/2016251
 • Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου251
 • Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης, Δικηγόρος251
 • Παράκαμψη της διαφωνίας οφειλέτη, πιστωτών και μετόχων (hold out) κατά την αίτηση και την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας281
 • Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος281
 • Επίκουρος καθηγητής εμπορικού δικαίου Δικηγόρος, Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής281
 • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών – Ν 4469/2017315
 • Ιωάννης Μούργελας315
 • Δικηγόρος315
 • Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών (άρ. 65 Ν 4472/2017)329
 • Αλέξανδρος Η. Δημάκης329
 • Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών329
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V Παρεμβάσεις (submitted papers)373
 • Η υποχρέωση πίστης των μετόχων σε περιβάλλον αφερεγγυότητας373
 • Ελένη Καραμανάκου373
 • Δικηγόρος, ΔΝ373
 • Συμψηφισμός απαίτησης εταίρου ΕΠΕ προς απόδοση εταιρικού του δανείου στην πτώχευση385
 • Χριστίνα Π. Νικολοπούλου385
 • Δικηγόρος, Διαπ. Διαμεσολαβήτρια, ΜΔΕ Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, Υπ. ΔΝ (ΑΠΘ)385
 • Ειδικά ζητήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν 4469/2017391
 • Μαρία Ε. Ορφανίδου391
 • Δικηγόρος, LLM391
 • Η προβληματική ενσωμάτωση της «πιθανότητας αφερεγγυότητας» στην ελληνική έννομη τάξη419
 • Αθανάσιος Παΐζης419
 • Δικηγόρος419
 • Η κεφαλαιοποίηση χρέους ως μέτρο για την εξυγίανση επιχειρήσεων και οι μέθοδοι παράκαμψης της βούλησης των μετόχων429
 • Στάθης Ποταμίτης429
 • Δικηγόρος429
 • Αλέξανδρος Ρόκας429
 • Δικηγόρος, ΔΝ429
 • Παρεμβάσεις κατά τη συζήτηση441
 • Παρέμβαση Α΄441
 • Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη441
 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α, Β΄Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων441
 • Παρέμβαση Β΄449
 • Νικόλαος Ε. Πιμπλής449
 • Δικηγόρος, ΔΝ449
 • Παρέμβαση Γ΄461
 • Παναγιώτης Κ. Μάζης461
 • Δικηγόρος, ΔΝ461
 • Συμπεράσματα463
 • Του 27ου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου «Οι πρόσφατες εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου»463
 • Ευάγγελος Περάκης463
 • Ομ.Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων463
 • 0
 • 0