Αποτίμηση του θεσμού & βασικά ερμηνευτικά ζητήματα

Πρακτικά Ημερίδας της 17.3.2018

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-630-4
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Π. Γιαννόπουλος, Στ. Καραμέρος, Π. Μποροδήμος, Ε. Ποδηματά
Επιμέλεια: Δικηγορικός. Σύλλογος Σερρών
Πρόλογος: Ν. Νίκας

Το έργο «Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση [Ν 4512/2018]» ενσωματώνει τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια σχετικής ημερίδας που διοργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών, στις 17.3.2018. Στο πλαίσιο αυτής, επιχειρήθηκε η κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, όπως εισήχθη με τα άρθρα 173 επ. Ν 4512/2018, αλλά και μια πρώτη αποτίμηση του θεσμού, εστιασμένη στα σημεία τομής του τελευταίου με το ισχύον κανονιστικό σύστημα του ΚΠολΔ, υπό το φως των εθνικών συνταγματικών διατάξεων και της ενωσιακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΔΣΣ, κου. Καρίπογλου και τα κατατοπιστικά προλεγόμενα του Ομότ. Καθηγητή κου. N. Νίκα, τον λόγο έλαβε η Καθηγήτρια κα. Ευ. Ποδηματά, η οποία ανέπτυξε την εισήγησή της με τίτλο: «Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση. Ο θεσμός αντιμέτωπος με τα δικαιοκρατικά όριά του: το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και το κοινωνικό αγαθό της νομιμότητας». Εν συνεχεία, ο Επίκ. Καθηγητής, κ. Π. Γιαννόπουλος ανέπτυξε τα ζητήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του νέου Ν 4512/2018 και τα δικονομικά προβλήματα που ανακύπτουν από την υποχρεωτική προσφυγή στη διαμεσολάβηση ως διαδικαστική προϋπόθεση της συζήτησης στο ακροατήριο. Κατόπιν, τον λόγο έλαβε ο Εντ. Λέκτορας, κος Στ. Καραμέρος, η εισήγηση του οποίου επικεντρώθηκε στα ερμηνευτικά ζητήματα του εξεταζόμενου θεσμού ιδίως ως προς τις μορφές περαιώσεως της διαδικασίας, καθώς και τα προσόντα και την αμοιβή του διαμεσολαβητή. Τέλος, ο Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης, κος Π. Μποροδήμος, με σύντομη παρέμβασή του, επιχείρησε τη συνολική αποτίμηση του θεσμού, υπό το πρίσμα επιμέρους δικονομικών διατάξεων του ΚΠολΔ.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ7
 • Χαιρετισμός7
 • Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου7
 • Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών7
 • Προλεγόμενα9
 • Νικόλαος Θ. Νίκας9
 • Ομ. Καθηγητής στη Νομική Σχολή ΑΠΘ9
 • Εισηγήσεις13
 • Υποχρεωτική διαμεσολάβηση (Ν 4512/2018 άρθρ. 178-206) — Ο θεσμός αντιμέτωπος με τα δικαιοκρατικά όριά του: το δικαίωμα πρόσβασης στην δικαιοσύνη και το κοινωνικό αγαθό της νομιμότητας13
 • Ευαγγελία Ν. Ποδηματά13
 • Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή ΑΠΘ13
 • Πεδίο εφαρμογής και δικονομικά προβλήματα της υποχρεωτικής προδικασίας διαμεσολάβησης υπό το Ν 4512/201885
 • Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος85
 • Επίκ. Καθηγητής στη Νομική Σχολή ΔΠΘ85
 • Ερμηνευτικά ζητήματα του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολαβήσεως ως προς τις μορφές περαιώσεως της διαδικασίας, τα προσόντα του διαμεσολαβητή και την αμοιβή του (N 4512/2018)115
 • Στέφανος Κ. Καραμέρος115
 • Εντ. Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Πάφου Κύπρου — Δ.Ν., Δικηγόρος115
 • Παρέμβαση137
 • Αποτίμηση της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης στο Ν 4512/2018 — Επιμέρους δικονομικές προσεγγίσεις137
 • Παντελής Μποροδήμος137
 • Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης137
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ149
 • Διοικητική Ολομέλεια Αρείου Πάγου (34/2018)149
 • 0
 • 0