Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-645-8
Σελίδες: 168
Συγγραφέας: Ευ. Δακορώνια, Ν. Δεληδήμος, Γ. Λαδογιάννης, Π. Νικολόπουλος, Κ. Παντελίδου, Γ. Παπαγεωργίου, Θ. Παπαζήση, Ευ. Ρίζος, Μ. Τατσέλου, Κ. Φουντεδάκη
Επιμέλεια: Πρακτικά. Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου
Πρόλογος: Ι. Κονδύλη

Το έργο «Ζητήματα του δικαίου της διατροφής» είναι τα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στην Καλαμάτα στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2017 από επιφανείς Έλληνες νομικούς. Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν, η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά την συμβίωση και μετά τη διακοπή της συμβίωσης, ο χρόνος, ο τρόπος, το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής σε ομαλές περιόδους και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η διατροφή μετά το διαζύγιο, ιδίως για λόγους επιείκειας, η αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου, η αλληλεπίδραση της καταβολής διατροφής ανηλίκου με την επιμέλεια και παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η καταχρηστική άσκηση της αξίωσης διατροφής, η διατροφή μεταξύ αδελφών, το εφαρμοστέο δίκαιο, η διεθνής δικαιοδοσία, η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα διατροφής σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 4/2009 του Συμβουλίου της 18.12.2008, η υποχρέωση για διατροφή και η ποινική προστασία του αντίστοιχου δικαιώματος. Τα πορίσματα του συνεδρίου για τα ζητήματα του δικαίου της διατροφής συνόψισε η ομ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, κ Θ. Παπαζήση.

 • 0
 • Α΄ Συνεδρία3
 • Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμβίωσηκαι μετά τη διακοπή της συμβίωσης3
 • Ευγενία Δακορώνια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ3
 • Χρόνος, τρόπος, μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής σε ομαλές περιόδους και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης17
 • Γεώργιος Λαδογιάννης Επίκ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ17
 • Β΄ Συνεδρία33
 • Διατροφή μετά από το διαζύγιο, ιδίως για λόγους επιείκειας33
 • Καλλιρρόη Παντελίδου Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ33
 • Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου55
 • Κατερίνα Φουντεδάκη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ55
 • Γ΄ Συνεδρία79
 • Αλληλεπίδραση της καταβολής διατροφής ανηλίκου με την επιμέλεια και την παρεμπόδιση της επικοινωνίας79
 • Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος Επίκ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ79
 • Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης διατροφής91
 • Ευριπίδης Ρίζος Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου91
 • Δ΄ Συνεδρία111
 • Διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων και διατροφή μεταξύαδελφών111
 • Μαρία Τατσέλου ΔΝ, Εφέτης Αθηνών111
 • Εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα διατροφής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 4/2009 του Συμβουλίου της 18 Δεκεμβρίου 2008131
 • Γεώργιος Παπαγεωργίου LLM (Διεθνές Δίκαιο), Εφέτης Αθηνών131
 • Η υποχρέωση για διατροφή και η ποινική προστασία του αντίστοιχου δικαιώματος145
 • Νικόλαος Δεληδήμος Αντεισαγγελέας Εφετών145
 • Συμπεράσματα 5ου Συνεδρίου Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου147
 • Θεοφανώ Παπαζήση Ομότιμη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ147
 • 0
 • 0