Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-686-1
Σελίδες: 2752
Συγγραφέας: Β. Αδάμπας, Χ. Αθανασίου, Α. Αλαπάντας, Δ. Βούλγαρης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Γεωργιάδου, Α. Ελευθεριάνος , Α. Ζαχαριάδης, Π. Ιωαννίδου, Γ. Κάβουρας, Π. Καίσαρης, Δ. Μουζάκης, Γ. Μπουρμάς, Π. Μπρακουμάτσος, Γ. Νούσκαλης, Ν. Ορνεράκης, Π. Παναγιωτόπουλος, Π. Παπανδρέου, Μ. Παπαχρήστου, Σ. Παππάς, Ι. Σκορδαλός, Σ. Τσάκος, Π. Τσιρίδης, Δ. Φλωρίδης , Ν. Χατζηνικολάου, Δ. Χιόνης
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Το παρόν έργο αποτελεί την δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» και περιλαμβάνει ανάλυση και συστηματική ερμηνεία των άρθρων 1-461 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι και το Ν 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018). Ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας», μια καλαίσθητη και πολυτελής έκδοση, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης της Ποινικής Δικονομίας, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Το περιεχόμενο του έργου αυτού, που είναι προϊόν ομαδικής εργασίας, καθορίζεται αποφασιστικά από την ανάγκη υπηρετήσεως της επιστημονικής πληρότητας. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στις σελίδες του βιβλίου βρίσκουν τη θέση τους όλες οι έως σήμερα διατυπωθείσες θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις. Η σχετική ύλη εκτίθεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του κάθε υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από τη χρήση πλαγιαρίθμων. Βασίζεται κυρίως στην πλέον πρόσφατη νομολογία και στη (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ενώ η ερμηνευτική προσέγγιση κάθε άρθρου, αντλούμενη από όλες τις ανωτέρω πηγές, είναι εξαντλητική. Συγκεκριμένα, στην ερμηνεία κατʼ άρθρο εκτίθεται το σχετικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία, κατόπιν οι σχετικές με το εξεταζόμενο άρθρο διατάξεις και, τέλος, η ερμηνεία του συνοδευόμενη, όπως προαναφέρθηκε, από χρήσιμους πλαγιάριθμους που βοηθούν τον χρήστη στον γρήγορο εντοπισμό του θέματος που τον ενδιαφέρει. Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση των βιογραφικών σημειωμάτων των συνεργατών του παρόντος τόμου, καθώς και με αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου, καθώς διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης και συνεισφέρει στην ασφάλεια δικαίου.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1
 • Τόμος Ι1
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία1
 • Άρθ. 1 [Ποινικά δικαστήρια]1
 • Άρθ. 2 [Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία]9
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τα ποινικά δικαστήρια14
 • Άρθ. 3 [Πταισματοδικεία]14
 • Άρθ. 4 [Δικαστήρια των πλημμελειοδικών]17
 • Άρθ. 5 [Τριμελή πλημμελειοδικεία]19
 • Άρθ. 6 [Μονομελή πλημμελειοδικεία]24
 • Άρθ. 7 [Δικαστήρια ανηλίκων]26
 • Άρθ. 8 [Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα]30
 • Άρθ. 9 [Εφετείο]37
 • Άρθ. 10 [Ο Άρειος Πάγος]40
 • Άρθ. 11 [Διαίρεση σε τμήματα]44
 • Άρθ. 12 [Δικαστικός γραμματέας]45
 • Άρθ. 13 [Σχέση της εισαγγελίας και των δικαστηρίων με άλλες αρχές]48
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων52
 • Άρθ. 14 [Λόγοι αποκλεισμού]52
 • Άρθ. 15 [Λόγοι εξαίρεσης]59
 • Άρθ. 16 [Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση]65
 • Άρθ. 17 [Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης]70
 • Άρθ. 18 [Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη]74
 • Άρθ. 19 [Κοινοποίηση της αίτησης]76
 • Άρθ. 20 [Αρμόδιο δικαστήριο]78
 • Άρθ. 21 [Απόφαση]81
 • Άρθ. 22 [Ένδικα μέσα]83
 • Άρθ. 23 [Αποχή του δικαστικού προσώπου]85
 • Άρθ. 24 [Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης]92
 • Άρθ. 25 [Υποχρέωση για δήλωση των προανακριτικών υπαλλήλων]93
 • Άρθ. 26 [Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης]95
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ102
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις102
 • Άρθ. 27 [Άσκηση της ποινικής δίωξης]102
 • Άρθ. 28 [Ανεξαρτησία της αρχής που ασκεί τη δίωξη]106
 • Άρθ. 29 [Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης]108
 • Άρθ. 30 [Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίωξη]113
 • Άρθ. 31 [Δικαιώματα του εισαγγελέα]116
 • Άρθ. 32 [Ακρόαση του εισαγγελέα]147
 • Άρθ. 33 [Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι]151
 • Άρθ. 34 [Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι]155
 • Άρθ. 35 [Ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση]157
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης160
 • Άρθ. 36 [Αυτεπάγγελτη δίωξη]160
 • Άρθ. 37 [Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης]165
 • Άρθ. 38 [Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση]169
 • Άρθ. 39 [Εφαρμογή στη διοικητική και πειθαρχική ποινή]171
 • Άρθ. 40 [Υποχρέωση ιδιωτών]172
 • Άρθ. 41 [Αίτηση δίωξης]175
 • Άρθ. 42 [Μήνυση αξιόποινων πράξεων]181
 • Άρθ. 43 [Έναρξη ποινικής δίωξης]195
 • Άρθ. 44 [Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης]221
 • Άρθ. 45 [Αποχή από ποινική δίωξη]224
 • Άρθ. 45Α [Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου]226
 • Άρθ. 45Β [Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος]231
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έγκληση245
 • Άρθ. 46 [Έγκληση του παθόντος]245
 • Άρθ. 47 [Απόρριψη της έγκλησης]275
 • Άρθ. 48 [Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος]287
 • Άρθ. 49 [Εφαρμογή στα πταίσματα]293
 • Άρθ. 50 [Δίωξη μόνο με έγκληση]295
 • Άρθ. 51 [Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης]311
 • Άρθ. 52 [Ανάκληση της έγκλησης]316
 • Άρθ. 53 [Έξοδα σε περίπτωση ανάκλησης]327
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άδεια για δίωξη 328
 • Άρθ. 54 [Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια]328
 • Άρθ. 55 [Άρνηση χορήγησης της άδειας]345
 • Άρθ. 56 [Περισσότεροι κατηγορούμενοι]351
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο351
 • Άρθ. 57 [Κώλυμα για νέα δίωξη]351
 • Άρθ. 58 [Νέα άσκηση ποινικής δίωξης]400
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδικαστικά ζητήματα402
 • Άρθ. 59 [Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη]402
 • Άρθ. 60 [Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη]416
 • Άρθ. 61 [Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη]421
 • Άρθ. 62 [Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα]424
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ432
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα432
 • Άρθ. 63 [Ενεργητική νομιμοποίηση]432
 • Άρθ. 64 [Παθητική νομιμοποίηση]451
 • Άρθ. 65 [Εξουσία του ποινικού δικαστηρίου στην πολιτική αγωγή]454
 • Άρθ. 66 [Πολιτική αγωγή εκκρεμής σε πολιτικό δικαστήριο]457
 • Άρθ. 67 [Πότε απαγορεύεται η νέα άσκηση πολιτικής αγωγής]460
 • Άρθ. 68 [Άσκηση και διατύπωση της πολιτικής αγωγής]462
 • Άρθ. 69 [Παραίτηση από την πολιτική αγωγή]468
 • Άρθ. 70 [Άσκηση πολιτικής αγωγής από τον εισαγγελέα]469
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ470
 • Άρθ. 71 [Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε]470
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ472
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι472
 • Άρθ. 72 [Ιδιότητα κατηγορουμένου]472
 • Άρθ. 73 [Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου]486
 • Άρθ. 74 [Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου]487
 • Άρθ. 75 [Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου]488
 • Άρθ. 76 [Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες]489
 • Άρθ. 77 [Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου]490
 • Άρθ. 78 [Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο]491
 • Άρθ. 79 [Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου]491
 • Άρθ. 80 [Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου]494
 • Άρθ. 81 [Αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου]496
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες497
 • Άρθ. 82 [Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής]497
 • Άρθ. 83 [Διατυπώσεις της δήλωσης]501
 • Άρθ. 84 [Περιεχόμενο της δήλωσης]503
 • Άρθ. 85 [Αντιρρήσεις κατά της παράστασης]508
 • Άρθ. 86 [Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση]509
 • Άρθ. 87 [Αυτεπάγγελτη αποβολή]510
 • Άρθ. 88 [Αποτελέσματα της αποβολής]511
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι512
 • Άρθ. 89 [Κλήτευση]512
 • Άρθ. 90 [Διατυπώσεις κλήτευσης κατά την ανάκριση]520
 • Άρθ. 91 [Παρέμβαση του αστικώς υπευθύνου]520
 • Άρθ. 92 [Διατυπώσεις της παρέμβασης]522
 • Άρθ. 93 [Αν παραιτηθεί ο πολιτικώς ενάγων]523
 • Άρθ. 94 [Αποβολή του αστικώς υπευθύνου]523
 • Άρθ. 95 [Διατυπώσεις για την αίτηση αποβολής και αντιρρήσεις]524
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων526
 • Άρθ. 96 [Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων]530
 • Άρθ. 96Α [Πίνακας διοριστέων συνηγόρων - Καταργήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 Ν 3226/2004]540
 • Άρθ. 97 [Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι]541
 • Άρθ. 98 [Αδυναμία παράστασης]543
 • Άρθ. 99 [Ερωτήσεις και παρατηρήσεις]544
 • Άρθ. 99Α 544
 • Άρθ. 99Β 547
 • Άρθ. 99Γ 548
 • Άρθ. 100 [Παράσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο]550
 • Άρθ. 101 [Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης]553
 • Άρθ. 102 [Προθεσμία για την απολογία]558
 • Άρθ. 103 [Εξήγηση των δικαιωμάτων στον κατηγορούμενο]560
 • Άρθ. 104 [Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση]562
 • Άρθ. 105 [Εξαίρεση στο αυτόφωρο έγκλημα]563
 • Άρθ. 106 [Εξαίρεση για ορισμένα εγκλήματα]568
 • Άρθ. 107 [Δικαιώματα αστικώς υπευθύνου]568
 • Άρθ. 108 [Δικαιώματα πολιτικώς ενάγοντος]569
 • Άρθ. 108Α [Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας]571
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ575
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην575
 • Άρθ. 109 [Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο]575
 • Άρθ. 110 [Μονομελές Εφετείο]587
 • Άρθ. 111 [Τριμελές Εφετείο]601
 • Άρθ. 112 [Τριμελές Πλημμελειοδικείο]623
 • Άρθ. 113 [Δικαστήριο Ανηλίκων]630
 • Άρθ. 114 [Μονομελές Πλημμελειοδικείο]644
 • Άρθ. 115 [Πταισματοδικείο]649
 • Άρθ. 116 [Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο]651
 • Άρθ. 117 [Αρμοδιότητα για την εξύβριση και τη δυσφήμηση του δικαστηρίου]659
 • Άρθ. 118 [Περίπτωση αναβολής]662
 • Άρθ. 119 [Προσδιορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας]664
 • Άρθ. 120 [Αναρμοδιότητα]673
 • Άρθ. 121 [Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως]696
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τοπική αρμοδιότητα706
 • Άρθ. 122 [Προσδιορισμός]706
 • Άρθ. 123 [Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό]718
 • Άρθ. 124 [Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος]722
 • Άρθ. 125 [Προτίμηση]726
 • Άρθ. 126 [Ένσταση αναρμοδιότητας]731
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενική διάταξη741
 • Άρθ. 127 [Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο]741
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας]744
 • Άρθ. 128 [Εκδίκαση συναφών]744
 • Άρθ. 129 [Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή]772
 • Άρθ. 130 [Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής]777
 • Άρθ. 131 [Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας]789
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή795
 • Άρθ. 132 [Κανονισμός της αρμοδιότητας]795
 • Άρθ. 133 [Αποχή από περαιτέρω ενέργειες]811
 • Άρθ. 134 [Συνέπεια από την απόρριψη της αίτησης]815
 • Άρθ. 135 [Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό]817
 • Άρθ. 136 [Αρμοδιότητα κατά παραπομπή]820
 • Άρθ. 137 [Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή]834
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ843
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις και πρακτικά843
 • Άρθ. 138 [Απόφαση, βούλευμα και διάταξη]843
 • Άρθ. 139 [Αιτιολογίες]852
 • Άρθ. 140 [Πρακτικά της συνεδρίασης]865
 • Άρθ. 141 [Το περιεχόμενο των πρακτικών]868
 • Άρθ. 142 [Σύνταξη των πρακτικών]874
 • Άρθ. 142Α [Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία]878
 • Άρθ. 143 [Τήρηση στενογραφημένων πρακτικών]880
 • Άρθ. 144 [Σύνταξη της απόφασης και των διατάξεων]881
 • Άρθ. 145 [Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της διάταξης και των πρακτικών]883
 • Άρθ. 146 [Ανανέωση των πρωτοτύπων των αποφάσεων και πρακτικών]890
 • Άρθ. 147 [Αντίγραφα]891
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις895
 • Άρθ. 148 [Ορισμός]895
 • Άρθ. 149 [Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση]899
 • Άρθ. 150 [Πρόσωπα που συμπράττουν]899
 • Άρθ. 151 [Το περιεχόμενο της έκθεσης]901
 • Άρθ. 152 [Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης]903
 • Άρθ. 153 [Ακυρότητα της έκθεσης]904
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις907
 • Άρθ. 154 [Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση]907
 • Άρθ. 155 [Επίδοση]910
 • Άρθ. 156 [Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής]923
 • Άρθ. 157 [Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς]932
 • Άρθ. 158 [Επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό και λοιπούς]933
 • Άρθ. 159 [Επίδοση με το ταχυδρομείο ή το τηλεγραφείο]934
 • Άρθ. 160 [Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται]936
 • Άρθ. 161 [Το αποδεικτικό της επίδοσης]936
 • Άρθ. 162 [Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου]946
 • Άρθ. 163 [Παραβάσεις σχετικές με την επίδοση]949
 • Άρθ. 164 [Δικαιώματα των οργάνων της επίδοσης]951
 • Άρθ. 165 [Κοινοποίηση]951
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες954
 • Άρθ. 166 [Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο]954
 • Άρθ. 167 [Προθεσμία για την επίδοση της πολιτικής αγωγής]957
 • Άρθ. 168 [Υπολογισμός των προθεσμιών]957
 • Άρθ. 169 [Παρέκταση και συντόμευση της προθεσμίας]959
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ακυρότητες962
 • Άρθ. 170 [Πότε υπάρχει ακυρότητα]964
 • Άρθ. 171 [Απόλυτη ακυρότητα]971
 • Άρθ. 172 [Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα]1012
 • Άρθ. 173 [Πρόταση της ακυρότητας]1013
 • Άρθ. 174 [Πότε καλύπτεται η ακυρότητα]1017
 • Άρθ. 175 [Συνέπειες της ακυρότητας]1024
 • Άρθ. 176 [Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων]1027
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ1030
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ1030
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί1030
 • Άρθ. 177 [Αρχή της ηθικής απόδειξης]1030
 • Άρθ. 178 [Αποδεικτικά μέσα]1045
 • Άρθ. 179 [Επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα]1051
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αυτοψία1053
 • Άρθ. 180 [Πότε και πώς ενεργείται]1053
 • Άρθ. 181 [Απεικονίσεις και πειράματα]1058
 • Άρθ. 182 [Πρόσληψη μαρτύρων και πραγματογνωμόνων]1060
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι1061
 • Α) Πραγματογνώμονες1061
 • Άρθ. 183 [Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη]1061
 • Άρθ. 184 [Αριθμός των πραγματογνωμόνων]1078
 • Άρθ. 185 [Πίνακας πραγματογνωμόνων]1083
 • Άρθ. 186 [Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων]1089
 • Άρθ. 187 [Προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη]1092
 • Άρθ. 188 [Ποιοι δεν διορίζονται]1102
 • Άρθ. 189 [Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν το διορισμό τους]1109
 • Άρθ. 190 [Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης]1113
 • Άρθ. 191 [Εξαίρεση πραγματογνωμόνων]1119
 • Άρθ. 192 [Αίτηση εξαίρεσης]1122
 • Άρθ. 193 [Απόφαση εξαίρεσης]1135
 • Άρθ. 194 [Όρκος των πραγματογνωμόνων]1140
 • Άρθ. 195 [Πώς θέτονται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες]1143
 • Άρθ. 196 [Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Πληροφόρησή τους]1148
 • Άρθ. 197 [Ουσιαστικές διαφωνίες. Διόρθωση και επανάληψη]1151
 • Άρθ. 198 [Κατάρτιση και παράδοση της γνωμοδότησης]1153
 • Άρθ. 199 [Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα]1157
 • Άρθ. 200 [Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη]1160
 • Άρθ. 200Α [Ανάλυση DNA]1165
 • Άρθ. 201 [Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν]1177
 • Άρθ. 202 [Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που διορίστηκαν στο ακροατήριο]1180
 • Άρθ. 203 [Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις]1181
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι1185
 • Άρθ. 204 [Διορισμός τεχνικού συμβούλου]1185
 • Άρθ. 205 [Αριθμός τεχνικών συμβούλων]1196
 • Άρθ. 206 [Ποιοι δεν διορίζονται]1198
 • Άρθ. 207 [Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου]1200
 • Άρθ. 208 [Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου]1203
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μάρτυρες1204
 • Άρθ. 209 [Υποχρέωση για μαρτυρία]1204
 • Άρθ. 210 [Μάρτυρες διανοητικά ασθενείς]1211
 • Άρθ. 211 [Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο]1214
 • Άρθ. 211Α [Μαρτυρία συγκατηγορουμένου]1239
 • Άρθ. 212 [Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων]1252
 • Άρθ. 213 [Κλήτευση των μαρτύρων]1272
 • Άρθ. 214 [Εξέταση μελών Βασιλικής Οικογένειας]1276
 • Άρθ. 215 [Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν μπορούν να εμφανιστούν]1277
 • Άρθ. 216 [Εξέταση πρεσβευτών και μαρτύρων στο εξωτερικό]1283
 • Άρθ. 217 [Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα]1286
 • Άρθ. 218 [Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο]1288
 • Άρθ. 219 [Όρκος των μαρτύρων στη προδικασία]1292
 • Άρθ. 220 [Όρκοι αλλοθρήσκων - Καταργήθηκε με το άρθρο 109 παρ. 1β΄ Ν 4055/2012]1296
 • Άρθ. 221 [Εξέταση χωρίς όρκο]1297
 • Άρθ. 222 [Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου]1304
 • Άρθ. 223 [Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες]1309
 • Άρθ. 224 [Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει]1317
 • Άρθ. 225 [Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ’ αντιπαράσταση]1324
 • Άρθ. 226 [Διατυπώσεις των μαρτυρικών καταθέσεων]1327
 • Άρθ. 226Α [Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας]1331
 • Άρθ. 226Β [Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας]1343
 • Άρθ. 227 [Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι]1352
 • Άρθ. 228 [Αποζημίωση των μαρτύρων]1356
 • Άρθ. 229 [Λιπομαρτυρία στην ανάκριση]1358
 • Άρθ. 230 [Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία κατά την ανάκριση]1361
 • Άρθ. 231 [Λιπομαρτυρία στο ακροατήριο]1363
 • Άρθ. 232 [Ανάκληση καταδίκης για λιπομαρτυρία στο ακροατήριο]1369
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διερμηνείς1375
 • Άρθ. 233 [Διορισμός διερμηνέα]1375
 • Άρθ. 234 [Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς]1407
 • Άρθ. 235 [Υποχρέωση αποδοχής των καθηκόντων διερμηνέα]1410
 • Άρθ. 236 [Όρκος του διερμηνέα]1413
 • Άρθ. 236Α 1416
 • Άρθ. 237 [Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα]1428
 • Άρθ. 238 [Διερμηνέας του διερμηνέα]1430
 • Άρθ. 238Α 1432
 • Άρθ. 238Β 1433
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1435
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ1435
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ1435
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί1435
 • Άρθ. 239 [Σκοπός της ανάκρισης]1435
 • Άρθ. 240 [Τόπος και χρόνος της ανάκρισης]1442
 • Άρθ. 241 [Η ανάκριση είναι έγγραφη]1443
 • Άρθ. 242 [Αυτόφωρο έγκλημα]1448
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προανάκριση1459
 • Άρθ. 243 [Πότε και από ποιον ενεργείται]1459
 • Άρθ. 244 [Πότε η προανάκριση είναι αναγκαία]1476
 • Άρθ. 245 [Πώς τελειώνει η προανάκριση]1477
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κύρια ανάκριση1497
 • Άρθ. 246 [Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση]1497
 • Άρθ. 247 [Διαφωνία του ανακριτή]1504
 • Άρθ. 248 [Ενέργειες του ανακριτή]1511
 • Άρθ. 249 [Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή]1520
 • Άρθ. 250 [Εξουσία του ανακριτή]1525
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1531
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις1531
 • Άρθ. 251 [Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση]1531
 • Άρθ. 252 [Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί]1542
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έρευνες1548
 • Άρθ. 253 [Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας]1548
 • Άρθ. 253Α [Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων]1554
 • Άρθ. 253Β [Ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς]1569
 • Άρθ. 254 [Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία]1571
 • Άρθ. 255 [Διατυπώσεις για την έρευνα σε κατοικία]1575
 • Άρθ. 256 [Τρόπος διεξαγωγής]1579
 • Άρθ. 257 [Σωματικές έρευνες]1580
 • Άρθ. 258 [Σύνταξη της έκθεσης και μεσεγγύηση]1585
 • Άρθ. 259 [Μεσεγγύηση]1586
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατάσχεση1588
 • Άρθ. 260 [Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα]1588
 • Άρθ. 261 [Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων]1591
 • Άρθ. 262 [Κατάσχεση των εγγράφων]1594
 • Άρθ. 263 [Κατάσχεση μετά το τέλος της ανάκρισης]1595
 • Άρθ. 264 [Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν]1596
 • Άρθ. 265 [Δικαστική παρακατάθεση των εγγράφων]1597
 • Άρθ. 266 [Φύλαξη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν]1598
 • Άρθ. 267 [Σφράγιση]1603
 • Άρθ. 268 [Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν. Άρση της κατάσχεσης]1604
 • Άρθ. 269 [Κατάσχεση εντύπων]1611
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απολογία του κατηγορουμένου1618
 • Άρθ. 270 [Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση]1618
 • Άρθ. 271 [Κλήση κατηγορουμένου]1629
 • Άρθ. 272 [Ένταλμα βίαιης προσαγωγής]1629
 • Άρθ. 273 [Εξέταση κατηγορουμένου]1633
 • Άρθ. 274 [Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης]1647
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου1650
 • Άρθ. 275 [Στα αυτόφωρα εγκλήματα]1650
 • Άρθ. 276 [Σύλληψη με ένταλμα]1657
 • Άρθ. 277 [Εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης]1665
 • Άρθ. 278 [Πώς γίνεται η σύλληψη]1668
 • Άρθ. 279 [Προσαγωγή του κατηγορουμένου]1672
 • Άρθ. 280 [Κατάσχεση πειστηρίων]1680
 • Άρθ. 281 [Κράτηση του προσώπου που συλλαμβάνεται]1680
 • Άρθ. 282 [Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι]1682
 • Άρθ. 283 [Διαδικασία μετά την απολογία]1706
 • Άρθ. 283Α [Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση]1714
 • Άρθ. 284 [Προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου]1717
 • Άρθ. 285 [Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου]1721
 • Άρθ. 286 [Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων]1730
 • Άρθ. 287 [Διάρκεια της προσωρινής κράτησης]1742
 • Άρθ. 288 [Προκειμένου για έγκλημα που συρρέει κατ’ ιδέαν ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση]1761
 • Άρθ. 289 [Καταργήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 ΝΔ 1160/1972]1769
 • Άρθ. 290 [Καταργήθηκε με το άρθρο 2 Ν 1128/1981]1769
 • Άρθ. 291 [Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης μετά το παραπεμπτικό βούλευμα]1769
 • Άρθ. 292-295 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 2 Ν 1128/1981]1777
 • Άρθ. 296 [Σκοπός των περιοριστικών όρων]1777
 • Άρθ. 297 [Διαδικασία της εγγυοδοσίας]1781
 • Άρθ. 298 [Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση]1788
 • Άρθ. 299 [Υποχρεώσεις του απολυομένου]1793
 • Άρθ. 300-301 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 2 Ν 1128/1981]1795
 • Άρθ. 302 [Η τύχη της εγγύησης]1796
 • Άρθ. 303 [Απόδοση της εγγύησης]1800
 • Άρθ. 304 [Πλειστηριασμός των πραγμάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο]1805
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ1806
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Πλημμελειοδικών1806
 • Άρθ. 305 [Σύνθεση του συμβουλίου]1806
 • Άρθ. 306 [Διαδικασία]1813
 • Άρθ. 307 [Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά τη διάρκεια της ανάκρισης]1823
 • Άρθ. 308 [Περάτωση της κύριας ανάκρισης]1836
 • Άρθ. 308Α [Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση]1869
 • Άρθ. 308Β [Ποινική συνδιαλλαγή]1890
 • Άρθ. 309 [Δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης]1903
 • Άρθ. 310 [Απόφανση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κ.τ.λ.]1929
 • Άρθ. 311 [Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης]1944
 • Άρθ. 312 [Περαιτέρω ανάκριση]1952
 • Άρθ. 313 [Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο]1960
 • Άρθ. 314 [Αποστολή των εγγράφων]1971
 • Άρθ. 315 [Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι]1976
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Εφετών1987
 • Άρθ. 316 [Σύνθεση και διαδικασία]1987
 • Άρθ. 317 [Αρμοδιότητα]1994
 • Άρθ. 318 [Δικαιοδοσία του συμβουλίου εφετών]2004
 • Άρθ. 319 [Διατάξεις του βουλεύματος των εφετών]2015
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ2083
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ2083
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ2023
 • Άρθ. 320 [Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο]2023
 • Άρθ. 321 [Περιεχόμενο του κλητήριου θεσπίσματος και της κλήσης]2034
 • Άρθ. 322 [Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης]2053
 • Άρθ. 323 [Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση]2067
 • Άρθ. 324 [Εξαιρέσεις]2070
 • Άρθ. 325 [Παραμονή των δικογραφιών στα γραφεία]2073
 • Άρθ. 326 [Γνωστοποίηση μαρτύρων]2074
 • Άρθ. 327 [Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν]2077
 • Άρθ. 328 [Εξέταση των μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν]2081
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ2083
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας2083
 • Άρθ. 329 [Αρχή της δημοσιότητας]2083
 • Άρθ. 330 [Συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών]2090
 • Άρθ. 331 [Προφορικότητα της διαδικασίας]2093
 • Άρθ. 332 [Συμπεριφορά του δικαστή]2095
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση2097
 • Άρθ. 333 [Γενική διεύθυνση της διαδικασίας]2097
 • Άρθ. 334 [Ανάκληση στην τάξη]2102
 • Άρθ. 335 [Προσφυγή στο δικαστήριο]2103
 • Άρθ. 336 [Θόρυβος και ανυπακοή]2108
 • Άρθ. 337 [Σύλληψη για ψευδορκία]2110
 • Άρθ. 338 [Πλαστότητα εγγράφου]2113
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο2117
 • Άρθ. 339 [Έναρξη της εκδίκασης]2117
 • Άρθ. 340 [Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου]2120
 • Άρθ. 341 [Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας]2145
 • Άρθ. 342 [Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουμένου]2172
 • Άρθ. 343 [Απαγγελία της κατηγορίας]2173
 • Άρθ. 344 [Αποχώρηση του κατηγορουμένου]2175
 • Άρθ. 345 [Ανάκληση της προσωρινής απόλυσης - Καταργήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 2 Ν 3160/2003]2178
 • Άρθ. 346 [Άρνηση του κατηγορουμένου να εμφανιστεί]2178
 • Άρθ. 347 [Απομάκρυνση του κατηγορουμένου που θορυβεί]2180
 • Άρθ. 348 [Ασθένεια του κατηγορουμένου]2182
 • Άρθ. 349 [Αναβολή της δίκης]2185
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποδεικτική διαδικασία2199
 • α) Μάρτυρες2199
 • Άρθ. 350 [Απαγόρευση επικοινωνίας μαρτύρων]2199
 • Άρθ. 351 [Σειρά κατά την εξέταση μαρτύρων]2201
 • Άρθ. 352 [Αναβολή της δίκης επειδή απουσιάζουν μάρτυρες]2204
 • Άρθ. 353 [Προσαγωγή των μαρτύρων]2208
 • Άρθ. 354 [Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εμφανιστούν]2210
 • Άρθ. 355 [Κλήτευση νέων μαρτύρων υπεράσπισης]2211
 • Άρθ. 356 [Δικαιώματα του εισαγγελέα και των διαδίκων μετά την αναβολή]2212
 • Άρθ. 357 [Διευκρινίσεις και ερωτήσεις στους μάρτυρες και στους κατηγορουμένους]2212
 • Άρθ. 358 [Παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν και ερωτήσεις]2222
 • Άρθ. 359 [Αποχώρηση και νέα εξέταση μαρτύρων]2227
 • Άρθ. 360 [Απομάκρυνση του κατηγορουμένου]2228
 • Άρθ. 361 [Προσβολή της τιμής του μάρτυρα]2229
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία2231
 • Άρθ. 362 [Πραγματογνώμονες]2231
 • Άρθ. 363 [Αυτοψία]2234
 • γ) Έγγραφα2235
 • Άρθ. 364 [Ανάγνωση των εγγράφων]2235
 • Άρθ. 365 [Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων]2257
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου2265
 • Άρθ. 366 [Απολογία του κατηγορουμένου]2265
 • Άρθ. 367 [Εξέταση του αστικώς υπευθύνου]2269
 • Άρθ. 368 [Συμπληρωματικές έρευνες]2270
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία2271
 • Άρθ. 369 [Αγορεύσεις]2271
 • Άρθ. 370 [Πώς τελειώνει η ποινική δίκη]2275
 • Άρθ. 371 [Κατάρτιση και δημοσίευση των αποφάσεων]2280
 • Άρθ. 372 [Αποφάσεις που δημοσιεύονται στον Τύπο]2285
 • Άρθ. 373 [Έξοδα. Τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν]2285
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ2288
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο πλημμελειοδικείο2288
 • Άρθ. 374 [Αριθμός, σειρά και κατανομή των υποθέσεων στο πλημμελειοδικείο]2288
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο εφετείο2290
 • Άρθ. 375 [Ιδιαίτερες δικάσιμοι - Διακοπή των συνεδριάσεων]2290
 • Άρθ. 376 [Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου]2292
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στα μεικτά δικαστήρια2294
 • Άρθ. 377 [Γενικές διατάξεις]2316
 • Άρθ. 378 [Συγκρότηση δικαστηρίων]2325
 • Άρθ. 379 [Προσόντα ενόρκων]2329
 • Άρθ. 380 [Κωλύματα ενόρκων]2334
 • Άρθ. 381 [Ισόβια ανικανότητα]2337
 • Άρθ. 382 [Προσωρινή ανικανότητα]2341
 • Άρθ. 383 [Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων]2344
 • Άρθ. 384 [Αιτήσεις - ενστάσεις και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου]2350
 • Άρθ. 385 [Κατάλογος των ενόρκων για τη σύνοδο]2354
 • Άρθ. 386 [Παράλειψη εκλογής και κλήρωσης]2358
 • Άρθ. 387 [Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν]2359
 • Βιογραφικά Σημειώματα Συνεργατών2611
 • Άρθ. 388 [Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν]2366
 • Αλφαβητικό ευρετήριο2645
 • Άρθ. 389 [Απαλλαγή από τα τέλη]2371
 • Άρθ. 390 [Αμφιβολίες για την ταυτότητα των ενόρκων που κληρώθηκαν]2372
 • Άρθ. 391 [Επακόλουθα από την απουσία ενόρκων - Ποινή των λιπενόρκων]2374
 • Άρθ. 392 [Αίτηση ακύρωσης από τους ενόρκους που τιμωρήθηκαν]2381
 • Άρθ. 393 [Άδειες απουσίας των ενόρκων]2386
 • Άρθ. 394 [Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί υπόθεση]2387
 • Άρθ. 395 [Ασυμβίβαστα για τους ενόρκους]2391
 • Άρθ. 396 [Εξαίρεση ενόρκων]2402
 • Άρθ. 397 [Αναπληρωματικοί ένορκοι]2407
 • Άρθ. 398 [Όρκος ενόρκων]2410
 • Άρθ. 399 [Πότε προτείνεται η ακυρότητα]2416
 • Άρθ. 400 [Κλήρωση για περισσότερες υποθέσεις]2424
 • Άρθ. 401 2425
 • Άρθ. 402 [Πότε διακόπτεται η συνεδρίαση και διορίζεται συνήγορος]2429
 • Άρθ. 403 [Απαγγελία της κατηγορίας - Ανάγνωση του βουλεύματος]2432
 • Άρθ. 404 [Αρμοδιότητα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου]2439
 • Άρθ. 405 [Αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων]2450
 • Άρθ. 406 [Απόφαση για τις ιδιωτικές απαιτήσεις]2489
 • Άρθ. 407 [Ανακοίνωση σ’ εκείνον που καταδικάστηκε]2490
 • Άρθ. 408 2493
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ2495
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ2495
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ2495
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα2495
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω2495
 • Άρθ. 409 [Σύλληψη για πταίσμα]2495
 • Άρθ. 410 [Άμεση εισαγωγή σε δίκη ή βεβαίωση της ταυτότητας]2497
 • Άρθ. 411 [Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισματοδικείου]2499
 • Άρθ. 412 [Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας]2500
 • Άρθ. 413 [Παραπομπή στην κοινή διαδικασία]2501
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση2502
 • Άρθ. 414 [Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση. Διαδικασία]2502
 • Άρθ. 415 [Απόφαση και αντιρρήσεις εναντίον της]2503
 • Άρθ. 416 [Συζήτηση στο ακροατήριο]2505
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα2506
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω2506
 • Άρθ. 417 [Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο]2506
 • Άρθ. 418 [Διαδικασία]2510
 • Άρθ. 419 [Κράτηση του κατηγορουμένου]2513
 • Άρθ. 420 [Κλήτευση των συναιτίων]2514
 • Άρθ. 421 [Κλήτευση μαρτύρων]2515
 • Άρθ. 422 [Πολιτική αγωγή]2517
 • Άρθ. 423 [Αναβολή της συζήτησης]2518
 • Άρθ. 424 [Συζήτηση]2520
 • Άρθ. 425 [Καταργήθηκε με το Ν 470/1976]2521
 • Άρθ. 426 [Άλλες περιπτώσεις εφαρμογής της συνοπτικής διαδικασίας]2521
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση2522
 • Άρθ. 427 [Γενική διάταξη]2522
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ2523
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα2523
 • Άρθ. 428 [Κλήτευση στο ακροατήριο]2523
 • Άρθ. 429 [Συζήτηση και απόφαση]2524
 • Άρθ. 430 [Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης]2527
 • Άρθ. 431 [Συζήτηση]2531
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κακουργήματα2533
 • Άρθ. 432 [Αναστολή της εκδίκασης]2533
 • Άρθ. 433 [Παραπομπή της πολιτικής αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια]2537
 • Άρθ. 434 [Δημοσίευση του παραπεμπτικού βουλεύματος]2538
 • Άρθ. 435 [Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων]2538
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ2542
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έκδοση2542
 • Άρθ. 436 [Γενικά]2542
 • Άρθ. 437 [Πότε επιτρέπεται]2552
 • Άρθ. 438 [Πότε απαγορεύεται]2557
 • Άρθ. 439 [Αίτηση για έκδοση από περισσότερα κράτη]2569
 • Άρθ. 440 [Περιορισμοί στην έκδοση]2570
 • Άρθ. 441 [Αναβολή της έκδοσης]2575
 • Άρθ. 442 [Προσωρινή παράδοση του προσώπου για το οποίο ζητείται η έκδοση]2576
 • Άρθ. 443 [Αίτηση για την έκδοση]2577
 • Άρθ. 444 [Αίτηση για επεξηγήσεις]2581
 • Άρθ. 445 [Σύλληψη του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση. Κατάσχεση πειστηρίων]2582
 • Άρθ. 446 [Βεβαίωση της ταυτότητας. Φυλάκιση του προσώπου που έχει συλληφθεί]2585
 • Άρθ. 447 [Ανακοίνωση των εγγράφων]2586
 • Άρθ. 448 [Συζήτηση για την έκδοση]2586
 • Άρθ. 449 [Προσωρινή απόλυση εκείνου που έχει συλληφθεί]2587
 • Άρθ. 450 [Απόφαση για την έκδοση]2589
 • Άρθ. 451 [Ένδικο μέσο κατά της απόφασης]2592
 • Άρθ. 452 [Πότε διατάσσεται η έκδοση]2595
 • Άρθ. 453 [Απόδοση όσων κατασχέθηκαν]2598
 • Άρθ. 454 [Υποβολή νέας αίτησης]2599
 • Άρθ. 455 [Αίτηση των ελληνικών αρχών για έκδοση]2600
 • Άρθ. 456 [Επανέκδοση σε ξένη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις ελληνικές δικαστικές αρχές]2601
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής2601
 • Άρθ. 457 [Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις]2601
 • Άρθ. 458 [Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις]2606
 • Άρθ. 459 [Μεταγωγή του κρατουμένου για εξέταση]2609
 • Άρθ. 460 [Έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων]2609
 • Άρθ. 461 [Διαβίβαση των πειστηρίων]2610
 • 0
 • 0