Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-685-4
Σελίδες: 1494
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος

Η εκτεταμένη ενασχόληση των δικαστηρίων με πλείστα ζητήματα που ανακύπτουν από την επίκληση και εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, με δεδομένο το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου για συνεχή ενημέρωση σε σχέση με τις νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του Αστικού Δικαίου, κατέστησε αναγκαία την παρούσα 4η έκδοση του έργου «Αστικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο». Εξάλλου, η σταθερά αυξανόμενη νομολογιακή παραγωγή με θεματολογία αντλούμενη από το Αστικό Δίκαιο, σε συνδυασμό με το πλούσιο παραγόμενο έργο της θεωρίας, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της συμπεριληφθείσης ύλης, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον διαχωρισμό του έργου σε δύο τόμους.

Ο παρών δεύτερος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των διατάξεων από τα τρία τελευταία Βιβλία του Αστικού Κώδικα (Εμπράγματο, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο). Η 4η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση έχει εμπλουτιστεί με πλούσια νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία από τον νομικό περιοδικό τύπο, ενώ οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα παρατίθενται όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτόν οι: Ν 3853/2010 [545, 546 ΑΚ], Ν 4055/2012 [69, 73, 81, 82, 83, 346, 1438, 1441, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961 ΑΚ], Ν 4139/2013 [261, 656 ΑΚ], Ν 4182/2013 [1865, 1866, 1869 ΑΚ], Ν 4268/2014 [1569, 1570 ΑΚ] και Ν 4356/2015 [1354, 1462, 1463, 1576 ΑΚ].

Με την έκδοση και του δεύτερου τόμου ολοκληρώνεται το δύσκολο και αναγκαίο εγχείρημα της επικαιροποίησης και του εμπλουτισμού του έργου της κατ’ άρθρον ερμηνείας του Αστικού Κώδικα, το οποίο, ήδη καταξιωμένο ον, φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί ένα απαραίτητο επαγγελματικό εγχειρίδιο, σύμμαχο του νομικού μελετητή, σπουδαστή και επαγγελματία, κατά την καθημερινή του ενασχόληση με ζητήματα από πεδίο του Αστικού Δικαίου.

 • 0
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ1
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Νομή [Άρθρα 974-998]41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032]80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112]207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117]245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141]253
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191]289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208]349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256]376
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345]421
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κτηματολογικές εγγραφές495
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ505
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ505
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349]505
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γάμος [Άρθρα 1350-1371]513
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385]530
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416]548
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ Καταργήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν 1329/1983606
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446]607
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460]641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484]655
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504]700
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541]746
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ [Εξώγαμα τέκνα] Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983823
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588]823
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654]873
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665]937
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688]947
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694]977
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ [Δικαστική αντίληψη] Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν 2447/1996982
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ983
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ983
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715]983
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780]1001
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812]1075
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824]1123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845]1143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859]1179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864]1199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870]1206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883]1214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894]1234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900]1250
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912]1259
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922]1275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941]1289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955]1311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966]1324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010]1342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ Τρόπος [Άρθρα 2011-2016]1380
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031]1386
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035]1401
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ1409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-102]1409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121]1430
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1435
 • 0
 • 0