Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-681-6
Σελίδες: 544
Συγγραφέας: Π. Πολυβίου

Το βιβλίο Το Δικαίωμα στην Προσωπικότητα στο Κυπριακό Δίκαιο αναφέρεται πρώτιστα στο Κοινοδίκαιο (common law) από το οποίο προέρχεται το Κυπριακό Δίκαιο. Ταυτόχρονα όμως ασχολείται και με άλλες νομικές παραδόσεις, όπως αυτή του ηπειρωτικού δικαίου, καθώς και με το πλαίσιο και περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, ασχολείται και με πτυχές του Αμερικανικού Δικαίου, παρά τις σημαντικές πολιτειακές και συνταγματικές διαφορές του με άλλα συστήματα δικαίου, τα οποία πραγματεύεται στο παρόν βιβλίο. 

Τα θέματα που αναπτύσσονται διεξοδικά στο βιβλίο είναι: To αστικό αδίκημα και το δίκαιο της δυσφήμησης, οι υπερασπίσεις, οι θεραπείες, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στο δίκαιο και νομολογία αρκετών χωρών.

Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τι καλύπτει το δικαίωμα στην προσωπικότητα (εάν τέτοιο δικαίωμα υπάρχει), παρά το ότι η πρόσφατη νομολογία πολλών χωρών εφαρμόζει τέτοιο δικαίωμα ή πτυχές αυτού, όπως είναι η υπόληψη, η ιδιωτική ζωή, η αξιοπρέπεια και η αυτονομία. Το βιβλίο έχει σκοπό να αναλύσει αλλά και να προβληματίσει. Ασχολείται όχι μόνο με θέματα ουσίας, αλλά και δικαστικής μεθοδολογίας. Θα αποβεί χρήσιμο όχι μόνο σε Δικαστές και δικηγόρους στην καθημερινή ενασχόλησή τους, αλλά  και στους θεωρητικούς μελετητές του δικαίου.

 • 0
 • A. TO AΣΤΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ13
 • 1. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ13
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ13
 • Βασική Έννοια της Δυσφήμισης13
 • Συστατικά Στοιχεία13
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ15
 • Εισαγωγή15
 • Θάνατος Προσώπου που Δυσφημίστηκε15
 • Εμπορικές Εταιρείες15
 • Κυβερνητικές Αρχές και Πολιτικά Κόμματα21
 • Συντεχνίες26
 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ»;26
 • Έννοια της Δυσφήμισης, Υπόληψη και Βασικά Ερωτήματα26
 • Κοινοδίκαιο και Κυπριακός Νόμος36
 • Διατυπώσεις του Αστικού Αδικήματος της Δυσφήμισης38
 • Αποστροφή και Αποφυγή του Παραπονουμένου41
 • Σάτιρα54
 • Ανασκόπηση της Έννοιας της Εμβέλειας της Δυσφήμισης56
 • Ερμηνεία – Συνήθης και Φυσική Έννοια Δημοσιευμάτων60
 • 2. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ73
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ73
 • ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ74
 • ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΕΝΤΙΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ80
 • ΠΡΟΝΟΜΙΟ93
 • ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ93
 • ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΠΟ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ96
 • 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ123
 • 4. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ141
 • Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ141
 • Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ157
 • Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ158
 • 5. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ163
 • ΥΠΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ163
 • ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ165
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ176
 • Β. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ185
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ185
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ185
 • ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ188
 • ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ192
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ219
 • 2. ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ229
 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ229
 • ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ233
 • Α. Απαραβίαστο της Κατοικίας233
 • Β. Απόρρητο Επικοινωνίας244
 • Γ. Οικογενειακή Ζωή251
 • 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ263
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ263
 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ264
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ275
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ308
 • 4. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ311
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ311
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ326
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ340
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ356
 • ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ364
 • ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ392
 • 5. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ407
 • ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ407
 • ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INTRUSION) ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ (HARASSMENT)430
 • ΣΧΕΣΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ445
 • 6. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ465
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ465
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ475
 • Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ489
 • IΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΦΗΜΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ489
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ521
 • 0
 • 0