Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-721-9
Σελίδες: 280
Επιμέλεια: Θ. Δαλακούρας

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνδέεται ευθέως με την τέλεση παλιών και νεότερων μορφών ποινικών αδικημάτων. Το ηλεκτρονικό έγκλημα επωάζει και παράγει απρόβλεπτες απειλές για την κοινωνική ευταξία, στο βαθμό που στρέφεται τόσο κατά φυσικών και νομικών προσώπων που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες, όσο συνακόλουθα και κατά κρατικών οντοτήτων και κυβερνητικών πολιτικών. Απειλές οι οποίες λόγω της παγκοσμιότητας των δεδομένων και του διασυνοριακού και ποικιλόμορφου χαρακτήρα τους θέτουν σε δοκιμασία την ασφάλεια της κοινωνίας της πληροφορίας και μια σειρά εννόμων αγαθών και ελευθεριών των πολιτών παγκοσμίως.

Η ανάγκη συστηματικότερης προσέγγισης του επιστημονικού αυτού χώρου που θα αναδεικνύει την εξέλιξη και τη σημασία των νομοθετικών αναγκών και προβλέψεων, συνιστά ήδη επαρκή λόγο για την επιμέλεια της έκδοσης αυτής. Το παρόν πόνημα «Ηλεκτρονικό Έγκλημα» καλείται να υλοποιήσει τρεις επιμέρους στοχεύσεις: Κατά πρώτον, τη μετάδοση της εξειδικευμένης γνώσης στους νομικούς μέσα από τη γραφίδα μιας ομάδας επιλεγμένων νομικών. Κατά δεύτερον, την παροχή γνωσιακών ερεθισμάτων και θέσεων για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ θεωρίας και νομολογίας, με βάση τον οποίο εμπεδώνεται η ερμηνευτική επίλυση κρίσιμων νομικών ζητημάτων και συνδέεται η θεωρητική γνώση με τη ζώσα δικαστηριακή καθημερινότητα. Και, κατά τρίτον, τη διατύπωση ερευνητικών προτάσεων σε αξονικές θεματικές, οι οποίες προσφέρονται για περαιτέρω εμβάθυνση και αξιοποίηση.

 • 0
 • [1] Ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (N 4411/2016)1
 • [2] Οι ακυρότητες στο ποινικοδικονομικό μας σύστημα23
 • [3] Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος41
 • [4] Ψηφιακά Πειστήρια63
 • [5] Κατοχή και διανομή/διάθεση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ): Η νομολογιακή προσέγγιση κρίσιμων ζητημάτων ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου85
 • [6] Ποινική ευθύνη ενδιάμεσων παρόχων, ιδίως φορέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για fake news και προσβολές της τιμής στο διαδίκτυο95
 • [7] Ιδιαιτερότητες στην ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού που εκδηλώνεται μέσω του διαδικτύου113
 • [8] Διαδικτυακές προσβολές έννομων αγαθών υπό το φως του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού 133
 • [9] Βιοεξουσία και πανοπτισμός στη σύγχρονη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας147
 • [10] Η μεταφορά χρημάτων με χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής ως ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά υπό το πρίσμα των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας Η «αφαίρεση» και η «ιδιοποίηση» λογιστικού χρήματος ως απάτη με υπολογιστή τελεσθείσα διά χρήσεως ορθών δεδομένων χωρίς δικαίωμα157
 • [11] Η αποδεικτική και διαγνωστική ελευθερία του ποινικού δικαστή σε ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις: Εγγύηση ή ανάχωμα στη διερεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος;181
 • [12] Ανακριτικές πράξεις επί ψηφιακών δεδομένων: Δικαιικοί άξονες και προβληματισμοί201
 • [13] Η επιβολή περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον νέο γερμανικό Νόμο περί Βελτίωσης της Επιβολής της Νομοθεσίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) Επίθεση στην ελευθερία έκφρασης ή αναγκαίο μέσο καταπολέμησης της διαδικτυακής εγκληματικότητας;223
 • [14] Ειδικές ανακριτικές πράξεις κατ’ άρθρ. 253Α ΚΠΔ και ηλεκτρονικό έγκλημα247
 • 0
 • 0