Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-731-8
Σελίδες: 256
Συγγραφέας: Χ. Αρώνη, Γ. Γραμματόπουλος, Φ. Παππά
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Αντωνόπουλος
Πρόλογος: Κ. Αντωνόπουλος

Στην παρούσα έκδοση η οποία αποτελεί ως πρώτο έργο του Εργαστηρίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου» τον πρώτο τόμο της νέας σειράς Τετράδια Διεθνούς Δικαίου υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Κ. Αντωνόπουλου, επιχειρείται η αποδελτίωση της νομολογίας του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης.  Κατά την αποδελτίωση δεν ακολουθήθηκε η χρονική σειρά έκδοσης των αποφάσεων αλλά η ταξινόμηση της συλλογής του ίδιου του Δικαστηρίου. Το έργο χωρίζεται σε τρία μέρη.  Η Σειρά Α αποτελεί συλλογή των αποφάσεων της χρονικής περιόδου 1923-1930, η Σειρά Β αποτελεί συλλογή των γνωμοδοτήσεων της ίδιας περιόδου και η Σειρά ΑΒ συμπεριλαμβάνει αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της χρονικής περιόδου 1931-1940. Η παρουσίαση της κάθε υπόθεσης διαρθρώνεται σε έξι μέρη, ως εξής: Α. Οι αποφάσεις του ΔΔΔΔ: όπου αναφέρονται και παραπέμπονται όλες οι αποφάσεις τις οποίες χρειάστηκε να εκδώσει το Δικαστήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Β. Βάση Δικαιοδοσίας: όπου αναφέρεται επιγραμματικά μόνο η βάση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου Γ. Πραγματικά περιστατικά: όπου εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Παρουσιάζονται μόνο αυτά τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στην εισαγωγή της υπόθεσης στο Δικαστήριο και αναφέρονται μόνο εκείνες οι πληροφορίες για το ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την κατανόηση της υπόθεσης. Δ. Αντικείμενο: αναφέρονται επιγραμματικά και υπό μορφή τίτλων όλα τα νομικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν το Δικαστήριο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ε. Δικονομικά Ζητήματα: όπου αναλύονται όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν σχετικά με την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου και το παραδεκτό της υπόθεσης, τα επιχειρήματα των διαδίκων και η απόφαση του Δικαστηρίου ΣΤ. Ζητήματα Ουσίας: όπου αναλύονται όλα τα ζητήματα που αφορούν την ουσία της υπόθεσης, τα επιχειρήματα των διαδίκων και η απόφαση του Δικαστηρίου. Οι τυχόν Διιστάμενες ή Ατομικές γνώμες αναφέρονται στο σημείο εκείνο όπου προέκυψε η διαφωνία, παράλληλα με τα επιχειρήματα των διαδίκων και την απόφαση της πλειοψηφίας. Όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, ενοποιήθηκαν οι Διιστάμενες και οι Ατομικές Γνώμες των Δικαστών σε ένα ξεχωριστό υποκεφάλαιο στο τέλος της παρουσίασης της υπόθεσης, με τον τίτλο Ζ. Ατομικές και Διιστάμενες Γνώμες.

Το έργο συνοδεύεται από σύντομο αλφαβητικό ευρετήριο.

Ο παρών τόμος αποτελεί αναμφίβολα συμβολή στην Ελληνική βιβλιογραφία ως έργο αναφοράς για τη μελέτη και την έρευνα της διεθνούς δικαιοσύνης.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ17
 • ΣΕΙΡΑ Α (Αποφάσεις 1931-1940)19
 • 1. Υπόθεση Wimbledon19
 • 2. Υπόθεση Μαυρομάτη25
 • 3. Ερμηνεία της Παραγράφου 4 του Άρθρου 179 της Συνθήκης του Νεϊγύ (1925)31
 • 4. Ορισμένα Γερμανικά Συμφέροντα στην Πολωνική Άνω Σιλεσία34
 • 5. Υπόθεση καταγγελίας της Σινοβελγικής Συνθήκης της 2ας Νοεμβρίου του 186540
 • 6. Υπόθεση του Εργοστασίου στο Chorzow43
 • 7. Υπόθεση Lotus49
 • 8. Ερμηνεία των Αποφάσεων 7 και 8 (Εργοστάσιο στο Chorzow)52
 • 9. Μειονότητες στην Άνω Σιλεσία55
 • 10. Υπόθεση Σερβικών Δανείων58
 • 11. Υπόθεση Βραζιλιάνικων Δανείων61
 • 12. Υπόθεση Ελεύθερων Ζωνών Άνω Σαβοΐας και η περιοχή της Ζεξ65
 • 13. Εδαφική Δικαιοδοσίας της Διεθνούς Επιτροπής για τον Ποταμό Oder72
 • ΣΕΙΡΑ Β (Αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις 1923-1930)75
 • 14. Υπόθεση Ολλανδού Εργατικού Αντιπροσώπου75
 • 15. Αρμοδιότητα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Διεθνή Ρύθμιση των Συνθηκών Εργασίας των Ατόμων που Απασχολούνται στη Γεωργία79
 • 16. Αρμοδιότητα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να εξετάζει προτάσεις για την Οργάνωση και Ανάπτυξη των Μεθόδων της Γεωργικής Παραγωγής81
 • 17. Διατάγματα ιθαγένειας στην Τυνησία και το Μαρόκο83
 • 18. Υπόθεση του Καθεστώτος της Ανατολικής Καρελίας86
 • 19. Υπόθεση των Γερμανών Αποίκων της Πολωνίας88
 • 20. Γνωμοδότηση περί της Ικανότητας Κτήσεως της Πολωνικής Υπηκοότητας92
 • 21. Υπόθεση Jaworzina95
 • 22. Υπόθεση του Μοναστηριού του Αγίου Ναούμ99
 • 23. Ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών101
 • 24. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Ντάντσιχ104
 • 25. Ερμηνεία του Άρθρου 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Λωζάννης: Συνοριακή γραμμή μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ106
 • 26. Ικανότητα της ΔΟΕ να ρυθμίζει παρεμπιπτόντως την προσωπική εργασία του εργοδότη109
 • 27. Δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δούναβη111
 • 28. Δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ντάντσιχ115
 • 29. Ερμηνεία της Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας του 1926118
 • 30. Ελληνοβουλγαρικές Κοινότητες 121
 • 31. Ελεύθερη Πόλη του Ντάντσιχ και η ΔΟΕ124
 • ΣΕΙΡΑ ΑΒ (Αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις 1931-1940)127
 • 32. Πρόσβαση στα γερμανικά μειονοτικά σχολεία στην Άνω Σιλεσία127
 • 33. Σιδηροδρομική Συγκοινωνία μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας132
 • 34. Πρόσβαση των Πολωνικών Πολεμικών στο Αγκυροβόλιο του Ντάντσιχ135
 • 35. Η Αντιμετώπιση των Πολωνών και άλλων ατόμων με Πολωνική Καταγωγή ή Γλώσσα στο Ντάντσιχ139
 • 36. Ερμηνεία της Ελληνοβουλγαρικής Συμφωνίας της 9ης Σεπτεμβρίου 1027 (Συμφωνία Καφαντάρη-Μολόφ)143
 • 37. Ερμηνεία του Καταστατικού της Επικράτειας της Memel145
 • 38. Νομικό Καθεστώς της Νοτιοανατολικής Γροιλανδίας151
 • 39. Ερμηνεία της Συνθήκης του 1919 για τη Νυκτερινή Εργασία των Γυναικών158
 • 40. Οριοθέτηση Αιγιαλίτιδας Ζώνης μεταξύ της Νήσου του Καστελόριζου και των Ακτών της Ανατολίας163
 • 41. Διοίκηση του Πρίγκιπα von Pless164
 • 42. Εφέσεις κατά Αποφάσεων του Ουγγρικού-Τσεχοσλοβακικού Μικτού Διαιτητικού Δικαστηρίου166
 • 43. Πολωνική Αγροτική Μεταρρύθμιση και Γερμανική Μειονότητα167
 • 44. Έφεση κατά Απόφασης του Ουγγρικού- Τσεχοσλοβακικού Μεικτού Διαιτητικού Δικαστηρίου (Πανεπιστήμιο Peter Pázmány εναντίον Τσεχοσλοβακίας)170
 • 45. Υπόθεση των Φάρων175
 • 46. Υπόθεση Oscar Chinn184
 • 47. Μειονοτικά Σχολεία στην Αλβανία192
 • 48. Γνωμοδότηση για τη Συνάφεια Συγκεκριμένων Νομοθετικών Διαταγμάτων του Ντάντσιχ με το Σύνταγμα της Ελεύθερης Πόλης196
 • 49. Υπόθεση Pajzs, Csaky και Esterhazy199
 • 50. Υπόθεση Losinger205
 • 51. Υπόθεση για το Νερό από τον Ποταμό Μεύση207
 • 52. Υπόθεση των Φάρων στην Κρήτη και στη Σάμο211
 • 53. Υπόθεση Borchgrave216
 • 54. Υπόθεση των Φωσφορικών Αλάτων στο Μαρόκο218
 • 55. Υπόθεση Σιδηροδρομικής Γραμμής Panevezys – Saldutiskis221
 • 56. Υπόθεση της Εταιρείας Ηλεκτρισμού στη Σόφια και στη Βουλγαρία225
 • 57. Υπόθεση Société commerciale de Belgique231
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ235
 • Οι Ελληνικές Υποθέσεις Ενώπιον του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης235
 • 0
 • 0