Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-775-2
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Α. Χάιδου

Η 2η έκδοση του έργου «Εγκληματικότητα Ανηλίκων» εξυπηρετεί δύο κυρίως σκοπούς: αφενός την ενημέρωση, με βάση την πληθώρα των νομοθετικών και οργανωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει εν τω μεταξύ, και αφετέρου την ανάγκη μεγαλύτερης ανάπτυξης του καίριου −ιδιαίτερα όσον αφορά τους ανηλίκους− ζητήματος της πρόληψης. Η νεανική εγκληματικότητα αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και περίπλοκα θέματα της εγκληματολογικής μελέτης και έρευνας.

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις διάφορες θεωρίες σχετικά με τα αίτια της εγκληματικότητας των ανηλίκων, την πρόληψή τους και τη διαχείρισή τους από τους διάφορους παράγοντες του επίσημου και άτυπου κοινωνικού ελέγχου. Οι βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες παρουσιάζονται με κριτικό πνεύμα, προκειμένου να παράσχουν το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται και υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό όλες οι σχετικές πολιτικές. Η πρόληψη αποτελεί βασικό ζήτημα στη μελέτη της νεανικής εγκληματικότητας, καθώς παρεμβαίνει στην ανάπτυξη ενός νεαρού ατόμου και καθορίζει την υιοθέτηση ενός συμβατικού ή αποκλίνοντος μοντέλου. Τόσο ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος, που ασκείται από την οικογένεια, το σχολείο και τις ομάδες ομοτίμων, όσο και το κράτος πρόνοιας διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εθνικές και διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες παρουσιάζονται επίσης λεπτομερώς.

Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος, ο οποίος αφορά κυρίως το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων, είναι η πιο κρίσιμη πτυχή της θεραπείας των ανήλικων παραβατών. Στο έργο αναλύονται όλα τα στάδια, δηλαδή και αυτό πριν από τη δίκη και αυτό μετά την αποφυλάκιση, με έμφαση στη μεταχείριση με ή χωρίς στερητική της ελευθερίας ποινή και σε σχέση με εθνικά και διεθνή διορθωτικά μοντέλα. Η έκδοση συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και παράρτημα νομοθετικών κειμένων.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ0
 • 1. Εισαγωγικες παρατηρησεις και αντικειμενο μελετης13
 • Ο ανήλικος παραβάτης - εγκληματίας15
 • 2. ΑιτιολογικΕς προσεγγΙσεις της εγκληματογΕνεσης των ανηλΙκων17
 • Α. Βιολογικοί και ψυχοπαθολογικοί παράγοντες20
 • Β. Ψυχολογικές θεωρίες24
 • Γ. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις27
 • 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ47
 • Α. Ανεπίσημος κοινωνικός έλεγχος50
 • 1. Ο ρόλος της οικογένειας59
 • 2. Σχέση σχολείου και εγκληματικότητας65
 • 3. Ο ρόλος των peer groups και των συμμοριών67
 • Β. Επίσημος κοινωνικός έλεγχος69
 • 1. Η κοινωνική αντίδραση απέναντι στον εγκληματία69
 • 2. Η αντιμετώπιση του ανήλικου εγκληματία στην Ελλάδα74
 • 3. Όργανα άσκησης επίσημου κοινωνικού ελέγχου75
 • 4. Κυρώσεις - Ιστορική αναδρομή80
 • 5. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο84
 • α. Αναμορφωτικά μέτρα87
 • β. Θεραπευτικά μέτρα96
 • γ. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων99
 • δ. Νέες δικονομικές ρυθμίσεις102
 • 4. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ105
 • Α. Ο ανήλικος ως «αντικείμενο μεταχείρισης»108
 • Β. Σωφρονισμός σε ελεύθερο περιβάλλον111
 • 1. Εξωιδρυματικά μέτρα111
 • 2. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής112
 • 3. Απόλυση υπό όρους117
 • 4. Μετασωφρονιστική αρωγή121
 • Γ. Σωφρονισμός σε κλειστό περιβάλλον125
 • 1. Εγκλεισμός σε ίδρυμα αγωγής125
 • 2. Εγκλεισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων128
 • α. Συνέπειες της στέρησης της ελευθερίας129
 • β. Επικοινωνία των εγκλείστων ανηλίκων131
 • γ. Η εργασία των κρατουμένων134
 • δ. Δικαιώματα των κρατουμένων135
 • ε. Πειθαρχικό καθεστώς136
 • 3. Προσωρινή κράτηση137
 • 5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ139
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ143
 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας145
 • [2] Ποινικός Κώδικας150
 • [3] Κώδικας Ποινικής Δικονομίας157
 • [4] Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών169
 • [5] Σωφρονιστικός Κώδικας171
 • [6] Π.Δ. 342/2000 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας195
 • [7] Π.Δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»196
 • [8] Π.Δ. 378/2001 Τροποποίηση του Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296 Α΄) «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»198
 • [9] Π.Δ. 333/2003 Τροποποίηση του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»199
 • [10] Π.Δ. 240/2007 Τροποποίηση του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»200
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ201
 • 0
 • 0