Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-775-2
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Α. Χάιδου

Η 2η έκδοση του έργου «Εγκληματικότητα Ανηλίκων» εξυπηρετεί δύο κυρίως σκοπούς: αφενός την ενημέρωση, με βάση την πληθώρα των νομοθετικών και οργανωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει εν τω μεταξύ, και αφετέρου την ανάγκη μεγαλύτερης ανάπτυξης του καίριου −ιδιαίτερα όσον αφορά τους ανηλίκους− ζητήματος της πρόληψης. Η νεανική εγκληματικότητα αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και περίπλοκα θέματα της εγκληματολογικής μελέτης και έρευνας.

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις διάφορες θεωρίες σχετικά με τα αίτια της εγκληματικότητας των ανηλίκων, την πρόληψή τους και τη διαχείρισή τους από τους διάφορους παράγοντες του επίσημου και άτυπου κοινωνικού ελέγχου. Οι βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες παρουσιάζονται με κριτικό πνεύμα, προκειμένου να παράσχουν το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται και υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό όλες οι σχετικές πολιτικές. Η πρόληψη αποτελεί βασικό ζήτημα στη μελέτη της νεανικής εγκληματικότητας, καθώς παρεμβαίνει στην ανάπτυξη ενός νεαρού ατόμου και καθορίζει την υιοθέτηση ενός συμβατικού ή αποκλίνοντος μοντέλου. Τόσο ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος, που ασκείται από την οικογένεια, το σχολείο και τις ομάδες ομοτίμων, όσο και το κράτος πρόνοιας διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εθνικές και διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες παρουσιάζονται επίσης λεπτομερώς.

Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος, ο οποίος αφορά κυρίως το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων, είναι η πιο κρίσιμη πτυχή της θεραπείας των ανήλικων παραβατών. Στο έργο αναλύονται όλα τα στάδια, δηλαδή και αυτό πριν από τη δίκη και αυτό μετά την αποφυλάκιση, με έμφαση στη μεταχείριση με ή χωρίς στερητική της ελευθερίας ποινή και σε σχέση με εθνικά και διεθνή διορθωτικά μοντέλα. Η έκδοση συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και παράρτημα νομοθετικών κειμένων.

 • 0
 • 1. Εισαγωγικες παρατηρησεις και αντικειμενο μελετης1
 • Ο ανήλικος παραβάτης - εγκληματίας3
 • 2. ΑιτιολογικΕς προσεγγΙσεις της εγκληματογΕνεσης των ανηλΙκων5
 • Α. Βιολογικοί και ψυχοπαθολογικοί παράγοντες8
 • Β. Ψυχολογικές θεωρίες12
 • Γ. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις15
 • 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ35
 • Α. Ανεπίσημος κοινωνικός έλεγχος38
 • 1. Ο ρόλος της οικογένειας47
 • 2. Σχέση σχολείου και εγκληματικότητας53
 • 3. Ο ρόλος των peer groups και των συμμοριών55
 • Β. Επίσημος κοινωνικός έλεγχος57
 • 1. Η κοινωνική αντίδραση απέναντι στον εγκληματία57
 • 2. Η αντιμετώπιση του ανήλικου εγκληματία στην Ελλάδα62
 • 3. Όργανα άσκησης επίσημου κοινωνικού ελέγχου63
 • 4. Κυρώσεις - Ιστορική αναδρομή68
 • 5. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο72
 • α. Αναμορφωτικά μέτρα75
 • β. Θεραπευτικά μέτρα84
 • γ. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων87
 • δ. Νέες δικονομικές ρυθμίσεις90
 • 4. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ93
 • Α. Ο ανήλικος ως «αντικείμενο μεταχείρισης»96
 • Β. Σωφρονισμός σε ελεύθερο περιβάλλον99
 • 1. Εξωιδρυματικά μέτρα99
 • 2. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής100
 • 3. Απόλυση υπό όρους105
 • 4. Μετασωφρονιστική αρωγή109
 • Γ. Σωφρονισμός σε κλειστό περιβάλλον113
 • 1. Εγκλεισμός σε ίδρυμα αγωγής113
 • 2. Εγκλεισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων116
 • α. Συνέπειες της στέρησης της ελευθερίας117
 • β. Επικοινωνία των εγκλείστων ανηλίκων119
 • γ. Η εργασία των κρατουμένων122
 • δ. Δικαιώματα των κρατουμένων123
 • ε. Πειθαρχικό καθεστώς124
 • 3. Προσωρινή κράτηση125
 • 5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ127
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ131
 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας133
 • [2] Ποινικός Κώδικας138
 • [3] Κώδικας Ποινικής Δικονομίας145
 • [4] Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών157
 • [5] Σωφρονιστικός Κώδικας159
 • [6] Π.Δ. 342/2000 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας183
 • [7] Π.Δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»184
 • [8] Π.Δ. 378/2001 Τροποποίηση του Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296 Α΄) «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»186
 • [9] Π.Δ. 333/2003 Τροποποίηση του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»187
 • [10] Π.Δ. 240/2007 Τροποποίηση του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97 Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»188
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ189
 • 0
 • 0