Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-776-9
Σελίδες: 704
Συγγραφέας: Α. Βλαχογιάννης, Β. Γ. Τζέμος, Μ. Ιωαννίδης, Μ.-Ε. Ιωάννου, Π. Καποτάς, Α. Κουρουτάκης, Αν. Κουτσαύτη, Κ. Μαργαρίτης, Α. Μπιρμπίλη, Στ. Ξεφτέρη, Θ. Παπαδημητρίου, Α. Πούλου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα, Δ. Πυργάκης, Θ. Σταυρόπουλος, Ι. Τζιβάρας, Α. Φερεντίνου, Δ. Φινοκαλιώτης, Γ. Φλώρου, Ε. Φυτράκης, Ε. Φωτιάδου, Ι. Χαρχαλάκη
Διεύθυνση-Επιστημονική Επιμέλεια : Β. Γ. Τζέμος

Κυκλοφόρησε η 2η επικαιροποιημένη έκδοση της κατ' άρθρον ερμηνείας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ εμπλουτισμένη με την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παρόν έργο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία του συνταγματικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ερμηνεύεται κατ΄ άρθρον με σκοπό την πλήρη, συστηματική και πρακτικά προσανατολισμένη επιστημονική επεξεργασία της ευρύτατης ύλης του.

Σε κάθε άρθρο παρουσιάζεται η ειδική ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, οι αντίστοιχες διατάξεις σε άρθρα της ΕΣΔΑ, των Διεθνών Συμβάσεων και του ελληνικού Συντάγματος, το συναφές παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο, τα σημεία επαφών και επικαλύψεων με άλλα άρθρα του Χάρτη. Η ανάλυση συνδυάζει θεωρητική επεξεργασία με κριτική παρουσίαση της νομολογίας.

Στην δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση της κατ΄ άρθρον ερμηνείας του ΧΘΔΕΕ νέα σημεία έχουν προστεθεί τόσο στην γενική θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Εισαγωγή και άρθρα 51-54) όσο και στα επιμέρους άρθρα. Το βιβλίο έχει εμπλουτιστεί με νέα νομολογία του ΔΕΕ (αλλά και του ΕΔΔΑ και του ΣτΕ) μέχρι και τέλος Νοεμβρίου 2018. Σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ που έχουν δημοσιευτεί και μέχρι 20 Μαρτίου 2019 έχουν επίσης ληφθεί υπόψιν.

Ο στόχος παραμένει το βιβλίο να παραμείνει χρηστικό στον δικηγόρο, στον δικαστή, στον δημόσιο λειτουργό, στον φοιτητή, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό και στον ερευνητή. Παράλληλος στόχος παραμένει η κριτική εμβάθυνση στα essentialia της ευρωπαϊκής προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 • 0
 • Περιεχόμενα0
 • Πρόλογος0
 • Πρόλογος 1ης έκδοσης0
 • Συντομογραφίες0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γενική Θεωρία, Προοίμιο του Χάρτη και άρθρο 6 της ΣυνΘΕΕ27
 • TΙΤΛΟΣ Ι43
 • ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ43
 • Άρθρο 1 – Ανθρώπινη αξιοπρέπεια43
 • Άρθρο 2 – Δικαίωμα στη ζωή58
 • Άρθρο 3 – Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου69
 • Άρθρο 4 – Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης79
 • Άρθρο 5 – Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας90
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙ102
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ102
 • Άρθρο 6 – Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια102
 • Άρθρο 7 – Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής114
 • Άρθρο 8 – Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα130
 • Άρθρο 9 – Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας147
 • Άρθρο 10 – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 155
 • Άρθρο 11 – Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης168
 • Άρθρο 12 – Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι192
 • Άρθρο 13 – Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης205
 • Άρθρο 14 – Δικαίωμα εκπαίδευσης209
 • Άρθρο 15 – Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία229
 • Άρθρο 16 – Επιχειρηματική ελευθερία 242
 • Άρθρο 17 – Δικαίωμα ιδιοκτησίας255
 • Άρθρο 18 – Δικαίωμα ασύλου272
 • Άρθρο 19 – Προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης285
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ298
 • ΙΣΟΤΗΤΑ298
 • Άρθρο 20 – Ισότητα έναντι του νόμου298
 • Άρθρο 21 – Απαγόρευση διακρίσεων311
 • Άρθρο 22 – Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία325
 • Άρθρο 23 – Ισότητα γυναικών και ανδρών 336
 • Άρθρο 24 – Τα δικαιώματα του παιδιού347
 • Άρθρο 25 – Δικαίωμα των ηλικιωμένων359
 • Άρθρο 26 – Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες365
 • ΤΙΤΛΟΣ IV373
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ373
 • Άρθρο 27 – Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης373
 • Άρθρο 28 – Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων381
 • Άρθρο 29 – Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας391
 • Άρθρο 30 – Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης396
 • Άρθρο 31 – Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας406
 • Άρθρο 32 – Απαγόρευση της Παιδικής Εργασίας και Προστασία των Νέων στη Δουλειά422
 • Άρθρο 33 – Οικογενειακή και Επαγγελματική Ζωή434
 • Άρθρο 34 – Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή443
 • Άρθρο 35 – Προστασία της υγείας459
 • Άρθρο 36 – Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος469
 • Άρθρο 37 – Προστασία του περιβάλλοντος479
 • Άρθρο 38 – Προστασία του καταναλωτή483
 • ΤΙΤΛΟΣ V487
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ487
 • Άρθρο 39 – Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου487
 • Άρθρο 40 – Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 497
 • Άρθρο 41 – Δικαίωμα χρηστής διοίκησης505
 • Άρθρο 42 – Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα516
 • Άρθρο 43 – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής525
 • Άρθρο 44 – Δικαίωμα αναφοράς534
 • Άρθρο 45 – Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής542
 • Άρθρο 46 – Διπλωματική και προξενική προστασία 556
 • ΤΙΤΛΟΣ VI565
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ565
 • Άρθρο 47 – Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου565
 • Άρθρο 48 – Τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα της υπεράσπισης578
 • Άρθρο 49 – Αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών586
 • Άρθρο 50 – Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη595
 • ΤΙΤΛΟΣ VII630
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ630
 • Άρθρο 51 – Πεδίο εφαρμογής630
 • Άρθρο 52 – Εμβέλεια και ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών659
 • Άρθρο 53 – Επίπεδο προστασίας684
 • Άρθρο 54 – Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος696
 • Αλφαβητικό ευρετήριο703
 • 0
 • 0