Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-783-7
Σελίδες: 704
Συγγραφέας: Ν. Αθανασιάδου, Α. Ανθιμος, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Κ. Γώγος, Ν. Δαρίβα, Δ. Διχάλα, Γ. Ζιάμος, Α. Καϊδατζής, Β. Καψάλη, Σ. Κυβέλος, Ι. Κωνσταντίνου, Ι. Μαθιουδάκης, Α. Μαλλιαροπούλου, Σ. Μπαλτάς, Ν. Παπαθανασίου, Α. Παπαθωμάς, Α. Παυλόπουλος, Ευγ. Πρεβεδούρου, Β. Τσιγαρίδας
Επιμέλεια: Κ. Γώγος, Ι. Κωνσταντίνου

Ο Κώδικας Δικηγόρων, ερμηνεία κατ’ άρθρο, είναι ένα έργο το οποίο αποτελεί προϊόν συστηματικής επεξεργασίας και επίπονης προσπάθειας καταξιωμένων νομικών. Η δεύτερη έκδοση, η οποία κυκλοφορεί, συμπεριλαμβάνει όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν μεσολαβήσει από τη θέσπισή του έως και τις 31.4.2019, όπως επίσης, και τη σχετική νεότερη νομολογία, εμπλουτισμένη με πλούσια ερμηνευτικά σχόλια.

Στην τομή της εφαρμογής του νέου Κώδικα με τη δικονομία, άξια μνείας είναι η ρύθμιση του άρθρ. 31 Ν 4509/2017,  η οποία προβλέπει την αναζήτηση των γραμματίων προείσπραξης και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, μειώνοντας την αυστηρότητα του απαραδέκτου που εισήγαγε το άρθρ. 61.

Σημαντικές, σε κάθε περίπτωση, είναι οι εξελίξεις στο οργανωτικό πλαίσιο της δικηγορίας. Με τις ρυθμίσεις του νέου κώδικα για το όριο θητειών στα όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων επιτεύχθηκε η ανανέωση του συνδικαλιστικού δυναμικού, η οποία, μάλιστα, επιδοκιμάστηκε από τη νομολογία του ΣτΕ. Επίσης, με το Ν 4596/2019 ολοκληρώνεται θεσμικά η σωματειακή φύση των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι οριστικά απομακρύνονται από το κανονιστικό πλαίσιο του δημόσιου τομέα.

Σημαντικό μέρος του έργου αποτελεί και η ερμηνεία των συναφών με το αντικείμενο ΠΔ 258/1987, 152/2000 και 122/2010, όπως επίσης και τα πλούσια παραρτήματά του.  Στη δεύτερη έκδοση που κυκλοφορεί, συμπεριλαμβάνονται και οι πίνακες αμοιβών και εισφορών δικηγόρων. Με τον τρόπο αυτό ο δικηγόρος και ο δικαστής έχουν στην διάθεσή τους ένα έργο στο οποίο θα βρουν μια αξιόπιστη αφετηρία για τη διερεύνηση των ζητημάτων που τους απασχολούν.

 • 0
 • Περιεχόμενα0
 • Συνεργάτες έργου καθ’ ύλην0
 • Προλογικό σημείωμα 2ης έκδοσης0
 • Πρόλογος 1ης έκδοσης0
 • Συντομογραφίες0
 • [1] Ν 4194/201337
 • Κώδικας Δικηγόρων37
 • (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013)37
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ37
 • Άρθρο 1 – Η φύση της δικηγορίας37
 • Άρθρο 2 – Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης.41
 • Άρθρο 3 – Το επάγγελμα του δικηγόρου.43
 • Άρθρο 4 – Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας.47
 • Άρθρο 5 – Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγο­ρίας.48
 • Άρθρο 6 – Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα.50
 • Άρθρο 7 – Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου.53
 • Άρθρο 8 – Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο58
 • Άρθρο 9 – Αντιποίηση της δικηγορίας.60
 • ΤΜΗΜΑ Α΄0
 • ΑΣΚΗΣΗ0
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ61
 • Άρθρο 10 – Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης.61
 • Άρθρο 11 – Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου - Κωλύματα64
 • Άρθρο 11 – Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου - Κωλύματα64
 • Άρθρο 12 – Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου66
 • Άρθρο 13 – Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόμενο67
 • Άρθρο 14 – Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση72
 • ΤΜΗΜΑ Β΄0
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ0
 • Άρθρο 15 – Ειδικές προϋποθέσεις74
 • Άρθρο 16 – Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας85
 • Άρθρο 17 – Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της88
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄0
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ0
 • Άρθρο 18 – Συμμετοχή στο διαγωνισμό91
 • Άρθρο 19 – Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού93
 • Άρθρο 20 – Επιτροπές Εξετάσεων95
 • Άρθρο 21 – Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης98
 • Άρθρο 22 – Έκδοση των αποτελεσμάτων99
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ100
 • Άρθρο 23 – Διορισμός δικηγόρων100
 • Άρθρο 24 – Ορκοδοσία - Δήλωση104
 • Άρθρο 25 – Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου.106
 • Άρθρο 26 – Τήρηση βιβλίου διοριζομένων δικηγόρων - Μητρώου - Ατομικού φακέλου109
 • Άρθρο 27 – Επαναδιορισμός Δικηγόρου113
 • Άρθρο 28 – Αρμοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του120
 • Άρθρο 29 – Ταυτότητα δικηγόρου125
 • Άρθρο 30. – Υποβολή ετήσιων δηλώσεων127
 • Άρθρο 31 – Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος132
 • Άρθρο 32 – Μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος135
 • Άρθρο 33 – Παύση δικηγόρων139
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ142
 • Άρθρο 34 – Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα του δικηγόρου142
 • Άρθρο 35 – Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου143
 • Άρθρο 36 – Περιγραφή του έργου του δικηγόρου145
 • Άρθρο 37 – Αποδοχή εντολής - Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας150
 • Άρθρο 38 – Απόρρητο και εχεμύθεια155
 • Άρθρο 39 – Δικονομικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας178
 • Άρθρο 40. – Επαγγελματική προβολή197
 • Άρθρο 41 – Τήρηση των αρχών δεοντολογίας214
 • ΤΜΗΜΑ Α΄0
 • ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ0
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ217
 • Άρθρο 42 – Έμμισθος δικηγόρος217
 • Άρθρο 43 – Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου221
 • Άρθρο 44 – Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου227
 • Άρθρο 45 – Περιορισμοί στους έμμισθους δικηγόρους232
 • Άρθρο 46 – Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση234
 • ΤΜΗΜΑ Β΄0
 • ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ0
 • Άρθρο 47 – Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους συνταξιούχους άλλων κλάδων240
 • Άρθρο 48 – Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες243
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄0
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ0
 • Άρθρο 49 – Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας - Έδρα - Υποκαταστήματα - Νομική προσωπικότητα - Εταιρική επωνυμία249
 • Άρθρο 50. – Καταστατικό Δικηγορικής Εταιρείας και διαδικασία έγκρισής του258
 • Άρθρο 51 – Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου261
 • Άρθρο 52 – Εισφορές - Εταιρική Περιουσία - Εταιρικές Μερίδες264
 • Άρθρο 53 – Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας266
 • Άρθρο 54 – Δικαιώματα - Διανομή εσόδων - Ευθύνη των Εταίρων - Διαφορές μεταξύ των Εταίρων - Σχέσεις με εντολείς272
 • Άρθρο 55 – Σχέσεις Εταιρείας προς τρίτους277
 • Άρθρο 56 – Διάρκεια - Λύση και εκκαθάριση279
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ282
 • Άρθρο 57 – Δικαίωμα σε αμοιβή - Ανάλογη προκαταβολή282
 • Άρθρο 58 – Αμοιβή δικηγόρου285
 • Άρθρο 59 – Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης289
 • Άρθρο 60 – Εργολαβικό δίκης290
 • Άρθρο 61 – Προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων296
 • Άρθρο 62. – Διανεμητικοί λογαριασμοί306
 • Άρθρο 63 – Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης309
 • Άρθρο 64 – Αμοιβή στη σώρευση αγωγών.313
 • Άρθρο 65 – Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή313
 • Άρθρο 66 – Αμοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή.314
 • Άρθρο 67 – Αμοιβή για παρεμπίπτουσα αγωγή που αφορά σε τόκους κ.λπ314
 • Άρθρο 68 – Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση315
 • Άρθρο 69 – Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου317
 • Άρθρο 70 – Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση διαιτησίας318
 • Άρθρο 71 – Αμοιβή για συμβιβασμό κατά τη διάρκεια δίκης ή μέσω εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς (εξωδικαστική διαμεσολάβηση - δικαστική μεσολάβηση)319
 • Άρθρο 72 – Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση321
 • Άρθρο 73 – Αμοιβή για έλεγχο τίτλων322
 • Άρθρο 74 – Αμοιβή στις δικαιοπραξίες324
 • Άρθρο 75 – Αμοιβή εργασιών με περισσότερους εντολείς325
 • Άρθρο 76 – Αμοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα236
 • Άρθρο 77 – Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής327
 • Άρθρο 78 – Αμοιβή σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής327
 • Άρθρο 79 – Αμοιβή για εντολή που δεν περατώθηκε εξαιτίας ανωτέρας βίας328
 • Άρθρο 80 – Αμοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο328
 • Άρθρο 81 – Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση προσωπικών του υποθέσεων330
 • Άρθρο 82 – Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή331
 • Άρθρο 83 – Δεσμευτικότητα εκκαθάρισης εξόδων και δικηγορικής αμοιβής332
 • Άρθρο 84 – Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής αμοιβής332
 • Άρθρο 85 – Αμοιβές - Κοινωνική Αλληλεγγύη Δικηγόρων334
 • Άρθρο 86 – Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων336
 • ΤΜΗΜΑ Α΄0
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ0
 • ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ340
 • Άρθρο 87 – Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι340
 • Άρθρο 88 – Έδρα Δικηγορικού Συλλόγου342
 • Άρθρο 89 – Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια342
 • Άρθρο 90 – Σκοποί και αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων346
 • Άρθρο 91 – Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων351
 • Άρθρο 92 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης352
 • Άρθρο 93 – Αρμοδιότητες Προέδρου και εκπροσώπηση Δικηγορικού Συλλόγου355
 • Άρθρο 94 – Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου357
 • Άρθρο 95 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου358
 • Άρθρο 96 – Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων362
 • Άρθρο 97 – Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία364
 • ΤΜΗΜΑ Β΄0
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ0
 • Άρθρο 98 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης366
 • Άρθρο 99 – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης367
 • Άρθρο 100 – Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης369
 • Άρθρο 101 – Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση371
 • Άρθρο 102 – Αποφάσεις372
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄0
 • ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ0
 • Άρθρο 103 – Εκλογικό δικαίωμα373
 • Άρθρο 104 – Εκλογιμότητα375
 • Άρθρο 105 – Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας376
 • Άρθρο 106 – Έναρξη και λήξη θητείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου377
 • Άρθρο 107 – Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών377
 • Άρθρο 108 – Χρόνος ψηφοφορίας378
 • Άρθρο 109 – Υποβολή υποψηφιοτήτων - Μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί378
 • Άρθρο 110 – Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων380
 • Άρθρο 111 – Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων380
 • Άρθρο 112 – Ανακήρυξη υποψήφιων προέδρων και συμβούλων381
 • Άρθρο 113 – Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις382
 • Άρθρο 114 – Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών - Ψηφοφορία382
 • Άρθρο 115 – Η διενέργεια της ψηφοφορίας και οι σταυροί προτιμήσεως387
 • Άρθρο 116 – Άκυρα ψηφοδέλτια389
 • Άρθρο 117 – Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου391
 • Άρθρο 118 – Σύστημα αναλογικής και συνδυασμοί394
 • Άρθρο 119 – Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας396
 • Άρθρο 120 – Το αποτέλεσμα της εκλογής397
 • Άρθρο 121 – Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών397
 • Άρθρο 122 – Μη αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή θάνατος ή παραίτησή του401
 • Άρθρο 123 – Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο, θάνατός του ή παραίτησή του402
 • Άρθρο 124 – Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσής τους403
 • Άρθρο 125 – Αποβολή της ιδιότητας του προέδρου ή του συμβούλου -Έκπτωση από το αξίωμα404
 • Άρθρο 126 – Παραίτηση από το αξίωμα406
 • Άρθρο 127 – Η άμισθη παροχή υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή του σε σώμα - Καθορισμός Αρμοδιοτήτων407
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄0
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ0
 • Άρθρο 128 – Σύσταση και οργάνωση επιτροπών408
 • Άρθρο 129 – Έργο Επιτροπών Μητρώου411
 • ΤΜΗΜΑ Ε΄0
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ0
 • Άρθρο 130 – Διαμεσολάβηση415
 • Άρθρο 131 – Μόνιμη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγους421
 • Άρθρο 132 – Αντικείμενο και διαδικασία διαιτησίας στους δικηγορικούς συλλόγους424
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄0
 • ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ0
 • Άρθρο 133 – Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο427
 • Άρθρο 134 – Έργο της Ολομέλειας428
 • Άρθρο 135 – Συνεδριάσεις της Ολομέλειας431
 • Άρθρο 136 – Οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων431
 • Άρθρο 137 – Συντονιστική Επιτροπή433
 • Άρθρο 138 – Δημοψηφίσματα434
 • ΤΜΗΜΑ Α΄0
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ0
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ436
 • Άρθρο 139 – Γενικές αρχές436
 • Άρθρο 140 – Πειθαρχικά παραπτώματα444
 • Άρθρο 141 – Παραγραφή452
 • ΤΜΗΜΑ Β΄0
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ0
 • Άρθρο 142 – Πειθαρχικές ποινές456
 • Άρθρο 143 – Συνέπειες παύσης - Απαγόρευση εκπροσώπησης460
 • Άρθρο 144 – Επιμέτρηση ποινής462
 • Άρθρο 145 – Δημοσιότητα466
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄0
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ0
 • Άρθρο 146 – Πειθαρχικά Συμβούλια468
 • Άρθρο 147 – Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια469
 • Άρθρο 148 – Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο474
 • Άρθρο 149 – Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων476
 • Άρθρο 150 – Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου477
 • Άρθρο 151 – Τοπική αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων482
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄0
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ0
 • Άρθρο 152 – Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση483
 • Άρθρο 153 – Άσκηση πειθαρχικής δίωξης487
 • Άρθρο 154 – Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων488
 • Άρθρο 155 – Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων492
 • Άρθρο 156 – Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης493
 • Άρθρο 157 – Έφεση495
 • Άρθρο 158 – Έλεγχος των πειθαρχικών συμβουλίων497
 • Άρθρο 159 – Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων499
 • ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ501
 • Άρθρο 160 – Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο501
 • Άρθρο 161 – Παραγραφή502
 • Άρθρο 162 – Αρμόδιο δικαστήριο503
 • Άρθρο 163 – Περιεχόμενο αγωγής504
 • Άρθρο 164 – Συνέπειες απόρριψης504
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ505
 • Άρθρο 165 – Μεταβατικές διατάξεις505
 • Άρθρο 166 – Τελικές διατάξεις507
 • Άρθρο 1 510
 • Άρθρο 2 512
 • Άρθρο 3 514
 • Άρθρο 4 517
 • Άρθρο 5 518
 • Άρθρο 6 521
 • Άρθρο 7 523
 • Άρθρο 8 524
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄0
 • [2] ΠΔ 258/19870
 • Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 19770
 • (ΦΕΚ Α΄ 125/9.7.1987)0
 • [3] ΠΔ 152/2000525
 • Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. (Οδηγία 98/5/ΕΚ)525
 • (ΦΕΚ Α΄ 130/23.5.2000)525
 • ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ525
 • Άρθρο 1 – Σκοπός525
 • Άρθρο 2. – Ορισμοί529
 • Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής531
 • ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ533
 • Άρθρο 4 – [Δικαίωμα του μετακινούμενου δικηγόρου να ασκεί τις δραστηριότητές του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής]533
 • Άρθρο 5 – [Προϋποθέσεις άσκησης]535
 • Άρθρο 6 – [Υποχρέωση άσκησης επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής]543
 • Άρθρο 7 – [Τομέας δραστηριότητας]544
 • Άρθρο 8 – [Ισχύοντες επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες]548
 • Άρθρο 9 – [Πειθαρχικές διαδικασίες]552
 • Άρθρο 10 – [Άσκηση του επαγγέλματος με την ιδιότητα του εμμίσθου δικηγόρου]555
 • ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ557
 • Άρθρο 11 – [Εξομοίωση με δικηγόρο του κράτους μέλους υποδοχής]557
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ562
 • Άρθρο 12 – [Παράρτημα ή γραφείο ομάδας του κράτους μέλους καταγωγής]562
 • Άρθρο 13 – [Σύσταση δικηγορικής εταιρείας]565
 • Άρθρο 14 – [Επωνυμία]566
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ567
 • Άρθρο 15 – [Υποχρεώσεις συνδρομής και συνεργασίας και απόρρητο]567
 • Άρθρο 16 – [Έναρξη ισχύος]568
 • Άρθρο 1 – Σκοπός569
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί573
 • Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής578
 • Άρθρο 4 – Όργανα580
 • Άρθρο 5 – Υποβολή πιστοποιητικών582
 • Άρθρο 6 – Δοκιμασία επάρκειας583
 • Άρθρο 7 – Γλωσσικές γνώσεις585
 • Άρθρο 8 – Εγγραφή και χρήση επαγγελματικού τίτλου585
 • Άρθρο 9 – Ποινές586
 • Άρθρο 10 – Μεταβατικές Διατάξεις586
 • Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος586
 • Α. Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος589
 • Β. Κανονισμός Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων606
 • Α. Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια (Παράρτημα Ι Κώδικα Δικηγόρων)624
 • Β. Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια (Παράρτημα II Κώδικα Δικηγόρων)641
 • Γ. Πίνακας πάγιων εισφορών άρθρου 61 παρ. 2 (Παράρτημα III Κώδικα Δικηγόρων)642
 • Α. Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων - ΥΑ 80423/24.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2923/30.10.2014)657
 • Β. Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας - YA 21803/21.3.2016 (ΦΕΚ Β΄ 793/23.3.2016)659
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων για τα κριτήρια αξιολόγησης664
 • Α. Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά για την κρίση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της Ε.Ε. που επιθυμούν εγγραφή στο μητρώο ασκούμενων672
 • Β. Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους από τις επιτροπές αξιολόγησης και επάρκειας των άρθρων 15 και 16 του κώδικα Δικηγόρων675
 • Α. Αίτηση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 Κώδικα Δικηγόρων678
 • Β. Αίτηση εγγραφής πτυχιούχου από Επιτροπή Αξιολόγησης679
 • Γ. Αίτηση εγγραφής πτυχιούχου από Επιτροπή Επάρκειας680
 • Δ. Βεβαίωση δικηγόρου για εγγραφή πτυχιούχων αλλοδαπής681
 • Ε. Υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή πτυχιούχων αλλοδαπής682
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄0
 • [4] ΠΔ 122/20100
 • Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων0
 • (ΦΕΚ Α΄ 200/30.11.2010)0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄0
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ0
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι0
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ0
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI0
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV0
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V0
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI0
 • Αλφαβητικό ευρετήριο685
 • 0
 • 0